Zmluvy 2013

Zmluva č. 202/2013


202/2013 (dokument PDF)

Názov: Zmluva na vykonávanie bezpečnostnotechnickej služby a na služby ochrany pred požiarmi
Predmet zmluvy: Výkon služieb BOZP a OPP
Dátum uzatvorenia: 2013-12-20
Dátum zverejnenia: 2013-12-20

Zmluva č. 201/2013


201/2013 (dokument PDF)

Názov: Zmluva o poskytovaní právnych služieb
Predmet zmluvy: Poskytovanie právnych služieb
Dátum uzatvorenia: 2013-12-20
Dátum zverejnenia: 2013-12-20

Zmluva č. 200/2013


200/2013 (dokument PDF)

Názov: Zmluva o zabezpečení vytvorenia umeleckého výkonu a poskytnutia licencie
Predmet zmluvy: Zabezpečenie hereckého výkonu
Dátum uzatvorenia: 2013-12-19
Dátum zverejnenia: 2013-12-20

Zmluva č. 199/2013


199/2013 (dokument PDF)

Názov: Mandátna zmluva
Predmet zmluvy: Činnosť mandatára špecifikovaná v zmluve
Dátum uzatvorenia: 2013-12-16
Dátum zverejnenia: 2013-12-16

Zmluva č. 198/2013


198/2013 (dokument PDF)

Názov: Zmluva o uskutočnení divadelného predstavenia
Predmet zmluvy: Uskutočnenie divadelných predstavení Jánošík 007
Dátum uzatvorenia: 2013-12-13
Dátum zverejnenia: 2013-12-16

Zmluva č. 197/2013


197/2013 (dokument PDF)

Názov: Zmluva o uskutočnení divadelného predstavenia
Predmet zmluvy: Uskutočnenie divadelných predstavení www.narodnycintorin.sk
Dátum uzatvorenia: 2013-12-13
Dátum zverejnenia: 2013-12-16

Zmluva č. 196/2013


196/2013 (dokument PDF)

Názov: Hromadná licenčná zmluva
Predmet zmluvy: Udelenie licencií
Dátum uzatvorenia: 2014-02-03
Dátum zverejnenia: 2014-02-05

Zmluva č. 195/2013


195/2013 (dokument PDF)

Názov: Hromadná licenčná zmluva
Predmet zmluvy: Udelenie licencií
Dátum uzatvorenia: 2014-02-03
Dátum zverejnenia: 2014-02-05

Zmluva č. 194/2013


194/2013 (dokument PDF)

Názov: Licenčná zmluva
Predmet zmluvy: Udelenie licencie na použitie diela Plné vrecká peňazí
Dátum uzatvorenia: 2013-12-10
Dátum zverejnenia: 2013-12-10

Zmluva č. 193/2013


193/2013 (dokument PDF)

Názov: Hromadná licenčná zmluva
Predmet zmluvy: Udelenie licencií
Dátum uzatvorenia: 2013-12-18
Dátum zverejnenia: 2013-12-20

Zmluva č. 192/2013


192/2013 (dokument PDF)

Názov: Hromadná licenčná zmluva
Predmet zmluvy: Udelenie licencií
Dátum uzatvorenia: 2013-12-18
Dátum zverejnenia: 2013-12-20

Zmluva č. 191/2013


191/2013 (dokument PDF)

Názov: Zmluva o zabezpečení vytvorenia umeleckého výkonu a poskytnutia licencie
Predmet zmluvy: Zabezpečenie hereckého výkonu v predstavení Plné vrecká peňazí
Dátum uzatvorenia: 2013-12-04
Dátum zverejnenia: 2013-12-04

Zmluva č. 190/2013


190/2013 (dokument PDF)

Názov: Zmluva o spolupráci
Predmet zmluvy: Spolupráca pri organizovaní koncertu pre MZV v MDPOH
Dátum uzatvorenia: 2013-12-04
Dátum zverejnenia: 2013-12-05

Zmluva č. 189/2013


189/2013 (dokument PDF)

Názov: Zmluva o spolupráci
Predmet zmluvy: Spolupráca pri organizovaní koncertu Howard gospel choir
Dátum uzatvorenia: 2013-12-03
Dátum zverejnenia: 2013-12-03

Dodatok 1/2013 (dokument PDF)

Predmet dodatku: Úprava záväzku zmluvnej strany
Dátum uzatvorenia: 2013-12-13
Dátum zverejnenia: 2013-12-13

Zmluva č. 188/2013


188/2013 (dokument PDF)

Názov: Zmluva na poskytnutie ozvučovacích služieb
Predmet zmluvy: Ozvučenie priestorov interiérov alebo exteriérov pri realizácii kultúrno-spoločenských podujatí
Dátum uzatvorenia: 2013-12-02
Dátum zverejnenia: 2013-12-02

Zmluva č. 187/2013


187/2013 (dokument PDF)

Názov: Zmluva o podnájme nebytových priestorov
Predmet zmluvy: Podnájom MDPOH
Dátum uzatvorenia: 2013-12-02
Dátum zverejnenia: 2013-12-02

Zmluva č. 186/2013


186/2013 (dokument PDF)

Názov: Zmluva o spolupráci
Predmet zmluvy: Usporiadanie mimoriadneho koncertu Carmina Burana
Dátum uzatvorenia: 2013-11-28
Dátum zverejnenia: 2013-11-28

Zmluva č. 185/2013


185/2013 (dokument PDF)

Názov: Zmluva o spolupráci
Predmet zmluvy: Spolupráca pri organizovaní podujatia Festival adventnej a vianočnej hudby
Dátum uzatvorenia: 2013-11-26
Dátum zverejnenia: 2013-11-26

Zmluva č. 184/2013


184/2013 (dokument PDF)

Názov: Zmluva na poskytnutie služieb
Predmet zmluvy: Pomocné služby
Dátum uzatvorenia: 2013-11-26
Dátum zverejnenia: 2013-11-26

Zmluva č. 183/2013


183/2013 (dokument PDF)

Názov: Komisionárska zmluva
Predmet zmluvy: Poskytovanie stravovania pre zamestnancov komitenta
Dátum uzatvorenia: 2013-11-26
Dátum zverejnenia: 2013-11-26

Zmluva č. 182/2013


182/2013 (dokument PDF)

Názov: Protokol o odňatí majetko hl. mesta SR Bratislavy a s ním súvisiacich práv a záväzkov
Predmet zmluvy: Odňatie majetku Hl. mesta SR Bratislavy
Dátum uzatvorenia: 2013-11-25
Dátum zverejnenia: 2013-11-25

Zmluva č. 181/2013


181/2013 (dokument PDF)

Názov: Zmluva o spolupráci
Predmet zmluvy: Spolupráca pri organizovaní podujatia Dunajský pohár
Dátum uzatvorenia: 2013-11-22
Dátum zverejnenia: 2013-11-22

Zmluva č. 180/2013


180/2013 (dokument PDF)

Názov: Hromadná licenčná zmluva
Predmet zmluvy: Udelenie licencií
Dátum uzatvorenia: 2013-12-09
Dátum zverejnenia: 2013-12-12

Zmluva č. 179/2013


179/2013 (dokument PDF)

Názov: Zmluva - Slovgram
Predmet zmluvy: Udelenie licenčných práv
Dátum uzatvorenia: 2013-11-28
Dátum zverejnenia: 2013-11-28

Zmluva č. 178/2013


178/2013 (dokument PDF)

Názov: Zmluva o spolupráci, reklame, propagačnej činnosti a inzercii
Predmet zmluvy: Zabezpečenie propagácie a reklamy
Dátum uzatvorenia: 2013-11-21
Dátum zverejnenia: 2013-11-21

