Zmluvy 2014

 • Dodatok č. 1/2016 ku Zmluve č. 257/2014

  Názov: Dodatok č. 1 ku Zmluve č. 257/2014
  Predmet zmluvy: Dodávka elektriny, zabezpečenie distribúdcie elektriny a prevzatie zodpovednosti za odchýlku
  Zmluvná strana: Pow-en, a.s.
  Dátum uzatvorenia: 2016-12-22
  Dátum zverejnenia: 2016-12-22

  Otvoriť PDF 157.84Kb Nové okno
 • Dodatok ku Zmluve č. 262/2014

  Názov: Zmluva na poskytnutie ozvučovacích služieb
  Predmet zmluvy: Ozvučenie priestorov exteriérov alebo interiérov
  Zmluvná strana: SAP SOUND s.r.o.
  Dátum uzatvorenia: 2015-12-15
  Dátum zverejnenia: 2015-12-15

  Otvoriť PDF 74.07Kb Nové okno
 • Zmluva č. 261/2014

  Názov: Zmluva na poskytnutie služieb
  Predmet zmluvy: Pomocné služby
  Zmluvná strana: Stage Hands and Crew s.r.o.
  Dátum uzatvorenia: 2014-12-22
  Dátum zverejnenia: 2014-12-29
  Otvoriť PDF 530.32Kb Nové okno
 • Zmluva č. 262/2014

  Názov: Zmluva na poskytnutie ozvučovacích služieb
  Predmet zmluvy: Ozvučenie priestorov exteriérov alebo interiérov
  Zmluvná strana: SAP SOUND s.r.o.
  Dátum uzatvorenia: 2014-12-22
  Dátum zverejnenia: 2014-12-29
  Otvoriť PDF 1.42Mb Nové okno
 • Zmluva č. 250/2014

  Názov: Hromadná licenčná zmluva
  Predmet zmluvy: Udelenie licencií
  Zmluvná strana: SOZA
  Dátum uzatvorenia: 2014-12-31
  Dátum zverejnenia: 2015-01-16
  Otvoriť PDF 624.71Kb Nové okno
 • Zmluva č. 256/2014

  Názov: Hromadná licenčná zmluva
  Predmet zmluvy: Udelenie licencie
  Zmluvná strana: SOZA
  Dátum uzatvorenia: 2014-12-17
  Dátum zverejnenia: 2014-12-29
  Otvoriť PDF 335.97Kb Nové okno
 • Zmluva č. 249/2014

  Názov: Licenčná zmluva
  Predmet zmluvy: Udelenie licencie
  Zmluvná strana: Lita autorská spoločnosť
  Dátum uzatvorenia: 2014-12-09
  Dátum zverejnenia: 2014-12-29
  Otvoriť PDF 158.10Kb Nové okno
 • Zmluva č. 258/2014

  Názov: Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
  Predmet zmluvy: Dramaturgia a vytvorenie programu
  Zmluvná strana: Anton Popovič
  Dátum uzatvorenia: 2014-11-14
  Dátum zverejnenia: 2014-12-29
  Otvoriť PDF 177.85Kb Nové okno
 • Zmluva č. 257/2014

  Názov: Zmluva o dodávke elektriny
  Predmet zmluvy: Dodávka elektriny
  Zmluvná strana: Pow-en, a.s.
  Dátum uzatvorenia: 2014-12-18
  Dátum zverejnenia: 2014-12-29
  Otvoriť PDF 938.78Kb Nové okno
 • Zmluva č. 260/2014

  Názov: Rámcová zmluva o dielo
  Predmet zmluvy: Montáž a inštalácia elektrickej prípojky
  Zmluvná strana: RajnaElektrik s.r.o.
  Dátum uzatvorenia: 2014-12-04
  Dátum zverejnenia: 2014-12-29
  Otvoriť PDF 319.48Kb Nové okno
 • Zmluva č. 259/2014

  Názov: Mandátna zmluva
  Predmet zmluvy: Ekonomické a účtovné činnosti
  Zmluvná strana: RIGORE s.r.o.
  Dátum uzatvorenia:
  Dátum zverejnenia: 2014-12-29
  Otvoriť PDF 153.93Kb Nové okno
 • Názov: Dohoda o ukončení zmuvy o dielo 14/2014
  Dátum uzatvorenia: 2014-12-18
  Dátum zverejnenia: 2014-12-18
  Otvoriť PDF 79.73Kb Nové okno
 • Zmluva č. 252/2014

  Názov: Zmluva o spolupráci
  Predmet zmluvy: Organizovanie vianočného posedenia pre predajcov Nota bene
  Partner: Proti prúdu, o.z.
  Dátum uzatvorenia: 2014-12-18
  Dátum zverejnenia: 2014-12-18
  Otvoriť PDF 358.57Kb Nové okno
 • Zmluva č. 253/2014

  Názov: Zmluva o spolupráci
  Predmet zmluvy: Organizovanie koncertov MOB v MDPOH počas prvého polroka 2015
  Partner: Metropolitný orcheste Bratislava, o.z.
  Dátum uzatvorenia: 2014-12-18
  Dátum zverejnenia: 2014-12-18
  Otvoriť PDF 682.98Kb Nové okno
 • Zmluva č. 235/2014

  Názov: Hromadná licenčná zmluva
  Predmet zmluvy: Udelenie licencií
  Partner: SOZA
  Dátum uzatvorenia: 2014-12-08
  Dátum zverejnenia: 2014-12-09
  Otvoriť PDF 469.50Kb Nové okno
 • Zmluva č. 234/2014

  Názov: Hromadná licenčná zmluva
  Predmet zmluvy: Udelenie licencií
  Partner: SOZA
  Dátum uzatvorenia: 2014-12-08
  Dátum zverejnenia: 2014-12-09
  Otvoriť PDF 775.59Kb Nové okno
 • Zmluva č. 222/2014

  Názov: Hromadná licenčná zmluva
  Predmet zmluvy: Udelenie licencií
  Partner: SOZA
  Dátum uzatvorenia: 2014-12-05
  Dátum zverejnenia: 2014-12-08
  Otvoriť PDF 405.14Kb Nové okno
 • Zmluva č. 219/2014

  Názov: Hromadná licenčná zmluva
  Predmet zmluvy: Udelenie licencií
  Partner: SOZA
  Dátum uzatvorenia: 2014-11-26
  Dátum zverejnenia: 2014-12-01
  Otvoriť PDF 386.92Kb Nové okno
 • Názov: Dodatok ku Zmluve č. 261/2014
  Dátum uzatvorenia: 2016-04-19
  Dátum zverejnenia: 2016-04-19

  Otvoriť PDF 78.78Kb Nové okno
 • Dodatok_Stage_Hands.PDF
  Otvoriť PDF 55.57Kb Nové okno