Dotazník pre organizátorov

Foto: Marek Jančúch

Foto: Marek Jančúch

Vážení organizátori podujatí,
ste tvorcovia prostredia a života mestskej kultúry, a preto VÁS PROSÍME O POMOC A SPOLUPRÁCU!

Pomôžte nám sformulovať odporúčania a systémové zmeny, ktoré zjednodušia organizáciu podujatí v uliciach Bratislavy.
Zverte nám vaše doterajšie skúsenosti pri vybavovaní povolení a komunikácii s úradmi:

 ONLINE DOTAZNÍK

BKIS v spolupráci s o.z. Punkt, Metropolitným inštitútom Bratislava a oddelením kultúry Hlavného mesta Bratislavy,
pracujú na projekte, ktorého cieľom je vytvoriť sériu kľúčových odporúčaní a systémových vylepšení pri organizovaní verejných podujatí v Bratislave, a to najmä v oblasti povoľovacích procesov.

Prihláste sa na odber noviniek a dostávajte tie najaktuálnejšie informácie o dianí v Bratislave.