Zmluvy 2016

 • Zmluva_330-2016.pdf - pdf - 344.69Kb - Nové okno

  Zmluva č. 330/2016

  Názov: Zmluva o nájme a poskytnutí služieb č. 4/2017
  Predmet zmluvy: Nájom Reduta
  Zmluvná strana: Slovenská filharmónia
  Dátum uzatvorenia: 2017-02-10
  Dátum prvého zverejnenia: 2017-02-13

 • Zmluva_328_a_329-2016.pdf - pdf - 1.38Mb - Nové okno

  Zmluva č. 328/2016 a 329/2016

  Názov: Licenčná zmluva a zmluva o poskytovaní súvisiacich služieb a Všeobecné obchodné podmienky
  Predmet zmluvy: Online predaj vstupeniek
  Zmluvná strana: Ticketware SE
  Dátum uzatvorenia: 2017-01-12
  Dátum zverejnenia: 2017-01-12

 • Zmluva_327-2016.pdf - pdf - 295.11Kb - Nové okno

  Zmluva č. 327/2016

  Názov: Zmluva o spolupráci
  Predmet zmluvy: Spoluorganizovanie šou Na facku
  Zmluvná strana: Tomáš Hudák
  Dátum uzatvorenia: 2017-01-10
  Dátum zverejnenia: 2017-01-10

 • Zmluva_326-2016.pdf - pdf - 302.65Kb - Nové okno

  Zmluva č. 326/2016

  Názov: Zmluva o spracúvaní osobných údajov
  Predmet zmluvy: Spracovanie osobných údajov
  Zmluvná strana: Ing. Silvia Chudá
  Dátum uzatvorenia: 2017-01-10
  Dátum zverejnenia: 2017-01-10

 • Zmluva_325-2016.pdf - pdf - 266.06Kb - Nové okno

  Zmluva č. 325/2016

  Názov: Zmluva o spracúvaní osobných údajov
  Predmet zmluvy: Spracovanie osobných údajov
  Zmluvná strana: Ing. Milan Nosál
  Dátum uzatvorenia: 2017-01-10
  Dátum zverejnenia: 2017-01-10

 • Zmluva_324-2016.pdf - pdf - 537.53Kb - Nové okno

  Zmluva č. 324/2016

  Názov: Zmluva na služby OP
  Predmet zmluvy: Služby ochrany pred požiarom
  Zmluvná strana: Ing. Milan Nosál
  Dátum uzatvorenia: 2017-01-10
  Dátum zverejnenia: 2017-01-10

 • Zmluva_323-2016.pdf - pdf - 741.43Kb - Nové okno

  Zmluva č. 323/2016

  Názov: Zmluva na výkon BOZP služby
  Predmet zmluvy: BOZP služba
  Zmluvná strana: Ing. Silvia Chudá
  Dátum uzatvorenia: 2017-01-10
  Dátum zverejnenia: 2017-01-10

 • Zmluva_322-2016.pdf - pdf - 654.22Kb - Nové okno

  Zmluva č. 322/2016

  Názov: Zmluva o servisných službách
  Predmet zmluvy: Servisné sluźby pre zariadenie elektrickej požiarnej signalizácie
  Zmluvná strana: DAD-TEL, s.r.o.
  Dátum uzatvorenia: 2017-01-10
  Dátum zverejnenia: 2017-01-10

 • Zmluva_257-2014_Dodatok1-2016.pdf - pdf - 157.84Kb - Nové okno

  Dodatok č. 1/2016 ku Zmluve č. 257/2014

  Názov: Dodatok č. 1 ku Zmluve č. 257/2014
  Predmet zmluvy: Dodávka elektriny, zabezpečenie distribúdcie elektriny a prevzatie zodpovednosti za odchýlku
  Zmluvná strana: Pow-en, a.s.
  Dátum uzatvorenia: 2016-12-22
  Dátum zverejnenia: 2016-12-22

 • Zmluva_321-2016.pdf - pdf - 593.37Kb - Nové okno

  Zmluva č. 321/2016

  Názov: Zmluva o podnájme nebytových priestorov
  Predmet zmluvy: Podnájom MDPOH
  Zmluvná strana: Občianske združenie Jeden23223
  Dátum uzatvorenia: 2016-12-21
  Dátum zverejnenia: 2016-12-21

 • Zmluva_320-2016.pdf - pdf - 289.89Kb - Nové okno

  Zmluva č. 320/2016

  Názov: Zmluva o vytvorení diela a poskytnutí licencie
  Predmet zmluvy: Dielo umeleckého maskéra
  Zmluvná strana: Dominika Bartošovičová
  Dátum uzatvorenia: 2016-12-20
  Dátum zverejnenia: 2016-12-20

 • Zmluva_319-2016.pdf - pdf - 441.01Kb - Nové okno

  Zmluva č. 319/2016

  Názov: Mandátna zmluva
  Predmet zmluvy: Zabezpečovanie činnosti v energetickom a vodnom hospodárstve v objektoch BKIS
  Zmluvná strana: Ivan Bauka
  Dátum uzatvorenia: 2016-12-20
  Dátum zverejnenia: 2016-12-20

