Výzva na predloženie ponuky: Prenájom osvetľovacej, zvukovej a prezentačnej techniky pre potreby Bratislavského kultúrneho a informačného strediska

Výzva na predloženie ponuky: Prenájom osvetľovacej, zvukovej a prezentačnej techniky pre potreby Bratislavského kultúrneho a informačného strediska