Spolupráca

BRATISLAVSKÉ KULTÚRNE A INFORMAČNÉ STREDISKO

Židovská 1
815 15 Bratislava

Tel.: (02) 59 103 100, (02) 59 103 101, e-mail: bkis@bkis.sk

BKIS je príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy zriadená 1.1.2004.

Riaditeľ: Ing. Vladimír Grežo

Činnosť: Bratislavské kultúrne a informačné stredisko vytvára podmienky pre organizovanie programov, služieb a produktov v oblasti kultúry, cestovného ruchu, športu a spoločenského života. Vydáva periodickú a neperiodickú tlač súvisiacu s propagáciou Bratislavy alebo jej kultúrnych, športových a spoločenských aktivít; zabezpečuje návrh a realizáciu propagácie a výzdoby mesta pri príležitosti významných výročí, udalostí a podujatí. BKIS organizuje kurzy turistických sprievodcov po Bratislave. V roku 2010 sa umeleckou scénou BKIS stalo Mestské divadlo P. O. Hviezdoslava. Divadlo uvádza premiéry kvalitných titulov slovenských a českých divadiel, vytvára priestor pre projekty mladých umelcov či divadelné festivaly a súčasne je miestom pre výnimočné podujatia na pôde mesta Bratislava. V roku 2013 prešiel exteriér aj interiér bezbariérovými úpravami a MDPOH je momentálne dostupné aj telesne hendikepovaným divákom.

Zaslať kópiu na môj email.