Festivaly – Najbližšie podujatia

Letné Shakespearovské slávnosti 20. ročník RÓMEO A JÚLIA

Festival je najstaršou a najväčšou divadelnou prehliadkou pod šírym nebom v Európe, zameraným na uvádzanie diel Williama Shakespeara.

začína: 2. august 2020
končí: 2. august 2020

Letné Shakespearovské slávnosti 20. ročník RÓMEO A JÚLIA

Festival je najstaršou a najväčšou divadelnou prehliadkou pod šírym nebom v Európe, zameraným na uvádzanie diel Williama Shakespeara.

začína: 3. august 2020
končí: 3. august 2020

Letné Shakespearovské slávnosti 20. ročník RÓMEO A JÚLIA

Festival je najstaršou a najväčšou divadelnou prehliadkou pod šírym nebom v Európe, zameraným na uvádzanie diel Williama Shakespeara.

začína: 4. august 2020
končí: 4. august 2020

Bratislavské divadelné noci 2020 EŠTE JEDEN ZÁZRAK

Bratislavské divadelné noci sú projektom, ktorý ponúka priestor pre mladých tvorcov v rámci scénického umenia,

začína: 7. august 2020
končí: 7. august 2020

Letné Shakespearovské slávnosti 20. ročník KOMÉDIA OMYLOV

Festival je najstaršou a najväčšou divadelnou prehliadkou pod šírym nebom v Európe, zameraným na uvádzanie diel Williama Shakespeara.

začína: 7. august 2020
končí: 7. august 2020

Letné Shakespearovské slávnosti 20. ročník KOMÉDIA OMYLOV

Festival je najstaršou a najväčšou divadelnou prehliadkou pod šírym nebom v Európe, zameraným na uvádzanie diel Williama Shakespeara.

začína: 8. august 2020
končí: 8. august 2020

Bratislavské divadelné noci 2020 EŠTE JEDEN ZÁZRAK

Bratislavské divadelné noci sú projektom, ktorý ponúka priestor pre mladých tvorcov v rámci scénického umenia,

začína: 8. august 2020
končí: 8. august 2020

Letné Shakespearovské slávnosti 20. ročník KOMÉDIA OMYLOV

Festival je najstaršou a najväčšou divadelnou prehliadkou pod šírym nebom v Európe, zameraným na uvádzanie diel Williama Shakespeara.

začína: 9. august 2020
končí: 9. august 2020

Bratislavské divadelné noci 2020 DON QUIJOTE

Bratislavské divadelné noci sú projektom, ktorý ponúka priestor pre mladých tvorcov v rámci scénického umenia,

začína: 9. august 2020
končí: 9. august 2020