#sombratislava

#sombratislava

Súťaž je ukončená, avšak náš hashtag Som Bratislava stále beží. Preto budeme radi ak nám pošlete svoje krásne fotky, resp. nás na nich označíte a my ich zverejníme. 

 

 

Instagramová challenge je pre všetkých, ktorí milujú Bratislavu, jej zákutia a majú svoje obľúbené miesta, s ktorými sa neváhajú podeliť. Odfoťte svoje milované miesto v Bratislave, sledujte na Instagrame hashtag a účet #sombratislava a získajte zaujímavé ceny. Prvú cenu vyhodnotí herečka, dramaturgička, moderátorka Kristína Tormová (ex. Farkašová). Čaká na vás víkendový prenájom auta Hyundai s plnou nádržou, poukážka na strih či holenie v barber shope Hero Barber či trojchodová večera pre dvoch v Reštaurácií Dilema.

Zapojiť sa môžete už od 15.júna!

 

Partneri súťaže:

Štatút a podmienky súťaže:

Pravidlá súťaže #sombratislava

Zapojte sa do súťaže - bratislavskej instagramovej výzvy s BKIS, foťte svoje obľúbené miesta v Bratislave, pridajte #sombratislava. Súťažte o zaujímavé ceny, okrem iného o víkendový prenájom auta Hyundai.

Aká je cesta k niektorej z výhier?

Stačí len odfotiť svoje obľúbené miesto v Bratislave, vypublikovať príspevok na svojom instagramovom profile, pridať #sombratislava a sledovať hostí súťaže @nasebkis a @kristina.tormova (ex kristina.farkasova).

Pozor, instagramový profil na ktorom fotografiu vypublikujete musí byť verejný.

Aby ste sa mohli zapojiť do súťaže, fotografia musí byť len a len Vaša (neautorské fotografie nebudú mať možnosť súťažiť o výhry). Je len na Vás koľko fotografií počas trvania súťaže #sombratislava vypublikujete. Tím BKIS (Bratislavské kultúrne a informačné stredisko) v priebehu trvania súťaže bude priebežne vyberať fotografie, ktoré budú repost-ované (vypublikované prevzatím) na instagramovom profile súťaže @sombratislava a tým postúpia do finále. Vo finále Kristína Tormová (ex Farkašová) vyberie víťaza hlavnej ceny - víkendový prenájom auta Hyundai. Ostatné ceny budú udelené podľa počtu získaných "srdiečok" na repost-ovaných (vypublikovaných prevzatím) príspevkoch (fotografiách) priamo na súťažnom profile @sombratislava.

Ako to teda je?

Sledujte počas trvania súťaže od 15. júna 2018 do 16. júla 2018 instagramový profil @sombratislava, či už tam náhodou nie je pridaná vaša fotka. Ak áno, môžete o tom povedať svojim kamarátom a známym, aby vám pomohli pri hlasovaní získať čo najviac "srdiečok" - "like".

Poslednú fotografiu pridáme 15. júla.

Vyhodnotenie súťaže bude následne 16. júla 2018, kedy tím BKIS (Bratislavské kultúrne a informačné stredisko), bude výhercov kontaktovať priamo cez správu na Instagrame.

1. Usporiadateľ súťaže

Usporiadateľom súťaže je:

Bratislavské kultúrne a informačné stredisko, Židovská 1, 815 15 Bratislava, Slovenská republika, http://www.bkis.sk/

, https://www.facebook.com/VaseBKIS/, www.instagram.com/nasebkis/ (ďalej len „BKIS“ alebo „usporiadateľ“);

2. Termín konania súťaže

Súťaž prebieha v termíne od 15. 6. do 16. 7. 2018, pozor poslednú súťažnú fotografiu treba uverejniť 15.7.2018 do 12:00 hod. (ďalej len „doba platnosti“).

3. Podmienky účasti v súťaži

Do súťaže nebudú zaradené osoby, ktoré nemajú verejný profil na Instagrame, tiež osoby, ktoré by použili neautorské fotografie, alebo ktoré akýmkoľvek iným spôsobom nevyhovujú pravidlám tejto súťaže, osoby, ktoré konajú vedome v rozpore s pravidlami súťaže alebo ich konanie vykazuje znaky podvodného, nekalého alebo nečestného konania s cieľom zneužiť svoju účasť v súťaži za účelom získania výhry.

Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo na vylúčenie ktoréhokoľvek účastníka súťaže v prípadoch uvedených vyššie. Rozhodnutie usporiadateľa je vo všetkých takýchto prípadoch konečné a nie je možné sa voči nemu odvolať. Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť pravidlá súťaže alebo súťaž zrušiť, a to bez nároku účastníka na náhradu škody. Usporiadateľ súťaže nie je zodpovedný za technické problémy pri prenose dát elektronickými prostriedkami. O výhrach v súťaži a celkovom poradí účastníkov konečne a bez možnosti odvolania rozhoduje usporiadateľ súťaže. V prípade pochybností o splnení podmienok súťaže jednotlivými účastníkmi, je dôkazné bremeno na účastníkovi.

4. Účasť v súťaži/mechanika

Súťaž - bratislavská instagramová výzva s BKIS začína 15.júna a končí 16. júla 2018 jej vyhodnotením. Výsledky súťaže budú výhercom oznámené 16. júla 2018.

1 Odfoťte svoje obľúbené miesto v Bratislave, vypublikujte príspevok so zadanou témou (obľúbené miesta v Bratislave) na svojom instagramovom profile, pridajte #sombratislava a sledujte hostí súťaže @nasebkis a @kristina.tormova (ex kristina.farkasova). Pozor instagramový profil na ktorom fotografiu vypublikujete musí byť verejný. Aby ste sa mohli zapojiť do súťaže fotografia musí byť len a len Vaša (neautorské fotografie nebudú mať možnosť súťažiť o výhry). Do súťaže sa môžete zapojiť viac ráz, počet fotografií nie je obmedzený.

2 Počas trvania súťaže od 15. júna 2018 do 15. júla 2018, do 12:00 hod. budú tímom BKIS (Bratislavské kultúrne a informačné stredisko) vyberané príspevky, ktoré splnili podmienky súťaže na instagramový profil @sombratislava. Poslednú fotografiu pridáme 15. júla.

3 Počas trvania súťaže od 15. júna 2018 do 15. júla 2018, do 23:59 hod. bude možné na instagramovom profile @sombratislava hlasovať za vybrané príspevky (fotografie) pridaním "srdiečka" - "like".

4 Vyhodnotenie súťaže bude následne 16. júla 2018, kedy tím BKIS (Bratislavské kultúrne a informačné stredisko) bude výhercov kontaktovať priamo cez správu na Instagrame.

Zapojením do súťaže účastník:

a. poskytuje Usporiadateľovi súťaže súhlas s publikovaním súťažného príspevku (fotografie) v tlačovej alebo elektronickej podobe v rámci súťaže a pri propagácii BKIS (Bratislavské kultúrne a informačné stredisko) v rôznych médiách a rôznymi formami,

b. prehlasuje, že je autorom fotografie súťažného príspevku, účastník prehlasuje, že má súhlas osôb so zverejnením fotografií, na ktorých sú zachytené,

c. prehlasuje, že si nie je vedomý, že by tretia osoba bránila uverejneniu alebo spochybňovala uverejnenie fotografie,

5. Výhry

Hlavnou výhrou súťaže, ktorú získa jeden výherca, ktorého vyberie 16. júla Kristína Tormová (ex Farkašová), vyhrá víkendový prenájom auta Hyundai, (model podľa výberu firmy).

Ostatné ceny budú udelené podľa počtu získaných "srdiečok" - "like" na repost-ovaných (vypublikovaných prevzatím) súťažných príspevkoch (fotografiách) priamo na súťažnom profile @sombratislava.

Ostatné ceny:

Každý výherca získava jedno plnenie ceny. Teda bude udelených 11 ostatných cien.

