Slovak EnglishEnglishUkrainian
  • Dnes je 28. september 2023
  • Youtube
  • Instagram
  • Slovak EnglishEnglishUkrainian

Kultúrne leto 2023

Kultúrny prehľad je pripravovaný v spolupráci s tootoot.fm

Ulica na hranie - ZŠ Malokarpatské námestie

⛹️‍♀️ V nedeľu 1. októbra sa parkovisko pred ZŠ Malokarpatské námestie v Lamači zmení na jednodňovú pešiu zónu, aby sa deti mohli bezstarostne hrať na ulic

začína: 01.10.2023 10:00
 

ZŠ Malokarpatské námestie

PO-cvič

PO-cvič to sú pondelkové cvičenia! Príďte na skupinové cvičenia pod vedením trénera Romana Göröga. Počas jednotlivých hodín budeme klásť dôraz na správnu

začína: 02.10.2023 18:00
 

Cvičko pod mostom Lanfranconi

JOZEF SRNA RODINNÝ ALBUM

Samostatná výstava Jozefa Srnu (1930 - 1992), výrazného predstaviteľa novorealistických tendencií 70. a 80. rokov., autora patriacieho ku generácii, ktorej

začína: 11.09.2023 10:00
končí: 06.10.2023

Aukčná spoločnosť SOGA

👋 Poďte sa hrať do Pavilónu na hranie - Námestie slobody

👋 Pavilón na hranie prichádza na Námestie slobodyPavilón na hranie je jednoduchý a hravý objekt, ktorý rád privíta všetkých okoloidúcich. Od júla do októbr

začína: 11.09.2023 17:00
končí: 08.10.2023

Námestie slobody

PO-cvič

PO-cvič to sú pondelkové cvičenia! Príďte na skupinové cvičenia pod vedením trénera Romana Göröga. Počas jednotlivých hodín budeme klásť dôraz na správnu

začína: 09.10.2023 18:00
 

Cvičko pod mostom Lanfranconi

PO-cvič

PO-cvič to sú pondelkové cvičenia! Príďte na skupinové cvičenia pod vedením trénera Romana Göröga. Počas jednotlivých hodín budeme klásť dôraz na správnu

začína: 16.10.2023 18:00
 

Cvičko pod mostom Lanfranconi

PO-cvič

PO-cvič to sú pondelkové cvičenia! Príďte na skupinové cvičenia pod vedením trénera Romana Göröga. Počas jednotlivých hodín budeme klásť dôraz na správnu

začína: 23.10.2023 18:00
 

Cvičko pod mostom Lanfranconi