Prenájom priestorov BKIS na Židovskej ulici č.1

Ponúkame prenájom miestnosti č.108, ktorá sa využíva ako tanečná skúšobňa. Má zrkadlá na dvoch stenách a plávajúcu podlahu. Rozmer priestoru je 6 x 11 m.

Miestnosť č.12 je aktuálne využívaná, ako skúšobňa hudobného telesa a jej súčasťou je aj krídlo, ktoré treba brať ako súčasť inventáru v prípade prenájmu. Priestor nie je pravouhlý, skôr rovnoramenný lichobežník. Rozmer priestoru je 9 (a) x 12 (c) x 10 (v) m, pričom (a) je kratšia rovnobežná strana, (c) je dlhšia rovnobežná strana a (v) je výška lichobežníka.

Pre viac informácií píšte na e-mail: prenajom@bkis.sk

 

Galéria: BKIS Židovská 1 - miestnosť č.12

Galéria: BKIS Židovská 1 - miestnosť č.108