 • Zmluva_318-2016.pdf - pdf - 620.48Kb - Nové okno

  Zmluva č. 318/2016

  Názov: Zmluva o podnájme nebytových priestorov
  Predmet zmluvy: Podnájom MDPOH
  Zmluvná strana: Slovenská technická univerzita v Bratislave
  Dátum uzatvorenia: 2016-12-19
  Dátum zverejnenia: 2016-12-19

 • Zmluva_317-2016.pdf - pdf - 491.17Kb - Nové okno

  Zmluva č. 317/2016

  Názov: Zmluva o mediálnom partnerstve
  Predmet zmluvy: Poskytnutie reklamného priestoru
  Zmluvná strana: Media RTVS, s.r.o.
  Dátum uzatvorenia: 2016-12-13
  Dátum zverejnenia: 2016-12-13

 • Zmluva_316-2016.pdf - pdf - 254.57Kb - Nové okno

  Zmluva č. 316/2016

  Názov: Zmluva o spolupráci
  Predmet zmluvy: Spolupráca pri vzájomnej propagácii
  Zmluvná strana: Divadlo nová scéna
  Dátum uzatvorenia: 2016-12-12
  Dátum zverejnenia: 2016-12-12

 • Zmluva_313-2016.pdf - pdf - 186.13Kb - Nové okno

  Zmluva č. 313/2016

  Názov: Zmluva o spolupráci
  Predmet zmluvy: Organizovanie koncertu Snowdrop
  Zmluvná strana: Magna, Deti v núdzi
  Dátum uzatvorenia: 2016-12-12
  Dátum zverejnenia: 2016-12-12

 • Zmluva_311-2016.pdf - pdf - 334.78Kb - Nové okno

  Zmluva č. 311/2016

  Názov: Licenčná zmluva
  Predmet zmluvy: Udelenie licencií
  Zmluvná strana: Slovgram
  Dátum uzatvorenia: 2016-12-09
  Dátum zverejnenia: 2016-12-09

 • Zmluva_310-2016.pdf - pdf - 260.73Kb - Nové okno

  Zmluva č. 310/2016

  Názov: Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
  Predmet zmluvy: Vytvorenie promo videa
  Zmluvná strana: Andrej Kupka
  Dátum uzatvorenia: 2016-12-08
  Dátum zverejnenia: 2016-12-08

 • Zmluva_308-2016.pdf - pdf - 285.18Kb - Nové okno

  Zmluva č. 308/2016

  Názov: Zmluva o spolupráci
  Predmet zmluvy: Vernisáž výstavy Petrogramy
  Zmluvná strana: prof. Peter Roller
  Dátum uzatvorenia: 2016-12-06
  Dátum zverejnenia: 2016-12-06

 • Zmluva_307-2016.pdf - pdf - 213.89Kb - Nové okno

  Zmluva č. 307/2016

  Názov: Zmluva o spolupráci
  Predmet zmluvy: Vypískajme násilie
  Zmluvná strana: Slovensko-český ženský fond
  Dátum uzatvorenia: 2016-12-05
  Dátum zverejnenia: 2016-12-05

 • Zmluva_303-2016.pdf - pdf - 715.97Kb - Nové okno

  Zmluva č. 303/2016

  Názov: Zmluva o podnájme nebytových priestorov
  Predmet zmluvy: Podnájom MDPOH
  Zmluvná strana: Trust Estate, s.r.o.
  Dátum uzatvorenia: 2016-11-30
  Dátum zverejnenia: 2016-12-01

 • Zmluva_302-2016.pdf - pdf - 488.61Kb - Nové okno

  Zmluva č. 302/2016

  Názov: Zmluva o podnájme nebytových priestorov
  Predmet zmluvy: Podnájom Kostola Klarisiek
  Zmluvná strana: Bubble production house, s.r.o.
  Dátum uzatvorenia: 2016-11-30
  Dátum zverejnenia: 2016-12-01

 • Zmluva_301-2016.pdf - pdf - 250.31Kb - Nové okno

  Zmluva č. 301/2016

  Názov: Zmluva o spolupráci
  Predmet zmluvy: Program Na sv. Mikuláša
  Zmluvná strana: Ars Ante Portas, o.z.
  Dátum uzatvorenia: 2016-11-28
  Dátum zverejnenia: 2016-11-29

 • Zmluva_300-2016.pdf - pdf - 200.99Kb - Nové okno

  Zmluva č. 300/2016

  Názov: Zmluva o spolupráci
  Predmet zmluvy: Vystúpenie Thomasa Puskailera
  Zmluvná strana: Občianske združenie Šanca pre nechcených
  Dátum uzatvorenia: 2016-11-29
  Dátum zverejnenia: 2016-11-29

 • Zmluva_299-2016.pdf - pdf - 1.13Mb - Nové okno

  Zmluva č. 299/2016

  Názov: Hromadná licenčná zmluva
  Predmet zmluvy: Udelenie licencií
  Zmluvná strana: SOZA, o.k.s.p.
  Dátum uzatvorenia: 2016-12-01
  Dátum zverejnenia: 2016-12-12Položiek: 321