Zmluvy 2012

Zmluva č. 259/2012


Názov: Zmluva o spolupráci
Predmet zmluvy: Zabezpečovanie plnenia úloh vyplývajúcich
                           z ochrany pred požiarmi (OPP)
Dátum uzatvorenia: 2012-12-20
Dátum zverejnenia: 2012-12-20
259/2012 (dokument PDF)

Zmluva č. 258/2012


Názov: Zmluva o spolupráci
Predmet zmluvy: Zabezpečovanie plnenia úloh vyplývajúcich
                           z predpisov na zaistenie BOZP  
Dátum uzatvorenia: 2012-12-20
Dátum zverejnenia: 2012-12-20
258/2012 (dokument PDF)

Zmluva č. 257/2012


Názov: Hromadná licenčná zmluva
Predmet zmluvy: Udelenie licencií
Dátum uzatvorenia: 2013-01-28
Dátum zverejnenia: 2013-02-08
257/2012 (dokument PDF)

Zmluva č. 256/2012


Názov: Zmluva na poskytnutie služby
            uzatvorená v zmysle § 3 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
Predmet zmluvy: Výlep plagátov na výlepových plochách BKIS
Dátum uzatvorenia: 2012-12-27
Dátum zverejnenia: 2012-12-27
256/2012 (dokument PDF)

Zmluva č. 255/2012


Názov: Zmluva na poskytnutie služby
             uzatvorená v zmysle § 3 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
Predmet zmluvy: Inštalácia plachty na reklamných hypercube
Dátum uzatvorenia: 2012-12-27
Dátum zverejnenia: 2012-12-27
255/2012 (dokument PDF)

Zmluva č. 254/2012


Názov: hromadná licenčná zmluva
Predmet zmluvy: Udelenie licencií
Dátum uzatvorenia: 2013-01-28
Dátum zverejnenia: 2013-02-08

254/2012 (dokument PDF)

Zmluva č. 253/2012


Názov: Zmluva o dielo na tlač veľkoplošných tlačovín
            uzatvorená v zmysle § 3 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
Predmet zmluvy: Tlač veľkoplošných tlačovín
Dátum uzatvorenia: 2012-12-19
Dátum zverejnenia: 2012-12-20
253/2012 (dokument PDF)

Zmluva č. 252/2013


Názov: Zmluva o dielo na tlač propagačných publikácií 
            uzatvorená v zmysle § 3 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
Predmet zmluvy: Tlač propagačných publikácií
Dátum uzatvorenia: 2012-12-19
Dátum zverejnenia: 2012-12-20
252/2012 (dokument PDF)

Zmluva č. 251/2012


Názov: Zmluva na poskytnutie služieb 
            uzatvorená v zmysle § 3 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
Predmet zmluvy: Pomocné služby
Dátum uzatvorenia: 2012-12-19
Dátum zverejnenia: 2012-12-20
251/2012 (dokument PDF)

Zmluva č. 250/2012


Názov: Zmluva na poskytnutie služieb javiskového technika
            uzatvorená v zmysle § 3 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
Predmet zmluvy: Práce na javiskovej technike, Servisné práce
Dátum uzatvorenia: 2012-12-19
Dátum zverejnenia: 2012-12-20
250/2012 (dokument PDF)

Zmluva č. 249/2012


Názov: Zmluva na poskytnutie osvetľovacích služieb
            uzatvorená v zmysle § 3 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
Predmet zmluvy: Osvetľovacie práce, Servisné práce                        
Dátum uzatvorenia: 2012-12-19
Dátum zverejnenia: 2012-12-20
249/2012 (dokument PDF)

Zmluva č. 248/2012


Názov: Zmluva na poskytnutie zvukárskych služieb
            uzatvorená v zmysle § 3 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
Predmet zmluvy: Zvukárske práce, Servisné práce 
Dátum uzatvorenia: 2012-12-19
Dátum zverejnenia: 2012-12-20
248/2012 (dokument PDF)

Zmluva č. 259/2012


Názov: Zmluva o spolupráci
Predmet zmluvy: Zabezpečovanie plnenia úloh vyplývajúcich
                           z ochrany pred požiarmi (OPP)
Dátum uzatvorenia: 2012-12-20
Dátum zverejnenia: 2012-12-20
259/2012 (dokument PDF)

