Slovak EnglishEnglishUkrainian
  • Dnes je 2. marec 2024
  • Youtube
  • Instagram
  • Slovak EnglishEnglishUkrainian

Hudobné telesá hlavného mesta SR Bratislavy

Spevácky zbor mesta Bratislavy (SZMB)

Spevácky zbor mesta Bratislavy (SZMB) vznikol v roku 1971 pri Mestskom dome kultúry a osvety v Bratislave pod názvom Bratislavský komorný zbor. Pri jeho konštituovaní zohrali významnú úlohu manželia Baligovci. Prvým zbormajstrom telesa bol Anton Kállay, v roku 1976 ho nakrátko vymenil Valentin Iljin a od roku 1977 do roku 2021 ho úspešne viedol nestor slovenského zborového dirigovania – profesor Ladislav Holásek. Momentálne vedie zbor dirigent Adrián Kokoš.

Pôvodný zámer umožniť hudobne talentovaným jedincom realizovať svoj záujem o spev vo voľnočasovej speváckej aktivite v zbore sa vďaka mnohostrannej činnosti za 50 rokov existencie telesa výrazne rozšíril. Už po desiatich rokoch od svojho vzniku patril zbor k najlepším neprofesionálnym zborom na Slovensku.

SZMB sprostredkúva zážitky zo zborového spievania tisíckam návštevníkov, dôstojne reprezentuje našu vlasť v zahraničí a vďaka netradične poňatej orientácii dramaturgie a kvalitnej interpretácii aj významne obohacuje hudobné dianie na Slovensku.

Hlavné mesto Bratislava v spolupráci s Bratislavským kultúrnym a informačným strediskom vydalo Bulletin SZMB pri príležitosti jeho 50. výročia.

Cappella Istropolitana

Komorný orchester Cappella Istropolitana bol založený v roku 1983 a ihneď sa zaradil k popredným domácim i európskym komorným telesám. Za svoje vysokokvalitné umelecké aktivity pod vedením Roberta Marečka bol v roku 1991 menovaný za Komorný orchester hlavné mesta SR Bratislavy.

Hráčsky prejav orchestra charakterizuje vysoká technická úroveň, kultivovaný zvuk, bezprostredný výraz, interpretačná disciplína a obzvlášť výnimočná vernosť dobovému štýlu. Väčšinu členov orchestra tvoria skúsení a vyhľadávaní komorní hráči a sólisti, ktorých spája zanietenie pre hru v menšom komornom zoskupení.

Od začiatku svojej umeleckej činnosti sa orchester stal pevnou súčasťou domácej aj zahraničnej hudobnej scény. V Bratislave organizuje orchester koncert na pamiatku svetoznámej sopranistky Lucie Popp pod názvom „Hommage a Lucia Pop“.

Capella Istropolitana má na svojom konte už vyše 120 CD nahrávok, za ktoré bola ocenená dvomi platinovými diskami.