Obstarávanie zákaziek

Podlimitná zákazka - Nákup plynu

Výzva na predkladanie ponúk
Zverejnené: 30.12.2013

Vysvetlenie súťažných podmienok 1
Zverejnené: 15.1.2014

Vysvetlenie súťažných podmienok 2
Zverejnené: 15.1.2014

Redakčná oprava č. 1
Zverejnené: 15.1.2014

Informácia týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní - Otváranie časti ponúk "Ostatné"
Zverejnené: 22.1.2014

Informácia týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní - Otváranie časti ponúk "Kritériá"
Zverejnené: 23.1.2014

Informácia týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní - Výsledok vyhodnotenia ponúk
Zverejnené: 21.2.2014

Správa podľa § 21 o uzavretej Zmluve 42/2014
Zverejnené: 26.3.2014


Zákazka: Stand by stoly
Zverejnené: 19.12.2013

Zákazka: Knižničné police
Zverejnené: 19.12.2013

Zákazka: Stojanové vešiaky
Zverejnené: 19.12.2013

Zákazka: Kancelárske stoličky
Zverejnené: 19.12.2013

Zákazka: Elektroinštalačný materiál
Zverejnené: 19.12.2013

Zákazka: Materiál a náradie na údržbu budov
Zverejnené: 19.12.2013

Zákazka: Cateringové stoly
Zverejnené: 19.12.2013

Zákazka: Nákup software
Zverejnené: 19.12.2013

Zákazka: Nákup výpočtovej techniky
Zverejnené: 18.12.2013

Zákazka: Revízie plynových kotolní
Zverejnené: 17.12.2013

Zákazka: Ekonomické služby a poradenstvo
Zverejnené: 16.12.2013

Zákazka: Osvetlenie
Zverejnené: 16.12.2013

Zákazka: Spotrebný materiál javisková technika
Zverejnené: 16.12.2013

Zákazka: Spotrebný materiál na plotter
Zverejnené: 16.12.2013

Zákazka: Mediálny priestor v dvojtýždenníku
Zverejnené: 13.12.2013

Zákazka: Telefónne služby a prenos údajov
Zverejnené: 13.12.2013

Zákazka: Právne služby
Zverejnené: 6.12.2013

Zákazka: Inštalácia hypercube
Zverejnené: 29.11.2013

Zákazka: Výlep plagátov na plochách BKIS
Zverejnené: 29.11.2013

Zákazka: Elektronický predaj vstupeniek
Zverejnené: 28.11.2013

Zákazka: Grafika
Zverejnené: 28.11.2013

Zákazka: Maloplošná tlač
Zverejnené: 28.11.2013

Zákazka: Veľkoplošná tlač
Zverejnené: 28.11.2013

Zákazka: Údržba a servis vzduchotechniky
Zverejnené: 26.11.2013


Podlimitná zákazka - Cateringové služby:

Výzva na predkladanie ponúk
Zverejnené: 26.11.2013

Informácia týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní - Otváranie časti ponúk "Ostatné"
Zverejnené: 12.12.2013

Informácia týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní - Otváranie časti ponúk "Kritériá"
Zverejnené: 19.12.2013

Informácia týkajúca sa splnenia povinnosti podľa §136 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní - Výsledok vyhodnotenia ponúk
Zverejnené: 31.1.2014

Oznámenie o zrušení postupu zadávania druhej časti zákazky
Zverejnené: 4.2.2014

Správa podľa § 21 o uzavretej Zmluve 25/2014 prvej časti zákazky
Zverejnené: 18.2.2014

Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu zadávania prvej časti zákazky
Zverejnené: 19.2.2014


Zákazka: Opravy a údržby budov a zariadení
Zverejnené: 26.11.2013

Zákazka: Protipožiarny dozor počas kultúrnospoločenských akcií
Zverejnené: 25.11.2013

Zákazka: Odborná prehliadka, údržba a servis zdvíhacích zariadení, javiska, povraziska a točne
Zverejnené: 25.11.2013

Zákazka: Servis a revízia výťahov
Zverejnené: 21.11.2013

Zákazka: Ladenie hudobných nástrojov (klavíre)
Zverejnené: 21.11.2013

Zákazka: Služby v oblasti BOZP a požiarnej ochrany
Zverejnené: 21.11.2013

Zákazka: Zdravotný dozor počas akcií
Zverejnené: 21.11.2013

Zákazka: Elektroinštalačné práce
Zverejnené: 21.11.2013

Zákazka: Toaletný papier a papierové uteráky na ruky
Zverejnené: 14.11.2013

Zákazka: Mediálny priestor
Zverejnené: 14.11.2013

Zákazka: Mediálny priestor
Zverejnené: 8.11.2013

Zákazka: Služby cestnej dopravy
Zverejnené: 5.11.2013

Zákazka: Rôzne potravinárske predmety
Zverejnené: 5.11.2013

Zákazka: Rôzne potravinárske predmety
Zverejnené: 5.11.2013

Zákazka: Energetik
Zverejnené: 24.10.2013

Zákazka: Revízie plynových kotolní
Zverejnené: 24.10.2013

Zákazka: Nákup spotrebného materiálu na veľkoplošnú tlač
Zverejnené: 18.10.2013


Podlimitná zákazka - Zabezpečovanie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok:

