Ostatné

BKIS hľadá poskytovateľa pre zabezpečenie občerstvenia v MDPOH pre rok 2018.
Zabezpečenie služieb bude prebiehať podľa harmonogramu divadelných hier.

 

Dohoda č. 2/2011
Účastník dohody: PAMING- Mestský investor pamiatkovej obnovy
Predmet dohody: Refakturácia nákladov

Dátum zverejnenia: 2011-10-19

 
Dohoda č. 1/2011

Účastník dohody: "fyzická osoba"
Predmet dohody: Urovnanie

Dátum zverejnenia: 2011-06-24