Zmluva č. 177/2013


177/2013 (dokument PDF)

Názov: Zmluva o podnájme nebytových priestorov
Predmet zmluvy: Podnájom MDPOH
Dátum uzatvorenia: 2013-11-19
Dátum zverejnenia: 2013-11-19

Zmluva č. 176/2013


176/2013 (dokument PDF)

Názov: Zmluva o podnájme nebytových priestorov
Predmet zmluvy: Podnájom MDPOH
Dátum uzatvorenia: 2013-11-19
Dátum zverejnenia: 2013-11-19

Zmluva č. 175/2013


175/2013 (dokument PDF)

Názov: Hromadná licenčná zmluva
Predmet zmluvy: Udelenie licencií
Dátum uzatvorenia: 2013-11-21
Dátum zverejnenia: 2013-11-25

Zmluva č. 174/2013


174/2013 (dokument PDF)

Názov: Hromadná licenčná zmluva
Predmet zmluvy: Udelenie licencií
Dátum uzatvorenia: 2013-11-21
Dátum zverejnenia: 2013-11-25

Zmluva č. 173/2013


173/2013 (dokument PDF)

Názov: Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MKSR na rok 2013
Predmet zmluvy: Poskytnutie dotácie prijímateľovi
Dátum uzatvorenia: 2013-11-05
Dátum zverejnenia: 2013-11-07

Zmluva č. 172/2013


172/2013 (dokument PDF)

Názov: Zmluva o spolupráci
Predmet zmluvy: Spolupráca pri organizovaní Medzinárodného festivalu súčasnej hudby Melos-Étos
Dátum uzatvorenia: 2013-11-06
Dátum zverejnenia: 2013-11-06

Zmluva č. 171/2013


171/2013 (dokument PDF)

Názov: Zmluva o uskutočnení divadelného predstavenia
Predmet zmluvy: Uskutočnenie divadelného predstavenia Testosterón
Dátum uzatvorenia: 2013-10-28
Dátum zverejnenia: 2013-10-29

Zmluva č. 170/2013


170/2013 (dokument PDF)

Názov: Zmluva o spolupráci
Predmet zmluvy: Spolupráca pri orgnizovaní predstavenia Páva Gala
Dátum uzatvorenia: 2013-10-28
Dátum zverejnenia: 2013-10-29

Zmluva č. 169/2013


169/2013 (dokument PDF)

Názov: Zmluva o podnájme
Predmet zmluvy: Podnájom priestorov MDPOH
Dátum uzatvorenia: 2013-10-24
Dátum zverejnenia: 2013-10-24

Zmluva č. 167/2013


167/2013 (dokument PDF)

Názov: Zmluva o uskutočnení divadelného predstavenia
Predmet zmluvy: Uskutočnenie divadelného predstavenia A pak už tam nezbyl ani jeden aneb deset malých černošků
Dátum uzatvorenia: 2013-10-23
Dátum zverejnenia: 2013-10-24

Zmluva č. 166/2013


166/2013 (dokument PDF)

Názov: Zmluva o sponzorstve
Predmet zmluvy: Poskytnutie sponzorského daru
Dátum uzatvorenia: 2013-10-21
Dátum zverejnenia: 2013-10-24

Zmluva č. 165/2013


165/2013 (dokument PDF)

Názov: Hromadná licenčná zmluva
Predmet zmluvy: Udelenie licencií
Dátum uzatvorenia: 2013-10-21
Dátum zverejnenia: 2013-10-24

Zmluva č. 164/2013


164/2013 (dokument PDF)

Názov: Zmluva o uskutočnení divadelného predstavenia
Predmet zmluvy: Uskutočnenie divadelného predstavenie Skok z výšky
Dátum uzatvorenia: 2013-10-09
Dátum zverejnenia: 2013-10-09

Zmluva č. 163/2013


163/2013 (dokument PDF)

Názov: Zmluva o spolupráci
Predmet zmluvy: Spolupráca pri organizovaní série koncertov Metropolitného orchestra Bratislava
Dátum uzatvorenia: 2013-10-03
Dátum zverejnenia: 2013-10-03

Zmluva č. 162/2013


162/2013 (dokument PDF)

Názov: Zmluva o spolupráci
Predmet zmluvy: Spolupráca pri organizovaní festivalu Bratislava Cantat II.
Dátum uzatvorenia: 2013-10-03
Dátum zverejnenia: 2013-10-03

Zmluva č. 161/2013


161/2013 (dokument PDF)

Názov: Zmluva o odohraní divadelného predstavenia
Predmet zmluvy: Odohranie divadelného predstavenia Farbatolárium
Dátum uzatvorenia: 2013-10-02
Dátum zverejnenia: 2013-10-03

Zmluva č. 160/2013


160/2013 (dokument PDF)

Názov: Zmluva o vyhotovení diela a licenčná zmluva
Predmet zmluvy: Vytvorenie autorského diela (dramaturgického plánu MDPOH) a udelenie licencie
Dátum uzatvorenia: 2013-10-02
Dátum zverejnenia: 2013-10-02

Dodatok 1/2013 (dokument PDF)

Predmet dodatku: Úprava záväzkov zmluvných strán
Dátum uzatvorenia: 2014-01-22
Dátum zverejnenia: 2014-01-22

Zmluva č. 159/2013


159/2013 (dokument PDF)

Názov: Zmluva o podnájme nebytových priestorov
Predmet zmluvy: Podnájom MDPOH
Dátum uzatvorenia: 2013-10-01
Dátum zverejnenia: 2013-10-01

Zmluva č. 158/2013


158/2013 (dokument PDF)

Názov: Hromadná licenčná zmluva
Predmet zmluvy: Udelenie licencií
Dátum uzatvorenia: 2013-10-09
Dátum zverejnenia: 2013-10-11

Zmluva č. 157/2013


157/2013 (dokument PDF)

Názov: Zmluva o podnájme nebytových priestorov
Predmet zmluvy: Podnájom MDPOH
Dátum uzatvorenia: 2013-09-23
Dátum zverejnenia: 2013-09-23

Zmluva č. 156/2013


156/2013 (dokument PDF)

Názov: Zmluva o spolupráci
Predmet zmluvy: Spolupráca špecifikovaná v zmluve
Dátum uzatvorenia: 2013-09-19
Dátum zverejnenia: 2013-09-19

Zmluva č. 155/2013


155/2013 (dokument PDF)

Názov: Zmluva o spolupráci
Predmet zmluvy: Spolupráca pri organizovaní medzinárodného festivalu komornej hudby - Konvergencie
Dátum uzatvorenia: 2013-09-11
Dátum zverejnenia: 2013-09-11

Zmluva č. 154/2013


154/2013 (dokument PDF)

Názov: Hromadná licenčná zmluva
Predmet zmluvy: Udelenie licencií
Dátum uzatvorenia: 2013-10-01
Dátum zverejnenia: 2013-10-04

Zmluva č. 153/2013


153/2013 (dokument PDF)

Názov: Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtuprostredníctvom MKSR na rok 2013
Predmet zmluvy: Poskytnutie dotácie prostredníctvom kultúrnych poukazov
Dátum uzatvorenia: 2013-08-30
Dátum zverejnenia: 2013-09-02

Zmluva č. 152/2013


152/2013 (dokument PDF)

Názov: Zmluva o poskytnutí služieb
Predmet zmluvy: Vytvorenie scény KLHSB 2013 v komplexe Eurovea
Dátum uzatvorenia: 2013-08-27
Dátum zverejnenia: 2013-08-27

