Cyperský svätec je pochovaný v kaplnke sv. Jána Almužníka pri Dóme sv. Martina

Sv. Ján Almužník sa narodil v 6. storočí na Cypre, neskôr pôsobil v Egypte ako alexandrijský patriarcha. Bol známy svojou mimoriadnou dobročinnosťou a po smrti bol vyhlásený
za svätého. Jeho pozostatky získal v 15. storočí kráľ Matej Korvín v rámci výmeny diplomatických darov s Osmanskou ríšou. Pôvodne boli uložené v Budíne, po bitke pri Moháči (1526) boli prenesené
do Bratislavy. Od roku 1632 sú uložené v Dóme sv. Martina,
v rokoch 1729 – 32 dal pre ne ostrihomský arcibiskup Imrich Esterházy postaviť samostatnú barokovú kaplnku, ktorú vyzdobil slávny sochár Georg Rafael Donner.