Zmluvy

 • Zmluva č. 284/2018

  Názov: Zmluva o vytvorení audiovizuálneho záznamu a licenčná zmluva

  Predmet zmluvy: Vytvorenie audiovizuálneho záznamu

  Zmluvná strana: Milan Kulifaj

  Dátum uzatvorenia: 2018-08-03

  Dátum zverejnenia: 2018-08-03

  Otvoriť PDF 86.45Kb Nové okno
 • Zmluva č. 277/2018

  Názov: Zmluva o dielo

  Predmet zmluvy: Tvorba vizuálnej koncepcie

  Zmluvná strana: František Lipták

  Dátum uzatvorenia: 2018-08-02

  Dátum zverejnenia: 2018-08-02

  Otvoriť PDF 88.01Kb Nové okno
 • Zmluva č. 274/2018

  Názov: Hromadná licenčná zmluva

  Predmet zmluvy: Udelenie licenčných práv

  Zmluvná strana: SOZA

  Dátum uzatvorenia: 2018-07-27

  Dátum zverejnenia: 2018-08-06

   

  Otvoriť PDF 1.70Mb Nové okno
 • Zmluva č. 266/2018

  Názov: Hromadná licenčná zmluva

  Predmet zmluvy: Udelenie licenčných práv

  Zmluvná strana: SOZA

  Dátum uzatvorenia: 2018-08-03

  Dátum zverejnenia: 2018-08-08

   

  Otvoriť PDF 1.74Mb Nové okno
 • Zmluva č. 265/2018

  Názov: Zmluva o spolupráci

  Predmet zmluvy: Podpora podujatí Hummel fest

  Zmluvná strana: Spoločnosť Franza Schuberta

  Dátum uzatvorenia: 2018-08-09

  Dátum zverejnenia: 2018-08-10

  Otvoriť PDF 274.92Kb Nové okno
 • Zmluva č. 264/2018

  Názov: Hromadná licenčná zmluva

  Predmet zmluvy: Udelenie licenčných práv

  Zmluvná strana: SOZA

  Dátum uzatvorenia: 2018-07-27

  Dátum zverejnenia: 2018-08-06

   

  Otvoriť PDF 1.73Mb Nové okno
 • Zmluva č. 263/2018

  Názov: Zmluva o poskytovaní služieb

  Predmet zmluvy: Zvýšená frekvencia upratovania
  Zmluvná strana: Technické služby Starého Mesta, a.s.

  Dátum uzatvorenia: 2018-07-20

  Dátum zverejnenia: 2018-07-20

  Otvoriť PDF 189.31Kb Nové okno
 • Zmluva č. 262/2018

  Názov: Hromadná licenčná zmluva

  Predmet zmluvy: Udelenie licenčných práv

  Zmluvná strana: SOZA

  Dátum uzatvorenia: 2018-07-27

  Dátum zverejnenia: 2018-08-06

  Otvoriť PDF 1.71Mb Nové okno
 • Zmluva č. 261/2018

  Názov: Hromadná licenčná zmluva

  Predmet zmluvy: Udelenie licenčných práv

  Zmluvná strana: SOZA

  Dátum uzatvorenia: 2018-07-27

  Dátum zverejnenia: 2018-08-06

   

  Otvoriť PDF 1.96Mb Nové okno
 • Zmluva č. 259/2018

  Názov: Hromadná licenčná zmluva

  Predmet zmluvy: Udelenie licenčných práv

  Zmluvná strana: SOZA

  Dátum uzatvorenia: 2018-07-27

  Dátum zverejnenia: 2018-08-06

  Otvoriť PDF 1.76Mb Nové okno
 • Zmluva č. 255/2018

  Názov: Zmluva o vytvorení audiovizuálneho záznamu

  Predmet zmluvy: Vytvorenie audiovizuálneho záznamu

  Zmluvná strana: Milan Kulifaj

  Dátum uzatvorenia: 2018-07-26

  Dátum zverejnenia: 2018-07-26

  Otvoriť PDF 79.13Kb Nové okno
 • Zmluva č. 253/2018

  Názov : Zmluva o dielo

  Predmet zmluvy: Rekonštrukcia výťahu 

  Zmluvná strana: PROFI výťahy, s.r.o.

  Dátum uzatvorenia: 2018-08-07

  Dátum zverejnenia: 2018-08-08

  Otvoriť PDF 1.85Mb Nové okno
 • Zmluva č. 252/2018

  Názov: Zmluva o spolupráci

  Predmet zmluvy: Organizovanie šiestich koncertov na Zlatých pieskoch

  Zmluvná strana: STARZ, príspevková org.

  Dátum uzatvorenia: 2018-07-20

  Dátum zverejnenia: 2018-07-20

  Otvoriť PDF 83.93Kb Nové okno
 • Zmluva č. 250/2018

  Názov: Zmluva o podaní umeleckého výkonu

  Predmet zmluvy: Vytvorenie a kurátorstvo výstavy

  Zmluvná strana: Ing. František GULDAN

  Dátum uzatvorenia: 2018-07-27

  Dátum zverejnenia: 2018-07-30

  Otvoriť PDF 1,014.77Kb Nové okno
 •  

  Zmluva č. 249/2018

  Názov : Zmluva o spolupráci

  Predmet zmluvy: koncert TOUCH´N GO 

  Zmluvná strana: Veľvyslanectvo USA

  Dátum uzatvorenia: 2018-08-07

  Dátum zverejnenia: 2018-08-08

  Otvoriť PDF 823.83Kb Nové okno
 • Zmluva č. 244/2018

  Názov: Hromadná licenčná zmluva

  Predmet zmluvy: Udelenie licencií

  Zmluvná strana: SOZA

  Dátum uzatvorenia: 2018-07-20

  Dátum zverejnenia: 2018-07-20

  Otvoriť PDF 1.89Mb Nové okno
 • Zmluva_241-2018.pdf

  Otvoriť PDF 1.65Mb Nové okno
 • Zmluva č. 241/2018

  Názov: Hromadná licenčná zmluva

  Predmet zmluvy: Udelenie licencií

  Zmluvná strana: SOZA

  Dátum uzatvorenia: 2018-08-01

  Dátum zverejnenia: 2018-08-01

  Otvoriť PDF 1.65Mb Nové okno
 • Zmluva č. 240/2018

  Názov: Zmluva o spolupráci

  Predmet zmluvy: Koncert Heeresmusikkorps Koblenz

  Zmluvná strana: Veľvyslanectvo Spolkovej republiky Nemecko

  Dátum uzatvorenia: 2018-08-02

  Dátum zverejnenia: 2018-08-02

  Otvoriť PDF 294.47Kb Nové okno
 • Zmluva č. 238/2018

  Názov: Hromadná licenčná zmluva

  Predmet zmluvy: Udelenie licencií

  Zmluvná strana: SOZA

  Dátum uzatvorenia: 2018-07-20

  Dátum zverejnenia: 2018-07-20

  Otvoriť PDF 857.00Kb Nové okno