Zmluva č. 151/2013


151/2013 (dokument PDF)

Názov: Zmluva o reklame a propagácii
Predmet zmluvy: Propagácia, prezentácia a reklama spoločnosti Ballymore
Dátum uzatvorenia: 2013-08-27
Dátum zverejnenia: 2013-08-27

Zmluva č. 150/2013


150/2013 (dokument PDF)

Názov: Zmluva o spolupráci
Predmet zmluvy: Úprava podmienok spolupráce pri organizácii Dni majstrov ÚĽUV 2013
Dátum uzatvorenia: 2013-08-23
Dátum zverejnenia: 2013-08-27

Zmluva č. 149/2013


149/2013 (dokument PDF)

Názov: Zmluva o dielo
Predmet zmluvy: Bezbariérová úprava toaliet v MDPOH
Dátum uzatvorenia: 2013-08-21
Dátum zverejnenia: 2013-08-21

Zmluva č. 148/2013


148/2013 (dokument PDF)

Názov: Zmluva o spolupráci
Predmet zmluvy: Spolupráca pri organizovaní podujatia Festival Devín 2013
Dátum uzatvorenia: 2013-08-20
Dátum zverejnenia: 2013-08-21

Zmluva č. 147/2013


147/2013 (dokument PDF)

Názov: Hromadná licenčná zmluva
Predmet zmluvy: Udelenie licencií
Dátum uzatvorenia: 2013-09-09
Dátum zverejnenia: 2013-09-12

Zmluva č. 146/2013


146/2013 (dokument PDF)

Názov: Hromadná licenčná zmluva
Predmet zmluvy: Udelenie licencií
Dátum uzatvorenia: 2013-09-09
Dátum zverejnenia: 2013-09-12

Zmluva č. 144/2013


144/2013 (dokument PDF)

Názov: Hromadná licenčná zmluva
Predmet zmluvy: Udelenie licencií
Dátum uzatvorenia: 2013-09-09
Dátum zverejnenia: 2013-09-12

Zmluva č. 143/2013


143/2013 (dokument PDF)

Názov: Zmluva o spolupráci
Predmet zmluvy: Spolupráca pri organizovaní podujatia Rytiersky tábor na hrade Devín
Dátum uzatvorenia: 2013-08-14
Dátum zverejnenia: 2013-08-14

Zmluva č. 142/2013


142/2013 (dokument PDF)

Názov: Zmluva o spolupráci
Predmet zmluvy: Spolupráca pri organizovaní podujatia Rytiersky tábor na hrade Devín
Dátum uzatvorenia: 2013-08-14
Dátum zverejnenia: 2013-08-14

Zmluva č. 141/2013


141/2013 (dokument PDF)

Názov: Hromadná licenčná zmluva
Predmet zmluvy: Udelenie licencií
Dátum uzatvorenia: 2013-09-03
Dátum zverejnenia: 2013-09-09

Zmluva č. 140/2013


140/2013 (dokument PDF)

Názov: Zmluva o spolupráci
Predmet zmluvy: Spolupráca pri organizovaní podujatia 'Bratisalva Cantat I.'
Dátum uzatvorenia: 2013-08-13
Dátum zverejnenia: 2013-08-14

Zmluva č. 139/2013


139/2013 (dokument PDF)

Názov: Zmluva o spolupráci
Predmet zmluvy: Spolupráca pri organizovaní podujatia Franz Lehár
Dátum uzatvorenia: 2013-08-13
Dátum zverejnenia: 2013-08-14

Zmluva č. 138/2013


138/2013 (dokument PDF)

Názov: Zmluva o spolupráci
Predmet zmluvy: Spolupráca pri organizovaní Osláv patróna kuchárov a cukrárov - sv. Vavrinca
Dátum uzatvorenia: 2013-08-09
Dátum zverejnenia: 2013-08-09

Zmluva č. 137/2013


137/2013 (dokument PDF)

Názov: Hromadná licenčná zmluva
Predmet zmluvy: Udelenie licencií
Dátum uzatvorenia: 2013-08-22
Dátum zverejnenia: 2013-08-23

Zmluva č. 136/2013


136/2013 (dokument PDF)

Názov: Hromadná licenčná zmluva
Predmet zmluvy: Udelenie licencií
Dátum uzatvorenia: 2013-08-22
Dátum zverejnenia: 2013-08-23

Zmluva č. 135/2013


135/2013 (dokument PDF)

Názov: Hromadná licenčná zmluva
Predmet zmluvy: Udelenie licencií
Dátum uzatvorenia: 2013-08-22
Dátum zverejnenia: 2013-08-23

Zmluva č. 134/2013


134/2013 (dokument PDF)

Názov: Hromadná licenčná zmluva
Predmet zmluvy: Udelenie licencií
Dátum uzatvorenia: 2013-08-22
Dátum zverejnenia: 2013-08-23

Zmluva č. 133/2013


133/2013 (dokument PDF)

Názov: Hromadná licenčná zmluva
Predmet zmluvy: Udelenie licencií
Dátum uzatvorenia: 2013-08-22
Dátum zverejnenia: 2013-08-23

Zmluva č. 132/2013


132/2013 (dokument PDF)

Názov: Zmluva o spolupráci
Predmet zmluvy: Spolupráca pri organizovaní podujatia Tanec ako liek
Dátum uzatvorenia: 2013-07-31
Dátum zverejnenia: 2013-08-01

Zmluva č. 131/2013


131/2013 (dokument PDF)

Názov: Zmluva o spolupráci
Predmet zmluvy: Spolupráca pri organizovaní koncertu kapely Polemic
Dátum uzatvorenia: 2013-07-31
Dátum zverejnenia: 2013-07-31

Zmluva č. 130/2013


130/2013 (dokument PDF)

Názov: Zmluva o spolupráci
Predmet zmluvy: Spolupráca pri organizovaní podujatia Menšinové kultúrne leto
Dátum uzatvorenia: 2013-07-31
Dátum zverejnenia: 2013-07-31

Zmluva č. 129/2013


129/2013 (dokument PDF)

Názov: Zmluva o dielo
Predmet zmluvy: Servis, inštalácie elektrických zariadení a iné
Dátum uzatvorenia: 2013-07-31
Dátum zverejnenia: 2013-07-31

Zmluva č. 128/2013


128/2013 (dokument PDF)

Názov: Zmluva o združenej dodávke elektriny
Predmet zmluvy: Dodávka elektriny podľa zmluvy
Dátum uzatvorenia: 2013-07-23
Dátum zverejnenia: 2013-07-31

Príloha 1 (dokument PDF)

Dátum uzatvorenia: 2014-04-08
Dátum zverejnenia: 2014-04-08

Dodatok 1 (dokument PDF)

Dátum uzatvorenia: 2014-04-24
Dátum zverejnenia: 2014-04-24

Zmluva č. 127/2013


127/2013 (dokument PDF)

Názov: Zmluva o spolupráci
Predmet zmluvy: Spolupráca pri organizovaní podujatia International Gypsy Fest
Dátum uzatvorenia: 2013-07-30
Dátum zverejnenia: 2013-07-30

Zmluva č. 126/2013


126/2013 (dokument PDF)

Názov: Hromadná licenčná zmluva
Predmet zmluvy: Udelenie licencií
Dátum uzatvorenia: 2013-08-13
Dátum zverejnenia: 2013-08-15

Zmluva č. 125/2013


125/2013 (dokument PDF)

Názov: Hromadná licenčná zmluva
Predmet zmluvy: Udelenie licencií
Dátum uzatvorenia: 2013-08-13
Dátum zverejnenia: 2013-08-15

