Zmluvy 2017

 • Zmluva č. 111/2017

  Názov: Zmluva o podnájme nebytových priestorov
  Predmet zmluvy: Podnájom MDPOH
  Zmluvná strana: OZ Balet Fajnorova
  Dátum uzatvorenia: 2017-06-21
  Dátum zverejnenia: 2017-06-21

  Otvoriť PDF 1.75Mb Nové okno
 • Zmluva č. 110/2017

  Názov: Zmluva o podnájme nebytových priestorov
  Predmet zmluvy: Podnájom MDPOH
  Zmluvná strana: Mgr. Marta Janičkovičová
  Dátum uzatvorenia: 2017-06-21
  Dátum zverejnenia: 2017-06-21

  Otvoriť PDF 1.95Mb Nové okno
 • Zmluva č. 108/2017

  Názov: Zmluva o spolupráci
  Predmet zmluvy: Organizovanie Medzinárodný mládežnícky hudobný festival, Slovakia Folk a Bratislava Cantat
  Zmluvná strana: Bratislava Music Agency, s.r.o.
  Dátum uzatvorenia: 2017-06-21
  Dátum zverejnenia: 2017-06-21

  Otvoriť PDF 1.46Mb Nové okno
 • Zmluva č. 105/2017

  Názov: Obchodná zmluva
  Predmet zmluvy: Poskytnutie reklamných priestorov na Rádiu Regina
  Zmluvná strana: Media RTVS, s.r.o.
  Dátum uzatvorenia: 2017-06-19
  Dátum zverejnenia: 2017-06-20

  Otvoriť PDF 314.13Kb Nové okno
 • Zmluva č. 104/2017

  Názov: Zmluva o mediálnom partnerstve
  Predmet zmluvy: Vzájomné poskytnutie reklamných priestorov na KHLSBA 2017
  Zmluvná strana: Bratislavská organizácia cestovného ruchu
  Dátum uzatvorenia: 2017-06-19
  Dátum zverejnenia: 2017-06-20

  Otvoriť PDF 1.36Mb Nové okno
 • Zmluva č. 103/2017

  Názov: Zmluva o spolupráci
  Predmet zmluvy: Spolupráca pri organizácii podujatia Deň zahraničných Slovákov
  Zmluvná strana: Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, r.o.
  Dátum uzatvorenia: 2017-06-19
  Dátum zverejnenia: 2017-06-20

  Otvoriť PDF 898.24Kb Nové okno
 • Zmluva č. 102/2017

  Názov: Zmluva o spolupráci
  Predmet zmluvy: Spolupráca pri organizácii podujatia Cestovateľské kino
  Zmluvná strana: CK Svet, s.r.o.
  Dátum uzatvorenia: 2017-06-16
  Dátum zverejnenia: 2017-06-16

  Otvoriť PDF 1.75Mb Nové okno
 • Zmluva č. 101/2017

  Názov: Zmluva o spolupráci
  Predmet zmluvy: Spolupráca pri organizácii detských divadelných predstavení
  Zmluvná strana: Aliancia stará tržnica, o.z.
  Dátum uzatvorenia: 2017-06-16
  Dátum zverejnenia: 2017-06-16

  Otvoriť PDF 999.12Kb Nové okno
 • Zmluva č. 100/2017

  Názov: Zmluva na poskytnutie pomocných služieb
  Predmet zmluvy: Pomocné služby pri organizovaní kuptúrnych podujatí
  Zmluvná strana: Stage Hands and Crew, s.r.o.
  Dátum uzatvorenia: 2017-06-14
  Dátum zverejnenia: 2017-06-14

  Otvoriť PDF 252.12Kb Nové okno
 • Zmluva č. 99/2017

  Názov: Memorandum o spolupráci
  Predmet zmluvy: Vyjadrenie záujmu o spoluprácu počas Divadelná kvapka krvi
  Zmluvná strana: Kaufland Slovenská republika, v.o.s.
  Dátum uzatvorenia: 2017-06-13
  Dátum zverejnenia: 2017-06-13