Zmluva č. 258/2012


Názov: Zmluva o spolupráci
Predmet zmluvy: Zabezpečovanie plnenia úloh vyplývajúcich
                           z predpisov na zaistenie BOZP  
Dátum uzatvorenia: 2012-12-20
Dátum zverejnenia: 2012-12-20
258/2012 (dokument PDF)

Zmluva č. 257/2012


Názov: Hromadná licenčná zmluva
Predmet zmluvy: Udelenie licencií
Dátum uzatvorenia: 2013-01-28
Dátum zverejnenia: 2013-02-08
257/2012 (dokument PDF)

Zmluva č. 256/2012


Názov: Zmluva na poskytnutie služby
            uzatvorená v zmysle § 3 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
Predmet zmluvy: Výlep plagátov na výlepových plochách BKIS
Dátum uzatvorenia: 2012-12-27
Dátum zverejnenia: 2012-12-27
256/2012 (dokument PDF)

Zmluva č. 255/2012


Názov: Zmluva na poskytnutie služby
             uzatvorená v zmysle § 3 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
Predmet zmluvy: Inštalácia plachty na reklamných hypercube
Dátum uzatvorenia: 2012-12-27
Dátum zverejnenia: 2012-12-27
255/2012 (dokument PDF)

Zmluva č. 254/2012


Názov: hromadná licenčná zmluva
Predmet zmluvy: Udelenie licencií
Dátum uzatvorenia: 2013-01-28
Dátum zverejnenia: 2013-02-08

254/2012 (dokument PDF)

Zmluva č. 253/2012


Názov: Zmluva o dielo na tlač veľkoplošných tlačovín
            uzatvorená v zmysle § 3 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
Predmet zmluvy: Tlač veľkoplošných tlačovín
Dátum uzatvorenia: 2012-12-19
Dátum zverejnenia: 2012-12-20
253/2012 (dokument PDF)

Zmluva č. 252/2013


Názov: Zmluva o dielo na tlač propagačných publikácií 
            uzatvorená v zmysle § 3 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
Predmet zmluvy: Tlač propagačných publikácií
Dátum uzatvorenia: 2012-12-19
Dátum zverejnenia: 2012-12-20
252/2012 (dokument PDF)

Zmluva č. 251/2012


Názov: Zmluva na poskytnutie služieb 
            uzatvorená v zmysle § 3 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
Predmet zmluvy: Pomocné služby
Dátum uzatvorenia: 2012-12-19
Dátum zverejnenia: 2012-12-20
251/2012 (dokument PDF)

Zmluva č. 250/2012


Názov: Zmluva na poskytnutie služieb javiskového technika
            uzatvorená v zmysle § 3 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
Predmet zmluvy: Práce na javiskovej technike, Servisné práce
Dátum uzatvorenia: 2012-12-19
Dátum zverejnenia: 2012-12-20
250/2012 (dokument PDF)

Zmluva č. 249/2012


Názov: Zmluva na poskytnutie osvetľovacích služieb
            uzatvorená v zmysle § 3 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
Predmet zmluvy: Osvetľovacie práce, Servisné práce                        
Dátum uzatvorenia: 2012-12-19
Dátum zverejnenia: 2012-12-20
249/2012 (dokument PDF)

Zmluva č. 248/2012


Názov: Zmluva na poskytnutie zvukárskych služieb
            uzatvorená v zmysle § 3 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
Predmet zmluvy: Zvukárske práce, Servisné práce 
Dátum uzatvorenia: 2012-12-19
Dátum zverejnenia: 2012-12-20
248/2012 (dokument PDF)

Zmluva č. 247/2012


Názov: Zmluva o prenájme  
            uzatvorená v zmysle § 3 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
Predmet zmluvy: Prenájom osvetľovacej techniky pre divadelné, koncertné a spoločenské podujatia
Dátum uzatvorenia: 2012-12-19
Dátum zverejnenia: 2012-12-20
247/2012 (dokument PDF)