Zmluva č. 124/2013


124/2013 (dokument PDF)

Názov: Hromadná licenčná zmluva
Predmet zmluvy: Udelenie licencií
Dátum uzatvorenia: 2013-08-12
Dátum zverejnenia: 2013-08-15

Zmluva č. 123/2013


123/2013 (dokument PDF)

Názov: Hromadná licenčná zmluva
Predmet zmluvy: Udelenie licencií
Dátum uzatvorenia: 2013-08-12
Dátum zverejnenia: 2013-08-15

Zmluva č. 122/2013


122/2013 (dokument PDF)

Názov: Dohoda o vzájomnej spolupráci
Predmet zmluvy: Spolupráca pri vzájomnej propagácii
Dátum uzatvorenia: 2013-07-26
Dátum zverejnenia: 2013-07-26

Zmluva č. 121/2013


121/2013 (dokument PDF)

Názov: Zmluva o spolupráci
Predmet zmluvy: Spolupráca pri organizovaní podujatia Katedrálny organový festival
Dátum uzatvorenia: 2013-07-24
Dátum zverejnenia: 2013-07-25

Zmluva č. 120/2013


120/2013 (dokument PDF)

Názov: Zmluva o uskutočnení divadelného predstavenia
Predmet zmluvy: Uskutočnenie divadelných predstavení s názvami 'Risk' a 'La putyka'
Dátum uzatvorenia: 2013-07-19
Dátum zverejnenia: 2013-07-22

Zmluva č. 119/2013


119/2013 (dokument PDF)

Názov: Zmluva o poskytnutí služieb na podujatie Grand Prix Bratislava CSIO - W
Predmet zmluvy: Reklama, propagácia a technická podpora Grand Prix Bratislava CSIO - W
Dátum uzatvorenia: 2013-07-19
Dátum zverejnenia: 2013-07-22

Zmluva č. 118/2013


118/2013 (dokument PDF)

Názov: Zmluva o reklame
Predmet zmluvy: Propagácia Kultúrneho leta 2013 na Grand Prix Bratislava CSIO - W
Dátum uzatvorenia: 2013-07-19
Dátum zverejnenia: 2013-07-22

Zmluva č. 117/2013


117/2013 (dokument PDF)

Názov: Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd
Predmet zmluvy: Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd
Dátum uzatvorenia: 2013-07-19
Dátum zverejnenia: 2013-07-22

Zmluva č. 116/2013


116/2013 (dokument PDF)

Názov: Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd
Predmet zmluvy: Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd
Dátum uzatvorenia: 2013-07-19
Dátum zverejnenia: 2013-07-22

Zmluva č. 115/2013


115/2013 (dokument PDF)

Názov: Zmluva o dodávke plynu
Predmet zmluvy: Dodávka plynu
Dátum uzatvorenia: 2013-07-19
Dátum zverejnenia: 2013-07-22

Zmluva č. 114/2013


114/2013 (dokument PDF)

Názov: Hromadná licenčná zmluva
Predmet zmluvy: Udelenie licencií
Dátum uzatvorenia: 2013-08-01
Dátum zverejnenia: 2013-08-07

Zmluva č. 113/2013


113/2013 (dokument PDF)

Názov: Hromadná licenčná zmluva
Predmet zmluvy: Udelenie licencií
Dátum uzatvorenia: 2013-08-01
Dátum zverejnenia: 2013-08-07

Zmluva č. 112/2013


112/2013 (dokument PDF)

Názov: Hromadná licenčná zmluva
Predmet zmluvy: Udelenie licencií
Dátum uzatvorenia: 2013-08-01
Dátum zverejnenia: 2013-08-07

Zmluva č. 111/2013


111/2013 (dokument PDF)

Názov: Hromadná licenčná zmluva
Predmet zmluvy: Udelenie licencií
Dátum uzatvorenia: 2013-08-01
Dátum zverejnenia: 2013-08-07

Zmluva č. 110/2013


110/2013 (dokument PDF)

Názov: Zmluva o spolupráci
Predmet zmluvy: Spolupráca pri organizovaní podujatia Letný bažant kinematograf 2013
Dátum uzatvorenia: 2013-07-15
Dátum zverejnenia: 2013-07-18

Zmluva č. 109/2013


109/2013 (dokument PDF)

Názov: Hromadná licenčná zmluva
Predmet zmluvy: Udelenie licencií
Dátum uzatvorenia: 2013-08-01
Dátum zverejnenia: 2013-08-07

Zmluva č. 108/2013


108/2013 (dokument PDF)

Názov: Hromadná licenčná zmluva
Predmet zmluvy: Udelenie licencií
Dátum uzatvorenia: 2013-08-01
Dátum zverejnenia: 2013-08-07

Zmluva č. 107/2013


107/2013 (dokument PDF)

Názov: Hromadná licenčná zmluva
Predmet zmluvy: Udelenie licencií
Dátum uzatvorenia: 2013-08-01
Dátum zverejnenia: 2013-08-07

Zmluva č. 106/2013


106/2013 (dokument PDF)

Názov: Hromadná licenčná zmluva
Predmet zmluvy: Udelenie licencií
Dátum uzatvorenia: 2013-08-01
Dátum zverejnenia: 2013-08-07

Zmluva č. 105/2013


105/2013 (dokument PDF)

Názov: Hromadná licenčná zmluva
Predmet zmluvy: Udelenie licencií
Dátum uzatvorenia: 2013-08-01
Dátum zverejnenia: 2013-08-07

Zmluva č. 104/2013


104/2013 (dokument PDF)

Názov: Hromadná licenčná zmluva
Predmet zmluvy: Udelenie licencií
Dátum uzatvorenia: 2013-08-01
Dátum zverejnenia: 2013-08-07

Zmluva č. 103/2013


103/2013 (dokument PDF)

Názov: Hromadná licenčná zmluva
Predmet zmluvy: Udelenie licencií
Dátum uzatvorenia: 2013-08-01
Dátum zverejnenia: 2013-08-07

Zmluva č. 102/2013


102/2013 (dokument PDF)

Názov: Hromadná licenčná zmluva
Predmet zmluvy: Udelenie licencií
Dátum uzatvorenia: 2013-08-01
Dátum zverejnenia: 2013-08-07

Zmluva č. 101/2013


101/2013 (dokument PDF)

Názov: Hromadná licenčná zmluva
Predmet zmluvy: Udelenie licencií
Dátum uzatvorenia: 2013-08-01
Dátum zverejnenia: 2013-08-07

Zmluva č. 100/2013


100/2013 (dokument PDF)

Názov: Hromadná licenčná zmluva
Predmet zmluvy: Udelenie licencií
Dátum uzatvorenia: 2013-08-01
Dátum zverejnenia: 2013-08-07

Zmluva č. 99/2013


99/2013 (dokument PDF)

Názov: Zmluva o spolupráci
Predmet zmluvy: Organizovanie podujatia Príbeh Vojaka
Dátum uzatvorenia: 2013-07-12
Dátum zverejnenia: 2013-07-12

Zmluva č. 98/2013


98/2013 (dokument PDF)

Názov: Zmluva o spolupráci
Predmet zmluvy: Organizovanie podujatia Slovakia Folk 2013
Dátum uzatvorenia: 2013-07-10
Dátum zverejnenia: 2013-07-11

Zmluva č. 97/2013


97/2013 (dokument PDF)

Názov: Hromadná licenčná zmluva
Predmet zmluvy: Udelenie licencií
Dátum uzatvorenia: 2013-07-31
Dátum zverejnenia: 2013-08-06

Zmluva č. 96/2013


96/2013 (dokument PDF)

