Umelecké Zmluvy

Umelecká zmluva č. 106/2011


Partner: "fyzická osoba"
Predmet zmluvy: Dramaturgia inscenácie a textové podklady pre bulletin

Dátum zverejnenia: 2011-12-27
UZ106/2011

Umelecká zmluva č. 105/2011


Partner: "fyzická osoba"
Predmet zmluvy: Úprava pôvodného textu divadelnej hry

Dátum zverejnenia: 2011-12-27
UZ105/2011

Umelecká zmluva č. 104/2011


Partner: "fyzická osoba"
Predmet zmluvy: Umelecký výkon

Dátum zverejnenia: 2011-12-22
UZ 104-2011

Umelecká zmluva č. 103/2011


Partner: "fyzická osoba"
Predmet zmluvy: Umelecký výkon

Dátum zverejnenia: 2011-12-09
UZ 103/2011

Umelecká zmluva č. 102/2011


Partner: "fyzická osoba"
Predmet zmluvy: Umelecký výkon

Dátum zverejnenia: 2011-12-09
UZ 102/2011

Umelecká zmluva č. 101/2011


Partner: "fyzická osoba"
Predmet zmluvy: Umelecký výkon- hudobník

Dátum zverejnenia: 2011-12-08
UZ 101/2011

Umelecká zmluva č. 100/2011


Partner: "fyzická osoba"
Predmet zmluvy: Umelecký výkon- hudobník

Dátum zverejnenia: 2011-12-08
UZ 100/2011

Umelecká zmluva č. 99/2011


Partner: "fyzická osoba"
Predmet zmluvy: Umelecký výkon- hudobník

Dátum zverejnenia: 2011-12-08
UZ 99/2011

Umelecká zmluva č. 98/2011


Partner: "fyzická osoba"
Predmet zmluvy: Umelecký výkon- hudobník

Dátum zverejnenia: 2011-12-08
UZ 98/2011

Umelecká zmluva č. 97/2011


Partner: fyzická osoba
Predmet zmluvy: Umelecký výkon

Dátum zverejnenia: 2011-12-05
UZ 97/2011

Umelecká zmluva č. 96/2011


Partner: fyzická osoba
Predmet zmluvy: Umelecký výkon

Dátum zverejnenia: 2011-12-02
UZ 96/2011

Umelecká zmluva č. 95/2011


Partner: fyzická osoba
Predmet zmluvy: Umelecký výkon

Dátum zverejnenia: 2011-12-01
UZ95/2011

Umelecká zmluva č. 106/2011


Partner: "fyzická osoba"
Predmet zmluvy: Dramaturgia inscenácie a textové podklady pre bulletin

