Profil verejného obstarávateľa 2011

OZNAM

OZNAM

Výzva na predloženie ponuky na predmet zákazky: Tlač propagačných publikácií a veľkoplošných tlačovín v rámci podprahovej zákazky verejného obstarávania s výzvou na predloženie ponuky

Výzva na predloženie ponuky na predmet zákazky: Tlač propagačných publikácií a veľkoplošných tlačovín v rámci podprahovej zákazky verejného obstarávania s výzvou na predloženie ponuky

Výzva na predloženie ponuky na predmet zákazky: Tlač propagačných publikácií v rámci podprahovej zákazky verejného obstarávania s výzvou na predloženie ponuky

Výzva na predloženie ponuky na predmet zákazky: Tlač propagačných publikácií v rámci podprahovej zákazky verejného obstarávania s výzvou na predloženie ponuky

Výzva na predloženie ponuky: Prenájom osvetľovacej, zvukovej a prezentačnej techniky pre potreby Bratislavského kultúrneho a informačného strediska

Výzva na predloženie ponuky: Prenájom osvetľovacej, zvukovej a prezentačnej techniky pre potreby Bratislavského kultúrneho a informačného strediska

Výzva na predloženie ponuky na služby: Pomocné služby pri realizácii verejných kultúrnych podujatí

Výzva na predloženie ponuky na služby: Pomocné služby pri realizácii verejných kultúrnych podujatí