Názov: Hromadná licenčná zmluva
Predmet zmluvy: Udelenie licencií
Dátum uzatvorenia: 2013-07-31
Dátum zverejnenia: 2013-08-06

Zmluva č. 95/2013


95/2013 (dokument PDF)

Názov: Zmluva o zabezpečení ochrany majetku pomocou monitorovacieho systému hl. mesta SR Bratislavy
Predmet zmluvy: Pripojenie objektu MDPOH na pult centralizovanej ochrany
Dátum uzatvorenia: 2013-07-17
Dátum zverejnenia: 2013-07-18

Zmluva č. 94/2013


94/2013 (dokument PDF)

Názov: Zmluva o nájme a dohoda o ukončení nájmu
Predmet zmluvy: Nájom vysielacieho zariadenia
Dátum uzatvorenia: 2013-07-10 a 2015-08-31
Dátum zverejnenia: 2013-07-18 a 2015-09-02

Zmluva č. 93/2013


93/2013 (dokument PDF)

Názov: Zmluva o spolupráci
Predmet zmluvy: Organizovanie podujatia Hudba na Dunaji
Dátum uzatvorenia: 2013-07-09
Dátum zverejnenia: 2013-07-10

Zmluva č. 92/2013


92/2013 (dokument PDF)

Názov: Zmluva o spolupráci
Predmet zmluvy: Organizovanie podujatia Hudba na Dunaji - plavby pre rodiny s deťmi na lodi Martin
Dátum uzatvorenia: 2013-07-09
Dátum zverejnenia: 2013-07-10

Zmluva č. 91/2013


91/2013 (dokument PDF)

Názov: Hromadná licenčná zmluva
Predmet zmluvy: Udelenie licencií
Dátum uzatvorenia: 2013-08-08
Dátum zverejnenia: 2013-08-12

Zmluva č. 90/2013


90/2013 (dokument PDF)

Názov: Hromadná licenčná zmluva
Predmet zmluvy: Udelenie licencií
Dátum uzatvorenia: 2013-08-08
Dátum zverejnenia: 2013-08-12

Zmluva č. 89/2013


89/2013 (dokument PDF)

Názov: Hromadná licenčná zmluva
Predmet zmluvy: Udelenie licencií
Dátum uzatvorenia: 2013-08-08
Dátum zverejnenia: 2013-08-12

Zmluva č. 88/2013


88/2013 (dokument PDF)

Názov: Hromadná licenčná zmluva
Predmet zmluvy: Udelenie licencií
Dátum uzatvorenia: 2013-08-08
Dátum zverejnenia: 2013-08-12

Zmluva č. 872013


87/2013 (dokument PDF)

Názov: Hromadná licenčná zmluva
Predmet zmluvy: Udelenie licencií
Dátum uzatvorenia: 2013-08-08
Dátum zverejnenia: 2013-08-12

Zmluva č. 86/2013


86/2013 (dokument PDF)

Názov: Hromadná licenčná zmluva
Predmet zmluvy: Udelenie licencií
Dátum uzatvorenia: 2013-08-08
Dátum zverejnenia: 2013-08-12

Zmluva č. 85/2013


85/2013 (dokument PDF)

Názov: Hromadná licenčná zmluva
Predmet zmluvy: Udelenie licencií
Dátum uzatvorenia: 2013-08-08
Dátum zverejnenia: 2013-08-12

Zmluva č. 84/2013


84/2013 (dokument PDF)

Názov: Zmluva o spolupráci
Predmet zmluvy: Spolupráca pri organizovaní podujatia TRIANGO
Dátum uzatvorenia: 2013-07-03
Dátum zverejnenia: 2013-07-04

Zmluva č. 83/2013


83/2013 (dokument PDF)

Názov: Zmluva o spolupráci
Predmet zmluvy: Spolupráca pri organizovaní podujatia Cestovateľské kino
Dátum uzatvorenia: 2013-07-03
Dátum zverejnenia: 2013-07-04

Zmluva č. 82/2013


82/2013 (dokument PDF)

Názov: Zmluva o spolupráci
Predmet zmluvy: Spolupráca pri organizovaní Medzinárodného mládežníckeho festivalu 2013
Dátum uzatvorenia: 2013-07-03
Dátum zverejnenia: 2013-07-04

Zmluva č. 81/2013


81/2013 (dokument PDF)

Názov: Rámcová zmluva
Predmet zmluvy: Zabezpečenie protipožiarnej asistenčnej hliadky
Dátum uzatvorenia: 2013-06-29
Dátum zverejnenia: 2013-07-01

Zmluva č. 80/2013


80/2013 (dokument PDF)

Názov: Rámcová zmluva o dielo
Predmet zmluvy: Vykonávanie údržbárskych a opravárskych prác
Dátum uzatvorenia: 2013-06-28
Dátum zverejnenia: 2013-07-01

Zmluva č. 79/2013


79/2013 (dokument PDF)

Názov: Rámcová zmluva o dielo
Predmet zmluvy: Montáž a inštalácia elektrického zariadenia
Dátum uzatvorenia: 2013-06-29
Dátum zverejnenia: 2013-06-29

Zmluva č. 78/2013


78/2013 (dokument PDF)

Názov: Zmluva o poskytovaní právnych služieb
Predmet zmluvy: Poskytovanie právnych služieb
Dátum uzatvorenia: 2013-06-28
Dátum zverejnenia: 2013-06-28

Zmluva č. 77/2013


77/2013 (dokument PDF)

Názov: Mandátna zmluva
Predmet zmluvy: Vykonávanie procesov verejného obstarávania
Dátum uzatvorenia: 2013-06-27
Dátum zverejnenia: 2013-06-27

Zmluva č. 76/2013


76/2013 (dokument PDF)

Názov: Zmluva o súkromnej bezpečnosti
Predmet zmluvy: Ochranné bezpečnostné služby
Dátum uzatvorenia: 2013-06-27
Dátum zverejnenia: 2013-06-27

Zmluva č. 75/2013


75/2013 (dokument PDF)

Názov: Zmluva o spolupráci
Predmet zmluvy: Spolupráca pri organizovaní podujatia Folklor symphony,
otváracieho koncertu Kultúrneho leta a Hradných slávností Bratislava 2013
Dátum uzatvorenia: 2013-06-26
Dátum zverejnenia: 2013-06-26

Dodatok 1/2013 (dokument PDF)

Predmet dodatku: Zmena údajov
Dátum uzatvorenia: 2013-08-26
Dátum zverejnenia: 2013-08-27

Zmluva č. 74/2013


74/2013 (dokument PDF)

Názov: Protokol o odňatí správy nehnuteľného majetku hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
Predmet odňatia správy: Stará tržnica
Dátum uzatvorenia: 2013-07-16
Dátum prvého zverejnenia: 2013-07-19
Dátum zverejnenia bkis: 2013-07-23

Zmluva č. 73/2013


73/2013 (dokument PDF)

Názov: Memorandum o spolupráci
Predmet zmluvy: Rámcová spolupráca v oblasti propagácie
Dátum uzatvorenia: 2013-06-21
Dátum zverejnenia: 2013-06-21

Zmluva č. 72/2013


72/2013 (dokument PDF)

Názov: Obchodná zmluva
Predmet zmluvy: Propagácia
Dátum uzatvorenia: 2013-06-21
Dátum zverejnenia: 2013-06-21

Zmluva č. 71/2013


71/2013 (dokument PDF)

Názov: Zmluva o odohraní divadelného predstavenia v rámci festivalu Dotyky a spojenia
Predmet zmluvy: Realizácia predstavenia Hamlet dnes nebude
Dátum uzatvorenia: 2013-06-28
Dátum zverejnenia: 2013-06-28

