Ostatné

Dohoda č. 2/2011
Účastník dohody: PAMING- Mestský investor pamiatkovej obnovy
Predmet dohody: Refakturácia nákladov

Dátum zverejnenia: 2011-10-19
 
Dohoda č. 1/2011

Účastník dohody: "fyzická osoba"
Predmet dohody: Urovnanie

Dátum zverejnenia: 2011-06-24