Informácie o verejnom obstarávaní

Interná smernica č. 4/2012- Zadávanie zákaziek na práce, dodanie tovarov a služieb v podmienkach BKIS