Zmluvy

 • Zmluva č. 113/2018

  Názov: Zmluva o vytvorení audiovizuálneho záznamu

  Predmet zmluvy: Vytvorenie audiovizuálneho záznamu

  Zmluvná strana: Ľubica Mikušová

  Dátum uzatvorenia: 2018-04-20

  Dátum zverejnenia: 2018-04-20

  Otvoriť PDF 614.93Kb Nové okno
 • Zmluva č. 112/2018

  Názov: Zmluva o vytvorení audiovizuálneho záznamu

  Predmet zmluvy: Videomapping

  Zmluvná strana: Milan Kulifaj

  Dátum uzatvorenia: 2018-04-20

  Dátum zverejnenia: 2018-04-20

  Otvoriť PDF 77.32Kb Nové okno
 • Zmluva č. 104/2018

  Názov: Zmluva o spolupráci

  Predmet zmluvy: Príbeh Múzea mesta Bratislavy 1868-2018

  Zmluvná strana: Múzeum mesta Bratislavy

  Dátum uzatvorenia: 2018-04-19

  Dátum zverejnenia: 2018-04-19

  Otvoriť PDF 614.13Kb Nové okno
 • Zmluva č. 98/2018

  Názov: Obchodná zmluva

  Predmet zmluvy: Vysielanie reklám na Rádiu Best FM

  Zmluvná strana: ABC produkčná, s.r.o.

  Dátum uzatvorenia: 2018-04-17

  Dátum zverejnenia: 2018-04-18

  Otvoriť PDF 721.07Kb Nové okno
 • Zmluva č. 97/2018

  Názov: Zmluva o podnájme nebytových priestorov

  Predmet zmluvy: Podnájom MDPOH

  Zmluvná strana: Občianske združenie LECA

  Dátum uzatvorenia: 2018-04-17

  Dátum zverejnenia: 2018-04-18

  Otvoriť PDF 403.09Kb Nové okno
 • Zmluva č. 95/2018

  Názov: Zmluva o dodaní služieb

  Predmet zmluvy: Vytvorenie publikácie sprievodcu vo Viedni

  Zmluvná strana: Esther Schmudde

  Dátum uzatvorenia: 2018-04-18

  Dátum zverejnenia: 2018-04-18

  Otvoriť PDF 1.10Mb Nové okno
 • Zmluva č. 93/2018

  Názov: Zmluva o spolupráci

  Predmet zmluvy: Slávnostné uvedenie 2. zväzku súborného diela Ivana Kadlečíka

  Zmluvná strana: literárny klub.sk, o.z.

  Dátum uzatvorenia: 2018-04-06

  Dátum zverejnenia: 2018-04-06

  Otvoriť PDF 320.39Kb Nové okno
 • Zmluva č. 91/2018

  Názov: Zmluva o spolupráci

  Predmet zmluvy: Spolupráca pri organizovaní Bratislava Marathon 2018

  Zmluvná strana: Be cool, s.r.o.

  Dátum uzatvorenia: 2018-04-06

  Dátum zverejnenia: 2018-04-06

  Otvoriť PDF 354.15Kb Nové okno
 • Zmluva č. 71/2018

  Názov: Licenčná zmluva

  Predmet zmluvy: Použitie dramatickej predlohy k dielu Perníková dáma

  Zmluvná strana: LITA, autorská spoločnosť

  Dátum uzatvorenia: 2018-04-16

  Dátum zverejnenia: 2018-04-18

  Otvoriť PDF 306.33Kb Nové okno
 • Zmluva č. 69/2018

  Názov: Zmluva o vytvorení audiovizuálneho záznamu

  Predmet zmluvy: Audiovizuálny záznam

  Zmluvná strana: Milan Kulifaj

  Dátum uzatvorenia: 2018-03-23

  Dátum zverejnenia: 2018-03-23

  Otvoriť PDF 76.95Kb Nové okno
 • Zmluva č. 68/2018

  Názov: Mandátna zmluva

  Predmet zmluvy: Uskutočňovanie činností podľa zmluvy

  Zmluvná strana: Peter Jurčo

  Dátum uzatvorenia: 2018-04-04

  Dátum zverejnenia: 2018-04-06

  Otvoriť PDF 105.35Kb Nové okno
 • Zmluva č. 67/2018

  Názov: Zmluva o spolupráci

  Predmet zmluvy: Festival Dni starej hudby

  Zmluvná strana: Hudobné centrum, p.o.

  Dátum uzatvorenia: 2018-04-17

  Dátum zverejnenia: 2018-04-18

  Otvoriť PDF 227.50Kb Nové okno
 • Zmluva č. 65/2018

  Názov: Memorandum o spolupráci

  Predmet zmluvy: Vzájomná podpora počas jazdeckej sezóny

  Zmluvná strana: Závodisko, š.p.

  Dátum uzatvorenia: 2018-04-04

  Dátum zverejnenia: 2018-04-06

  Otvoriť PDF 150.69Kb Nové okno
 • Zmluva č. 64/2018

  Názov: Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
  Predmet zmluvy: Vytvorenie grafických vizuálov

  Zmluvná strana: Jakub Gulyás

  Dátum uzatvorenia: 2018-03-15

  Dátum zverejnenia: 2018-03-16

  Otvoriť PDF 162.48Kb Nové okno
 • Zmluva č. 63/2018

  Názov: Hromadná licenčná zmluva

  Predmet zmluvy: Udelenie licencií k dielam

  Zmluvná strana: SOZA

  Dátum uzatvorenia: 2018-03-26

  Dátum zverejnenia: 2018-04-04

  Otvoriť PDF 1.82Mb Nové okno
 • Zmluva č. 62/2018

  Názov: Zmluva o vytvorení audiovizuálneho záznamu
  Predmet zmluvy: Audiovizuálny záznam a poskytnutie licencie

  Zmluvná strana: Milan Kulifaj

  Dátum uzatvorenia: 2018-03-15

  Dátum zverejnenia: 2018-03-15

  Otvoriť PDF 78.14Kb Nové okno
 • Zmluva č. 61/2018

  Názov: Zmluva o spolupráci

  Predmet zmluvy: Spolupráca pri organizovaní Slovakia Cantat

  Zmluvná strana: Bratislava Music Agency, s.r.o.

  Dátum uzatvorenia: 2018-04-04

  Dátum zverejnenia: 2018-04-06

  Otvoriť PDF 344.05Kb Nové okno
 • Zmluva č. 60/2018

  Názov: Zmluva o spolupráci

  Predmet zmluvy: Spolupráca pri organizovaní podujatia Národný beh Devín

  Zmluvná strana: Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

  Dátum uzatvorenia: 2018-04-04

  Dátum zverejnenia: 2018-04-06

  Otvoriť PDF 83.99Kb Nové okno
 • Zmluva č. 58/2018

  Názov: Zmluva o poskztnutí služieb

  Predmet zmluvy: Osvetľovacie a servisné práce

  Zmluvná strana: VAVO, s.r.o.

  Dátum uzatvorenia: 2018-03-23

  Dátum zverejnenia: 2018-03-23

  Otvoriť PDF 378.20Kb Nové okno
 • Zmluva č. 56/2018

  Názov: Zmluva o podnájme nebytových priestorov

  Predmet zmluvy: Podnájom MDPOH

  Zmluvná strana: Volis International, s.r.o.

  Dátum uzatvorenia: 2018-03-08

  Dátum zverejnenia: 2018-03-08

  Otvoriť PDF 347.85Kb Nové okno