Dátum zverejnenia: 2011-12-27
UZ106/2011

Umelecká zmluva č. 105/2011


Partner: "fyzická osoba"
Predmet zmluvy: Úprava pôvodného textu divadelnej hry

Dátum zverejnenia: 2011-12-27
UZ105/2011

Umelecká zmluva č. 104/2011


Partner: "fyzická osoba"
Predmet zmluvy: Umelecký výkon

Dátum zverejnenia: 2011-12-22
UZ 104-2011

Umelecká zmluva č. 103/2011


Partner: "fyzická osoba"
Predmet zmluvy: Umelecký výkon

Dátum zverejnenia: 2011-12-09
UZ 103/2011

Umelecká zmluva č. 102/2011


Partner: "fyzická osoba"
Predmet zmluvy: Umelecký výkon

Dátum zverejnenia: 2011-12-09
UZ 102/2011

Umelecká zmluva č. 101/2011


Partner: "fyzická osoba"
Predmet zmluvy: Umelecký výkon- hudobník

Dátum zverejnenia: 2011-12-08
UZ 101/2011

Umelecká zmluva č. 100/2011


Partner: "fyzická osoba"
Predmet zmluvy: Umelecký výkon- hudobník

Dátum zverejnenia: 2011-12-08
UZ 100/2011

Umelecká zmluva č. 99/2011


Partner: "fyzická osoba"
Predmet zmluvy: Umelecký výkon- hudobník

Dátum zverejnenia: 2011-12-08
UZ 99/2011

Umelecká zmluva č. 98/2011


Partner: "fyzická osoba"
Predmet zmluvy: Umelecký výkon- hudobník

Dátum zverejnenia: 2011-12-08
UZ 98/2011

Umelecká zmluva č. 97/2011


Partner: fyzická osoba
Predmet zmluvy: Umelecký výkon

Dátum zverejnenia: 2011-12-05
UZ 97/2011

Umelecká zmluva č. 96/2011


Partner: fyzická osoba
Predmet zmluvy: Umelecký výkon

Dátum zverejnenia: 2011-12-02
UZ 96/2011

Umelecká zmluva č. 95/2011


Partner: fyzická osoba
Predmet zmluvy: Umelecký výkon

Dátum zverejnenia: 2011-12-01
UZ95/2011

Umelecká zmluva č. 94/2011


Partner: "fyzická osoba"
Predmet zmluvy: Umelecký výkon

Dátum zverejnenia: 2011-11-24
UZ 94/2011

Umelecká zmluva č. 93/2011


Partner: "fyzická osoba"
Predmet zmluvy: Umelecký výkon

Dátum zverejnenia: 2011-11-11
UZ 93/2011

Umelecká zmluva č. 92/2011


Partner: "fyzická osoba"
Predmet zmluvy: Umelecký výkon

Dátum zverejnenia: 2011-11-07
UZ 92/2011

Umelecká zmluva č. 91/2011


Partner: "fyzická osoba"
Predmet zmluvy: Umelecký výkon

Dátum zverejnenia: 2011-11-07
UZ 91/2011

Umelecká zmluva č. 90/2011


Partner: "fyzická osoba"
Predmet zmluvy: Umelecký výkon

Dátum zverejnenia: 2011-11-07
UZ 90/2011

Umelecká zmluva č. 89/2011


Partner: "fyzická osoba"
Predmet zmluvy: Umelecký výkon

Dátum zverejnenia: 2011-10-24
UZ 89/2011

Umelecká zmluva č. 88/2011


Partner: "fyzická osoba"
Predmet zmluvy: Umelecký výkon- Dramaturgia

Dátum zverejnenia: 2011-10-14
UZ88/2011

Umelecká zmluva č. 87/2011


Partner: "fyzická osoba"
Predmet zmluvy: Umelecký výkon

Dátum zverejnenia: 2011-09-12
UZ 87/2011

Umelecká zmluva č. 86/2011


Partner: "fyzická osoba"
Predmet zmluvy: Umelecký výkon

Dátum zverejnenia: 2011-09-12
UZ 86/2011

Umelecká zmluva č. 85/2011


Partner: "fyzická osoba"
Predmet zmluvy: Umelecký výkon

Dátum zverejnenia: 2011-09-12
UZ 85/2011

Umelecká zmluva č. 84/2011


Partner: "fyzická osoba"
Predmet zmluvy: Umelecký výkon

Dátum zverejnenia: 2011-09-12
UZ 84/2011

Umelecká zmluva č. 83/2011


Partner: "fyzická osoba"
Predmet zmluvy: Umelecký výkon- dramaturgia

Dátum zverejnenia: 2011-09-08
UZ 83/2011

Umelecká zmluva č. 82/2011


Partner: "fyzická osoba"
Predmet zmluvy: Hudobná produkcia

Dátum zverejnenia: 2011-08-24
UZ 82/2011

Umelecká zmluva č. 81/2011


Partner: "fyzická osoba"
Predmet zmluvy: Hudobná produkcia

Dátum zverejnenia: 2011-08-23
UZ 81/2011
Preklad k umeleckej zmluve 81/2011 do jazyka: Slovenčina

Umelecká zmluva č. 80/2011


Partner: "fyzická osoba"
Predmet zmluvy- Umelecký výkon

Dátum zverejnenia: 2011-08-12
UZ 80/2011

Umelecká zmluva č. 79/2011


Partner: "fyzická osoba"
Predmet zmluvy: Umelecký výkon

Dátum zverejnenia: 2011-08-12
UZ 79/2011

Umelecká zmluva č. 78/2011


Partner: "fyzická osoba"
Predmet zmluvy: Umelecký výkon- hudobník

Dátum zverejnenia: 2011-08-12
UZ 78/2011

Umelecká zmluva č. 77/2011


Partner: "fyzická osoba"
Predmet zmluvy: Umelecký výkon- hudobná produkcia

Dátum zverejnenia: 2011-08-05
UZ77/2011

Umelecká zmluva č. 76/2011


Partner: Music Gallery, s. r. o.
Predmet zmluvy: Umelecký výkon- hudobná produkcia