Zmluva č. 246/2012


Názov: Zmluva o podnájme nebytových priestorov
Predmet zmluvy: Podnájom objektu - kostol Klarisky  
Dátum uzatvorenia: 2012-12-19
Dátum zverejnenia: 2012-12-19
246/2012 (dokument PDF)

Zmluva č. 245/2012


Názov: Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
Predmet zmluvy: Pripojenie elektrického zariadenia
Dátum uzatvorenia: 2012-12-18
Dátum zverejnenia: 2012-12-18
245/2012 (dokument PDF)

Zmluva č. 244/2012


Názov: Zmluva o združenej dodávke elektriny 
Predmet zmluvy: Dodávka elektriny - objekt Stará tržnica
Dátum uzatvorenia: 2012-12-18
Dátum zverejnenia: 2012-12-18
244/2012 (dokument PDF)

Zmluva č. 243/2012


Názov: Zmluva o dielo
Predmet zmluvy: Vypracovanie analýzy 
                           a auditu internetovej stránky  
Dátum uzatvorenia: 2012-12-12
Dátum zverejnenia: 2012-12-14
243/2012 (dokument PDF)

Dodatok č. 3 k Zmluve č. 70/2010


Názov zmluvy: Zmluva o spolupráci 70/2010
Predmet dodatku: Predĺženie zmluvy  
Dátum uzatvorenia: 2012-12-10
Dátum zverejnenia: 2012-12-10
Dodatok 3/2012 (dokument PDF)

Zmluva č. 242/2012


Názov: Zmluva o spolupráci
Predmet zmluvy: Spolupráca pri organizácii koncertu
                           Mertopolitného orchestra Bratislava  
Dátum uzatvorenia: 2012-12-07
Dátum zverejnenia: 2012-12-10
242/2012 (dokument PDF)

Zmluva č. 241/2012


Názov: Zmluva o spolupráci
Predmet zmluvy: Organizácia predstavenie študentov 
                           HTF VŠMU: "Fragmenty 2012"  
Dátum uzatvorenia: 2012-12-07
Dátum zverejnenia: 2012-12-07
241/2012 (dokument PDF)

Zmluva č. 240/2012


Názov: Nájomná zmluva
Predmet zmluvy: Nájom objektu - Stará tržnica 
Dátum uzatvorenia: 2012-12-10
Dátum zverejnenia: 2012-12-12
240/2012 (dokument PDF)

Zmluva č. 239/2012


Názov: Zmluva o nájme nebytových priestorov
Predmet zmluvy: Prenájom priestorov- Stará tržnica
Dátum uzatvorenia: 2012-12-05
Dátum zverejnenia: 2012-12-05
239/2012 (dokument PDF)

Zmluva č. 238/2012


Názov: Hromadná licenčná zmluva
Predmet zmluvy: Udelenie licencií  
Dátum uzatvorenia: 2012-12-06
Dátum zverejnenia: 2012-12-06
238/2012 (dokument PDF)

Zmluva č. 237/2012


Názov: Zmluva o nájme nebytových priestorov
Predmet zmluvy: Prenájom priestorov
Dátum uzatvorenia: 2012-11-28
Dátum zverejnenia: 2012-11-28
237/2012 (dokument PDF)

Zmluva č. 236/2012


Názov: Zmluva o nájme nebytových priestorov
Predmet zmluvy: Prenájom priestorov
Dátum uzatvorenia: 2012-11-28
Dátum zverejnenia: 2012-11-28
236/2012 (dokument PDF)

Zmluva č. 235/2012


Názov: Zmluva o skutočnení divadelného predstavenia
Predmet zmluvy: Divadelné predstavenie- "Vrátila sa raz v noci"
Dátum uzatvorenia: 2012-11-21
Dátum zverejnenia: 2012-11-22
235/2012 (dokument PDF)

Zmluva č. 234/2012


Názov: Hromadná licenčná zmluva
Predmet zmluvy: Udelenie licencií
Dátum uzatvorenia: 2012-12-31
Dátum zverejnenia: 2013-01-25
234/2012 (dokument PDF)

