Hudba- Najbližšie podujatia

Hudobná história Bratislavy – Johann Nepomuk Hummel

Cyklus koncertov odkrývajúci stopy a pôsobenie významných skladateľov a hudobných diel spätých s Bratislavou. Koncerty budú doplnené o zaujímavosti zo života jednotlivých umelcov v podaní profesionálnych sprievodcov.

začína: 16. júl 2020
končí: 16. júl 2020

Komorné koncerty v botanickej záhrade

Taste of Brass - slovenský orchester interpretujúci hudbu 60. a 70.rokov minulého storočia

začína: 18. júl 2020
končí: 18. júl 2020

Hudobná história Bratislavy – Franz Liszt

Cyklus koncertov odkrývajúci stopy a pôsobenie významných skladateľov a hudobných diel spätých s Bratislavou. Koncerty budú doplnené o zaujímavosti zo života jednotlivých umelcov v podaní profesionálnych sprievodcov.

začína: 23. júl 2020
končí: 23. júl 2020

Hudobná história Bratislavy – Joseph Haydn

Cyklus koncertov odkrývajúci stopy a pôsobenie významných skladateľov a hudobných diel spätých s Bratislavou. Koncerty budú doplnené o zaujímavosti zo života jednotlivých umelcov v podaní profesionálnych sprievodcov.

začína: 30. júl 2020
končí: 30. júl 2020

Hudobná história Bratislavy – Béla Bartók

Cyklus koncertov odkrývajúci stopy a pôsobenie významných skladateľov a hudobných diel spätých s Bratislavou. Koncerty budú doplnené o zaujímavosti zo života jednotlivých umelcov v podaní profesionálnych sprievodcov.

začína: 6. august 2020
končí: 6. august 2020

Hudobná história Bratislavy – Ludwig van Beethoven, Joseph Haydn, Alexander Albrecht,Wolfgang Amadeus Mozart, Svetozár Stračina

Cyklus koncertov odkrývajúci stopy a pôsobenie významných skladateľov a hudobných diel spätých s Bratislavou. Koncerty budú doplnené o zaujímavosti zo života jednotlivých umelcov v podaní profesionálnych sprievodcov.

začína: 13. august 2020
končí: 13. august 2020

Privítanie jari – Mladá opereta

Marcový koncert je už tradične venovaný operetnému dorastu, absolventom našich Majstrovských operetných kurzov - sólistom Eve Dovcovej a Petrovi Wurczerovi.

začína: 16. august 2020
končí: 16. august 2020

Nový začiatok – mladá opereta – Metropolitný orchester Bratislava

Koncert venovaný operetnému dorastu je náhradou za krízový marec a štartom do ďalšej operetnej sezóny MOB. Obaja sólisti sú absolventmi našich Majstrovských operetných kurzov a robia dobré meno slovenskej operete už aj v zahraničí.

začína: 16. august 2020
končí: 16. august 2020

Hudobná história Bratislavy – Ilja Zeljenka

Cyklus koncertov odkrývajúci stopy a pôsobenie významných skladateľov a hudobných diel spätých s Bratislavou. Koncerty budú doplnené o zaujímavosti zo života jednotlivých umelcov v podaní profesionálnych sprievodcov.

začína: 20. august 2020
končí: 20. august 2020