Dátum zverejnenia: 2011-07-25
UZ 76/2011

Umelecká zmluva č. 75/2011


Partner: "fyzická osoba"
Predmet zmluvy: Predstavenie pre deti

Dátum zverejnenia: 2011-07-18
UZ75/2011

Umelecká zmluva č. 74/2011


Partner: "fyzická osoba"
Predmet zmluvy: Predstavenie pre deti

Dátum zverejnenia: 2011-07-18
UZ74/2011

Umelecká zmluva č. 73/2011


Partner: "fyzická osoba"
Predmet zmluvy: Hudobná produkcia

Dátum zverejnenia: 2011-07-18
UZ73/2011

Umelecká zmluva č. 72/2011


Partner: "fyzická osoba"
Predmet zmluvy: Hudobná produkcia

Dátum zverejnenia: 2011-07-18
UZ72/2011

Umelecká zmluva č. 71/2011


Partner: "fyzická osoba"
Predmet zmluvy: Umelecký výkon - spev

Dátum zverejnenia: 2011-07-08
UZ71/2011

Umelecká zmluva č. 70/2011


Partner: "fyzická osoba"
Predmet zmluvy: Umelecký výkon

Dátum zverejnenia: 2011-07-07
UZ70/2011

Umelecká zmluva č. 69/2011


Partner: "fyzická osoba"
Predmet zmluvy: Umelecký výkon-hudobník

Dátum zverejnenia: 2011-07-07
UZ69/2011

Umelecká zmluva č. 68/2011


Partner: "fyzická osoba"
Predmet zmluvy: Umelecký výkon

Dátum zverejnenia: 2011-07-07
UZ68/2011

Umelecká zmluva č. 67/2011


Partner: "fyzická osoba"
Predmet zmluvy: Umelecký výkon

Dátum zverejnenia: 2011-06-27
Zmluva 67/2011

Umelecká zmluva č. 66/2011


Partner: "fyzická osoba"
Predmet zmluvy: Umelecký výkon

Dátum zverejnenia: 2011-06-27
Zmluva 66/2011

Umelecká zmluva č. 65/2011


Partner: "fyzická osoba"
Predmet zmluvy: Umelecký výkon

Dátum zverejnenia: 2011-06-27
UZ65/2011

Umelecká zmluva č. 64/2011


Partner: "fyzická osoba"
Predmet zmluvy: Umelecký výkon

Dátum zverejnenia: 2011-06-27
UZ64/2011

Umelecká zmluva č. 63/2011


Partner: "fyzická osoba"
Predmet zmluvy: Umelecký výkon

Dátum zverejnenia: 2011-06-24
UZ63/2011

Umelecká zmluva č. 62/2011


Partner: "fyzická osoba"
Predmet zmluvy: Umelecký výkon

Dátum zverejnenia: 2011-06-24
UZ 62/2011

Umelecká zmluva č. 61/2011


Partner: "fyzická osoba"
Predmet zmluvy: Umelecký výkon

Dátum zverejnenia: 2011-06-24
UZ 61/2011

Umelecká zmluva č. 60/2011


Partner: "fyzická osoba"
Predmet zmluvy: Tanečné vystúpenie- balet

Dátum zverejnenia: 2011-06-20
UZ 60/2011

Umelecká zmluva č. 59/2011


Partner: "fyzická osoba"
Predmet zmluvy: Tanečné vystúpenie- balet

Dátum zverejnenia: 2011-06-20
UZ 59/2011

Umelecká zmluva č. 58/2011


Partner: "fyzická osoba"
Predmet zmluvy: Tanečné vystúpenie- balet

Dátum zverejnenia: 2011-06-20
UZ 58/2011

Umelecká zmluva č. 57/2011


Partner: "fyzická osoba"
Predmet zmluvy: Tanečné vystúpenie- balet

Dátum zverejnenia: 2011-06-20
UZ 57/2011

Umelecká zmluva č. 56/2011


Partner: "fyzická osoba"
Predmet zmluvy: Tanečné vystúpenie- balet

Dátum zverejnenia: 2011-06-20
UZ 56/2011

Umelecká zmluva č. 55/2011


Partner: "fyzická osoba"
Predmet zmluvy: Tanečné vystúpenie- balet

