Výzva na predloženie ponuky na predmet zákazky: Tlač propagačných publikácií v rámci podprahovej zákazky verejného obstarávania s výzvou na predloženie ponuky

Výzva na predloženie ponuky na predmet zákazky: Tlač propagačných publikácií v rámci podprahovej zákazky verejného obstarávania s výzvou na predloženie ponuky