Zmluvy 2015

 

 • Zmluva_246-2015_Obchodne_podmienky.pdf - pdf - 454.62Kb - Nové okno
 • Zmluva_290-2015.pdf - pdf - 337.63Kb - Nové okno

  Zmluva č. 290/2015

  Názov: Zmluva o uskutočnení divadelného predstavenia
  Predmet zmluvy: Uskutočnenie divadelného predstavenia Jenom život
  Zmluvná strana: APP Art, s.r.o.
  Dátum uzatvorenia: 2015-12-18
  Dátum zverejnenia: 2015
  -12-23

 • Zmluva_289-2015.pdf - pdf - 1.04Mb - Nové okno

  Zmluva č. 289/2015

  Názov: Zmluva na výkon bezpečnotechnickej služby
  Predmet zmluvy: Výkon bezpečnotechnickej služby
  Zmluvná strana: Ing. Silvia Chudá
  Dátum uzatvorenia: 2015-12-18
  Dátum zverejnenia: 2015
  -12-23

 • Zmluva_288-2015.pdf - pdf - 414.95Kb - Nové okno

  Zmluva č. 288/2015

  Názov: Zmluva o zabezpečení činnosti pracovnej zdravotnej služby
  Predmet zmluvy: Zabezpečenie činnosti pracovnej zdravotnej služby
  Zmluvná strana: Ing. Silvia Chudá
  Dátum uzatvorenia: 2015-12-18
  Dátum zverejnenia: 2015
  -12-23

 • Zmluva_287-2015.pdf - pdf - 673.27Kb - Nové okno

  Zmluva č. 287/2015

  Názov: Zmluva na služby ochrany pred požiarom
  Predmet zmluvy: Služby PO
  Zmluvná strana: Ing. Milan Nosál
  Dátum uzatvorenia: 2015-12-18
  Dátum zverejnenia: 2015
  -12-23

 • Zmluva_286-2015.pdf - pdf - 349.70Kb - Nové okno

  Zmluva č. 286/2015

  Názov: Mandátna zmluva
  Predmet zmluvy: Podľa zmluvy
  Zmluvná strana: Ivan Bauka
  Dátum uzatvorenia: 2015-12-18
  Dátum zverejnenia: 2015
  -12-23

 • Zmluva_285-2015.pdf - pdf - 187.28Kb - Nové okno

  Zmluva č. 285/2015

  Názov: Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
  Predmet zmluvy: Vytvorenie grafických návrhov k inscenácii Pravda
  Zmluvná strana: Matej Oravec
  Dátum uzatvorenia: 2015-12-18
  Dátum zverejnenia: 2015
  -12-22

 • Zmluva_284-2015.pdf - pdf - 378.30Kb - Nové okno

  Zmluva č. 284/2015

  Názov: Zmluva o spolupráci
  Predmet zmluvy: Organizácia Bratislavského Bálu 2016
  Zmluvná strana: ONe AIR s.r.o.
  Dátum uzatvorenia: 2015-12-18
  Dátum zverejnenia: 2015
  -12-22

 • Zmluva_284-2015_Dodatok.pdf - pdf - 192.31Kb - Nové okno

  Názov: Dodatok k Zmluve o spolupráci č. 284/2015
  Dátum uzatvorenia: 2016-01-25
  Dátum zverejnenia: 2016-01-25

 • Zmluva_283-2016.pdf - pdf - 252.63Kb - Nové okno

  Zmluva č. 283/2015

  Názov: Licenčná zmluva
  Predmet zmluvy: Udelenie licencií
  Zmluvná strana: Slovgram
  Dátum uzatvorenia: 2015-12-31
  Dátum zverejnenia: 2015
  -01-13

 • Zmluva_282-2015.pdf - pdf - 273.40Kb - Nové okno

  Zmluva č. 282/2015

  Názov: Zmluva o dielo a licenčnná zmluva
  Predmet zmluvy: Vytvorenie diela a udelenie licencie
  Zmluvná strana: Martina Hučková
  Dátum uzatvorenia: 2015-12-15
  Dátum zverejnenia: 2015
  -12-16

 • Zmluva_281-2015.pdf - pdf - 638.77Kb - Nové okno

  Zmluva č. 281/2015

  Názov: Zmluva o podnájme nebytových priestorov
  Predmet zmluvy: Podnájom MDPOH
  Zmluvná strana: Oriflame Slovakia, s.r.o.
  Dátum uzatvorenia: 2015-12-15
  Dátum zverejnenia: 2015
  -12-16

 • Zmluva_280-2015.pdf - pdf - 346.05Kb - Nové okno

  Zmluva č. 280/2015

  Názov: Zmluva o spolupráci
  Predmet zmluvy: Vianočný koncert SĽUK
  Zmluvná strana: Slovenský ľudový umelecký kolektív
  Dátum uzatvorenia: 2015-12-15
  Dátum zverejnenia: 2015
  -12-16