Dátum zverejnenia: 2011-06-20
UZ 55/2011

Umelecká zmluva č. 54/2011


Partner: "fyzická osoba"
Predmet zmluvy: Tanečné vystúpenie- balet

Dátum zverejnenia: 2011-06-20
UZ 54/2011

Umelecká zmluva č. 53/2011


Partner: "fyzická osoba"
Predmet zmluvy: Tanečné vystúpenie- balet

Dátum zverejnenia: 2011-06-20
UZ 53/2011

Umelecká zmluva č. 52/2011


Partner: "fyzická osoba"
Predmet zmluvy: Tanečné vystúpenie- balet

Dátum zverejnenia: 2011-06-20
UZ 52/2011

Umelecká zmluva č. 51/2011


Partner: "fyzická osoba"
Predmet zmluvy. Tanečné vystúpenie- balet

Dátum zverejnenia: 2011-06-20
UZ 51/2011

Umelecká zmluva č. 50/2011


Partner: "fyzická osoba"
Predmet zmluvy: Tanečné vystúpenie- balet

Dátum zverejnenia: 2011-06-20
UZ 50/2011

Umelecká zmluva č. 49/2011


Partner: "fyzická osoba"
Predmet zmluvy: Tanečné vystúpenie- balet

Dátum zverejnenia: 2011-06-20
UZ 49/2011

Umelecká zmluva č. 48/2011


Partner: "fyzická osoba"
Predmet zmluvy: Tanečné vystúpenie- balet

Dátum zverejnenia: 2011-06-20
UZ 48/2011

Umelecká zmluva č. 47/2011


Partner: "fyzická osoba"
Predmet zmluvy: Tanečné vystúpenie- balet

Dátum zverejnenia: 2011-06-20
UZ 47/2011

Umelecká zmluvy č. 46/2011


Partner: "fyzická osoba"
Predmet zmluvy: Tanečné vystúpenie- balet

Dátum zverejnenia: 2011-06-20
UZ 46/2011

Umelecká zmluva č. 45/2011


Partner: "fyzická osoba"
Predmet zmluvy: Tanečné vystúpenie- balet

Dátum zverejnenia: 2011-06-20

UZ 45/2011

Umelecká zmluva č. 44/2011


Partner: "fyzická osoba"
Predmet zmluvy: Tanečné vystúpenie- balet

Dátum zverejnenia: 2011-06-20
UZ 44/2011

Umelecká zmluva č. 43/2011


Partner: "fyzická osoba"
Predmet zmluvy: Tanečné vystúpenie- balet

Dátum zverejnenia: 2011-06-20
UZ 43/2011

Umelecká zmluva č. 42/2011


Partner: "fyzická osoba"
Predmet zmluvy: Tanečné vystúpenie- balet

Dátum zverejnenia: 2011-06-20
UZ 42/2011

Umelecká zmluva č. 41/2011


Partner: "fyzická osoba"
Predmet zmluvy: Tanečné vystúpenie- balet

Dátum zverejnenia: 2011-06-20
UZ 41/2011

Umelecká zmluva č. 40/2011


Partner: "fyzická osoba"
Predmet zmluvy: Tanečné vystúpenie- balet

Dátum zverejnenia: 2011-06-20
UZ 40/2011

Umelecká zmluva č. 39/2011


Partnet: "fyzická osoba"
Predmet zmluvy: Umelecký výkon

Dátum zverejnenia: 2011-06-20
UZ 39/2011

Umelecká zmluva č. 38/2011


Partner: "fyzická osoba"
Predmet zmluvy: Umelecký výkon - herecký

Dátum zverejnenia: 2011-06-03
UZ 38/2011

Umelecká zmluva č. 37/2011


Partner: "fyzická osoba"
Predmet zmluvy: Umelecký výkon - výtvarný: "Tvorivé dielne"

Dátum zverejnenia: 2011-03-06

UZ 37/2011

Umelecká zmluva č. 36/2011


Partner: "fyzická osoba"
Predmet zmluvy: Scenár a réžia

Dátum zverejnenia: 2011-05-02
UZ 36/2011

Umelecká zmluva č. 35/2011


Partner: "fyzická osoba"
Predmet zmluvy: Inšpicientka pre festival Nová dráma v MDPOH

