Najstaršie dodnes fungujúce kino na Slovensku je kino Mladosť na Hviezdoslavovom námestí

Pod názvom Elektro-Bioskop bolo zásluhou hoteliera Karola Palugyaya otvorené 5. septembra 1905 v adaptovanej miestnosti hotela U zeleného stromu (dnes Carlton). Predznamenalo mohutný nástup kinematografie – v meste čoskoro vznikli aj ďalšie kiná: Fisograf (1906), Fidelio (1907) a Apollo Bio (1908). Elektro Bioskop sa v roku 1913 presťahovalo z hotela do budovy na rohu Hviezdoslavovho námestia a Strakovej ulice, kde po rôznych stavebných úpravách a zmenách názvu (Weltspiegel, Stalingrad) pôsobí dodnes.