  Otvoriť PDF 247.04Kb Nové okno
 • Zmluva č. 098/2017

  Názov: Hromadná licenčná zmluva
  Predmet zmluvy: Udelenie licenčných práv
  Zmluvná strana: SOZA
  Dátum uzatvorenia: 2017-06-15
  Dátum zverejnenia: 2017-06-23

  Otvoriť PDF 1.74Mb Nové okno
 • Zmluva č. 097/2017

  Názov: Hromadná licenčná zmluva
  Predmet zmluvy: Udelenie licenčných práv
  Zmluvná strana: SOZA
  Dátum uzatvorenia: 2017-06-15
  Dátum zverejnenia: 2017-06-23

  Otvoriť PDF 1.74Mb Nové okno
 • Zmluva č. 095/2017

  Názov: Hromadná licenčná zmluva
  Predmet zmluvy: Udelenie licenčných práv
  Zmluvná strana: SOZA
  Dátum uzatvorenia: 2017-06-15
  Dátum zverejnenia: 2017-06-23

  Otvoriť PDF 1.68Mb Nové okno
 • Zmluva č. 094/2017

  Názov: Hromadná licenčná zmluva
  Predmet zmluvy: Udelenie licenčných práv
  Zmluvná strana: SOZA
  Dátum uzatvorenia: 2017-06-15
  Dátum zverejnenia: 2017-06-23

  Otvoriť PDF 1.65Mb Nové okno
 • Zmluva č. 93/2017

  Názov: Zmluva o spolupráci
  Predmet zmluvy: Spoluorganizovanie festivalu Kultúrne leto a hradné slávnosti
  Zmluvná strana: Bratislavský samosprávny kraj
  Dátum uzatvorenia: 2017-06-09
  Dátum zverejnenia: 2017-06-12

  Otvoriť PDF 367.67Kb Nové okno
 • Zmluva č. 92/2017

  Názov: Zmluva o spolupráci
  Predmet zmluvy: Organizovanie podujatia Kde bolo, tam bolo ...
  Zmluvná strana: Tranóczy, s.r.o.
  Dátum uzatvorenia: 2017-06-09
  Dátum zverejnenia: 2017-06-09

  Otvoriť PDF 243.73Kb Nové okno
 • Zmluva č. 91/2017

  Názov: Memorandum o spolupráci
  Predmet zmluvy: Vyjadrenie záujmu o spoluprácu
  Zmluvná strana: Amuzo, s.r.o.
  Dátum uzatvorenia: 2017-06-09
  Dátum zverejnenia: 2017-06-12

  Otvoriť PDF 136.85Kb Nové okno
 • Zmluva č. 90/2017

  Názov: Zmluva o spolupráci
  Predmet zmluvy: Organizovanie letnej korčuliarskej akcie Bratislava-inline
  Zmluvná strana: bratislava-inline, o.z.
  Dátum uzatvorenia: 2017-06-09
  Dátum zverejnenia: 2017-06-12

  Otvoriť PDF 955.32Kb Nové okno
 • Zmluva č. 89/2017

  Názov: Zmluva o spolupráci
  Predmet zmluvy: Organizovanie 8. ročníka Katedrálneho organového festivalu
  Zmluvná strana: Tribus Musicae
  Dátum uzatvorenia: 2017-06-09
  Dátum zverejnenia: 2017-06-12

  Otvoriť PDF 1.30Mb Nové okno
 • Zmluva č. 88/2017

  Názov: Zmluva o spolupráci
  Predmet zmluvy: Organizovanie podujatia Petržalka na Hlavnom námestí
  Zmluvná strana: Kultúrne zariadenia Petržalky
  Dátum uzatvorenia: 2017-06-09
  Dátum zverejnenia: 2017-06-12

  Otvoriť PDF 1,021.39Kb Nové okno