O projekte

Bratislavské kultúrne a informačné stredisko (BKIS) v spolupráci s občianskym združením Punkt, Metropolitným inštitútom Bratislava a Oddelením kultúry hlavného mesta SR Bratislava pripravujú sériu kľúčových odporúčaní a  návrhov  systémových zmien pri organizovaní verejných mestských podujatí v Bratislave.

BKIS ako príspevková organizácia hlavného mesta Slovenska vytvára podmienky pre organizovanie programov, služieb a produktov v oblasti kultúry a disponuje tak mnohoročnými skúsenosťami s procesom organizovania kultúrnych a okrajovo aj športových podujatí. Ročne realizuje vo verejných priestoroch mesta takmer 270 podujatí a projektov.

Občianske združenie Punkt je realizátorom veľkoformátových podujatí v Bratislave a disponuje tak praktickými skúsenosťami užívateľa verejného priestoru. Popri tejto činnosti sa o.z. Punkt v posledných rokoch profiluje ako expert pre participatívne procesy
na úrovni verejnej správy a facilitovanie odbornej debaty o verejnom priestore.

Súčasťou projektu je úvodný prieskum vo forme polo-štruktúrovaných rozhovorov za účelom zozbierania podnetov od jednotlivých aktérov, ktorí sa nejakým spôsobom zúčastňujú v procese organizovania verejných mestských podujatí v Bratislave. Takýmito aktérmi sú zástupcovia a jednotlivé dotknuté oddelenia mestských častí, Magistrátu, štátnej a mestskej polície, BKIS a organizátorov podujatí. Na základe rozhovorov budú zhrnuté problémy a podnety, ktoré budú predstavené na workshope pre zapojených aktérov, tzv. okrúhlom stole v dvoch fázach. Predovšetkým pôjde o spoločný brainstorming, tvorbu spoločného dizajnu pre efektívnejšie procesy, ako aj špecifikovanie opatrení, ktoré by viedli k zlepšeniu procesu. Výsledkom diskusie za okrúhlym stolom bude spoločná dohoda o postupe zavádzania nových opatrení a zmien

Celkovým výsledkom projektu bude záverečná správa z participatívneho procesu v podobe série odporúčaní pre systémové vylepšenie procesov pri organizovaní verejných mestských podujatí v Bratislave, dostupná pre všetkých aktérov.

Budeme radi, ak prispejete svojimi skúsenosťami k príprave jedinečného participatívneho projektu.

Prihláste sa na odber noviniek a dostávajte tie najaktuálnejšie informácie o dianí v Bratislave.