Dátum zverejnenia: 2011-05-16
UZ 35/2011

Umelecká zmluva č. 34/2011


Partner: "fyzická osoba"
Predmet zmluvy: Hudobná produkcia - fanfáry

Dátum zverejnenia: 2011-04-15
UZ 34/2011

Umelecká zmluva č. 33/2011


Partner: "fyzická osoba"
Predmet zmluvy: Moderovanie

Dátum zverejnenia: 2011-04-14
UZ 33/2011

Umelecká zmluva č. 32/2011


Partnet: "fyzická osoba"
Predmet zmluvy: Umelecký prednes

Dátum zverejnenia: 2011-04-15
UZ 32/2011

Umelecká zmluva č. 31/2011


Partnet: "fyzická osoba"
Predmet zmluvy: Umelecký výkon - výtvarný: "Tvorivé dielne"

Dátum zverejnenia: 2011-04-15
UZ 31/2011

Umelecká zmluva č. 30/2011


Partner: "fyzická osoba"
Predmet zmluvy: Produkcia programu

Dátum zverejnenia: 2011-04-15
UZ 30/2011

Umelecká zmluva č. 29/2011


Partner: "fyzická osoba"
Predmet zmluvy: Spev

Dátum zverejnenia: 2011-04-15
UZ 29/2011

Umelecká zmluva č. 28/2011


Partner: "fyzická osoba"
Predmet zmluvy: Hudobná produkcia - fanfáry

Dátum zverejnenia: 2011-04-15
UZ 28/2011

Umelecká zmluva č. 27/2011


Partner: "fyzická osoba"
Predmet zmluvy: Hudobná produkcia - fanfáry

Dátum zverejnenia: 2011-04-15
UZ 27/2011

Umelecká zmluva č. 26/2011


Partner: "fyzická osoba"
Predmet zmluvy: Moderovanie

Dátum zverejnenia: 2011-04-15
UZ 26/2011

Umelecká zmluva č. 25/2011


Partner: "fyzická osoba"
Predmet zmluvy: Hra na bicie

Dátum zverejnenia: 2011-04-15
UZ 25/2011

Umelecká zmluva č. 24/2011


Partner: "fyzická osoba"
Predmet zmluvy: Hra na husliach

Dátum zverejnenia: 2011-04-15
UZ 24/2011

Umelecká zmluva č. 23/2011


Partner: "fyzická osoba"
Predmet zmluvy: Umelecký prednes

Dátum zverejnenia: 2011-04-15
UZ 23/2011

Umelecká zmluva č. 22/2011


Partner: "fyzická osoba"
Predmet zmluvy: Umelecký prednes

Dátum zverejnenia: 2011-04-15
UZ 22/2011

Umelecká zmluva č. 21/2011


Partner: "fyzická osoba"
Predmet zmluvy: Hudobný prednes - fanfáry

Dátum zverejnenia: 2011-04-15
UZ 21/2011

Umelecká zmluva č. 20/2011


Partner: "fyzická osoba"
Predmet zmluvy: Réžia

Dátum zverejnenia: 2011-04-15
UZ 20/2011

Umelecká zmluva č. 19/2011


Partner: "fyzická osoba"
Predmet zmluvy: Herecký výkon

Dátum zverejnenia: 2011-03-30
UZ 19/2011

Umelecká zmluva č. 18/2011


Partner: "fyzická osoba"
Predmet zmluvy: Hudobný prednes

Dátum zverejnenia: 2011-04-15
UZ 18/2011

Umelecká zmluva č. 17/2011


Partner: "fyzická osoba"
Predmet zmluvy: Spev

Dátum zverejnenia: 2011-04-15
UZ 17/2011

Umelecká zmluva č. 16/2011


Partner: "fyzická osoba"
Predmet zmluvy: Sólo husle

Dátum zverejnenia: 2011-04-14
UZ 16/2011

Umelecká zmluva č. 15/2011


Partner: "fyzická osoba"
Predmet zmluvy: Animácie pre deti

Dátum zverejnenia: 2011-04-15
UZ 15/2011

Umelecká zmluva č. 14/2011


Partner: "fyzická osoba"
Predmet zmluvy: Čítanie laudácií

Dátum zverejnenia: 2011-04-14
UZ 14/2011

Umelecká zmluva č. 13/2011


Partner: "fyzická osoba"
Predmet zmluvy: Hra na kontrabas

