Prenájom Mestského divadla P.O.Hviezdoslava

Prenájom Mestského divadla P.O.Hviezdoslava

MDPOH, je umeleckou scénou Bratislavského kultúrneho a informačného strediska, ktoré ho má vo svojej správe od 17.10. 2009. Nachádza sa v bývalej budove Slovenskej národnej banky na rohu Laurinskej a Štúrovej ulice, postavenej v rokoch 1943 - 1947. V roku 1944 dokončili hrubú stavbu a ďalej sa pokračovalo len v stavbe bankovej časti. V roku 1948 sa rozhodlo o pridelení budovy Slovenskému národnému divadlu a začalo sa s vybavovaním budovy divadelnou technikou. Stavbu realizovali domáce stavebné spoločnosti a technologické zariadenie divadelnej scény dodali zahraničné firmy Wiener Brückenbau a Siemens. Výtvarník František Gajdoš je zodpovedný za pôvodnú výzdobu hľadiska, foyerov a opony. Mozaikové okná vo foyeri vytvoril významný slovenský maliar Janko Alexy. Výstavba bola dokončená roku 1955. V roku 2007 ministerstvo kultúry odpredalo budovu Bratislave. Mesto Bratislava sa zaviazalo, že budova bude naďalej slúžiť na kultúrne účely.

Leto 2013 prinieslo do divadla viac otvorenosti vďaka bezbariérovým úpravám, ktorými prešiel interiér aj exteriér. Bezbariérové úpravy zahŕňajú bezbariérový prístup do divadla prostredníctvom nájazdovej rampy, úpravu hľadiska, či toaliet pre osoby so zníženou pohybovou schopnosťou. Cieľom divadla je postupne sprístupniť návštevníkom na invalidných vozíkoch všetky verejné časti priestoru.

Divadlo je vhodné pre usporadúvanie konferencií, prezentácií, firemných podujatí, módnych prehliadok, ale aj iných spoločenských udalostí.

Kapacita:

  • Komfortná kapacita sály spolu s balkónom je 440 miest (viď. ticketportal)
  • Prízemie, 307 miest
  • Balkón, 133 miest
  • Bufet so salónikom
  • Bezbariérové toalety

Technické zabezpečenie: 

Personálne zabezpečenie: Montáž nami dodávaných zariadení realizujeme sami. Počas podujatia je k dispozícii javiskový technik, operátor osvetlenia a operátor ozvučenia, ktorí Vám nastavia technické vybavenie podľa požiadaviek Vášho zvukára a osvetľovača.

Cena:

Celková cena za prenájom sa skladá z troch zložiek, z ceny prenájmu priestoru, z ceny prevádzkovo-technického zabezpečenia podujatia a z ceny spotrebovaných energií počas podujatia. Cena prenájmu priestoru sa určuje podľa rozsahu využitého priestoru. Cena prevádzkovo-technického zabezpečenia sa vypočítava podľa rozsahu povinných a nepovinných služieb (javiskový technik, zvukár, osvetľovač, zdravotná služba, požiarnik, šatniarky, hostesky apod.) a využitia technického parku. Energie sa účtuju podľa reálnej spotreby počas podujatia.
 

KONTAKT:
E: prenajom@bkis.sk
 

Galéria: MDPOH - bývalá budova Slovenskej národnej banky (1943-1947) pre Vaše podujatie