Zmluvy 2017

 • zmluva_o_podnajme_c_200_2017.pdf
  Otvoriť PDF 1.56Mb Nové okno
 • zmluva_o_podnajme_c_R1_198_2017.pdf
  Otvoriť PDF 1.59Mb Nové okno
 • Zmluva_188-2017.pdf
  Otvoriť PDF 428.13Kb Nové okno
 • Zmluva č. 191/2017

  Názov: Zmluva o podnájme nebytových priestorov
  Predmet zmluvy: Podnájom MDPOH
  Zmluvná strana: Medzinárodné kresťanské veľvyslanectvo Jeruzalem
  Dátum uzatvorenia: 2017-09-06
  Dátum zverejnenia: 2017-09-06

  Otvoriť PDF 1.84Mb Nové okno
 • Zmluva č. 190/2017

  Názov: Zmluva o spolupráci
  Predmet zmluvy: Koncert Great Lakes Chamber Orchestra
  Zmluvná strana: Great Lakes Chamber Orchestra
  Dátum uzatvorenia: 2017-09-06
  Dátum zverejnenia: 2017-09-06

  Otvoriť PDF 844.87Kb Nové okno
 • Zmluva č. 189/2017

  Názov: Zmluva o spolupráci
  Predmet zmluvy: Koncert USAFE jazz band The Ambassadors
  Zmluvná strana: Veľvyslanectvo USA
  Dátum uzatvorenia: 2017-09-06
  Dátum zverejnenia: 2017-09-06

  Otvoriť PDF 818.16Kb Nové okno
 • Zmluva č. 184/2017

  Názov: Zmluva o vytvorení diela
  Predmet zmluvy: Dramaturgický plán predstavení MDPOH na obdobie september 2017 - jún 2018
  Zmluvná strana: JAY production, s.r.o.
  Dátum uzatvorenia: 2017-08-31
  Dátum zverejnenia: 2017-08-31

  Otvoriť PDF 858.42Kb Nové okno
 • Zmluva č. 183/2017

  Názov: Zmluva o vytvorení umeleckého diela
  Predmet zmluvy: Umelecké dielo - vizuály k podujatiam
  Zmluvná strana: Ing. Daniel Ďurďovič
  Dátum uzatvorenia: 2017-08-22
  Dátum zverejnenia: 2017-08-22

  Otvoriť PDF 979.52Kb Nové okno
 • Zmluva č. 182/2017

  Názov: Zmluva o spolupráci
  Predmet zmluvy: Spoluorganizovanie Znovuobjavené miesta Bratislavy
  Zmluvná strana: B - Swing, o.z.
  Dátum uzatvorenia: 2017-08-23
  Dátum zverejnenia: 2017-08-23

  Otvoriť PDF 226.98Kb Nové okno
 • Zmluva č. 178/2017

  Názov: Zmluva o poskytovaní služieb
  Predmet zmluvy: Dodávka chladičov vody
  Zmluvná strana: Dolphin Slovakia, s.r.o.
  Dátum uzatvorenia: 2017-08-21
  Dátum zverejnenia: 2017-08-21

  Otvoriť PDF 180.19Kb Nové okno
 • Zmluva č. 172/2017

  Názov: Poistná zmluva
  Predmet zmluvy: Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorovéh ovozidla
  Zmluvná strana: in minorita, o. z.
  Dátum uzatvorenia: 2017-08-10
  Dátum zverejnenia: 2017-08-10

  Otvoriť PDF 294.45Kb Nové okno
 • Zmluva č. 171/2017

  Názov: Zmluva o spolupráci
  Predmet zmluvy: Spoluorganizovanie festivalu Menšinové kultúrne leto
  Zmluvná strana: in minorita, o. z.
  Dátum uzatvorenia: 2017-08-10
  Dátum zverejnenia: 2017-08-10

  Otvoriť PDF 1.37Mb Nové okno
 • Zmluva č. 170/2017

  Názov: Zmluva o spolupráci
  Predmet zmluvy: Spoluorganizovanie podujatia Ulice Bratislavy
  Zmluvná strana: literarnyklub.sk, o. z.
  Dátum uzatvorenia: 2017-08-03
  Dátum zverejnenia: 2017-08-04

  Otvoriť PDF 921.90Kb Nové okno
 • Zmluva č. 169/2017

  Názov: Zmluva o dielo
  Predmet zmluvy: Servis a inštalácie elektrických zariadení
  Zmluvná strana: Ján Halás - Elektro
  Dátum uzatvorenia: 2017-08-03
  Dátum zverejnenia: 2017-08-04

  Otvoriť PDF 721.10Kb Nové okno
 • Zmluva č. 168/2017

  Názov: Rámcová zmluva o dielo
  Predmet zmluvy: Vykonávanie údržbárskych a opravárenských prác
  Zmluvná strana: Andrej Náter
  Dátum uzatvorenia: 2017-08-03
  Dátum zverejnenia: 2017-08-04

  Otvoriť PDF 1.08Mb Nové okno
 • Zmluva č. 166/2017

  Názov: Zmluva o spolupráci
  Predmet zmluvy: Organizovanie podujatia Medzinárodná Bratislava - Tanec a hudba Indonézie
  Zmluvná strana: Veľvyslanectvo Indonézskej republiky
  Dátum uzatvorenia: 2017-07-31
  Dátum zverejnenia: 2017-08-01

  Otvoriť PDF 900.73Kb Nové okno
 • Zmluva č. 165/2017

  Názov: Zmluva o spolupráci
  Predmet zmluvy: Podujatie Dedina v meste - prezentácia MČ Bratislava - Vajnory
  Zmluvná strana: MČ Bratislava - Vajnory
  Dátum uzatvorenia: 2017-07-19
  Dátum zverejnenia: 2017-07-24

  Otvoriť PDF 913.29Kb Nové okno
 • Zmluva č. 164/2017

  Názov: Zmluva o spolupráci
  Predmet zmluvy: Spoluorganizovanie galaprogramu Majster ľudovej umeleckej výroby za rok 2017
  Zmluvná strana: Ústredie ľudovej umeleckej výroby
  Dátum uzatvorenia: 2017-07-19
  Dátum zverejnenia: 2017-07-21

  Otvoriť PDF 1.03Mb Nové okno
 • Zmluva č. 163/2017

  Názov: Zmluva o vytvorení umeleckého diela
  Predmet zmluvy: Vyhotovenie videozáznamu
  Zmluvná strana: Milan Kulifaj
  Dátum uzatvorenia: 2017-07-18
  Dátum zverejnenia: 2017-07-20

  Otvoriť PDF 260.41Kb Nové okno
 • Zmluva č. 159/2017

  Názov: Zmluva o poskytovaní služby
  Predmet zmluvy: Zvýhodnené firemné hovory
  Zmluvná strana: Orange Slovensko, a.s.
  Dátum uzatvorenia: 2017-07-18
  Dátum zverejnenia: 2017-07-20

  Otvoriť PDF 3.26Mb Nové okno