Zmluvy 2014

 • Zmluva_257-2014_Dodatok1-2016.pdf - pdf - 157.84Kb - Nové okno

  Dodatok č. 1/2016 ku Zmluve č. 257/2014

  Názov: Dodatok č. 1 ku Zmluve č. 257/2014
  Predmet zmluvy: Dodávka elektriny, zabezpečenie distribúdcie elektriny a prevzatie zodpovednosti za odchýlku
  Zmluvná strana: Pow-en, a.s.
  Dátum uzatvorenia: 2016-12-22
  Dátum zverejnenia: 2016-12-22

 • Dodatok_1_Zmluva_262-2014.pdf - pdf - 74.07Kb - Nové okno

  Dodatok ku Zmluve č. 262/2014

  Názov: Zmluva na poskytnutie ozvučovacích služieb
  Predmet zmluvy: Ozvučenie priestorov exteriérov alebo interiérov
  Zmluvná strana: SAP SOUND s.r.o.
  Dátum uzatvorenia: 2015-12-15
  Dátum zverejnenia: 2015-12-15

 • Zmluva_261-2014.pdf - pdf - 530.32Kb - Nové okno

  Zmluva č. 261/2014

  Názov: Zmluva na poskytnutie služieb
  Predmet zmluvy: Pomocné služby
  Zmluvná strana: Stage Hands and Crew s.r.o.
  Dátum uzatvorenia: 2014-12-22
  Dátum zverejnenia: 2014-12-29
 • Zmluva_262-2014.pdf - pdf - 1.42Mb - Nové okno

  Zmluva č. 262/2014

  Názov: Zmluva na poskytnutie ozvučovacích služieb
  Predmet zmluvy: Ozvučenie priestorov exteriérov alebo interiérov
  Zmluvná strana: SAP SOUND s.r.o.
  Dátum uzatvorenia: 2014-12-22
  Dátum zverejnenia: 2014-12-29
 • Zmluva_250-2014.pdf - pdf - 624.71Kb - Nové okno

  Zmluva č. 250/2014

  Názov: Hromadná licenčná zmluva
  Predmet zmluvy: Udelenie licencií
  Zmluvná strana: SOZA
  Dátum uzatvorenia: 2014-12-31
  Dátum zverejnenia: 2015-01-16
 • Zmluva_256-2014.pdf - pdf - 335.97Kb - Nové okno

  Zmluva č. 256/2014

  Názov: Hromadná licenčná zmluva
  Predmet zmluvy: Udelenie licencie
  Zmluvná strana: SOZA
  Dátum uzatvorenia: 2014-12-17
  Dátum zverejnenia: 2014-12-29
 • Zmluva_249-2014.PDF - PDF - 158.10Kb - Nové okno

  Zmluva č. 249/2014

  Názov: Licenčná zmluva
  Predmet zmluvy: Udelenie licencie
  Zmluvná strana: Lita autorská spoločnosť
  Dátum uzatvorenia: 2014-12-09
  Dátum zverejnenia: 2014-12-29
 • Zmluva_258-2014.PDF - PDF - 177.85Kb - Nové okno

  Zmluva č. 258/2014

  Názov: Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
  Predmet zmluvy: Dramaturgia a vytvorenie programu
  Zmluvná strana: Anton Popovič
  Dátum uzatvorenia: 2014-11-14
  Dátum zverejnenia: 2014-12-29
 • Zmluva_257-2014.PDF - PDF - 938.78Kb - Nové okno

  Zmluva č. 257/2014

  Názov: Zmluva o dodávke elektriny
  Predmet zmluvy: Dodávka elektriny
  Zmluvná strana: Pow-en, a.s.
  Dátum uzatvorenia: 2014-12-18
  Dátum zverejnenia: 2014-12-29
 • Zmluva_260-2014.pdf - pdf - 319.48Kb - Nové okno

  Zmluva č. 260/2014

  Názov: Rámcová zmluva o dielo
  Predmet zmluvy: Montáž a inštalácia elektrickej prípojky
  Zmluvná strana: RajnaElektrik s.r.o.
  Dátum uzatvorenia: 2014-12-04
  Dátum zverejnenia: 2014-12-29
 • Zmluva_259-2014.pdf - pdf - 153.93Kb - Nové okno

  Zmluva č. 259/2014

  Názov: Mandátna zmluva
  Predmet zmluvy: Ekonomické a účtovné činnosti
  Zmluvná strana: RIGORE s.r.o.
  Dátum uzatvorenia:
  Dátum zverejnenia: 2014-12-29
 • Zmluva_014-2014_Dohoda_o_ukonceni.pdf - pdf - 79.73Kb - Nové okno
  Názov: Dohoda o ukončení zmuvy o dielo 14/2014
  Dátum uzatvorenia: 2014-12-18
  Dátum zverejnenia: 2014-12-18
 • Zmluva_252-2014.pdf - pdf - 358.57Kb - Nové okno

