Informácie pre organizátorov hromadných podujatí kultúrneho charakteru

 

Základným materiálom pre organizátorov kultúrnych podujatí v exteriéri a interiéri je vždy najaktuálnejšia vyhláška Úradu verejného zdravotníctva SR, zverejnená na úradnej tabuli: www.uvzsr.sk/  > úradná tabuľa (ľavé menu)

 

NOVÉ POVINNOSTI PRE ORGANIZÁTOROV:

 • rozhodnúť, ktorým osobám povolí vstup na podujatie:
  • očkovaním
  • osobám v režime OTP
  • všetkým bez rozdielu, tzv. “základ”
 • umiestniť oznam o tomto rozhodnutí na vstup do priestorov na hromadné podujatie (textové podklady pre oznam)
 • podľa výberu skupiny platia rôzne podmienky a limity na počty špecifikované vo vyhláške ÚVZ SR č. 241/2021

NOVÝ POJEM “OTP” = osoba v režime očkovaná, testovaná alebo prekonala ochorenie COVID-19:

 • osoba plne očkovaná
 • osoba s negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín od odberu v prípade RT-PCR alebo LAMP testu alebo 48 hodín od odberu v prípade antigénového testu
 • osoba prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami

Povinnosti návštevníkov podujatí

 • v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia
  (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie),
  je osoba povinná ostať v domácej izolácii,
 • ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť priestory / areál, v ktorom sa koná podujatie,
 • rizikovým skupinám (osoby vo veku 60 a viac rokov, osoby s chronickým ochorením srdca, ciev, pľúc, obličiek a metabolického systému, osoby s oslabenou imunitou
  a tehotné ženy) sa odporúča zvážiť účasť, s výnimkou
  už zaočkovaných osôb,
 • zákaz podávania rúk

COVID semafor pre kultúru

 • materiál pripravilo Ministerstvo kultúry SR pre organizátorov kultúrnych podujatí a jeho zmeny
  a aktualizácie je možné sledovať priamo na stránke ministerstva: Kultúrny semafor,
 • materiál ministerstva kultúry je len interpretácia vyhlášky ÚVZ SR a prioritne by mal byť každý organizátor oboznámený s platnou vyhláškou
  a riadiť sa ňou

COVID automat pre Bratislavu

 • dôležitá zmena oproti minulosti je, že organizátor
  sa môže riadiť regionálnym semaforom opatrení
  a nie plošným, celoslovenským,
 • najnovšie informácie pre región “Bratislava” sú
  v prehľadnej forme aktualizované na stránke: automat.gov.sk/bratislava

 

Tipy pre organizátorov podujatí

Miesto podujatia

„Ideálne“ exteriérové miesto na hromadné podujatie kultúrneho charakteru počas aktuálnych COVID opatrení
 • obsahuje prírodné a umelé bariéry, a tým šetrí náklady organizátorovi na oplotenie areálu,
 • umožňuje vytvoriť regulované vstupy/výstupy a regulované zóny pre návštevníkov a súbory,
 • obsahuje bariéry zamedzujúce zhromažďovanie za nimi a sledovanie programu neregistrovaným účastníkom (okoloidúcim) – domy, stromy, kríky atď.

Počas letných a iných prázdnin sú takéto miesta takmer všetky areály školských zariadení, ktoré majú celý areál oplotený. Ploty je možné prekryť geotextíliou pre zamedzenie viditeľnosti.

 

Zabezpečenie miesta podujatia

 • zabezpečiť rozostupy (značky alebo nálepky na zemi),
 • zamedziť zhromažďovaniu ľudí pri plotoch (použitie infografiky a piktogramov
  na plagátoch umiestnených na plotoch napr. „Pozri si nás radšej z online záznamu.”),
 • pripraviť scénu v smere, aby neumožňovala zážitok osobám mimo zóny podujatia,
 • dobre zaškoliť výkonný personál pred podujatím,
 • odporúčame v areáli vytvoriť viacero zón, kde by sa mohli návštevníci zdržiavať,
  tak aby sa čo najviac rozptýlili po areáli a nezdržovali sa len pred pódiom,
 • na počítanie návštevníkov nie sú vhodné kartičky s číslami, lebo ich treba po odovzdaní dezinfikovať, odporúčame mechanický (turniket) alebo ideálne elektronický spôsob počítania návštevníkov,
 • vstupy a výstupy z ohradeného areálu je nutné výrazne a presne označiť,
 • vstupy by mali obsahovať infografiku s povinnými oznamami,
 • odporúčame prítomnosť zdravotnej hliadky, SBS a koordináciu s mestskou políciou.
 • dostatočný počet dezinfekčných stojanov s pravidelnou kontrolou obsahu nádobiek
  a ich dopĺňanie

Komunikácia

Včasne a zrozumiteľne komunikovať aktuálne opatrenia cieľovým skupinám cez sociálne siete a web nápaditou formou:
 • „Neskladaj rúško! Usmievaj sa očami.”
 • „Nepodávaj ruku! Vyjadri svoju úctu poklonou.“
 • “Nezabudnite, že najbezpečnejšie prežijeme podujatia zaočkovaní. Ak ste tak ešte nespravili, zaregistrujte sa na očkovanie proti covid-19 na stránke vakcinacia.nczisk.sk Bratislava podporuje kolektívnu imunitu, ktorú dosiahneme len keď nás bude zaočkovaných čo najviac.”

Významnú rolu by mal plniť MODERÁTOR podujatia, ktorý by mal opakovane komunikovať
s návštevníkmi a pripomínať dodržiavanie hygienických opatrení a očkovanie, ktoré zvyšuje bezpečnosť nás všetkých (kolektívnu imunitu).

Odporúčame tiež pred podujatím komunikovať:

 • zváženie účasti na podujatí rizikovým skupinám (osoby vo veku 60 a viac rokov, osoby
  s chronickým ochorením srdca, ciev, pľúc, obličiek a metabolického systému a osoby
  s oslabenou imunitou a tehotné ženy, s výnimkou už zaočkovaných osôb),
 • očkovanie proti Covid-19 s cieľom chrániť seba a dosiahnuť kolektívnu imunitu
 • uprednostnenie bezhotovostných platieb,
 • uprednostnenie individuálnej dopravy,
 • možnosti parkovania v okolí,
 • zváženie komunikácie aj v iných jazykoch,
 • informovanie o registračnom systéme na podujatie (čo musí všetko splniť účastník podujatia, aby sa mohol zúčastniť)

Súbory na stiahnutie