Profil verejného obstarávateľa 2012

Výzva na predloženie ponuky - podprahová zákazka, č. výzvy: 15194-WYS:
Zabezpečenie cateringových služieb pre Bratislavský bál 2012 (dokument PDF)

Zverejnené vo vestníku verejného obstarávania dňa 18.12.2012.


Oznámenie k verejnej súťaži - podlimitná zákazka - 13204 - MSS
Obstaranie ozvučovacích služieb na rôzne kultúrno-spoločenské podujatia
Oznámenie- § 34 ods. 14 zák. č. 25/2006 Z. z. (dokument PDF)


Oznámenie o vyhlásení verejnej súťaže - podlimitná zákazka č. výzvy 13204- MSS:
Obstaranie ozvučovacích služieb na rôzne kultúrno-spoločenské podujatia (dokument PDF)

Zverejnené vo vestníku verejného obstarávania dňa 5.11.2012


Výzva na predloženie ponuky - podprahová zákazka č. výzvy 12568 - WYS:
Tlač propagačných materiálov a veľkoplošných tlačovín (dokument PDF)

Zverejnené vo vestníku verejného obstarávania dňa 18.10.2012


Vysvetlenia k dopytom v podprahovej zákazke - č. výzvy 12568 - WYS:
Tlač propagačných materiálov a veľkoplošných tlačovín
Vysvetlenie č. 1 (dokument PDF)


Výzva na predloženie ponuky - poprahová zákazka č. výzvy 12436 - WYS:
Pomocné služby pri realizácii verejných kultúrnych podujatí (dokument PDF)

Zverejnené vo vestníku verejného obstarávania dňa 17.10.2012


Výzva na predloženie ponuky - podprahová zákazka č. výzvy 12433 - WYS:
Obstaranie zvukárskych služieb, osvetľovacích služieb
a služieb javiskového technika v MDPOH (dokument PDF)

Zverejnené vo vestníku verejného obstarávania dňa 17.10.2012


Vysvetlenia k dopytom v podprahovej zákazke - č. výzvy 12433 - WYS:
Obstaranie zvukárskych služieb, osvetľovacích služieb a služieb javiskového technika
Vysvetlenie č. 1 (dokument PDF)


Výzva na predloženie ponuky - podprahová zákazka č. výzvy 12430 - WYS:
Prenájom osvetľovacej techniky (dokument PDF)

Zverejnené vo vestníku verejného obstarávania dňa 17.10.2012 

Súhrnné správy o zákazkách s nízkou hodnotou

Súhrnné správy o zákazkách s nízkou hodnotou

Výsledky verejného obstarávania 2012

Výsledky verejného obstarávania 2012