Výročné správy

 • Rozbor_cinnosti_2017.pdf
  Otvoriť PDF 1.76Mb Nové okno
 • Dodatok_c_4_k_Smernici_c_1-2013_Organizacny_poriadok_003.pdf
  Otvoriť PDF 411.75Kb Nové okno
 • Sprava_o_vysledkoch_a_zaveroch_rozboru_cinnosti_a_hospodarenia_BKIS_za_rok_2016_a_plan_cinnosti_pre_rok_2017.pdf
  Otvoriť PDF 903.66Kb Nové okno
 • Organizačná štruktúra - Dodatok č. 3 ku smernici 1/2013 Organizačný poriadok

  Otvoriť PDF 147.53Kb Nové okno
 • Sprava_o_cinnosti_a_hospodareni_BKIS_2015.pdf
  Otvoriť PDF 888.15Kb Nové okno
 • vyradovanie_list.pdf
  Otvoriť PDF 179.43Kb Nové okno
 • Rok 2014
  Otvoriť PDF 626.81Kb Nové okno
 • Rok 2013
  Otvoriť PDF 573.21Kb Nové okno
 • Rok 2011
  Otvoriť PDF 560.32Kb Nové okno
 • Rok 2012
  Otvoriť PDF 1.13Mb Nové okno