Zmluvy 2017

 • Zmluva_021-2017.pdf - pdf - 151.71Kb - Nové okno

  Zmluva č. 21/2017

  Názov: Zmluva o spolupráci
  Predmet zmluvy: Organizovanie Dansovia Grand Gala
  Zmluvná strana: Občianske združenie Jeden 23223
  Dátum uzatvorenia: 2017-01-27
  Dátum zverejnenia: 2017-01-27

 • Zmluva_020-2017.pdf - pdf - 261.96Kb - Nové okno

  Zmluva č. 20/2017

  Názov: Zmluva o zabezpečení poskytovania predlekárskej pomoci
  Predmet zmluvy: Zabezpečovanie p.p.p. formou asistenčnej služby.
  Zmluvná strana: Rescue zdravotná služba
  Dátum uzatvorenia: 2017-02-22
  Dátum zverejnenia: 2017-02-22

 • Zmluva_019-2017.pdf - pdf - 556.01Kb - Nové okno

  Zmluva č. 19/2017

  Názov: Zmluva o podnájme nebytových priestorov
  Predmet zmluvy: Podnájom MDPOH na podujatie Svetový deň sociálnej solidarity
  Zmluvná strana: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
  Dátum uzatvorenia: 2017-02-17
  Dátum zverejnenia: 2017-02-17

 • Zmluva_018-2017.pdf - pdf - 330.26Kb - Nové okno

  Zmluva č. 18/2017

  Názov: Zmluva o spolupráci
  Predmet zmluvy: Spolupráca pri organizovaní Bratislavského Bálu 2017
  Zmluvná strana: ONe AIR, s.r.o.
  Dátum uzatvorenia: 2017-02-17
  Dátum zverejnenia: 2017-02-17

 • Zmluva_017-2017.pdf - pdf - 43.17Kb - Nové okno

  Zmluva č. 17/2017

  Názov: Memorandum o spolupráci
  Predmet memoranda: Vyjadrenie záujmu pri spolupráci Týždeň slovenského filmu a Slnko v sieti
  Zmluvná strana: Slovenská filmová a televízna akadémia
  Dátum uzatvorenia: 2017-02-17
  Dátum zverejnenia: 2017-02-17

 • Zmluva_257-2015_Dodatok_2.pdf - pdf - 82.68Kb - Nové okno

  Dodatok č. 2 ku Zmluve o spolupráci 275/2015 - tzv. zmluva 16/2017

  Názov: Zmluva o spolupráci - 2. dodatok
  Predmet zmluvy: Predĺženie zmluvy
  Zmluvná strana: Metropolitný orchester Bratislava
  Dátum uzatvorenia: 2017-01-17
  Dátum zverejnenia: 2017-01-17

 • Zmluva_015-2017.pdf - pdf - 722.72Kb - Nové okno

  Zmluva č. 15/2017

  Názov: Zmluva o podnájme nebytových priestorov
  Predmet zmluvy: Podnájom MDPOH
  Zmluvná strana: Tanečné divadlo Ifjú Szivek
  Dátum uzatvorenia: 2017-02-08
  Dátum zverejnenia: 2017-02-08

 • Zmluva_014-2017.pdf - pdf - 199.76Kb - Nové okno

  Zmluva č. 14/2017

  Názov: Zmluva o spolupráci
  Predmet zmluvy: Spoluorganizovanie podujatia Tvoríme zvuk pohybom
  Zmluvná strana: Nový Priestor, o.z.
  Dátum uzatvorenia: 2017-02-07
  Dátum zverejnenia: 2017-02-07

 • Zmluva_013-2017.pdf - pdf - 1.32Mb - Nové okno

  Zmluva č. 13/2017

  Názov: Zmluva o reklame
  Predmet zmluvy: Propagácia obchodného mena počas Bratislavského Bálu
  Zmluvná strana: Siemens, s.r.o.
  Dátum uzatvorenia: 2017-02-07
  Dátum zverejnenia: 2017-02-07

 • Zmluva_012-2017.pdf - pdf - 222.73Kb - Nové okno

  Zmluva č. 12/2017

  Názov: Zmluva o zabezpečení prepravy osôb
  Predmet zmluvy: Preprava osôb Kurzu sprievodcov
  Zmluvná strana: Renar Slovakia, s.r.o.
  Dátum uzatvorenia: 2017-01-27
  Dátum zverejnenia: 2017-01-27