Zmluva č. 70/2013


70/2013 (dokument PDF)

Názov: Zmluva o spolupráci
Predmet zmluvy: Spolupráca pri organizovaní podujatia Viva Musica!
Dátum uzatvorenia: 2013-06-20
Dátum zverejnenia: 2013-06-20

Zmluva č. 69/2013


69/2013 (dokument PDF)

Názov: Zmluva o spolupráci
Predmet zmluvy: Spolupráca pri organizovaní finále School dance
Dátum uzatvorenia: 2013-06-17
Dátum zverejnenia: 2013-06-17

Zmluva č. 68/2013


68/2013 (dokument PDF)

Názov: Zmluva o spolupráci
Predmet zmluvy: Spolupráca pri organizovaní podujatí v Letnej čitárni U červeného raka
Dátum uzatvorenia: 2013-06-13
Dátum zverejnenia: 2013-06-13

Zmluva č. 67/2013


67/2013 (dokument PDF)

Názov: Zmluva o spolupráci
Predmet zmluvy: Spolupráca pri organizovaní podujatia Street Art Festival
Dátum uzatvorenia: 2013-06-13
Dátum zverejnenia: 2013-06-13

Zmluva č. 65/2013


65/2013 (dokument PDF)

Názov: Hromadná licenčná zmluva
Predmet zmluvy: Udelenie licencií
Dátum uzatvorenia: 2013-07-31
Dátum zverejnenia: 2013-08-06

Zmluva č. 64/2013


64/2013 (dokument PDF)

Názov: Zmluva o reklame a propagácii
Predmet zmluvy: Propagácia partnera
Dátum uzatvorenia: 2013-06-12
Dátum zverejnenia: 2013-06-13

Zmluva č. 63/2013

63/2013 (dokument PDF)

Názov: Zmluva o poskytnutí grantu
Predmet zmluvy: Grant na projekt Music square festival
Dátum uzatvorenia: 2013-06-24
Dátum zverejnenia: 2013-06-25

Zmluva č. 62/2013


62/2013 (dokument PDF)

Názov: Zmluva o spolupráci
Predmet zmluvy: Spolupráca pri realizácii Letných shakespearovských slávností 2013
Dátum uzatvorenia: 2013-06-12
Dátum zverejnenia: 2013-06-13

Zmluva č. 61/2013


61/2013 (dokument PDF)

Názov: Zmluva o poskytnutí parkovacích služieb
Predmet zmluvy: Vyhradenie parkovacích miest
Dátum uzatvorenia: 2013-06-17
Dátum zverejnenia: 2013-06-21

Zmluva č. 60/2013


60/2013 (dokument PDF)

Názov: Zmluva o spolupráci
Predmet zmluvy: Spolupráca pri propagácii Kultúrneho leta a hradných slávností Bratislava 2013
Dátum uzatvorenia: 2013-06-12
Dátum zverejnenia: 2013-06-13

Zmluva č. 59/2013


59/2013 (dokument PDF)

Názov: Zmluva o spolupráci
Predmet zmluvy: Spolupráca pri organizovaní Medzinárodného festivalu J. K. Mertza
Dátum uzatvorenia: 2013-06-12
Dátum zverejnenia: 2013-06-13

Zmluva č. 58/2013


58/2013 (dokument PDF)

Názov: Zmluva o spolupráci
Predmet zmluvy: Spolupráca pri organizovaní festivalu Musica Sacra
Dátum uzatvorenia: 2013-06-12
Dátum zverejnenia: 2013-06-13

Zmluva č. 57/2013


57/2013 (dokument PDF)

Názov: Zmluva o spolupráci
Predmet zmluvy: Spolupráca pri organizovaní niektorých festivalov Kultúrneho leta a hradných slávností Bratislava 2013
Dátum uzatvorenia: 2013-06-12
Dátum zverejnenia: 2013-06-13

Zmluva č. 56/2013


56/2013 (dokument PDF)

Názov: Zmluva o podnájme nebytových priestorov
Predmet zmluvy: Podnájom MDPOH
Dátum uzatvorenia: 2013-06-06
Dátum zverejnenia: 2013-06-06

Zmluva č. 55/2013


55/2013 (dokument PDF)

Názov: Zmluva o nájme nebytových priestorov
Predmet zmluvy: Nájom Starej tržnice
Dátum uzatvorenia: 2013-06-05
Dátum zverejnenia: 2013-06-05

Zmluva č. 54/2013


54/2013 (dokument PDF)

Názov: Zmluva o spolupráci
Predmet zmluvy: Spolupráca SNG a BKIS
Dátum uzatvorenia: 2013-05-31
Dátum zverejnenia: 2013-05-31

Zmluva č. 53/2013


53/2013 (dokument PDF)

Názov: Zmluva o prevode ochranných známok
Predmet zmluvy: Prevod ochranných známok bcc
Dátum uzatvorenia: 2013-05-31
Dátum zverejnenia: 2013-05-31

Zmluva č. 52/2013


52/2013 (dokument PDF)

Názov: Zmluva o nájme nebytových priestorov
Predmet zmluvy: Nájom Starej tržnice
Dátum uzatvorenia: 2013-05-27
Dátum zverejnenia: 2013-05-28

Zmluva č. 51/2013


51/2013 (dokument PDF)

Názov: Zmluva o podnájme nebytových priestorov
Predmet zmluvy: Podnájom objektu MDPOH
Dátum uzatvorenia: 2013-05-23
Dátum zverejnenia: 2013-05-24

Zmluva č. 50/2013


50/2013 (dokument PDF)

Názov: Hromadná licenčná zmluva
Predmet zmluvy: Udelenie licencií
Dátum uzatvorenia: 2013-06-24
Dátum zverejnenia: 2013-07-01

Zmluva č. 49/2013


49/2013 (dokument PDF)

Názov: Zmluva o uskutčnení divadelného predstvenia
Predmet zmluvy: Uskutočnenie divadelného predstavenia: Zločin a trest
Dátum uzatvorenia: 2013-05-16
Dátum zverejnenia: 2013-05-17

Zmluva č. 48/2013


48/2013 (dokument PDF)

Názov: Zmluva o spolupráci
Predmet zmluvy: Spolupráca medzi ZOO Bratislava a BKIS
Dátum uzatvorenia: 2013-05-31
Dátum zverejnenia: 2013-06-03

Zmluva č. 47/2013


47/2013 (dokument PDF)

Názov: Hromadná licenčná zmluva
Predmet zmluvy: Udelenie licencií
Dátum uzatvorenia: 2013-07-19
Dátum zverejnenia: 2013-07-22

Zmluva č. 46/2013


46/2013 (dokument PDF)

Názov: Hromadná licenčná zmluva
Predmet zmluvy: Udelenie licencií
Dátum uzatvorenia: 2013-05-29
Dátum zverejnenia: 2013-05-31

Zmluva č. 45/2013


45/2013 (dokument PDF)

Názov: Zmluva o podnájme nebytových priestorov
Predmet zmluvy: Podnájom MDPOH
Dátum uzatvorenia: 2013-05-06
Dátum zverejnenia: 2013-05-06

Zmluva č. 44/2013


44/2013 (dokument PDF)

Názov: Zmluva o spoločnej propagácii
Predmet zmluvy: Vzájomné propagácia
Dátum uzatvorenia: 2013-04-25
Dátum zverejnenia: 2013-04-26

Zmluva č. 43/2013


43/2013 (dokument PDF)

