Cyklus diskusií

Verejné priestranstvá v Bratislave pozná BKIS zo svojej praxe dôverne a za 15 rokov práce v priestore hlavného mesta vie pomenovať množstvo úskalí a prekážok, ktoré sa s organizáciou podujatí spájajú. BKIS dlhodobo komunikuje svoju snahu vniesť do tejto problematiky riešenia, a to aj iniciovaním odborných diskusií všetkých zainteresovaných strán.

Prihláste sa na odber noviniek a dostávajte tie najaktuálnejšie informácie o dianí v Bratislave.