Susedia z podhradia

Susedia z podhradia je koncept, ktorý pripravilo Bratislavské kultúrne a informačné stredisko. Séria videovlogov sa snaží spájať šikovných ľudí, ktorých prevádzky fungujú na Židovskej ulici, na ktorej sídli aj BKIS.

Susedia z podhradia: Reštaurácia Jasmín

Prinášame vám prvé video z cyklu s názvom Susedia z podhradia.
Po Židovskej ulici, na ktorej sídli BKIS, vás prevedie riaditeľ BKIS a MDPOH Vladimír Grežo.

Susedia z podhradia: Reštaurácia Jasmín