Názov: Zmluva o odohraní divadelného predstvenia
Predmet zmluvy: Odohranie divadelného predstavenia: www.narodnycintorin.sk
Dátum uzatvorenia: 2013-04-25
Dátum zverejnenia: 2013-04-26

Zmluva č. 42/2013


42/2013 (dokument PDF)

Názov: Smlouva o kulturní službě - zakoupení představení VČD
Predmet zmluvy: Uskutočnenie divadelného predstavenia: Sen noci svatojánské
Dátum uzatvorenia: 2013-04-25
Dátum zverejnenia: 2013-04-26

Zmluva č. 41/2013


41/2013 (dokument PDF)

Názov: Hromadná licenčná zmluva
Predmet zmluvy: Udelenie licencií
Dátum uzatvorenia: 2013-05-29
Dátum zverejnenia: 2013-05-31

Zmluva č. 40/2013


40/2013 (dokument PDF)

Názov: Hromadná licenčná zmluva
Predmet zmluvy: Udelenie licencií
Dátum uzatvorenia: 2013-06-24
Dátum zverejnenia: 2013-07-01

Zmluva č. 39/2013


39/2013 (dokument PDF)

Názov: Hromadná licenčná zmluva
Predmet zmluvy: Udelenie licencií
Dátum uzatvorenia: 2013-06-10
Dátum zverejnenia: 2013-06-13

Zmluva č. 38/2013


38/2013 (dokument PDF)

Názov: Zmluva o odohraní divadelného predstavenia
Predmet zmluvy: odohranie divadelného predstavenia pod názvom 'Dobrú chuť vlk' a 'Animácia s bábkou'
Dátum uzatvorenia: 2013-04-10
Dátum zverejnenia: 2013-04-11

Zmluva č. 37/2013


37/2013 (dokument PDF)

Názov: Zmluva o nájme nebytových priestorov
Predmet zmluvy: Nájom priestorov Starej Tržnice a poskytnutie prevádzkových služieb spojených s nájmom
Dátum uzatvorenia: 2013-04-10
Dátum zverejnenia: 2013-04-11

Dodatok 1/2013 (dokument PDF)

Predmet dodatku: Zmena článkov zmluvy
Dátum uzatvorenia: 2013-05-15
Dátum zverejnenia: 2013-05-15

Zmluva č. 36/2013


36/2013 (dokument PDF)

Názov: Hromadná licenčná zmluva
Predmet zmluvy: Udelenie licencií
Dátum uzatvorenia: 2013-05-21
Dátum zverejnenia: 2013-05-23

Zmluva č. 35/2013


35/2013 (dokument PDF)

Názov: Hromadná licenčná zmluva
Predmet zmluvy: Udelenie licencií
Dátum uzatvorenia: 2013-05-20
Dátum zverejnenia: 2013-05-23

Zmluva č. 34/2013


34/2013 (dokument PDF)

Názov: Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu
Predmet zmluvy: Odplatný závazok
Dátum uzatvorenia: 2013-03-27
Dátum zverejnenia: 2013-03-27

Zmluva č. 33/2013


33/2013 (dokument PDF)

Názov: Hromadná licenčná zmluva
Predmet zmluvy: Udelenie licencií
Dátum uzatvorenia: 2013-05-09
Dátum zverejnenia: 2013-05-10

Zmluva č. 32/2013


32/2013 (dokument PDF)

Názov: Zmluva o nájme nebytových priestorov
Predmet zmluvy: Nájom Starej tržnice
Dátum uzatvorenia: 2013-03-22
Dátum zverejnenia: 2013-03-22

Zmluva č. 31/2013


31/2013 (dokument PDF)

Názov: Zmluva o spolupráci
Predmet zmluvy: Spolupráca na Bratislava Music Marathon 2013
Dátum uzatvorenia: 2013-03-21
Dátum zverejnenia: 2013-03-21

Zmluva č. 30/2013


30/2013 (dokument PDF)

Názov: Zmluva o spolupráci
Predmet zmluvy: Spoluorganizácia 25. výročia Sviečkovej manifestácie
Dátum uzatvorenia: 2013-03-19
Dátum zverejnenia: 2013-03-19

Zmluva č. 29/2013


29/2013 (dokument PDF)

Názov: Zmluva o spolupráci
Predmet zmluvy: Spolupráca pri organizovaní festivalu Slovakia Cantat 2013
Dátum uzatvorenia: 2013-03-15
Dátum zverejnenia: 2013-03-15

Dodatok 1/2013 (dokument PDF)

Predmet dodatku: Úprava povinností zmluvných strán
Dátum uzatvorenia: 2013-04-24
Dátum zverejnenia: 2013-04-24

Zmluva č. 28/2013


28/2013 (dokument PDF)

Názov: Zmluva o uskutčnení divadelného predstvenia
Predmet zmluvy: Uskutočnenie divadelného predstavenia: Sklenený zverinec
Dátum uzatvorenia: 2013-03-08
Dátum zverejnenia: 2013-03-08

Zmluva č. 27/2013


27/2013 (dokument PDF)

Názov: Dohoda o spolupráci
Predmet zmluvy: Podmienky spolupráce BKIS a ŠTU na rok 2013
Dátum uzatvorenia: 2013-02-01
Dátum zverejnenia: 2013-03-07

Zmluva č. 26/2013


26/2013 (dokument PDF)

Názov: Zmluva o podnájme nebytových priestorov
Predmet zmluvy: Podnájom MDPOH
Dátum uzatvorenia: 2013-03-05
Dátum zverejnenia: 2013-03-07

Zmluva č. 25/2013

25/2013 (dokument PDF)

Názov: Hromadná licenčná zmluva
Predmet zmluvy: Udelenie licencií
Dátum uzatvorenia: 2013-05-07
Dátum zverejnenia: 2013-05-10

Zmluva č. 24/2013


24/2013 (dokument PDF)

Názov: Zmluva o koprodukcii a spolupráci pri realizácii divadelnej inscenácie 'Motýľom nik nerozkáže'
Predmet zmluvy: Úprava práv a povinností pri realizácii predstavenia
Dátum uzatvorenia: 2013-02-28
Dátum zverejnenia: 2013-03-04

Dodatok 1/2013 (dokument PDF)

Predmet dodatku: Finančná odmena a platobný styk
Dátum uzatvorenia: 2013-06-24
Dátum zverejnenia: 2013-06-25

Dodatok 2/2013 (dokument PDF)

Predmet dodatku: Finančná odmena a platobný styk
Dátum uzatvorenia: 2013-11-05
Dátum zverejnenia: 2013-11-05

Zmluva č. 23/2013


23/2013 (dokument PDF)

Názov: Zmluva o koprodukcii a spolupráci pri realizácii divadelnej inscenácie 'Čáry, máry, fuk'
Predmet zmluvy: Úprava práv a povinností pri realizácii predstavenia
Dátum uzatvorenia: 2013-02-27
Dátum zverejnenia: 2013-03-04

Dodatok 1/2013 (dokument PDF)

Predmet dodatku: Licenčná odmena
Dátum uzatvorenia: 2013-03-19
Dátum zverejnenia: 2013-03-19

Zmluva č. 22/2013


22/2013 (dokument PDF)

Názov: Mandátna zmluva
Predmet zmluvy: služby viď. v zmluve
Dátum uzatvorenia: 2013-02-26
Dátum zverejnenia: 2013-02-26

Zmluva č. 21/2013


21/2013 (dokument PDF)

Názov: Zmluva o nájme nebytových priestorov
Predmet zmluvy: Podnájom priestorov MDPOH
Dátum uzatvorenia: 2013-02-20
Dátum zverejnenia: 2013-02-20