Zmluva č. 233/2012


Názov: Hromadná licenčná zmluva
Predmet zmluvy: Udelenie licencií
Dátum uzatvorenia: 2012-12-31
Dátum zverejnenia: 2013-01-25
233/2012 (dokument PDF)

Zmluva č. 232/2012


Názov: Hromadná licenčná zmluva
Predmet zmluvy: Udelenie licencií
Dátum uzatvorenia: 2012-12-31
Dátum zverejnenia: 2013-01-25
232/2012 (dokument PDF)

Zmluva č. 231/2012


Názov: Hromadná licenčná zmluva
Predmet zmluvy: Udelenie licencií
Dátum uzatvorenia: 2012-12-31
Dátum zverejnenia: 2013-01-25
231/2012 (dokument PDF)

Zmluva č. 230/2012


Názov: Zmluva o spolupráci
Predmet zmluvy: Spolupráca pri organizovaní podujatia
                           KlezMinorities
Dátum uzatvorenia: 2012-11-23
Dátum zverejnenia: 2012-11-23
230/2012 (dokument PDF)

Zmluva č. 229/2012


Názov: Zmluva o spolupráci
Predmet zmluvy: Spolupráca pri organizovaní projektu
                           Slovenské Vianoce v Bratislave 2012
Dátum uzatvorenia: 2012-11-21
Dátum zverejnenia: 2012-11-22
229/2012 (dokument PDF)

Zmluva č. 228/2012


Názov: Zmluva o podnájme nebytových proestorov
Predmet zmluvy: Podnájom objektu - MDPOH
Dátum uzatvorenia: 2012-11-21
Dátum zverejnenia: 2012-11-22
228/2012 (dokument PDF)

Zmluva č. 227/2012


Názov: Zmluva o nájme nebytových priestorov
Predmet zmluvy: Nájom objektu - Stará tržnica
Dátum uzatvorenia: 2012-11-21
Dátum zverejnenia: 2012-11-22
227/2012 (dokument PDF)

Zmluva č. 226/2012


Názov: Zmluva o spolupráci a vzájomnom poskytnutí služieb
Predmet zmluvy: Úprava práv a povinností zmluvných strán
                           v súvislosti s poskytnutím vzájomnej mediálnej spolupráce
Dátum uzatvorenia: 2012-11-20
Dátum zverejnenia: 2012-11-21
226/2012 (dokument PDF)

Zmluva č. 225/2012


Názov: Zmluva o spolupráci
Predmet zmluvy: Spolupráca pri organizovaní medzinárodného
                           festivalu adventnej a vianočnej hudby
Dátum uzatvorenia: 2012-11-15
Dátum zverejnenia: 2012-11-16
225/2012 (dokument PDF)

Zmluva č. 224/2012


Názov: Zmluva o odohraní divadelného predstavenia
Predmet zmluvy: Odohranie divadelného predstavenia
                           Muflón Ancijáš
Dátum uzatvorenia: 2012-11-15
Dátum zverejnenia: 2012-11-23
224/2012 (dokument PDF)

Zmluva č. 223/2012


Názov: Zmluva o koprodukcii a spolupráci
Predmet zmluvy: Koprodukcia a spolupráca pri realizácii
                           divadelnej inscanácie: Hamlet dnes nebude
Dátum uzatvorenia: 2012-11-15
Dátum zverejnenia: 2012-11-16
223/2012 (dokument PDF)

Dodatok 1/2012 k Zmluve č. 223/2012


Predmet dodatku: Licenčná odmena a ďalšie podmienky k zmluve
Dátum uzatvorenia: 2012-12-19
Dátum zverejnenia: 2013-01-02
Dodatok 1/2012 (dokument PDF)

Zmluva č. 222/2012


Názov: Zmluva o uskutočnení divadelného predstavenia
Predmet zmluvy: Uskutočnenie divadelného predstavenia
                           Hra lásky a náhody
Dátum uzatvorenia: 2012-11-15
Dátum zverejnenia: 2012-11-16
222/2012 (dokument PDF)

Zmluva č. 221/2012


Názov: Zmluva o uskutočnení divadelného predstavenia
Predmet zmluvy: Uskutočnenie divadelného predstavenia
                           Básnik a kočka
Dátum uzatvorenia: 2012-11-15
Dátum zverejnenia: 2012-11-16
221/2012 (dokument PDF)