Dátum zverejnenia: 2011-04-24
UZ 13/2011

Umelecká zmluva č. 12/2011


Partner: "fyzická osoba"
Predmet zmluvy: Hra na akordeóne

Dátum zverejnenia: 2011-04-15
UZ 12/2011

Umelecká zmluva č. 11/2011


Partner: "fyzická osoba"
Predmet zmluvy: Fanfárový koncert

Dátum zverejnenia: 2011-04-15
UZ 11/2011

Umelecká zmluva č. 10/2011


Partner: "fyzická osoba"
Predmet zmluvy: Dramaturgia

Dátum zverejnenia: 2011-02-24
UZ 10/2011

Umelecká zmluva č. 9/2011


Partner: "fyzická osoba"
Predmet zmluvy: Spev

Dátum zverejnenia: 2011-02-24
UZ 9/2011

Umelecká zmluva č. 8/2011


Partner: "fyzická osoba"
Predmet zmluvy: Spev, hra na gitare

Dátum zverejnenia: 2011-02-24
UZ 8/2011

Umelecká zmluva č. 7/2011


Partner: "fyzická osoba"
Predmet zmluvy: Fotografovanie a vyhotovovanie fotografií

Dátum zverejnenia: 2011-02-24
UZ 7/2011

Umelecká zmluva č. 6/2011


Partner: "fyzická osoba"
Predmet zmluvy: Moderovanie

Dátum zverejnenia: 2011-02-25
UZ 6/2011

Umelecká zmluva č. 5/2011


Partner: "fyzická osoba"
Predmet zmluvy: Hudobný prednes

Dátum zverejnenia: 2011-02-24
UZ 5/2011

Umelecká zmluva č. 4/2011


Partner: "fyzická osoba"
Predmet zmluvy: Hra na husliach

Dátum zverejnenia: 2011-02-24
UZ 4/2011

Umelecká zmluva č. 3/2011


Partner: "fyzická osoba"
Predmet zmluvy: Hra na husliach

Dátum zverejnenia: 2011-02-24
UZ 3/2011

Umelecká zmluva č. 2/2011


Partner: "fyzická osoba"
Predmet zmluvy: Hudobný prednes

Dátum zverejnenia: 2011-02-24
UZ 2/2011

Umelecká zmluva č. 1/2011


Partner: "fyzická osoba"
Predmet zmluvy: Umelecký výkon

Dátum zverejnenia: 2011-01-18
UZ 1/2011

Umelecká zmluva č. 10/2011


Partner: "fyzická osoba"
Predmet zmluvy: Dramaturgia

Dátum zverejnenia: 2011-02-24
UZ 10/2011

Umelecká zmluva č. 9/2011


Partner: "fyzická osoba"
Predmet zmluvy: Spev

Dátum zverejnenia: 2011-02-24
UZ 9/2011

Umelecká zmluva č. 8/2011


Partner: "fyzická osoba"
Predmet zmluvy: Spev, hra na gitare

Dátum zverejnenia: 2011-02-24
UZ 8/2011

Umelecká zmluva č. 7/2011


Partner: "fyzická osoba"
Predmet zmluvy: Fotografovanie a vyhotovovanie fotografií

Dátum zverejnenia: 2011-02-24
UZ 7/2011

Umelecká zmluva č. 6/2011


Partner: "fyzická osoba"
Predmet zmluvy: Moderovanie

Dátum zverejnenia: 2011-02-25
UZ 6/2011

Umelecká zmluva č. 5/2011


Partner: "fyzická osoba"
Predmet zmluvy: Hudobný prednes

Dátum zverejnenia: 2011-02-24
UZ 5/2011

Umelecká zmluva č. 4/2011


Partner: "fyzická osoba"
Predmet zmluvy: Hra na husliach

Dátum zverejnenia: 2011-02-24
UZ 4/2011

Umelecká zmluva č. 3/2011


Partner: "fyzická osoba"
Predmet zmluvy: Hra na husliach

Dátum zverejnenia: 2011-02-24
UZ 3/2011

Umelecká zmluva č. 2/2011


Partner: "fyzická osoba"
Predmet zmluvy: Hudobný prednes

Dátum zverejnenia: 2011-02-24
UZ 2/2011

Umelecká zmluva č. 1/2011


Partner: "fyzická osoba"
Predmet zmluvy: Umelecký výkon

Dátum zverejnenia: 2011-01-18
UZ 1/2011