Zmluvy

 • Zmluva č. 47/2018

  Názov: Zmluva o uskutočnení divadelného predstavenia

  Predmet zmluvy: Divadelné predstavenie

  Zmluvná strana: Mestské divadlo Brno, príspevková organizácia

  Dátum uzatvorenia: 2018-02-21

  Dátum zverejnenia: 2018-02-22

  Otvoriť PDF 753.67Kb Nové okno
 • zmluva_c_34_2018_o_podnajme_s_MPSVR_SR.pdf
  Otvoriť PDF 1.87Mb Nové okno
 • Zmluva č. 44/2018

  Názov: Zmluva o vytvorení audiovizuálneho záznamu a licenčná zmluva

  Predmet zmluvy: Vytvorenie videozáznamu

  Zmluvná strana: Milan Kulifaj

  Dátum uzatvorenia: 2018-02-15

  Dátum zverejnenia: 2018-02-15

   

  Otvoriť PDF 362.41Kb Nové okno
 • Zmluva č. 42/2018

  Názov: Zmluva o vytvorení diela a poskytnutí licencie

  Predmet zmluvy: Vytvorenie kostýmovej výpravy dramatického diela

  Zmluvná strana: Lucia Šedivá

  Dátum uzatvorenia: 2018-02-21

  Dátum zverejnenia: 2018-02-23

  Otvoriť PDF 305.63Kb Nové okno
 • Zmluva č. 41/2018

  Názov: Zmluva o vytvorení diela a poskytnutí licencie

  Predmet zmluvy: Preklad textu divadelnej hry

  Zmluvná strana: Valeria Schulczová

  Dátum uzatvorenia: 2018-02-21

  Dátum zverejnenia: 2018-02-23

  Otvoriť PDF 1.11Mb Nové okno
 • Zmluva č. 40/2018

  Názov: Zmluva o podaní umeleckého výkonu

  Predmet zmluvy: Umelecký výkon

  Zmluvná strana: Valeria Schulczová

  Dátum uzatvorenia: 2018-02-16

  Dátum zverejnenia: 2018-02-19

  Otvoriť PDF 1.24Mb Nové okno
 • Zmluva č. 39/2018

  Názov: Zmluva o vytvorení diela a poskytnutí licencie

  Predmet zmluvy: Vytvorenie výtvarného diela - scénistickej výpravy dramatického diela

  Zmluvná strana: Ing. Arch. Pavol Andraško

  Dátum uzatvorenia: 2018-02-21

  Dátum zverejnenia: 2018-02-23

  Otvoriť PDF 1.27Mb Nové okno
 • Zmluva č. 38/2018

  Názov: Zmluva o uskutočnení divadelného predstavenia

  Predmet zmluvy: Divadelné predstavenie-Cisárové nové šaty

  Zmluvná strana: Umenie a spoločnosť o.z.

  Dátum uzatvorenia: 2018-02-21

  Dátum zverejnenia: 2018-02-23

  Otvoriť PDF 848.24Kb Nové okno
 • Zmluva č. 36/2018

  Názov: Zmluva o spolupraci

  Predmet zmluvy: Vzájomná propagácia

  Zmluvná strana: Slovenské národné divadlo

  Dátum uzatvorenia: 2018-02-13

  Dátum zverejnenia: 2018-02-13

  Otvoriť PDF 1.37Mb Nové okno
 • Zmluva č. 31/2018

  Názov: Zmluva o spolupráci a poskytnutí služieb

  Predmet zmluvy: Organizovanie koncertu skupiny HOP TROP

  Zmluvná strana: Jaroslav Lenk

  Dátum uzatvorenia: 2018-02-21

  Dátum zverejnenia: 2018-02-23

   

  Otvoriť PDF 1.28Mb Nové okno
 • Zmluva č. 29/2018

  Názov: Dodatok č.1 k Licenčnej zmluve č.181/2017

  Predmet zmluvy: Udelenie licencie

  Zmluvná strana: LITA, autorská spoločnosť

  Dátum uzatvorenia: 2018-02-15

  Dátum zverejnenia: 2018-02-23 

  Otvoriť PDF 488.62Kb Nové okno
 • Zmluva č.28/2018

  Názov: Zmluva o uskutočnení divadelného predstavenia

  Predmet zmluvy: Divadelné predstavenie

  Zmluvná strana: Mestské divadlo pražské, príspevková organizácia

  Dátum uzatvorenia: 2018-02-21

  Dátum zverejnenia: 2018-02-22

  Otvoriť PDF 1.43Mb Nové okno
 • Zmluva č. 27/2018

  Názov: Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí služieb

  Predmet zmluvy: Zmena trvania zmluvy o poskytnutí služieb

  Zmluvná strana: Slavomír Grega

  Dátum uzatvorenia: 2018-02-09

  Dátum zverejnenia: 2018-02-09

  Otvoriť PDF 329.34Kb Nové okno
 • Zmluva č. 26/2018

  Názov: Licenčná zmluva

  Predmet zmluvy: Udelenie licencie

  Zmluvná strana: LITA, autorská spoločnosť

  Dátum uzatvorenia: 2018-02-15

  Dátum zverejnenia: 2018-02-19

  Otvoriť PDF 993.32Kb Nové okno
 • Zmluva č. 24/2018

  Názov: Zmluva  o medialnej spolupraci

  Predmet zmluvy: Zmluva  o medialnej spolupraci

  Zmluvná strana: Slovenská filharmónia

  Dátum uzatvorenia: 2018-02-13

  Dátum zverejnenia:  2018-02-13

  Otvoriť PDF 903.36Kb Nové okno
 • Zmluva č. 23/2018

  Názov: Zmluva o mediálnej spolupráci

  Predmet zmluvy: Spolupráca pri propagácií kultúrno-spoločenských projektov

  Zmluvná strana: Divadlo Nová scéna

  Dátum uzatvorenia: 2018-02-09

  Dátum zverejnenia: 2018-02-21

  Otvoriť PDF 916.02Kb Nové okno
 • Zmluva č. 20/2018

  Názov: Memorandum o spolupráci

  Predmet zmluvy: Spolupráca pri podujatí Týždeň slovenského filmu

  Zmluvná strana: Slovenská filmová a televízna akadémia o.z.

  Dátum uzatvorenia: 2018-01-31

  Dátum zverejnenia: 2018-02-09

   

  Otvoriť PDF 288.60Kb Nové okno
 • Zmluva č. 19/2018

  Názov: Zmluva o podnájme nebytových priestorov a predaji predstavenia

  Predmet zmluvy: Prenájom priestorov MDPOH

  Zmluvná strana: VISION IT Solutions, a.s.

  Dátum uzatvorenia: 2018-02-05

  Dátum zverejnenia: 2018-02-06

  Otvoriť PDF 1.97Mb Nové okno
 • Zmluva č. 18/2018

  Názov: Zmluva o spolupráci

  Predmet zmluvy: Tanečné predstavenie DUAL

  Zmluvná strana: Nový priestor O.Z.

  Dátum uzatvorenia: 2018-02-05

  Dátum zverejnenia: 2018-02-06

  Otvoriť PDF 1.08Mb Nové okno
 • Zmluva č. 13/2018

  Názov: Obchodná zmluva

  Predmet zmluvy:  Vysielanie reklám  na predstavenia Zdravý nemocný

  Zmluvná strana: ABC produkčná s.r.o.

  Dátum uzatvorenia: 2018-01-19

  Dátum zverejnenia: 2018-01-31

  Otvoriť PDF 476.98Kb Nové okno