 • Zmluva_279-2015.pdf - pdf - 781.76Kb - Nové okno

  Zmluva č. 279/2015

  Názov: Zmluva o podnájme nebytových priestorov
  Predmet zmluvy: Podnájom MDPOH
  Zmluvná strana: Kresťania v meste, o.z.
  Dátum uzatvorenia: 2015-12-15
  Dátum zverejnenia: 2015
  -12-16

 • Zmluva_278-2015.pdf - pdf - 652.21Kb - Nové okno

  Zmluva č. 278/2015

  Názov: Zmluva o podnájme nebytových priestorov
  Predmet zmluvy: Podnájom MDPOH
  Zmluvná strana: Občianske združenie Jeden23223
  Dátum uzatvorenia: 2015-12-15
  Dátum zverejnenia: 2015
  -12-16

 • Zmluva_277-2015.pdf - pdf - 10.20Mb - Nové okno

  Zmluva č. 277/2015

  Názov: Zmluva o kartách euroShell Card
  Predmet zmluvy: Predaj pohonných hmôt
  Zmluvná strana: SHELL Slovakia, s.r.o.
  Dátum uzatvorenia: 2015-12-15
  Dátum zverejnenia: 2015
  -12-16

 • Zmluva_276-2015.pdf - pdf - 257.40Kb - Nové okno

  Zmluva č. 276/2015

  Názov: Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
  Predmet zmluvy: Vytvorenie diela a udelenie licencie
  Zmluvná strana: Ing. Daniel Ďurďovič
  Dátum uzatvorenia: 2015-12-15
  Dátum zverejnenia: 2015
  -12-16

 • Zmluva_207-2015.pdf - pdf - 360.68Kb - Nové okno

  Zmluva č. 275/2015

  Názov: Zmluva o spolupráci
  Predmet zmluvy: Organizovanie 10 koncertov v roku 2016
  Zmluvná strana: Metropolitný orchester Bratislava, o.z.
  Dátum uzatvorenia: 2015-12-14
  Dátum zverejnenia: 2015
  -12-14

 • Zmluva_274-2015.pdf - pdf - 817.69Kb - Nové okno

  Zmluva č. 274/2015

  Názov: Hromadná licenčná zmluva
  Predmet zmluvy: Udelenie licencií
  Zmluvná strana: SOZA
  Dátum uzatvorenia: 2015-12-16
  Dátum zverejnenia: 2015
  -12-22

 • Zmluva_273-2015.pdf - pdf - 299.23Kb - Nové okno

  Zmluva č. 273/2015

  Názov: Zmluva o zabezpečení vytvorenia umeleckého výkonu a poskytnutia licencie
  Predmet zmluvy: Herecký výkon, poskytnutie licencie
  Zmluvná strana: marianmitas, s.r.o.
  Dátum uzatvorenia: 2015-12-11
  Dátum zverejnenia: 2015
  -12-14

 • Zmluva_272-2015.pdf - pdf - 852.45Kb - Nové okno

  Zmluva č. 272/2015

  Názov: Hromadná licenčná zmluva
  Predmet zmluvy: Udelenie licencií
  Zmluvná strana: SOZA
  Dátum uzatvorenia: 2015-12-15
  Dátum zverejnenia: 2015
  -12-22

 • Zmluva_271-2015.pdf - pdf - 927.06Kb - Nové okno

  Zmluva č. 271/2015

  Názov: Hromadná licenčná zmluva
  Predmet zmluvy: Udelenie licencií
  Zmluvná strana: SOZA
  Dátum uzatvorenia: 2015-12-15
  Dátum zverejnenia: 2015
  -12-22

 • Zmluva_270-2015.pdf - pdf - 851.16Kb - Nové okno

  Zmluva č. 270/2015

  Názov: Hromadná licenčná zmluva
  Predmet zmluvy: Udelenie licencií
  Zmluvná strana: SOZA
  Dátum uzatvorenia: 2015-12-15
  Dátum zverejnenia: 2015
  -12-22

 • Zmluva_269-2015.pdf - pdf - 869.53Kb - Nové okno

  Zmluva č. 269/2015

  Názov: Hromadná licenčná zmluva
  Predmet zmluvy: Udelenie licencií
  Zmluvná strana: SOZA
  Dátum uzatvorenia: 2015-12-15
  Dátum zverejnenia: 2015
  -12-22

 • Zmluva_268-2015.pdf - pdf - 801.96Kb - Nové okno

  Zmluva č. 268/2015

  Názov: Hromadná licenčná zmluva
  Predmet zmluvy: Udelenie licencií
  Zmluvná strana: SOZA
  Dátum uzatvorenia: 2015-12-15
  Dátum zverejnenia: 2015
  -12-22Položiek: 295