Bratislavské korunovačné dni 2019

 

 

Letná predzvesť Bratislavských korunovačných dní

 

 

 

Už počas letných mesiacov ste mohli v uliciach Bratislavy stretnúť šermiarov skupiny Tostabur, ktorí predviedli ukážky historického šermu a súbojov a na záver vystúpenia porozprávali o kráľovských insígniách a ich význame. Nebola to náhoda, išlo o „balík“ pozvánok na blížiace sa septembrové Bratislavské korunovačné dni.

Súčasťou pozvánok bolo aj divadelné predstavenie v réžii Jakuba Nvotu – Ešte jeden zázrak. Na Nádvorí Starej radnice sa diváci preniesli do obdobia korunovácií a pozreli si napínavý príbeh o kráľovskom agentovi s tajným poslaním.

A ani tento rok nechýbal turistami obľúbený Korunovačný foto-video point umiestnený v Michalskej veži, ktorý pripravilo Bratislava Tourist Board. V dobovo zariadených priestoroch sa návštevníci vďaka špeciálnemu foto-video pointu mohli preniesť do noblesnej korunovačnej Bratislavy. K dispozícii mali niekoľko dobových kostýmov a korunovačných insígnií. Na pamiatku si mohli vytlačiť fotografiu alebo poslať na mail video.

Viac informácií o Korunovačnom foto-video pointe sa dočítate v našom blogu.

 

 

 

Bratislavské korunovačné dni: V mene koruny

 

 

 

Tohtoročné Bratislavské korunovačné dni, ktoré sa konali 13. – 15.9. neboli spomienkou na konkrétnu korunováciu vybraného panovníka, pozornosť prítomných sa upriamila na symbol korunovácií – na kráľovskú korunu. „Je to ideál čohosi dobrého. Aj králi prijímali korunu, aby jej slúžili. Uhorská koruna je vnímaná ako niečo, čo je nad kráľmi a národmi, preto aj samotný podtitul podujatia znel „V mene koruny,“ povedal Roman Bajzík, režisér podujatia.

V piatok už po druhýkrát pripravilo Múzeum mesta Bratislavy Detský korunovačný sprievod, v rámci ktorého vyrazili z Rudnayovho námestia do ulíc desiatky detí v dobových kostýmoch, ktoré si vlastnoručne vyrobili s pomocou rodičov a učiteľov.

Večer Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup metropolita celebroval v Dóme sv. Martina Korunovačnú svätú omšu za Bratislavčanov. Svätú omšu sprevádzal Katedrálny zbor a orchester svätého Martina.

 

 

 

 

Hlavný program Bratislavských korunovačných dní sa uskutočnil v sobotu na Bratislavskom hrade. Začal sa Korunovačným sprievodom, ktorý s replikou kráľovskej koruny vyrazil z Bratislavského radu, aby sa po dvojhodinovej trase po uliciach Starého Mesta vrátil späť na hrad, kde bola koruna uložená do stanu chráneného halapartníkmi.

Návštevníci s nadšením uvítali možnosť odfotiť sa s korunovačnými insígniami.

Nasledoval bohatý kultúrny program, ktorý tvorili divadelné rozprávky pre deti, ukážky výcviku dravých vtákov a nočných sov, dobová módna prehliadka a šermiarske vystúpenia.

 

 

 

 

V nedeľu sa na Primaciálnom paláci uskutočnil záverečný program Bratislavských korunovačných dní – Korunovačný koncert, v rámci ktorého vystúpil Spevácky zbor mesta Bratislavy a Cappella Istropolitana.

 

Bratislavské korunovačné dni pripravilo hlavné mesto SR Bratislava a Bratislavské kultúrne a informačné stredisko v spolupráci s mestskými organizáciami a ďalšími spoluorganizátormi – s Bratislava Tourist Board, s Mestskou knižnicou v Bratislave, Galériou mesta Bratislavy, Múzeom mesta Bratislavy, s Archívom mesta Bratislavy a ďalšími.

 

 

 

Bratislavské korunovačné dni 2020

 

 

 

Bratislavské korunovačné dni 2019 sú za nami, avšak už teraz pracujeme na prípravách celoročného eventu.

V polovici októbra sa uskutoční workshop s tvorcami, partnermi a spoluorganizátormi, počas ktorého vyhodnotíme tohtoročné Bratislavské korunovačné dni, budeme riešiť ďalšie témy spojené s podujatím – zaradenie témy do grantov a nefinančných podpôr mesta, porozprávame sa o vytvorení aplikácie – mestskej hry s korunovačnou tematikou, príprave licencovaných produktov pre cestovný ruch s logami, podpore edukačných projektov – prehliadky pre Bratislavčanov atď.

Vedenie mesta sa rozhodlo, že termín konania budúcoročných Bratislavských korunovačných dní sa presúva na jún 2020.