Zmluva č. 20/2013


20/2013 (dokument PDF)

Názov: Zmluva o podnájme nebytových priestorov
Predmet zmluvy: Podnájom MDPOH
Dátum uzatvorenia: 2013-02-14
Dátum zverejnenia: 2013-02-15

Zmluva č. 19/2013


19/2013 (dokument PDF)

Názov: Hromadná licenčná zmluva
Predmet zmluvy: Udelenie licencií
Dátum uzatvorenia: 2013-03-05
Dátum zverejnenia: 2013-03-07

Zmluva č. 18/2013


18/2013 (dokument PDF)

Názov: Zmluva o zariadení vytvorenia umeleckého výkonu
Predmet zmluvy: Umelecký výkon
Dátum uzatvorenia: 2013-02-06
Dátum zverejnenia: 2013-02-08

Zmluva č. 17/2013


17/2013 (dokument PDF)

Názov: Zmluva o spolupráci
Predmet zmluvy: Zrealizovanie programového vstupu: Tanec novicov
Dátum uzatvorenia: 2013-02-06
Dátum zverejnenia: 2013-02-08

Zmluva č. 16/2013


16/2013 (dokument PDF)

Názov: Usporiadateľská zmluva
Predmet zmluvy: Realizácia koncertného vystúpenia
Dátum uzatvorenia: 2013-02-05
Dátum zverejnenia: 2013-02-08

Zmluva č. 15/2013


15/2013 (dokument PDF)

Názov: Smlouva o vystoupení souboru divadla Semafor
Predmet zmluvy: Uskutočnenie divadelného predstavenia: Kam sa poděla Valerie?
Dátum uzatvorenia: 2013-02-06
Dátum zverejnenia: 2013-02-08

Zmluva č. 14/2013


14/2013 (dokument PDF)

Názov: Zmluva o odohraní divadelného predstvenia
Predmet zmluvy: Uskutočnenie divadelných predstavení: Dobrú chuť vlk, Kocúr v čižmách
Dátum uzatvorenia: 2013-02-06
Dátum zverejnenia: 2013-02-07

Zmluva č. 13/2013


13/2013 (dokument PDF)

Názov: Zmluva o uskutčnení divadelného predstvenia
Predmet zmluvy: Uskutočnenie divadelného predstavenia: Korepetítor
Dátum uzatvorenia: 2013-02-06
Dátum zverejnenia: 2013-02-07

Zmluva č. 12/2013


12/2013 (dokument PDF)

Názov: Zmluva o uskutočnení divadelného predstavenia
Predmet zmluvy: Uskutočneie divadelného predstavenia: Eugen Onegyn
Dátum uzatvorenia: 2013-02-06
Dátum zverejnenia: 2013-02-07

Zmluva č. 11/2013


11/2013 (dokument PDF)

Názov: Zmluva o zabezpečovaní zdravotnej služby predlekárskej prvej pomoci
Predmet zmluvy: Zabezpečovanie zdravotnej služby v objektoch a na akciách BKIS
Dátum uzatvorenia: 2013-02-06
Dátum zverejnenia: 2013-02-07

Zmluva č. 10/2013


10/2013 (dokument PDF)

Názov: Zmluva o poskytnutí cateringových služieb
Predmet zmluvy: Zabezpečenie a realizácia cateringových služieb
Dátum uzatvorenia: 2013-02-05
Dátum zverejnenia: 2013-02-07

Zmluva č. 9/2013


9/2013 (dokument PDF)

Názov: Zmluva o poskytnutí služieb
Predmet zmluvy: Poskytnutie priestorov a služieb
Dátum uzatvorenia: 2013-02-05
Dátum zverejnenia: 2013-02-05

Zmluva č. 7/2013


7/2013 (dokument PDF)

Názov: Smlouva o zájezdovém vystoupení
Predmet zmluvy: Uskutočnenie predstavenia: Ucpanej systém
Dátum uzatvorenia: 2013-02-01
Dátum zverejnenia: 2013-02-01

Zmluva č. 6/2013


6/2013 (dokument PDF)

Názov: Zmluva o spolupráci
Predmet zmluvy: Spolupráca pri propagácii: Slávik 2012
Dátum uzatvorenia: 2013-01-30
Dátum zverejnenia: 2013-01-31

Zmluva č. 5/2013


5/2013 (dokument PDF)

Názov: Zmluva na poskytnutie ozvučovacích služieb na rôzne kultúrno-spoločenské podujatia
Predmet zmluvy: Ozvučenie interiérových alebo exteriérových priestorov
Dátum uzatvorenia: 2013-01-23
Dátum zverejnenia: 2013-01-25

Zmluva č. 4/2013


4/2013 (dokument PDF)

Názov: Hromadná licenčná zmluva
Predmet zmluvy: Udelenie licencií
Dátum uzatvorenia: 2013-03-06
Dátum zverejnenia: 2013-03-08

Zmluva č. 3/2013


3/2013 (dokument PDF)

Názov: Zmluva o spolupráci
Predmet zmluvy: Spolupráca pri organizovaní hudobného podujatia
Dátum uzatvorenia: 2013-01-18
Dátum zverejnenia: 2013-01-18

Dodatok 1/2013 (dokument PDF)

Predmet dodatku: Úprava finančných a organizačných podmienok
Dátum uzatvorenia: 2013-04-16
Dátum zverejnenia: 2013-04-18

Zmluva č. 2/2013


2/2013 (dokument PDF)

Názov: Zmluva o uskutočnení divadelného predstavenia
Predmet zmluvy: Uskutočnenie predstavenia: Láska a peniaze
Dátum uzatvorenia: 2013-01-17
Dátum zverejnenia: 2013-01-18

Dodatok 1/2013 (dokument PDF)

Predmet dodatku: Zmena predstavenia na: Dvojitá rezervácia
Dátum uzatvorenia: 2013-02-07
Dátum zverejnenia: 2013-02-08

Zmluva č. 1/2013


1/2013 (dokument PDF)

Názov: Zmluva o spolupráci
Predmet zmluvy: Spolupráca pri organizácii festivalu: Nová dráma
Dátum uzatvorenia: 2013-01-10
Dátum zverejnenia: 2013-01-11

Príloha č. 1 (dokument PDF)

Predmet prílohy: Licenčné poplatky a tantiémy
Dátum uzatvorenia: 2013-06-24
Dátum zverejnenia: 2013-06-25

Dodatok 1/2013 (dokument PDF)

Predmet dodatlu: Príloha ku zmlve
Dátum uzatvorenia: 2013-05-14
Dátum zverejnenia: 2013-05-15

Aktuálna verzia Zmluvy č. 70/2010 Aktuálna verzia Zmluvy č. 70/2010

Zmluva 70/2010 (dokument PDF)

Názov: Zmluva o spolupráci a poskytovaní služieb
Predmet: Spolupráca medzi SĽUK a BKIS
Dátum uzavretia: 2010-03-16

Dodatok 1 (dokument PDF)

Dátum uzatvorenia: 2010-12-20

Dodatok 2 (dokument PDF)

Dátum uzatvorenia: 2011-12-05
Dátum zverejnenia: 2011-12-21

Dodatok 3 (dokument PDF)

Dátum uzatvorenia: 2012-11-29
Dátum zverejnenia: 2012-12-10

Dodatok 4 (dokument PDF)

Dátum uzatvorenia: 2013-06-27
Dátum zverejnenia: 2013-06-27

Dodatok 5 (dokument PDF)

Dátum uzatvorenia: 2013-11-21
Dátum zverejnenia: 2013-11-21