#Sombratislava - Vianoce

#Sombratislava - Vianoce

#Sombratislava - Vianoce

 

Nakoľko sa nám blížia opäť najkrajšie sviatky v roku a Bratislavské kultúrne a informačné stredisko pripravuje program Vianočnej Bratislavy, tak sme sa rozhodli našu milú Instagram challenge oprášiť a ponúknuť ju všetkým návštevníkom Vianočnej Bratislavy, ako aj všetkým tým, ktorí majú dar zachytiť správny okamih v správnom čase.

Hrať budeme opäť o zaujímavé ceny, pričom si môžete takto v predstihu zaobstarať pod váš vianočný stromček napríklad 5-týždňový jazykový kurz angličtiny od agentúry Volis alebo straviť aj víkend s polpenziou pre 2 osoby v hoteli Mercure. Potešíme určite aj milovníkov kultúrnych zážitkov, pre ktorých sú zase pripravené voľné vstupenky do nášho Mestského divadla alebo dokonca VIP wouchery do Cinemaxu v Bory Mall.

Zadanie je jasné - stačí, aby ste si rovnako ako my užívali atmosféru Vianočnej Bratislavy v uliciach nášho hlavného mesta, pričom by ste mali mať vždy v pohotovosti aj váš fotoaparát, mobilný telefón, či tablet, s ktorými zachytíte tú pravú vianočnú atmosféru v správnom čase na správnom mieste. Výsledné fotografie ukladajte potom na Instagram pod hastagom #Sombratislava. Tie najlepšie fotografie budú pravidelne zobrazované aj vo vysielaní Vianočnej LED televízie na Hlavnom námestí. Súťaž potrvá od 23.11. do 16.12. 2018.

 

Štatút a podmienky súťaže:

 

Aká je cesta k niektorej z výhier?

Stačí sa len odfotiť na svojich obľúbených miestach v rámci Vianočnej Bratislavy, vypublikovať príspevok na svojom instagramovom profile, pridať #sombratislava a sledovať na Instagrame aj účet @nasebkis.

Pozor, instagramový profil na ktorom fotografiu vypublikujete musí byť verejný.

Aby ste sa mohli zapojiť do súťaže, fotografia musí byť len a len Vaša (neautorské fotografie nebudú mať možnosť súťažiť o výhry). Je len na Vás koľko fotografií počas trvania súťaže #sombratislava vypublikujete. Tím BKIS (Bratislavské kultúrne a informačné stredisko) v priebehu trvania súťaže bude priebežne vyberať fotografie, ktoré budú repost-ované na instagramovom profile súťaže @sombratislava a tým postúpia do finálneho žrebovania. Ostatné ceny budú udelené podľa počtu získaných "srdiečok" na repost-ovaných (vypublikovaných prevzatím) príspevkoch (fotografiách) priamo na súťažnom profile @sombratislava.

 

Čo teda môžem vyhrať?

Fotografie, ktoré získajú najviac likov na Instagrame, budú zaradené do žrebovania o lákavé ceny, v poradí ako sú stanovené, ostatným účastníkom súťaže, podľa počtu ich likov.

Presný zoznam cien:

Hlavná cena:

 • Víkendový pobyt pre 2 osoby s polpenziou v hoteli Mercure

Ďalšie ceny

 • 3x 5 týždnový jazykový kurz angličtiny v jazykovej škole VolisAcademy
 • Kozmetické služby podľa vlastného výberu v Beauty Care Institute Bratislava v hodnote 120 eur
 • 2x poukážka na nákup Vnímavých hračiek od spoločnosti toyeto.sk v hodnote 50 eur
 • 2x poukážka na nákup kníh na verbarium.sk v hodnote 50 eur 
 • Kozmetický balíček od OC Eurovea v hodnote 50 eur
 • 2x poukážka na nákup kníh na www.noxi.sk v hodnote 50 eur
 • 3x 2 VOUCHER EXCLUSIVE (platný v kine CINEMAX BORY na predstavenia v IMAX, ale aj VIP Lounge)
 • 3x 2 vstupenky na vybrané predstavenie Mestského divadla P.O. Hviezdoslava v roku 2019

Aby vám vaša výhra skutočne neunikla?

Sledujte počas trvania súťaže od 23. novembra 2018 do 16. decembra 2018 instagramový profil @sombratislava, či už tam náhodou nie je pridaná vaša fotka. Ak áno, môžete o tom povedať svojim kamarátom a známym, aby vám pomohli pri hlasovaní získať čo najviac "srdiečok" - "like".

