Zmluvy 2015

 

 • Zmluva_246-2015_Obchodne_podmienky.pdf
  Otvoriť PDF 454.62Kb Nové okno
 • Zmluva č. 290/2015

  Názov: Zmluva o uskutočnení divadelného predstavenia
  Predmet zmluvy: Uskutočnenie divadelného predstavenia Jenom život
  Zmluvná strana: APP Art, s.r.o.
  Dátum uzatvorenia: 2015-12-18
  Dátum zverejnenia: 2015
  -12-23

  Otvoriť PDF 337.63Kb Nové okno
 • Zmluva č. 289/2015

  Názov: Zmluva na výkon bezpečnotechnickej služby
  Predmet zmluvy: Výkon bezpečnotechnickej služby
  Zmluvná strana: Ing. Silvia Chudá
  Dátum uzatvorenia: 2015-12-18
  Dátum zverejnenia: 2015
  -12-23

  Otvoriť PDF 1.04Mb Nové okno
 • Zmluva č. 288/2015

  Názov: Zmluva o zabezpečení činnosti pracovnej zdravotnej služby
  Predmet zmluvy: Zabezpečenie činnosti pracovnej zdravotnej služby
  Zmluvná strana: Ing. Silvia Chudá
  Dátum uzatvorenia: 2015-12-18
  Dátum zverejnenia: 2015
  -12-23

  Otvoriť PDF 414.95Kb Nové okno
 • Zmluva č. 287/2015

  Názov: Zmluva na služby ochrany pred požiarom
  Predmet zmluvy: Služby PO
  Zmluvná strana: Ing. Milan Nosál
  Dátum uzatvorenia: 2015-12-18
  Dátum zverejnenia: 2015
  -12-23

  Otvoriť PDF 673.27Kb Nové okno
 • Zmluva č. 286/2015

  Názov: Mandátna zmluva
  Predmet zmluvy: Podľa zmluvy
  Zmluvná strana: Ivan Bauka
  Dátum uzatvorenia: 2015-12-18
  Dátum zverejnenia: 2015
  -12-23

  Otvoriť PDF 349.70Kb Nové okno
 • Zmluva č. 285/2015

  Názov: Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
  Predmet zmluvy: Vytvorenie grafických návrhov k inscenácii Pravda
  Zmluvná strana: Matej Oravec
  Dátum uzatvorenia: 2015-12-18
  Dátum zverejnenia: 2015
  -12-22

  Otvoriť PDF 187.28Kb Nové okno
 • Zmluva č. 284/2015

  Názov: Zmluva o spolupráci
  Predmet zmluvy: Organizácia Bratislavského Bálu 2016
  Zmluvná strana: ONe AIR s.r.o.
  Dátum uzatvorenia: 2015-12-18
  Dátum zverejnenia: 2015
  -12-22

  Otvoriť PDF 378.30Kb Nové okno
 • Názov: Dodatok k Zmluve o spolupráci č. 284/2015
  Dátum uzatvorenia: 2016-01-25
  Dátum zverejnenia: 2016-01-25

  Otvoriť PDF 192.31Kb Nové okno
 • Zmluva č. 283/2015

  Názov: Licenčná zmluva
  Predmet zmluvy: Udelenie licencií
  Zmluvná strana: Slovgram
  Dátum uzatvorenia: 2015-12-31
  Dátum zverejnenia: 2015
  -01-13

  Otvoriť PDF 252.63Kb Nové okno
 • Zmluva č. 282/2015

  Názov: Zmluva o dielo a licenčnná zmluva
  Predmet zmluvy: Vytvorenie diela a udelenie licencie
  Zmluvná strana: Martina Hučková
  Dátum uzatvorenia: 2015-12-15
  Dátum zverejnenia: 2015
  -12-16

  Otvoriť PDF 273.40Kb Nové okno
 • Zmluva č. 281/2015

  Názov: Zmluva o podnájme nebytových priestorov
  Predmet zmluvy: Podnájom MDPOH
  Zmluvná strana: Oriflame Slovakia, s.r.o.
  Dátum uzatvorenia: 2015-12-15
  Dátum zverejnenia: 2015
  -12-16

  Otvoriť PDF 638.77Kb Nové okno
 • Zmluva č. 280/2015

  Názov: Zmluva o spolupráci
  Predmet zmluvy: Vianočný koncert SĽUK
  Zmluvná strana: Slovenský ľudový umelecký kolektív
  Dátum uzatvorenia: 2015-12-15
  Dátum zverejnenia: 2015
  -12-16

  Otvoriť PDF 346.05Kb Nové okno
 • Zmluva č. 279/2015

  Názov: Zmluva o podnájme nebytových priestorov
  Predmet zmluvy: Podnájom MDPOH
  Zmluvná strana: Kresťania v meste, o.z.
  Dátum uzatvorenia: 2015-12-15
  Dátum zverejnenia: 2015
  -12-16

  Otvoriť PDF 781.76Kb Nové okno
 • Zmluva č. 278/2015

  Názov: Zmluva o podnájme nebytových priestorov
  Predmet zmluvy: Podnájom MDPOH
  Zmluvná strana: Občianske združenie Jeden23223
  Dátum uzatvorenia: 2015-12-15
  Dátum zverejnenia: 2015
  -12-16

  Otvoriť PDF 652.21Kb Nové okno
 • Zmluva č. 277/2015

  Názov: Zmluva o kartách euroShell Card
  Predmet zmluvy: Predaj pohonných hmôt
  Zmluvná strana: SHELL Slovakia, s.r.o.
  Dátum uzatvorenia: 2015-12-15
  Dátum zverejnenia: 2015
  -12-16

  Otvoriť PDF 10.20Mb Nové okno
 • Zmluva č. 276/2015

  Názov: Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
  Predmet zmluvy: Vytvorenie diela a udelenie licencie
  Zmluvná strana: Ing. Daniel Ďurďovič
  Dátum uzatvorenia: 2015-12-15
  Dátum zverejnenia: 2015
  -12-16

  Otvoriť PDF 257.40Kb Nové okno
 • Zmluva č. 275/2015

  Názov: Zmluva o spolupráci
  Predmet zmluvy: Organizovanie 10 koncertov v roku 2016
  Zmluvná strana: Metropolitný orchester Bratislava, o.z.
  Dátum uzatvorenia: 2015-12-14
  Dátum zverejnenia: 2015
  -12-14

  Otvoriť PDF 360.68Kb Nové okno
 • Dodatok č. 3 ku zmluve č. 275/2015

  Dátum uzatvorenia: 2017-04-08
  Dátum zverejnenia: 2017-04-08

  Otvoriť PDF 88.79Kb Nové okno
 • Zmluva č. 274/2015

  Názov: Hromadná licenčná zmluva
  Predmet zmluvy: Udelenie licencií
  Zmluvná strana: SOZA
  Dátum uzatvorenia: 2015-12-16
  Dátum zverejnenia: 2015
  -12-22

  Otvoriť PDF 817.69Kb Nové okno