Barber shop Hero Barber - 3x poukážka na strih alebo holenie pre pánov;

Reštaurácia Dilema - 1x 3-chodová romantická večera pre dvoch s fľašou šampanského;

Uprising - 5x lístok na festival Uprising;

Obchodné centrum Eurovea, 1x poukaz na nákup v hodnote 100 eur, Obchodné centrum Eurovea https://eurovea.sk/darcekova-karta;

Vydavateľstvo Albatros - 1x Balíček letného čítania v hodnote 100 eur;

SND - 1x premiérový balík predstavení SND 3x2 lístky na nové predstavenia v Opere, balete, činohre;

Časopis Balans - 1x ročné predplatné časopisu;

JKPhotography- 1x 5 ks profesionálnych fotografií pod vodou od fotografa Jána Karaffu-;

DiveINN- 1x Kurz potápania, v trvaní 7 dní, v hodnote 250 eur;

Weleda - 1x Balík kozmetiky v hodnote 80 eur;

Jazyková škola Parnas- 1x Kurz všeobecnej angličtiny alebo nemčiny: English is easy & Deutsch lernen ist einfach! V trvaní 3 mesiace, 1x90 minút/týždenne v cene 180 eur začiatok – od septembra + otestovanie účastníka a zaradenie do príslušnej úrovne;
 

6. Nárok na výhru/ odovzdanie výhier

Výsledky súťaže budú oznámené výhercom priamo do správy na Instagrame usporiadateľom. Výsledky súťaže budú vyhlásené dňa 16. 7. 2018, po 12:00h.

Za účelom odovzdania ceny je výherca súťaže povinný usporiadateľovi odpovedať na zaslanú správu do 7 kalendárnych dní. Cena bude odoslaná na adresu poskytnutú výhercom súťaže do 14 pracovných dní od obdržania kontaktných údajov zo strany výhercu. V prípade hlavnej výhry tejto súťaže bude spôsob odovzdania ceny dohodnutý s výhercom tejto súťaže. Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo na odoslanie a doručenie ceny len v rámci Slovenskej republiky. V prípade, že výherca výhru neprevezme alebo do 7 kalendárnych dní neodpovie na zaslanú správu od usporiadateľa, stráca na ňu nárok.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo nahradiť deklarované výhry výhrami obdobného typu a zmeniť podmienky odovzdávania výhier. V prípade, že nedôjde k odovzdaniu výhry výhercovi z dôvodu na strane výhercu, hlavne pokiaľ sa výhercu nepodarí kontaktovať, prepadá v takomto prípade výhra v prospech Usporiadateľa.

BKIS je príspevková organizácia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, podľa Zriaďovacej listiny je zriadená na zabezpečovanie a sprístupňovanie kultúrnych a vzdelávacích podujatí ako aj vytváranie podmienok pre rozvoj spoločenského života, kultúry a zabezpečenie jej dostupnosti pre širokú verejnosť. Z tohto dôvodu má oprávnený záujem v zmysle platnej právnej úpravy ochrany osobných údajov spracovávať osobné údaje výhercov vzdelávacej súťaže, a to poštovú adresu, na ktorú doručí výhru a meno a priezvisko výhercu na čas nevyhnutný v zmysle platnej právnej úpravy.

V tejto súvislosti si týmto dovoľujeme upozorniť výhercov súťaže na ich práva súvisiace so spracovávaním ich osobných údajov. Sú uvedené na stránke www.bkis.sk v záložke dokumenty, podzáložke ochrana osobných údajov. V prípade potreby uplatniť svoje práva súvisiace s ochranou svojich osobných údajov, sa obráťte na zodpovednú osobu, ktorej kontakt je tam tiež uvedený.

7. Záverečné ustanovenia

V prípade rozporu medzi textom skrátených pravidiel uvedených v akomkoľvek materiáli prezentujúcom túto súťaž a týchto úplných pravidiel, platí text týchto úplných pravidiel, ako sú uvedené na www.bkis.sk

Na výhry nie je právny nárok. V súlade s ust. § 845 ods. 1 Občianskeho zákonníka nemožno výhry vymáhať. Výhry sa nedajú vymeniť za peniaze. V prípade, že účastník súťaže v priebehu súťaže poruší hrubým spôsobom podmienky a jej pravidlá, jeho účasť v súťaži končí bez nároku na akékoľvek, čo i len čiastočné plnenie zo strany Usporiadateľa. Aktuálne pravidlá súťaže sú počas celého trvania súťaže zverejnené na internetových stránkach usporiadateľa.