Výzva na predkladanie ponúk č. VVO 186/2013 pod č. 15810-WYS
Zverejnené: 27.9.2013

Informácia týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní - Otváranie časti ponúk "Ostatné"
Zverejnené: 14.10.2013

Informácia týkajuca sa splnenia povinnosti podľa § 136 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní - Vyhodnotenie časti ponúk "Ostatné"
Zverejnené: 23.10.2013

Informácia týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní - Otváranie časti ponúk "Kritériá"
Zverejnené: 28.10.2013

Oznámenie výsledku verejného obstarávania
Zverejnené: 7.11.2013

Informácia týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 136 ods. 9 písm. e) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní - dátumy doručenia Oznámenia výsledku VO súťažiacim
Zverejnené: 18.11.2013

Správa podľa § 21 o uzavretej Zmluve 183/2013
Zverejnené: 28.11.2013


Podlimitná zákazka - Ozvučovacie služby na rôzne kultúrnospoločenské podujatia:

Výzva na predkladanie ponúk č. VVO 191/2013 pod č. 16077-WYS
Zverejnené: 4.10.2013

Informácia týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní - Otváranie časti ponúk "Ostatné"
Zverejnené: 14.10.2013

Vysvetlenie súťažných podmienok 1
Zverejnené: 14.10.2013

Vysvetlenie súťažných podmienok 2
Zverejnené: 22.10.2013

Upravenie súťažných podkladov
Zverejnené: 24.10.2013

Informácia týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní - Otváranie časti ponúk "Kritériá"
Zverejnené: 4.11.2013

Oznámenie výsledku verejného obstarávania
Zverejnené: 12.11.2013

Informácia týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 136 ods. 9 písm e) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní - dátumy doručenia Oznámenia výsledku VO súťažiacim
Zverejnené: 22.11.2013

Správa podľa § 21 o uzavretej Zmluve 188/2013
Zverejnené: 2.12.2013


Podlimitná zákazka - Pomocné služby pri realizácii verejných kultúrnych podujatí:

Výzva na predkladanie ponúk č. VVO 191/2013 pod č. 16076 WYS
Zverejnené: 4.10.2013

Informácia týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní - Otváranie ponúk
Zverejnené: 14.10.2013

Oznámenie výsledku verejného obstarávanie
Zverejnené: 31.10.2013

Správa podľa § 21 o uzavretej Zmluve 184/2013 
Zverejnené: 28.11.2013


Zákazka: Prečistenie zvodov a žľabov
Zverejnené: 10.10.2013

Zákazka: Deratizácia živočíšnych škodcov
Zverejnené: 10.10.2013

Zákazka: Výroba TV spotu z grafického zadania
Zverejnené: 30.9.2013

Zákazka: Výroba TV spotu z kamerového záznamu
Zverejnené: 24.9.2013

Zákazka: Mediálny priestor v týždenníku
Zverejnené: 24.9.2013

Zákazka: Revízie hasiacich prístrojov a hydrantov
Zverejnené: 23.9.2013

Zákazka: Technické zabezpečenie LED steny
Zverejnené: 12.9.2013

Zákazka: Technické zabezpečenie zastrešených pódií
Zverejnené: 11.9.2013

Zákazka: Ochranné pracovné pomôcky
Zverejnené: 11.9.2013

Zákazka: Čistiace prostriedky
Zverejnené: 11.9.2013

Zákazka: Oprava automobilov
Zverejnené: 4.9.2013

Zákazka: Výroba hovoreného spotu
Zverejnené: 30.8.2013

Zákazka: Reklamný priestor v rádiu
Zverejnené: 30.8.2013

Zákazka: Mediálny priestor v dvojtýždenníku
Zverejnené: 30.8.2013

Zákazka: Mediálny priestor v týždenníku
Zverejnené: 30.8.2013

Zákazka: Mediálny priestor v denníku
Zverejnené: 30.8.2013

Zákazka: Dodávka plošín
Zverejnené: 20. 8. 2013

Zákazka: Inzercia v dvojtýždenníku
Zverejnené: 13. 8. 2013

Zákazka: Materiálnotechnické zabezpečenie podujatí
Zverejnené: 6. 8. 2013

Zákazka: TV spot
Zverejnené: 23. 7. 2013

Zákazka: Bezbariérová úprava toaliet
Zverejnené: 23. 7. 2013

Zákazka: Nákup toaletného papiera
Zverejnené: 22. 7. 2013

Zákazka: Reklamné stojany formát A1
Zverejnené: 11. 7. 2013

Zákazka: Prenájom prestrešenia pódia
Zverejnené: 4. 7. 2013

Zákazka: Prenájom stanov
Zverejnené: 4. 7. 2013

Zákazka: Elektroinštalačné práce
Zverejnené: 3. 7. 2013