Zmluva č. 220/2012


Názov: Hromadná licenčná zmluva
Predmet zmluvy: Udelenie licencií  
Dátum uzatvorenia: 2012-11-19
Dátum zverejnenia: 2012-11-22
220/2012 (dokument PDF)

Zmluva č. 219/2012


Názov: Zmluva o nájme nebytových priestorov
Predmet zmluvy: Nájom objektu - Stará tržnica
Dátum uzatvorenia: 2012-11-14
Dátum zverejnenia: 2012-11-14
219/2012 (dokument PDF)

Zmluva č. 218/2012


Názov: Zmluva o nájme nebytových priestorov
Predmet zmluvy: Nájom objektu - Stará tržnica
Dátum uzatvorenia: 2012-11-09
Dátum zverejnenia: 2012-11-09
218/2012 (dokument PDF)

Zmluva č. 217/2012


Názov: Zmluva o podnájme nebytových priestorov
Predmet zmluvy: Podnájom objektu - MDPOH
Dátum uzatvorenia: 2012-11-08
Dátum zverejnenia: 2012-11-08
217/2012 (dokument PDF)

Zmluva č. 216/2012


Názov: Zmluva o spolupráci
Predmet zmluvy: Spolupráca pri organizovaní
                           koncertu: Kytica Emerichovi Kálmánovi
Dátum uzatvorenia: 2012-11-07
Dátum zverejnenia: 2012-11-08
216/2012 (dokument PDF)

Zmluva č. 215/2012


Názov: Zmluva o nájme nebytových priestorov
Predmet zmluvy: Nájom objektu - Stará tržnica
Dátum uzatvorenia: 2012-11-06
Dátum zverejnenia: 2012-11-06
215/2012 (dokument PDF)

Dodatok 2/2012 k zmluve 07 83 0523 10 00


 k zmluve 07 83 0523 10 00

Názov: Zmluva o nájme nebytových priestorov
Predmet dodatku: Úprava podmienok zmluvy
Dátum uzatvorenia dodatku: 2012-10-26
Dátum zverejnenia dodatku: 2012-10-30
Dodatok 2/2012 (dokument PDF)

Zmluva č. 213/2012


Názov: Zmluva o podnájme nebytových priestorov
Predmet zmluvy: Podnájom objektu - Stará tržnica
Dátum uzatvorenia: 2012-10-26
Dátum zverejnenia: 2012-10-29
213/2012 (dokument PDF)

Zmluva č. 212/2012


Názov: Zmluva o dodávke plynu
Predmet zmluvy: objekt - Stará tržnica
Dátum uzatvorenia: 2012-10-26
Dátum zverejnenia: 2012-10-29
212/2012 (dokument PDF)

Zmluva č. 211/2012


Názov: Zmluva o združenej dodávke elektriny
Predmet zmluvy: objekt - Stará tržnica  
Dátum uzatvorenia: 2012-10-26
Dátum zverejnenia: 2012-10-29
211/2012 (dokument PDF)

Zmluva č. 210/2012


Názov: Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd
Predmet zmluvy: objekt - Stará tržnica
Dátum uzatvorenia: 2012-10-19
Dátum zverejnenia: 2012-10-29
210/2012 (dokument PDF)

Dodatok 1/2012 k zmluve Z/BTS/Oodd/109/135/2005


k Názov: Zmluva o spolupráci
Predmet zmluvy: Spolupráca pri poskytovaní turisticko-informačných služieb
Dátum uzatvorenia dodatku: 2012-10-25
Dátum zverejnenia dodatku: 2012-10-29
Dodatok 1/2012 (dokument PDF)
zmluve Z/BTS/Oodd/109/135/2005 (dokument PDF)

Zmluva č. 209/2012


Názov: Hromadná licenčná zmluva
Predmet zmluvy: Udelenie licencií  
Dátum uzatvorenia: 2012-11-19
Dátum zverejnenia: 2012-11-22
209/2012 (dokument PDF)