 • Zmluva_011-2017.pdf - pdf - 226.78Kb - Nové okno

  Zmluva č. 11/2017

  Názov: Zmluva o uskutočnení divadelného predstavenia
  Predmet zmluvy: Divadlo Andreja Bagara v Nitre
  Zmluvná strana: Divadelné predstavenie Panikári
  Dátum uzatvorenia: 2017-01-30
  Dátum zverejnenia: 2017-01-30

 • Zmluva_010-2017.pdf - pdf - 350.65Kb - Nové okno

  Zmluva  č. 10/2017

  Názov: Zmluva na na poskytnutie služieb javiskového technika divadla
  Predmet zmluvy: Služby javiskového technika DPOH
  Zmluvná strana: JGR, s.r.o.
  Dátum uzatvorenia: 2017-01-30
  Dátum zverejnenia: 2017-01-30

 • Zmluva_009-2017.pdf - pdf - 318.32Kb - Nové okno

  Zmluva č. 9/2017

  Názov: Zmluva na poskytnutie zvukárskych služieb
  Predmet zmluvy: Zvukárske a servisné práce v MDPOH
  Zmluvná strana: Oleg Gál - Package Production
  Dátum uzatvorenia: 2017-01-30
  Dátum zverejnenia: 2017-01-30

 • Zmluva_008-2017.pdf - pdf - 307.47Kb - Nové okno

  Zmluva č. 8/2017

  Názov: Mandátna zmluva
  Predmet zmluvy: Technický dohľad nad vozidlami BKIS
  Zmluvná strana: Marián Pavlík AVI-NON
  Dátum uzatvorenia: 2017-01-30
  Dátum zverejnenia: 2017-01-30

 • Zmluva_007-2017.pdf - pdf - 247.82Kb - Nové okno

  Zmluva č. 7/2017

  Názov: Protokol o zverení správy nehnuteľného majetku hl. mesta SR Brtislavy
  Predmet zmluvy: Zverenie nehnuteľností v Mlynskej doline č. 47 a 49
  Zmluvná strana: Hl. mesto SR Bratislava
  Dátum uzatvorenia: 2017-01-13
  Dátum zverejnenia: 2017-01-25

 • Zmluva_006-2017.pdf - pdf - 208.14Kb - Nové okno

  Zmluva č. 6/2017

  Názov: Zmluva o uskutočnení divadelného predstavenia
  Predmet zmluvy: Divadlo Jána Palárika Trnava
  Zmluvná strana: Divadelné predstavenie Sluha dvoch pánov
  Dátum uzatvorenia: 2017-01-25
  Dátum zverejnenia: 2017-01-25

 • Zmluva_005-2017.pdf - pdf - 226.86Kb - Nové okno

  Zmluva č. 5/2017

  Názov: Zmluva o uskutočnení divadelného predstavenia
  Predmet zmluvy: Divadlo Andreja Bagara v Nitre
  Zmluvná strana: Divadelné predstavenie Druh žena
  Dátum uzatvorenia: 2017-01-24
  Dátum zverejnenia: 2017-01-25

 • Zmluva_004-2017.pdf - pdf - 116.45Kb - Nové okno

  Dodatok č. 1 ku Zmluve 275/2015 - tzv. zmluva 4/2017

  Názov: Dodatok ku zmluve
  Predmet zmluvy: Divadelné predstavenia MOB
  Zmluvná strana: Metropolitný orchester Bratislava, o.z.
  Dátum uzatvorenia: 2017-01-20
  Dátum zverejnenia: 2017-01-20

 • Zmluva_003-2017.pdf - pdf - 229.40Kb - Nové okno

  Zmluva č. 3/2017

  Názov: Zmluva o poskytnutí služieb
  Predmet zmluvy: Technické služby na divadelné predstavenia
  Zmluvná strana: Slavomír Grega
  Dátum uzatvorenia: 2017-01-20
  Dátum zverejnenia: 2017-01-20

 • Zmluva70-2010Dodatok8_Zml_2-2017.pdf - pdf - 89.87Kb - Nové okno

  Dodatok č. 8 ku Zmluve 70/2010 - tzv. zmluva 2/2017

  Názov: Zmluva o spolupráci - 8. dodatok
  Predmet zmluvy: Predĺženie zmluvy
  Zmluvná strana: SĽUK
  Dátum uzatvorenia: 2017-01-13
  Dátum zverejnenia: 2017-01-13

 • Zmluva_001-2017.pdf - pdf - 286.38Kb - Nové okno

  Zmluva č. 1/2017

  Názov: Zmluva o vytvorení diela a poskytnutí licence
  Predmet zmluvy: Dielo umeleckého maskéra
  Zmluvná strana: Emília Vavrová
  Dátum uzatvorenia: 2017-01-12
  Dátum zverejnenia: 2017-01-12