Turistický sprievodca

KURZ SPRIEVODCU

Učebné osnovy kurzu Sprievodca cestovného ruchu zodpovedajú požiadavkám na profesionálnu prípravu a kvalifikačné programy sprievodcov cestovného ruchu, kurz je akreditovaný Ministerstvom školstva a zodpovedá európskej norme STN EN 15 565. V rámci učebných osnov sa kurz venuje aj rozšírenej špecializácii na územie Bratislavy.

Informácie a prihlášky na adrese: s.buckova@bkis.sk
 
Podmienky prijatia:

  • vek min. 18 rokov
  • stredoškolské vzdelanie ukončené maturitou
  • záujem o históriu, pamiatky, spoločenské dianie, cestovanie
  • komunikatívnosť
  • v prípade záujmu o sprevádzanie v cudzom jazyku je potrebný písomný doklad o dosiahnutom jazykovom vzdelaní (štátna jazyková skúška, certifikát z jazykovej vzdelávacej inštitúcie)