Ďalšia možnosť, ako môžete zistiť, či sa vaša súťažná fotografia ocitla v úžšom kole výberu je, že ju spozorujete vo vysielani Vianočnej televízie v rámci špeciálne vyhradených blokoch vianočnej LED obrazovky na Hlavnom námestí.

Poslednú fotografiu pridáme 16. decembra, aby sme mohli spoločne všetky fotografie v pondelok 17. decembra vyhodnotiť.

Vyhodnotenie súťaže bude rovnako tak 17. decembra, kedy bude tím BKIS výhercov kontaktovať priamo cez správu na Instagrame.

 

1. Usporiadateľ súťaže

Usporiadateľom súťaže je:

Bratislavské kultúrne a informačné stredisko, Židovská 1, 815 15 Bratislava, Slovenská republika, http://www.bkis.sk/

, https://www.facebook.com/VaseBKIS/, www.instagram.com/nasebkis/ (ďalej len „BKIS“ alebo „usporiadateľ“);

2. Termín konania súťaže

Súťaž prebieha v termíne od 23. 11. do 16. 12. 2018, pozor poslednú súťažnú fotografiu treba uverejniť 16.12.2018 do 12:00 hod. (ďalej len „doba platnosti“).

3. Podmienky účasti v súťaži

Do súťaže nebudú zaradené osoby, ktoré nemajú verejný profil na Instagrame, tiež osoby, ktoré by použili neautorské fotografie, alebo ktoré akýmkoľvek iným spôsobom nevyhovujú pravidlám tejto súťaže, osoby, ktoré konajú vedome v rozpore s pravidlami súťaže alebo ich konanie vykazuje znaky podvodného, nekalého alebo nečestného konania s cieľom zneužiť svoju účasť v súťaži za účelom získania výhry.

Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo na vylúčenie ktoréhokoľvek účastníka súťaže v prípadoch uvedených vyššie. Rozhodnutie usporiadateľa je vo všetkých takýchto prípadoch konečné a nie je možné sa voči nemu odvolať. Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť pravidlá súťaže alebo súťaž zrušiť, a to bez nároku účastníka na náhradu škody. Usporiadateľ súťaže nie je zodpovedný za technické problémy pri prenose dát elektronickými prostriedkami. O výhrach v súťaži a celkovom poradí účastníkov konečne a bez možnosti odvolania rozhoduje usporiadateľ súťaže. V prípade pochybností o splnení podmienok súťaže jednotlivými účastníkmi, je dôkazné bremeno na účastníkovi.

4. Účasť v súťaži/mechanika

Súťaž - bratislavská instagramová výzva s BKIS začína 23. novembra a končí 16. decembra 2018 jej vyhodnotením. Výsledky súťaže budú výhercom oznámené 17. decembra 2018.

1 Odfoťte svoje obľúbené miesto v rámci Vianočnej Bratislavy, vypublikujte príspevok so zadanou témou (obľúbené miesta v Bratislave) na svojom instagramovom profile, pridajte #sombratislava a sledujte aj účet usporiadateľa súťaže @nasebkis. Pozor instagramový profil na ktorom fotografiu vypublikujete musí byť verejný. Aby ste sa mohli zapojiť do súťaže fotografia musí byť len a len Vaša (neautorské fotografie nebudú mať možnosť súťažiť o výhry). Do súťaže sa môžete zapojiť viac ráz, počet fotografií nie je obmedzený.

2 Počas trvania súťaže od 23. novembra 2018 do 16. decembra 2018, do 12:00 hod. budú tímom BKIS (Bratislavské kultúrne a informačné stredisko) vyberané príspevky, ktoré splnili podmienky súťaže na instagramový profil @sombratislava. Poslednú fotografiu pridáme 16. decembra.

3 Počas trvania súťaže od 23. novembra 2018 do 16. decembra 2018, do 23:59 hod. bude možné na instagramovom profile @sombratislava hlasovať za vybrané príspevky (fotografie) pridaním "srdiečka" - "like".

4 Vyhodnotenie súťaže bude následne v pondelok 17. decembra 2018, kedy tím BKIS (Bratislavské kultúrne a informačné stredisko) bude výhercov kontaktovať priamo cez správu na Instagrame.