Zmluva č. 208/2012


Názov: Zmluva o spolupráci
Predmet zmluvy: Spolupráca pri organizovaní  
                           Veľtrhu sociálnych aktivít
Dátum uzatvorenia: 2012-10-16
Dátum zverejnenia: 2012-10-16
208/2012 (dokument PDF)

Zmluva č. 207/2012


Názov: Zmluva o podnájme nebytových priestorov
Predmet zmluvy: Podnájom MDPOH
Dátum uzatvorenia: 2012-10-15
Dátum zverejnenia: 2012-10-15
207/2012 (dokument PDF)

Zmluva č. 206/2012


Názov: Zmluva o spolupráci
Predmet zmluvy: Spolupráca pri organizovaní  
                           Koncertu Metropolitného orchestra
Dátum uzatvorenia: 2012-10-12
Dátum zverejnenia: 2012-10-15
206/2012 (dokument PDF)

Zmluva č. 205/2012


Názov: Zmluva o pripojení
Predmet zmluvy: Pripojenie internetu
Dátum uzatvorenia: 2012-10-12
Dátum zverejnenia: 2012-10-15
205/2012 (dokument PDF)

Zmluva č. 204/2012


Názov: Zmluva o spolupráci
Predmet zmluvy: Spolupráca pri organizovaní 4.ročníka 
                           Medzinárodného festivalu gregoriánskeho chorálu
Dátum uzatvorenia: 2012-10-05
Dátum zverejnenia: 2012-10-08
204/2012 (dokument PDF)

Zmluva č. 203/2012


Názov: Zmluva o odohraní divadelného predstavenia
Predmet zmluvy: Odohranie predstavenia   
                           Kumšt
Dátum uzatvorenia: 2012-10-04
Dátum zverejnenia: 2012-10-05
203/2012 (dokument PDF)

Zmluva č. 202/2012


Názov: Smlouva na představení
Predmet zmluvy: Odohranie predstavenia  
                           Medzi nebom a ženou
Dátum uzatvorenia: 2012-10-04
Dátum zverejnenia: 2012-10-05
202/2012 (dokument PDF)

Zmluva č. 201/2012


Názov: Zmluva o uskutočnení divadelného predstavenia
Predmet zmluvy: Uskutočnenie predstavenia  
                           Skok z výšky
Dátum uzatvorenia: 2012-10-04
Dátum zverejnenia: 2012-10-05
201/2012 (dokument PDF)

Zmluva č. 200/2012


Názov: Zmluva o odohraní divadelného predstavenia
Predmet zmluvy: Odohranie predstavenia  
                           AQUAbatoláRIUM
Dátum uzatvorenia: 2012-10-04
Dátum zverejnenia: 2012-10-05
200/2012 (dokument PDF)

Zmluva č. 199/2012


Názov: Zmluva o nájme nebytových priestorov
Predmet zmluvy: Nájom Starej Tržnice na Kongres
                           Slovenskej kardiologickej spoločnosti
Dátum uzatvorenia: 2012-10-04
Dátum zverejnenia: 2012-10-05
199/2012 (dokument PDF)

Zmluva č. 198/2012


Názov: Zmluva o koprodukcii a spolupráci
Predmet zmluvy: Koproduckia a spolupráca pri vytvorení a uvádzaní divadelného 
                           predstavenia Woody Allen: Riverside Drive & Old Saybrook
Dátum uzatvorenia: 2012-10-02
Dátum zverejnenia: 2012-10-03
198/2012 (dokument PDF)

Dodatok k zmluve č. 198/2012


Predmet zmluvy: Zmena finančných podmienok
Dátum uzatvorenia: 2013-02-26
Dátum zverejnenia: 2013-02-26
Dodatok k zmluve č. 198/2012 (dokument PDF)

Zmluva č. 197/2012


Názov: Zmluva o spolupráci
Predmet zmluvy: Spolupráca pri organizovaní výstavy
                           Piaty živel Načeradský
Dátum uzatvorenia: 2012-10-02
Dátum zverejnenia: 2012-10-03
197/2012 (dokument PDF)

