Súhrnné správy o zákazkách s nízkou hodnotou

(§ 102 zákona č. 25/2006 Z. z.)