 

Zapojením do súťaže účastník:

a. poskytuje Usporiadateľovi súťaže súhlas s publikovaním súťažného príspevku (fotografie) v tlačovej alebo elektronickej podobe v rámci súťaže a pri propagácii BKIS (Bratislavské kultúrne a informačné stredisko) v rôznych médiách a rôznymi formami,

b. prehlasuje, že je autorom fotografie súťažného príspevku a má súhlas osôb so zverejnením fotografií, na ktorých sú zachytené,

c. prehlasuje, že si nie je vedomý, že by tretia osoba bránila uverejneniu alebo spochybňovala uverejnenie fotografie,

 

5. Výhry

 

Ceny budú udelené podľa počtu získaných "srdiečok" - "like" na repost-ovaných (vypublikovaných prevzatím) súťažných príspevkoch (fotografiách) priamo na súťažnom profile @sombratislava.

Hlavná cena:

 • Víkendový pobyt pre 2 osoby s polpenziou v hoteli Mercure

Ďalšie ceny

 • 3x 5 týždnový jazykový kurz angličtiny v jazykovej škole VolisAcademy
 • Kozmetické služby podľa vlastného výberu v Beauty Care Institute Bratislava v hodnote 120 eur
 • 2x poukážka na nákup Vnímavých hračiek od spoločnosti toyeto.sk v hodnote 50 eur
 • 2x poukážka na nákup kníh na verbarium.sk v hodnote 50 eur 
 • Kozmetický balíček od OC Eurovea v hodnote 50 eur
 • 2x poukážka na nákup kníh na www.noxi.sk v hodnote 50 eur
 • 3x 2 VOUCHER EXCLUSIVE (platný v kine CINEMAX BORY na predstavenia v IMAX, ale aj VIP Lounge)
 • 3x 2 vstupenky na vybrané predstavenie Mestského divadla P.O. Hviezdoslava v roku 2019

 

6. Nárok na výhru/ odovzdanie výhier

Výsledky súťaže budú oznámené výhercom priamo do správy na Instagrame usporiadateľom. Výsledky súťaže budú vyhlásené dňa 17. 12. 2018, po 12:00h.

Za účelom odovzdania ceny je výherca súťaže povinný usporiadateľovi odpovedať na zaslanú správu do 7 kalendárnych dní. Cena bude odoslaná na adresu poskytnutú výhercom súťaže do 14 pracovných dní od obdržania kontaktných údajov zo strany výhercu. Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo na odoslanie a doručenie ceny len v rámci Slovenskej republiky. V prípade, že výherca výhru neprevezme alebo do 7 kalendárnych dní neodpovie na zaslanú správu od usporiadateľa, stráca na ňu nárok.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo nahradiť deklarované výhry výhrami obdobného typu a zmeniť podmienky odovzdávania výhier. V prípade, že nedôjde k odovzdaniu výhry výhercovi z dôvodu na strane výhercu, hlavne pokiaľ sa výhercu nepodarí kontaktovať, prepadá v takomto prípade výhra v prospech usporiadateľa.

BKIS je príspevková organizácia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, podľa Zriaďovacej listiny je zriadená na zabezpečovanie a sprístupňovanie kultúrnych a vzdelávacích podujatí ako aj vytváranie podmienok pre rozvoj spoločenského života, kultúry a zabezpečenie jej dostupnosti pre širokú verejnosť. Z tohto dôvodu má oprávnený záujem v zmysle platnej právnej úpravy ochrany osobných údajov spracovávať osobné údaje výhercov vzdelávacej súťaže, a to poštovú adresu, na ktorú doručí výhru a meno a priezvisko výhercu na čas nevyhnutný v zmysle platnej právnej úpravy.

V tejto súvislosti si týmto dovoľujeme upozorniť výhercov súťaže na ich práva súvisiace so spracovávaním ich osobných údajov. Sú uvedené na stránke www.bkis.sk v záložke dokumenty, podzáložke ochrana osobných údajov. V prípade potreby uplatniť svoje práva súvisiace s ochranou svojich osobných údajov, sa obráťte na zodpovednú osobu, ktorej kontakt je tam tiež uvedený.

7. Záverečné ustanovenia

V prípade rozporu medzi textom skrátených pravidiel uvedených v akomkoľvek materiáli prezentujúcom túto súťaž a týchto úplných pravidiel, platí text týchto úplných pravidiel, ako sú uvedené na www.bkis.sk

Na výhry nie je právny nárok. V súlade s ust. § 845 ods. 1 Občianskeho zákonníka nemožno výhry vymáhať. Výhry sa nedajú vymeniť za peniaze. V prípade, že účastník súťaže v priebehu súťaže poruší hrubým spôsobom podmienky a jej pravidlá, jeho účasť v súťaži končí bez nároku na akékoľvek, čo i len čiastočné plnenie zo strany Usporiadateľa. Aktuálne pravidlá súťaže sú počas celého trvania súťaže zverejnené na internetových stránkach usporiadateľa.