Slovak EnglishEnglishUkrainian
 • Dnes je 4. december 2023
 • Youtube
 • Instagram
 • Slovak EnglishEnglishUkrainian
Ludwig Bagin a Žofia Lysá PhD.

Diskusné dopoludnie v ZORE

24. 4. 2022, nedeľa, 10:00 – 12:00
Areál bývalého Kina ZORA, Okružná ulica 1, Trnávka – Bratislava

V spolupráci s oddelením kultúry hlavného mesta SR Bratislava vás pozývame na participatívne stretnutie k téme budúceho využitia bývalého Kina ZORA v miestnej časti Trnávka.

Priamo v jeho areáli bude pripravená prezentácia výsledkov vyzbieraných podnetov od miestnych obyvateľov, ale aj interaktívny sprievodný program pre deti a akčných dospelých. Nebude chýbať ani dobrá káva.

Zmena programu vyhradená.

Upozorňujeme návštevníkov, že v priebehu podujatia môže byť vyhotovený fotografický a/alebo video záznam za účelom propagácie podujatí a činnosti BKIS, viac info na www.bkis.sk v časti „Ochrana osobných údajov“.

 

 

 

Prihlasovací formulár: 24. 4. 2022, nedeľa, 10:00 – 12:00 

   

  ?

  ?

  povinné údaje

  This form can be submitted up to 74 times.