Zmluvy

 • Zmluva č. 357/2018

  Názov: Obchodná zmluva

  Predmet zmluvy: Poskytovanie komplexného systému predaja podľa článku III

  Zmluvná strana: Ticketware SE

  Dátum uzatvorenia: 2018-10-02

  Dátum zverejnenia: 2018-10-02

  Otvoriť PDF 293.33Kb Nové okno
 • Zmluva č. 356/2018

  Názov: Zmluva o mediálnej spolupráci

  Predmet zmluvy: Mediálna spolupráca vo štvrtom kvartáli 2018

  Zmluvná strana: W Press

  Dátum uzatvorenia: 2018-10-10

  Dátum zverejnenia: 2018-10-10

  Otvoriť PDF 308.07Kb Nové okno
 • Zmluva č. 351/2018

  Názov: Zmluva o poskytnutí služieb

  Predmet zmluvy: Služby osvetľovača na divadelných predstavenia MDPOH

  Zmluvná strana: Matúš Gazdík - GAMATECH

  Dátum uzatvorenia: 2018-10-10

  Dátum zverejnenia: 2018-10-10

  Otvoriť PDF 381.21Kb Nové okno
 • Zmluva č. 342/2018

  Názov: Zmluva o spolupráci

  Predmet zmluvy: Spomienka na Deža

  Zmluvná strana: Mestská časť Bratislava-Dúbravka

  Dátum uzatvorenia: 2018-09-28

  Dátum zverejnenia: 2018-09-28

  Otvoriť PDF 252.56Kb Nové okno
 • Zmluva č. 341/2018

  Názov: Zmluva o vytvorení diela a poskytnutí licencie

  Predmet zmluvy: Dielo - kostýmová výprava

  Zmluvná strana: Jana Bertóková

  Dátum uzatvorenia: 2018-10-10

  Dátum zverejnenia: 2018-10-10

  Otvoriť PDF 1.01Mb Nové okno
 • Zmluva č. 340/2018

  Názov: Zmluva o vytvorení diela a poskytnutí licencie

  Predmet zmluvy: Vytvorenie choreografie divadelnej inscenácie

  Zmluvná strana: Ladislav Cmorej

  Dátum uzatvorenia: 2018-10-05

  Dátum zverejnenia: 2018-10-05

  Otvoriť PDF 321.82Kb Nové okno
 • Zmluva č. 339/2018

  Názov: Zmluva o spolupráci

  Predmet zmluvy: Vzájomná mediálna spolupráca

  Zmluvná strana: Rádio Viva Media, s.r.o.

  Dátum uzatvorenia: 2018-09-24

  Dátum zverejnenia: 2018-09-24

  Otvoriť PDF 106.42Kb Nové okno
 • Zmluva č. 338/2018

  Názov: Zmluva o podnájme nebytových priestorov

  Predmet zmluvy: Podnájom MDPOH

  Zmluvná strana: Asociácia Bratislava v pohybe, o.z.

  Dátum uzatvorenia: 2018-10-10

  Dátum zverejnenia: 2018-10-10

  Otvoriť PDF 383.48Kb Nové okno
 • Zmluva č. 335/2018

  Názov: Zmluva o podnájme nebytováho priestoru

  Predmet zmluvy: Podnájom priestorov gymnázia

  Zmluvná strana: Gymnázium sv. Uršule

  Dátum uzatvorenia: 2018-09-17

  Dátum zverejnenia: 2018-09-17

  Otvoriť PDF 800.52Kb Nové okno
 • Zmluva č. 334/2018

  Názov: Zmluva o vytvorení diela a poskytnutí licencie

  Predmet zmluvy: Dielo kostýmerskej výpravy diela

  Zmluvná strana: Henrieta Huterová

  Dátum uzatvorenia: 2018-09-28

  Dátum zverejnenia: 2018-09-28

  Otvoriť PDF 222.56Kb Nové okno
 • Zmluva č. 333/2018

  Názov: Zmluva o spolupráci

  Predmet zmluvy: Bratislava Cantat II

  Zmluvná strana: Bratislava Music Agengy, s.r.o.

  Dátum uzatvorenia: 2018-09-19

  Dátum zverejnenia: 2018-09-19

  Otvoriť PDF 436.74Kb Nové okno
 • Zmluva č. 332/2018

  Názov: Zmluva o spolupráci

  Predmet zmluvy: Dobrý trh pre deti

  Zmluvná strana: "punkt", o.z.

  Dátum uzatvorenia: 2018-09-18

  Dátum zverejnenia: 2018-09-18

  Otvoriť PDF 245.52Kb Nové okno
 • Zmluva č. 331/2018

  Názov: Zmluva o spolupráci

  Predmet zmluvy: Nové tváre módnej scény

  Zmluvná strana: Star production, s.r.o.

  Dátum uzatvorenia: 2018-09-25

  Dátum zverejnenia: 2018-09-25

  Otvoriť PDF 97.07Kb Nové okno
 • Zmluva č. 330/2018

  Názov: Zmluva o spolupráci

  Predmet zmluvy: Podujatie Biela noc

  Zmluvná strana: Biela noc, o.z.

  Dátum uzatvorenia: 2018-09-28

  Dátum zverejnenia: 2018-09-28

  Otvoriť PDF 576.01Kb Nové okno
 • Zmluva č. 329/2018

  Názov: Zmluva o spolupráci

  Predmet zmluvy: Jesenné Kapitulské dvory

  Zmluvná strana: Oživenie Kapitulskej ulice, o.z.

  Dátum uzatvorenia: 2018-09-19

  Dátum zverejnenia: 2018-09-19

  Otvoriť PDF 106.89Kb Nové okno
 • Zmluva č. 328/2018

  Názov: Hromadná licenčná zmluva

  Predmet zmluvy: Udelenie licenčných práv

  Zmluvná strana: SOZA

  Dátum uzatvorenia: 2018-09-20

  Dátum zverejnenia: 2018-09-20

  Otvoriť PDF 2.19Mb Nové okno
 • Zmluva č. 327/2018

  Názov: Zmluva o spolupráci

  Predmet zmluvy: Prehlásenie o mediálnej spolupráci september-december 2018

  Zmluvná strana: Petit Press, a.s.

  Dátum uzatvorenia: 2018-09-24

  Dátum zverejnenia: 2018-09-24

  Otvoriť PDF 92.61Kb Nové okno
 • Zmluva č. 325/2018

  Názov: Zmluva o spolupráci

  Predmet zmluvy: Podujatie Abadá Capoeira

  Zmluvná strana: Veľvyslanectvo Brazílie

  Dátum uzatvorenia: 2018-09-10

  Dátum zverejnenia: 2018-09-10

  Otvoriť PDF 367.56Kb Nové okno
 • Zmluva č. 324/2018

  Názov: Zmluva o spolupráci

  Predmet zmluvy: Workshop pre dizajnérov

  Zmluvná strana: Star production, s.r.o.

  Dátum uzatvorenia: 2018-09-25

  Dátum zverejnenia: 2018-09-25

  Otvoriť PDF 244.12Kb Nové okno