Danubiana – EL LISSITZKY & ER SIKORA

MiestoDanubiana Meulensteen Art Museum
Bratislava- Čunovo, Vodné dielo
ZačiatokNedeľa, 17.03. o 10:00
KoniecNedeľa, 30.06. o 18:00
ŠtítkyKultúrne letoVýstavy
zistiť viac

Hlavným zámerom dvojvýstavy pod metaforickým označením El Lissitzky & eR Sikora je sprítomniť a aktualizovať myšlienky, étos a umelecký odkaz ruskej revolučnej avantgardy pre dnešok. Jej kurátormi sú Willem Jan Renders a Katarína Bajcurová.

Van Abbemuseum v holandskom Eindhovene, vlastník bezprecedentnej kolekcie El Lisického diel, a Danubiana Meulensteen Art Museum v Bratislave-Čunove prichádzajú s ambicióznym a jedinečným projektom, ktorý prepája – ponad čas a priestor – dve osobnosti, dve diela, dva obrazové a ideové svety: svetoznámeho klasika avantgárd 20. storočia, konštruktivizmu a suprematizmu, Lazara/El Lisického (1890 – 1941) a jedného z hlavných predstaviteľov slovenskej a stredoeurópskej neo-avantgardy, konceptualistu Rudolfa Sikoru (1946).

Pri slovenskej premiére výstavy prišlo do úvahy spojenie s autorom, ktorý sa u nás ako jeden z mála, vlastne jediný, systematicky a dlhodobo zaoberá odkazom ruských revolučných avantgárd – reflektuje a interpretuje duchovný odkaz novátorských činov jej hlavných predstaviteľov (Kazimir Malevič, El Lisickij, Vladimir Tatlin, Alexander Rodčenko etc.), cez ne tiež reaguje na všeobecnejšiu problematiku sociálnych utópií a ich dôsledkov – často tragických – na život ľudí a spoločenských systémov v 20. a 21. storočí.

Výstava Lazara/El Lisického (prízemie, dva balkóny) bude zostavená z unikátnej kolekcie návrhov, malieb – gvašov, akvarelov, kresieb, grafických listov, plagátov, knižnej tvorby zo zbierky Van Abbemuseum v Eindhovene (s dôrazom na 20. roky 20. storočia). Časť expozície bude venovaná rekonštrukciám divadelných a architektonických návrhov (známe projekty utopických mrakodrapov, „domy – žehličky“), objektov – tzv. prounov („projektov utvrdzovania nového“), čo bola Lisického autorská forma prepojenia maľby a architektúry.

Výstava Rudolfa/eR Sikoru (1. poschodie) bude koncipovaná ako svojbytná vizuálna a ideová paralela k obrazovému svetu El Lisického diel. Premyslený výber bude pracovať so staršími i nedávnymi dielami autora, ako aj ich novými autorskými re-interpretáciami (od 70. rokov 20. storočia po súčasnosť), pričom dôraz bude postavený na niekoľko cyklov, ktorých vizualita je blízka, resp. inšpirovaná výrazovým a znakovým repertoárom ruských revolučných avantgárd.