Zmluvy

 • Zmluva č. 203/2018

  Názov: Zmluva o spolupráci

  Predmet zmluvy: Organizovanie letnej korčuliarskej akcie bratislava-inline

  Zmluvná strana: bratislava-inline, o.z.

  Dátum uzatvorenia: 2018-06-21

  Dátum zverejnenia: 2018-06-21

  Otvoriť PDF 256.72Kb Nové okno
 • Zmluva č. 176/2018

  Názov: Zmluva o spolupráci a propagácii

  Predmet zmluvy: Spolupráca na podujatiach KLHSBA 2018

  Zmluvná strana: Turizmus regiónu Bratislava, k.o.c.r.

  Dátum uzatvorenia: 2018-06-13

  Dátum zverejnenia: 2018-06-13

  Otvoriť PDF 187.87Kb Nové okno
 • Zmluva č. 175/2018

  Názov: Zmluva o poskytovaní verejných služieb

  Predmet zmluvy: Poskytovanie telefónnych čísel a programov

  Zmluvná strana: Orange Slovensko, a.s.

  Dátum uzatvorenia: 2018-06-19

  Dátum zverejnenia: 2018-06-19

  Otvoriť PDF 6.82Mb Nové okno
 • Zmluva č. 174/2018

  Názov: Zmluva o poskytovaní služieb

  Predmet zmluvy: Poskytnutie komplexného technicko-realizačného zabezpečenia videoprojekcie na LED stene

  Zmluvná strana: Bratislavská organizácia cestovného ruchu

  Dátum uzatvorenia: 2018-06-19

  Dátum zverejnenia: 2018-06-19

  Otvoriť PDF 377.87Kb Nové okno
 • Zmluva č. 173/2018

  Názov: Zmluva o vytvorení audiovizuálneho záznamu (umeleckého diela) a licenčná zmluva

  Predmet zmluvy: Audiovizuálny záznam nazvaný Tlačová konferencia Kultúrne leto a Hradné slávnosti 2018

  Zmluvná strana: Milan Kulifaj

  Dátum uzatvorenia: 2018-06-19

  Dátum zverejnenia: 2018-06-19

  Otvoriť PDF 76.54Kb Nové okno
 • Zmluva č. 172/2018

  Názov: Hromadná licenčná zmluva

  Predmet zmluvy: Udelenie licencií

  Zmluvná strana: SOZA

  Dátum uzatvorenia: 2018-06-12

  Dátum zverejnenia: 2018-06-14

  Otvoriť PDF 1.07Mb Nové okno
 • Zmluva č. 169/2018

  Názov: Zmluva o spolupráci

  Predmet zmluvy: Módna prehliadka Bratislava Design Week

  Zmluvná strana: Aparát, o.z.

  Dátum uzatvorenia: 2018-06-07

  Dátum zverejnenia: 2018-06-07

  Otvoriť PDF 231.50Kb Nové okno
 • Zmluva č. 162/2018

  Názov: Zmluva o spracúvaní osobných údajov

  Predmet zmluvy: Poverenie spracúvaním údajov

  Zmluvná strana: Ing. Silvia Chudá

  Dátum uzatvorenia: 2018-06-19

  Dátum zverejnenia: 2018-06-19

  Otvoriť PDF 339.60Kb Nové okno
 • Zmluva č. 160/2018

  Názov: Zmluva o výkone odborných prehliadok a skúšok

  Predmet zmluvy: Vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok VZT

  Zmluvná strana: Regulaterm Control, s. r. o.

  Dátum uzatvorenia: 2018-06-19

  Dátum zverejnenia: 2018-06-19

  Otvoriť PDF 341.25Kb Nové okno
 • Zmluva č. 159/2018

  Názov: Zmluva o spolupráci

  Predmet zmluvy: Japonský deň

  Zmluvná strana: Japonské veľvyslanectvo

  Dátum uzatvorenia: 2018-06-07

  Dátum zverejnenia: 2018-06-07

  Otvoriť PDF 431.76Kb Nové okno
 • Zmluva č. 158/2018

  Názov: Zmluva o servise vyhradených technických zariadení

  Predmet zmluvy: Vykonávanie servisnej činnosti (servis kotlov, revízia CO a ZP, revízia MaR, VZT)

  Zmluvná strana: Regulaterm Control, s. r. o.

  Dátum uzatvorenia: 2018-06-19

  Dátum zverejnenia: 2018-06-19

  Otvoriť PDF 291.83Kb Nové okno
 • Zmluva č. 164/2018

  Názov: Zmluva o vzájomnej spolupráci

  Predmet zmluvy: Vzájomná spolupráca pri organizovaní KLHSBA 2018

  Zmluvná strana: Bratislavská organizácia cestovného ruchu

  Dátum uzatvorenia: 2018-06-04

  Dátum zverejnenia: 2018-06-05

  Otvoriť PDF 432.49Kb Nové okno
 • Zmluva č. 155/2018

  Názov: MEMORANDUM o spolupráci

  Predmet zmluvy: Vzájomná propagácia

  Zmluvná strana: Bauer media, s.r.o.

  Dátum uzatvorenia: 2018-06-04

  Dátum zverejnenia: 2018-06-05

  Otvoriť PDF 239.74Kb Nové okno
 • Zmluva č. 154/2018

  Názov: Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva

  Predmet zmluvy: Vytvorenie projektu Mapa verejných priestranstiev

  Zmluvná strana: Kolektív FO

  Dátum uzatvorenia: 2018-05-30

  Dátum zverejnenia: 2018-05-30

  Otvoriť PDF 957.66Kb Nové okno
 • Zmluva č. 153/2018

  Názov: Zmluva o spolupráci

  Predmet zmluvy: Sprievodný program projektu Dni majstrov ÚĽUV

  Zmluvná strana: Ústredie ľudovej umeleckej výroby

  Dátum uzatvorenia: 2018-06-19

  Dátum zverejnenia: 2018-06-19

  Otvoriť PDF 385.06Kb Nové okno
 • Zmluva č. 152/2018

  Názov: Prehlásenie o mediálnej spolupráci

  Predmet zmluvy: Zľavy na reklamu

  Zmluvná strana: Petit press

  Dátum uzatvorenia: 2018-05-29

  Dátum zverejnenia: 2018-05-29

  Otvoriť PDF 149.99Kb Nové okno
 • Zmluva č. 150/2018

  Názov: Zmluva o podnájme nebytových priestorov

  Predmet zmluvy: Podnájom MDPOH

  Zmluvná strana: ZUŠ Júliusa Kowalského

  Dátum uzatvorenia: 2018-06-07

  Dátum zverejnenia: 2018-06-07

  Otvoriť PDF 335.40Kb Nové okno
 • Zmluva č.149/2018

  Názov: Zmluva o spolupráci

  Predmet zmluvy: Dni architektúry a dizajnu

  Zmluvná strana: GUTGUT,s.r.o.

  Dátum uzatvorenia: 2018-05-24

  Dátum zverejnenia: 2018-05-25

  Otvoriť PDF 1,014.77Kb Nové okno
 • Zmluva č. 148/2018

  Názov: Zmluva o spolupráci

  Predmet zmluvy: Spolupráca na podujatí Dňa zahraničných Slovákov

  Zmluvná strana: Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

  Dátum uzatvorenia: 2018-06-13

  Dátum zverejnenia: 2018-06-13

  Otvoriť PDF 398.99Kb Nové okno