Zmluvy 2016

 • Zmluva č. 330/2016

  Názov: Zmluva o nájme a poskytnutí služieb č. 4/2017
  Predmet zmluvy: Nájom Reduta
  Zmluvná strana: Slovenská filharmónia
  Dátum uzatvorenia: 2017-02-10
  Dátum prvého zverejnenia: 2017-02-13

  Otvoriť PDF 344.69Kb Nové okno
 • Zmluva č. 328/2016 a 329/2016

  Názov: Licenčná zmluva a zmluva o poskytovaní súvisiacich služieb a Všeobecné obchodné podmienky
  Predmet zmluvy: Online predaj vstupeniek
  Zmluvná strana: Ticketware SE
  Dátum uzatvorenia: 2017-01-12
  Dátum zverejnenia: 2017-01-12

  Otvoriť PDF 1.38Mb Nové okno
 • Zmluva č. 327/2016

  Názov: Zmluva o spolupráci
  Predmet zmluvy: Spoluorganizovanie šou Na facku
  Zmluvná strana: Tomáš Hudák
  Dátum uzatvorenia: 2017-01-10
  Dátum zverejnenia: 2017-01-10

  Otvoriť PDF 295.11Kb Nové okno
 • Zmluva č. 326/2016

  Názov: Zmluva o spracúvaní osobných údajov
  Predmet zmluvy: Spracovanie osobných údajov
  Zmluvná strana: Ing. Silvia Chudá
  Dátum uzatvorenia: 2017-01-10
  Dátum zverejnenia: 2017-01-10

  Otvoriť PDF 302.65Kb Nové okno
 • Zmluva č. 325/2016

  Názov: Zmluva o spracúvaní osobných údajov
  Predmet zmluvy: Spracovanie osobných údajov
  Zmluvná strana: Ing. Milan Nosál
  Dátum uzatvorenia: 2017-01-10
  Dátum zverejnenia: 2017-01-10

  Otvoriť PDF 266.06Kb Nové okno
 • Zmluva č. 324/2016

  Názov: Zmluva na služby OP
  Predmet zmluvy: Služby ochrany pred požiarom
  Zmluvná strana: Ing. Milan Nosál
  Dátum uzatvorenia: 2017-01-10
  Dátum zverejnenia: 2017-01-10

  Otvoriť PDF 537.53Kb Nové okno
 • Zmluva č. 323/2016

  Názov: Zmluva na výkon BOZP služby
  Predmet zmluvy: BOZP služba
  Zmluvná strana: Ing. Silvia Chudá
  Dátum uzatvorenia: 2017-01-10
  Dátum zverejnenia: 2017-01-10

  Otvoriť PDF 741.43Kb Nové okno
 • Zmluva č. 322/2016

  Názov: Zmluva o servisných službách
  Predmet zmluvy: Servisné sluźby pre zariadenie elektrickej požiarnej signalizácie
  Zmluvná strana: DAD-TEL, s.r.o.
  Dátum uzatvorenia: 2017-01-10
  Dátum zverejnenia: 2017-01-10

  Otvoriť PDF 654.22Kb Nové okno
 • Dodatok č. 1/2016 ku Zmluve č. 257/2014

  Názov: Dodatok č. 1 ku Zmluve č. 257/2014
  Predmet zmluvy: Dodávka elektriny, zabezpečenie distribúdcie elektriny a prevzatie zodpovednosti za odchýlku
  Zmluvná strana: Pow-en, a.s.
  Dátum uzatvorenia: 2016-12-22
  Dátum zverejnenia: 2016-12-22

  Otvoriť PDF 157.84Kb Nové okno
 • Zmluva č. 321/2016

  Názov: Zmluva o podnájme nebytových priestorov
  Predmet zmluvy: Podnájom MDPOH
  Zmluvná strana: Občianske združenie Jeden23223
  Dátum uzatvorenia: 2016-12-21
  Dátum zverejnenia: 2016-12-21

  Otvoriť PDF 593.37Kb Nové okno
 • Zmluva č. 320/2016

  Názov: Zmluva o vytvorení diela a poskytnutí licencie
  Predmet zmluvy: Dielo umeleckého maskéra
  Zmluvná strana: Dominika Bartošovičová
  Dátum uzatvorenia: 2016-12-20
  Dátum zverejnenia: 2016-12-20

  Otvoriť PDF 289.89Kb Nové okno
 • Zmluva č. 319/2016

  Názov: Mandátna zmluva
  Predmet zmluvy: Zabezpečovanie činnosti v energetickom a vodnom hospodárstve v objektoch BKIS
  Zmluvná strana: Ivan Bauka
  Dátum uzatvorenia: 2016-12-20
  Dátum zverejnenia: 2016-12-20

  Otvoriť PDF 441.01Kb Nové okno
 • Zmluva č. 318/2016

  Názov: Zmluva o podnájme nebytových priestorov
  Predmet zmluvy: Podnájom MDPOH
  Zmluvná strana: Slovenská technická univerzita v Bratislave
  Dátum uzatvorenia: 2016-12-19
  Dátum zverejnenia: 2016-12-19

  Otvoriť PDF 620.48Kb Nové okno
 • Zmluva č. 317/2016

  Názov: Zmluva o mediálnom partnerstve
  Predmet zmluvy: Poskytnutie reklamného priestoru
  Zmluvná strana: Media RTVS, s.r.o.
  Dátum uzatvorenia: 2016-12-13
  Dátum zverejnenia: 2016-12-13

  Otvoriť PDF 491.17Kb Nové okno
 • Zmluva č. 316/2016

  Názov: Zmluva o spolupráci
  Predmet zmluvy: Spolupráca pri vzájomnej propagácii
  Zmluvná strana: Divadlo nová scéna
  Dátum uzatvorenia: 2016-12-12
  Dátum zverejnenia: 2016-12-12

  Otvoriť PDF 254.57Kb Nové okno
 • Zmluva č. 313/2016

  Názov: Zmluva o spolupráci
  Predmet zmluvy: Organizovanie koncertu Snowdrop
  Zmluvná strana: Magna, Deti v núdzi
  Dátum uzatvorenia: 2016-12-12
  Dátum zverejnenia: 2016-12-12

  Otvoriť PDF 186.13Kb Nové okno
 • Zmluva č. 311/2016

  Názov: Licenčná zmluva
  Predmet zmluvy: Udelenie licencií
  Zmluvná strana: Slovgram
  Dátum uzatvorenia: 2016-12-09
  Dátum zverejnenia: 2016-12-09

  Otvoriť PDF 334.78Kb Nové okno
 • Zmluva č. 310/2016

  Názov: Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
  Predmet zmluvy: Vytvorenie promo videa
  Zmluvná strana: Andrej Kupka
  Dátum uzatvorenia: 2016-12-08
  Dátum zverejnenia: 2016-12-08

  Otvoriť PDF 260.73Kb Nové okno
 • Zmluva č. 308/2016

  Názov: Zmluva o spolupráci
  Predmet zmluvy: Vernisáž výstavy Petrogramy
  Zmluvná strana: prof. Peter Roller
  Dátum uzatvorenia: 2016-12-06
  Dátum zverejnenia: 2016-12-06

  Otvoriť PDF 285.18Kb Nové okno
 • Zmluva č. 307/2016

  Názov: Zmluva o spolupráci
  Predmet zmluvy: Vypískajme násilie
  Zmluvná strana: Slovensko-český ženský fond
  Dátum uzatvorenia: 2016-12-05
  Dátum zverejnenia: 2016-12-05

  Otvoriť PDF 213.89Kb Nové okno