Zmluvy 2017

 • Zmluva č. 245/2017

  Názov zmluvy: Zmluva o zabezpečení vytvorenia umeleckého výkonu a poskytnutia licencie

  Predmet zmluvy: umelecký výkon herca

  Zmluvná strana: my Haaf s.r.o.

  Dátum uzatvorenia: 2017-09-08

  Dátum zverejnenia: 2017-11-23

  Otvoriť PDF 744.69Kb Nové okno
 • Zmluva č. 243/2017

  Názov: Zmluva o podnájme nebytových priestorov

  Predmet zmluvy: Podnájom MDPOH

  Zmluvná strana: PROFINITY, s.r.o.

  Dátum uzatvorenia: 2017-11 -21

  Dátum zverejnenia: 2017-11-22

  Otvoriť PDF 1.82Mb Nové okno
 • Zmluva č. 241/2017

  Názov: Zmluva o spolupráci

  Predmet zmluvy: Spoluorganizovanie Medzinárodného festivalu adventnej a vianočnej hudby
  Zmluvná strana: Bratislava Music Agency, s.r.o

  Dátum uzatvorenia: 2017-11 -21

  Dátum zverejnenia: 2017-11-22

  Otvoriť PDF 1.15Mb Nové okno
 • Zmluva č. 237/2017

  Názov: Zmluva o podnájme nebytových priestorov
  Predmet zmluvy: Podnájom MDPOH
  Zmluvná strana: Via Iuris, o.z.
  Dátum uzatvorenia: 2017-11-15
  Dátum zverejnenia: 2017-11-16

  Otvoriť PDF 2.27Mb Nové okno
 • Zmluva č. 234/2017

  Názov: Zmluva o uskutočnení divadelného predstavenia
  Predmet zmluvy: Predstavenie Kozliatka a vlk
  Zmluvná strana: Umenie a spoločnosť, o.z.
  Dátum uzatvorenia: 2017-11-14
  Dátum zverejnenia: 2017-11-14

  Otvoriť PDF 771.15Kb Nové okno
 • Zmluva č. 233/2017

  Názov: Zmluva o dielo
  Predmet zmluvy: Výmena okapov a žľabov na streche budovy
  Zmluvná strana: Andrej Náter
  Dátum uzatvorenia: 2017-11-14
  Dátum zverejnenia: 2017-11-14

  Otvoriť PDF 854.38Kb Nové okno
 • Zmluva č. 232/2017

  Názov: Zmluva o vytvorení umeleckého diela
  Predmet zmluvy: Vytvorenie videozáznamu
  Zmluvná strana: Milan Kulifaj
  Dátum uzatvorenia: 2017-11-10
  Dátum zverejnenia: 2017-11-10

  Otvoriť PDF 330.59Kb Nové okno
 • Zmluva č. 231/2017

  Názov: Zmluva o vytvorení diela a poskytnutí licencie
  Predmet zmluvy: Scénická výprava dramatického diela Búrka citov
  Zmluvná strana: Jan Kocman
  Dátum uzatvorenia: 2017-11-10
  Dátum zverejnenia: 2017-11-10

  Otvoriť PDF 1.23Mb Nové okno
 • Zmluva č. 230/2017

  Názov: Zmluva o vytvorení diela a poskytnutí licencie
  Predmet zmluvy: Scénická výprava dramatického diela Búrka citov
  Zmluvná strana: Ing. Arch. Pavol Andraško
  Dátum uzatvorenia: 2017-11-10
  Dátum zverejnenia: 2017-11-10

  Otvoriť PDF 1.27Mb Nové okno
 • Zmluva č. 229/2017

  Názov: Hromadná licenčná zmluva

  Predmet zmluvy: Udelenie licenčných práv

  Zmluvná strana: SOZA

  Dátum uzatvorenia: 2017-11-14

  Dátum zverejnenia: 2017-11-22

  Otvoriť PDF 1.78Mb Nové okno
 • Zmluva č. 228/2017

  Názov: Zmluva o spolupráci
  Predmet zmluvy: Organizovanie festivalu Melos-Éthos
  Zmluvná strana: Hudobné centrum, príspevková organizácia
  Dátum uzatvorenia: 2017-11-07
  Dátum zverejnenia: 2017-11-07

  Otvoriť PDF 940.93Kb Nové okno
 • Zmluva č. 227/2017

  Názov: Zmluva o spolupráci
  Predmet zmluvy: Výstavné expozície fotografií
  Zmluvná strana: Fotofo, o.z.
  Dátum uzatvorenia: 2017-10-30
  Dátum zverejnenia: 2017-10-31

  Otvoriť PDF 960.96Kb Nové okno
 • Zmluva č. 225/2017

  Názov zmluvy: Hromadná licenčná zmluva
  Predment zmluvy: Udelenie licenčných práv
  Zmluvná strana: SOZA
  Dátum uzatvorenia: 2017-11-10
  Dátum zverejnenia: 2017-11-21

  Otvoriť PDF 1.87Mb Nové okno
 • Zmluva č. 224/2017

  Názov: Zmluva o podnájme nebytových priestorov
  Predmet zmluvy: Podnájom MDPOH
  Zmluvná strana: Slovenská produkčná, a.s.
  Dátum uzatvorenia: 2017-10-24
  Dátum zverejnenia: 2017-10-24

  Otvoriť PDF 1.71Mb Nové okno
 • Zmluva č. 223/2017

  Názov: Zmluva o spolupráci
  Predmet zmluvy: Odovzdávanie cien súťaže Poviedka 2017
  Zmluvná strana: o.z. literárny klub
  Dátum uzatvorenia: 2017-10-20
  Dátum zverejnenia: 2017-10-20

  Otvoriť PDF 796.10Kb Nové okno
 • Zmluva č. 222/2017

  Názov: Zmluva o spolupráci
  Predmet zmluvy: Organizovanie workshopu tvorcov a dizajnérov
  Zmluvná strana: Star Productin, s.r.o.
  Dátum uzatvorenia: 2017-10-17
  Dátum zverejnenia: 2017-10-17

  Otvoriť PDF 756.62Kb Nové okno
 • Zmluva č. 221/2017

  Názov: Zmluva o podnájme nebytových priestorov
  Predmet zmluvy: Podnájom MDPOH
  Zmluvná strana: Slovenská pošta, a.s.
  Dátum uzatvorenia: 2017-10-17
  Dátum zverejnenia: 2017-10-17

  Otvoriť PDF 2.17Mb Nové okno
 • Zmluva č. 220/2017

  Názov: Zmluva o spolupráci
  Predmet zmluvy: Organizovanie koncertu Dobrá nálada
  Zmluvná strana: Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
  Dátum uzatvorenia: 2017-10-13
  Dátum zverejnenia: 2017-10-13

  Otvoriť PDF 836.76Kb Nové okno
 • Zmluva č. 219/2017

  Názov: Zmluva o mediálnom partnerstve
  Predmet zmluvy: Reklamná kampaň počas októbra 2017
  Zmluvná strana: Media RTVS, s.r.o.
  Dátum uzatvorenia: 2017-10-13
  Dátum zverejnenia: 2017-10-13

  Otvoriť PDF 1.07Mb Nové okno
 • Zmluva č. 218/2017

  Názov: Zmluva o spolupráci
  Predmet zmluvy: Koncerty MOB v MDPOH do mája 2018
  Zmluvná strana: Metropolitný orchester Bratislava, o.z.
  Dátum uzatvorenia: 2017-10-13
  Dátum zverejnenia: 2017-10-13

  Otvoriť PDF 1.78Mb Nové okno