  Zmluva č. 252/2014

  Názov: Zmluva o spolupráci
  Predmet zmluvy: Organizovanie vianočného posedenia pre predajcov Nota bene
  Partner: Proti prúdu, o.z.
  Dátum uzatvorenia: 2014-12-18
  Dátum zverejnenia: 2014-12-18
 • Zmluva_253-2014.pdf - pdf - 682.98Kb - Nové okno

  Zmluva č. 253/2014

  Názov: Zmluva o spolupráci
  Predmet zmluvy: Organizovanie koncertov MOB v MDPOH počas prvého polroka 2015
  Partner: Metropolitný orcheste Bratislava, o.z.
  Dátum uzatvorenia: 2014-12-18
  Dátum zverejnenia: 2014-12-18
 • Zmluva_235-2014.pdf - pdf - 469.50Kb - Nové okno

  Zmluva č. 235/2014

  Názov: Hromadná licenčná zmluva
  Predmet zmluvy: Udelenie licencií
  Partner: SOZA
  Dátum uzatvorenia: 2014-12-08
  Dátum zverejnenia: 2014-12-09
 • Zmluva_234-2014.pdf - pdf - 775.59Kb - Nové okno

  Zmluva č. 234/2014

  Názov: Hromadná licenčná zmluva
  Predmet zmluvy: Udelenie licencií
  Partner: SOZA
  Dátum uzatvorenia: 2014-12-08
  Dátum zverejnenia: 2014-12-09
 • Zmluva_222-2014.pdf - pdf - 405.14Kb - Nové okno

  Zmluva č. 222/2014

  Názov: Hromadná licenčná zmluva
  Predmet zmluvy: Udelenie licencií
  Partner: SOZA
  Dátum uzatvorenia: 2014-12-05
  Dátum zverejnenia: 2014-12-08
 • Zmluva_219-2014.pdf - pdf - 386.92Kb - Nové okno

  Zmluva č. 219/2014

  Názov: Hromadná licenčná zmluva
  Predmet zmluvy: Udelenie licencií
  Partner: SOZA
  Dátum uzatvorenia: 2014-11-26
  Dátum zverejnenia: 2014-12-01
 • Zmluva_261-2014_Dodatok_2.pdf - pdf - 78.78Kb - Nové okno

  Názov: Dodatok ku Zmluve č. 261/2014
  Dátum uzatvorenia: 2016-04-19
  Dátum zverejnenia: 2016-04-19

 • Dodatok_Stage_Hands.PDF - PDF - 55.57Kb - Nové okno
 • Zmluva_227-2014.pdf - pdf - 366.10Kb - Nové okno

  Zmluva č. 227/2014

  Názov: Hromadná licenčná zmluva
  Predmet zmluvy: Udelenie licencií
  Partner: SOZA
  Dátum uzatvorenia: 2014-11-27
  Dátum zverejnenia: 2014-12-01
 • Zmluva_213-2014.pdf - pdf - 286.41Kb - Nové okno

  Zmluva č. 213/2014

  Názov: Hromadná licenčná zmluva
  Predmet zmluvy: Udelenie licencií
  Partner: SOZA
  Dátum uzatvorenia: 2014-11-20
  Dátum zverejnenia: 2014-11-24
 • Zmluva_214-2014.pdf - pdf - 300.99Kb - Nové okno

  Zmluva č. 214/2014

  Názov: Hromadná licenčná zmluva
  Predmet zmluvy: Udelenie licencií
  Partner: SOZA
  Dátum uzatvorenia: 2014-11-20
  Dátum zverejnenia: 2014-11-24
 • Zmluva_247-2014.pdf - pdf - 451.51Kb - Nové okno

  Zmluva č. 247/2014

  Názov: Zmluva o zabezpečení vytvorenia umeleckého výkonu a poskytnutia licencie
  Predmet zmluvy: Umelecký výkon a udelenie licencie
  Partner: Water Lily s.r.o.
  Dátum uzatvorenia: 2014-12-09
  Dátum zverejnenia: 2014-12-09
 • Zmluva_248-2014.pdf - pdf - 448.62Kb - Nové okno

  Zmluva č. 248/2014

  Názov: Zmluva o zabezpečení vytvorenia umeleckého výkonu a poskytnutia licencie
  Predmet zmluvy: Umelecký výkon a udelenie licencie
  Partner: GoProduction s.r.o.
  Dátum uzatvorenia: 2014-12-09
  Dátum zverejnenia: 2014-12-09


Položiek: 284