Zmluvy s BTB

Dodatok 1/2012 (dokument PDF) k Zmluve o spolupráci 

Predmet zmluvy: Poskytovanie zliav pre držiteľov BCC kariet
Dátum uzatvorenia dodatku: 2012-12-20
Dátum zverejnenia dodatku: 2013-01-25
 
Dodatok 1/2012 (dokument PDF)Zmluve o spolupráci (dokument PDF)

Predmet zmluvy: Poskytovanie zliav pre držiteľov BCC kariet
Dátum uzatvorenia dodatku: 2012-11-15
Dátum zverejnenia dodatku: 2012-11-16
 
Dodatok 1/2012 (dokument PDF)Zmluve o spolupráci (dokument PDF)

Predmet zmluvy: Poskytovanie zliav pre držiteľov BCC kariet
Dátum uzatvorenia dodatku: 2012-11-15
Dátum zverejnenia dodatku: 2012-11-16
 
Dodatok 1/2012 (dokument PDF)Zmluve o spolupráci č. 188/2010 (dokument PDF)

Predmet zmluvy: Poskytovanie zliav pre držiteľov BCC kariet
Dátum uzatvorenia dodatku: 2012-11-15
Dátum zverejnenia dodatku: 2012-11-16
 
Dodatok 1/2012 (dokument PDF)Zmluve o spolupráci (dokument PDF)

Predmet zmluvy: Poskytovanie zliav pre držiteľov BCC kariet
Dátum uzatvorenia dodatku: 2012-11-15
Dátum zverejnenia dodatku: 2012-11-16
 
Dodatok 1/2012 (dokument PDF)Zmluve o spolupráci 26/2005 (dokument PDF)
s Prílohou 1/2010 (dokument PDF)

Predmet zmluvy: Poskytovanie zliav pre držiteľov BCC kariet
Dátum uzatvorenia dodatku: 2012-09-24
Dátum zverejnenia dodatku: 2012-09-24
 
Dodatok 1/2012 (dokument PDF)Zmluve o spolupráci (dokument PDF)

Predmet zmluvy: Poskytovanie zliav pre držiteľov BCC kariet
Dátum uzatvorenia dodatku: 2012-08-14
Dátum zverejnenia dodatku: 2012-08-17
 
Dodatok 1/2012 (dokument PDF)Zmluve o spolupráci (dokument PDF)

Predmet zmluvy: Poskytovanie zliav pre držiteľov BCC kariet
Dátum uzatvorenia dodatku: 2012-08-06
Dátum zverejnenia dodatku: 2012-08-16
 
Dodatok 1/2012 (dokument PDF)Zmluve 226/2010 (dokument PDF) 
a Príloha 1/2012 (dokument PDF) 

Predmet zmlúv: Poskytovanie zliav pre držiteľov preukazu BCC
Dátum uzatvorenia dodatku: 2012-07-30
Dátum zverejnenia dodatku: 2012-08-15
 
Dodatok 1/2012 (dokument PDF)Zmluve 101/2011 (dokument PDF)

Predmet zmluvy: Poskytovanie zliav pre držiteľov BCC kariet
Dátum uzatvorenia dodatku: 2012-08-06
Dátum zverejnenia dodatku: 2012-08-07
 
Dodatok 1/2012 (dokument PDF)Zmluve 179/2010 (dokument PDF)

Predmet zmluvy: Poskytovanie zliav pre držiteľov BCC kariet
Dátum uzatvorenia dodatku: 2012-08-06
Dátum zverejnenia dodatku: 2012-08-07

Dodatok 1/2012 (dokument PDF) ku Zmluve 166/2011 (dokument PDF)

Predmet zmluvy: Poskytovanie zliav pre držiteľov preukazu BCC
Dátum uzatvorenia: 2012-07-20
Dátum zverejnenia: 2012-07-20

Príloha č. 1/2012 (dokument PDF)Zmluve o spolupráci č. 226/2010 (dokument PDF)

Príloha č. 1/2012 (dokument PDF)Zmluve o spolupráci č. 179/2010 (dokument PDF)

Príloha č. 1/2012 (dokument PDF)Zmluve o spolupráci (dokument PDF) 
 
Predmet zmlúv: Poskytovanie zliav pre držiteľov preukazu BCC
Dátum uzatvorenia príloh: 2012-07-10
Dátum zverejnenia príloh: 2012-07-10