Kultúrne leto a Hradné slávnosti

Festival Kultúrne leto a Hradné slávnosti Bratislava

Kalendár podujatí kultúrneho leta (program):

 

Bulletin Kultúrneho leta a Hradných slávností si môžete stiahnuť tu

Download bulletin of Cultural summer and Castle festivities here

 

Kultúrne leto a Hradné slávnosti Bratislava – najväčší a najdlhší mestský festival ponúka počas troch mesiacov desiatky hudobných, tanečných a divadelných podujatí. Vznik festivalu siaha do roku 1976. Od roku 2004 je dramaturgom festivalu Bratislavské kultúrne a informačné stredisko.

Od júna do septembra sú ulice Bratislavy zaplnené skvelou hudbou, koncertami, tanečnými či divadelnými vystúpeniami a rôznymi workshopmi. Na Bratislavčanov, ale aj na návštevníkov hlavného mesta čakajú zaujímavé programy v uliciach mesta, v parkoch, na nádvoriach, na brehu rieky Dunaj, ale aj v jednotlivých bratislavských mestských častiach. Bohatý program je rozdelený do festivalových častí, pravidelných cyklov a samostatných podujatí.

 

Programové cykly a festivaly, ktoré sú pravidelne súčasťou Kultúrneho leta a Hradných slávností Bratislava:

14 Festivalov

Medzinárodný festival detských folklórnych súborov – hudobné a tanečné vystúpenia detských folklórnych súborov. Cieľom festivalu je poukázať na krásu slovenského folklóru a prispieť k šíreniu slovenských ľudových tradícií.

Kde bolo, tam bolo - rozprávkový interaktívno-kreatívny festival nielen pre deti s bohatým programom plným workshopov.

Gitarový festival J.K. Mertza - svetovo renomovaný gitarový festival s vyše 40 – ročnou tradíciou. Súčasťou festivalu je aj gitarová súťaž J.K. Mertza, ktorá patrí k najprestížnejším gitarovým súťažiam.

Bratislavský zborový festival - súťaž pre amatérske detské, mládežnícke, mužské, ženské a zmiešané spevácke zbory.

UrbanART festival - multižánrový festival prinesie do ulíc Bratislavy hudobné vystúpenia rôznych žánrov, diskusie či sprievodné podujatia.

Letné shakespearovské slávnosti – najväčší a najstarší divadelný festival svojho druhu na Slovensku, ktorý sa koná počas letných večerov na Bratislavskom hrade.

Festival Eurovea – tanečné večery či koncerty rôznych hudobných žánrov na námestí M.R. Štefánika pri obchodnom centre Eurovea.

Medzinárodný mládežnícky hudobný festival – vystúpenia detských, mládežníckych i dospelých speváckych zborov a orchestrov zameraných na tradičnú hudobnú kultúru.

Katedrálny organový festival – medzinárodný organový festival v Dóme sv. Martina, na ktorom vystúpia svetoví špičkoví organisti.

Golden Age festival – medzinárodný festival tradičného raného jazzu prvej polovice minulého storočia, ktorý je jediným festivalom svojho druhu na Slovensku.

Konvergencie – medzinárodný festival komornej hudby ponúka možnosť si vypočuť diela klasikov, filmové projekcie a vystúpenia špičkových domácich umelcov a zahraničných hostí.

Dni Majstrov ÚĽUV – najväčší mestský festival ľudovej kultúry a remesiel, na ktorom sa zoznámite s tradičnými remeslami, domácimi výrobkami a ich výrobnými postupmi.

 

9 programových cyklov

Medzinárodná Bratislava – ponúka podujatia v spolupráci s ambasádami a kultúrnymi strediskami jednotlivých krajín Európy.

Rytieri na Devíne - celodenné podujatie, ktoré sa pravidelne koná v júni, dovolí návštevníkom nahliadnuť do minulosti prostredníctvom tematických aktivít pre deti aj dospelých.

Kultúrne leto v Letnej čitárni u Červeného raka - nadšenci literatúry sa môžu zúčastniť čítačiek a koncertov pod Michalskou bránou, zadarmo si prečítať noviny, časopisy či využiť wi-fi zónu.

Bratislava – Inline – korčuliarska akcia v rámci ktorej si počas Kultúrneho leta môžu návštevníci mesta spestriť piatkové večery jazdou na korčuliach po bratislavských cestách.

Cestovateľské kino – letné premietania v areáli obchodného centra Eurovea, ktoré sú doplnené zaujímavým rozprávaním cestovateľov.

Letné koncerty San Marten – séria koncertov rôznych žánrov v príjemnom prostredí baru a reštaurácie San Marten.

Mestské divadlo na trhu – program pre deti v Starej tržnici, ktorý sa počas leta koná každú sobotu.

Rozprávky pri Dóme - divadelné predstavenie pre najmenších na Rudnayovom námestí pred Dómom sv. Martina.

 

The Cultural Summer and Castle Festivities in Bratislava

The Cultural Summer and Castle Festivities in Bratislava is the largest and longest city festival in Slovakia. Over the course of three months, it offers dozens of musical, dance, and theatre events. The festival was founded in 1976 and since 2004, the dramaturgy is being shaped by the Bratislava Cultural and Information Centre (BKIS).

From June to September, the streets of Bratislava are filled with great music, concerts, dance and theatre shows, as well as various workshops. The Bratislava residents and visitors can enjoy interesting programme in the town streets, parks, courtyards, at the Danube River, as well as in the individual Bratislava boroughs. The programme is divided into festival parts, regular cycles, and individual events.

The programme cycles and festivals which are part of the Cultural Summer and Castle Festivities in Bratislava are as follows:

14 Festivals

International Festival of Children Folk Ensembles – musical and dance shows of children folk ensembles.

Once Upon a Time – interactive and creative festival of fairy-tales.

Guitar Festival of J. K. Mertz – the renowned guitar festival with a history of more than 40 years.

Bratislava Choir Festival – competition of singing choirs.

UrbanART Festival – multi-genre festival.

Summer Shakespeare Festivities – the largest and oldest theatre festival of its kind in Slovakia.

Eurovea Festival – dance evenings and concerts of various music genres at the M. R. Štefánik Square at the Eurovea shopping centre.

International Youth Music Festival – shows of children, youth and adult choirs and orchestras.

Cathedral Organ Festival – the international organ festival in the St Martin’s Dome.

Golden Age Festival – international festival of traditional early jazz of the first half of 20th century.

Convergences – international festival of chamber music.

ÚĽUV Masters Day – the largest urban festival of folk culture and crafts.

9 Programme Cycles

International Bratislava – events organised in cooperation with embassies and cultural centres of the several European countries.

Knights at the Devín Castle – historical festival with many thematic activities for children and adults.

Cultural Summer in the Summer Reading Room at the Red Cancer – talks with authors and concerts under the St Michael’s Gate.

Bratislava Inline – Friday evenings on roller-skates on the Bratislava roads.

Travellers’ Cinema – summer movie screenings and talks with travellers.

San Marten Summer Concerts – series of concerts of various genres.

Town Theatre at the Market – Saturday programme for the children at the Old Market Hall.

Fairy-Tales at the Dome – theatre shows for children at the Rudnay Square at the St Martin’s Dome.