Zmluva č. 196/2012


Názov: Hromadná licenčná zmluva
Predmet zmluvy: Udelenie licencií
Dátum uzatvorenia: 2012-10-10
Dátum zverejnenia: 2012-10-15
196/2012 (dokument PDF)

Zmluva č. 195/2012


Názov: Hromadná licenčná zmluva
Predmet zmluvy: Udelenie licencií
Dátum uzatvorenia: 2012-10-10
Dátum zverejnenia: 2012-10-15
195/2012 (dokument PDF)

Zmluva č. 194/2012


Názov: Hromadná licenčná zmluva
Predmet zmluvy: Udelenie licencií
Dátum uzatvorenia: 2012-10-10
Dátum zverejnenia: 2012-10-15
194/2012 (dokument PDF)

Zmluva č. 193/2012


Názov: Zmluva o nájme nebytových priestorov
Predmet zmluvy: Nájom objektu Starej Tržnice 
                           pre usporiadanie podujatia: Noc výskumíkov
Dátum uzatvorenia: 2012-09-26
Dátum zverejnenia: 2012-09-26
193/2012 (dokument PDF)

Zmluva č. 192/2012


Názov: Zmluva o spolupráci
Predmet zmluvy: Spolupráca pri organizovaní podujatia 
                           Kultúrna jeseň - Koláč Metropola
Dátum uzatvorenia: 2012-09-26
Dátum zverejnenia: 2012-09-26
192/2012 (dokument PDF)

Zmluva č. 191/2012


Názov: Hromadná licenčná zmluva
Predmet zmluvy: Udelenie licencií
Dátum uzatvorenia: 2012-10-03
Dátum zverejnenia: 2012-10-05
191/2012 (dokument PDF)

Zmluva č. 190/2012


Názov: Hromadná licenčná zmluva
Predmet zmluvy: Udelenie licencií
Dátum uzatvorenia: 2012-10-03
Dátum zverejnenia: 2012-10-05
190/2012 (dokument PDF)

Zmluva č. 189/2012


Názov: Hromadná licenčná zmluva
Predmet zmluvy: Udelenie licencií
Dátum uzatvorenia: 2012-10-03
Dátum zverejnenia: 2012-10-05
189/2012 (dokument PDF)

Zmluva č. 188/2012


Názov: Zmluva o spolupráci
Predmet zmluvy: Spolupráca pri organizovaní záverečného koncertu KL a HS 2012 
                           a Medzinárodného festivalu komornej hudby - Konvergencie
                           "Zelená pošta" - 23. septembra 2012
Dátum uzatvorenia: 2012-09-20
Dátum zverejnenia: 2012-09-21
188/2012 (dokument PDF)

Zmluva č. 187/2012


Názov: Hromadná licenčná zmluva
Predmet zmluvy: Udelenie licencií
Dátum uzatvorenia: 2012-10-03
Dátum zverejnenia: 2012-10-05
187/2012 (dokument PDF)

Zmluva č. 186/2012


Názov: Protokol o zverení nehnuteľného majetku
Predmet zmluvy: Zverenie objektu Starej tržnice  
                           do správy BKIS
Dátum uzatvorenia: 2012-09-18
Dátum zverejnenia: 2012-09-19
186/2012 (dokument PDF)

Zmluva č. 185/2012


Názov: Zmluva o podnájme nebytových priestorov
Predmet zmluvy: Podnájom MDPOH pre podujatie  
                           Anasoft litera
Dátum uzatvorenia: 2012-09-13
Dátum zverejnenia: 2012-09-13
185/2012 (dokument PDF)

Zmluva č. 184/2012


Názov: Zmluva o spolupráci
Predmet zmluvy: Spolupráca pri organizovaní koncertu 
                           Metropolitného orchestra Bratislava
Dátum uzatvorenia: 2012-09-13
Dátum zverejnenia: 2012-09-13
184/2012 (dokument PDF)

Zmluva č. 183/2012


Názov: Hromadná licenčná zmluva
Predmet zmluvy: Udelenie licencií  
Dátum uzatvorenia: 2012-11-22
Dátum zverejnenia: 2012-11-23
183/2012 (dokument PDF)

Zmluva č. 182/2012


Názov: Zmluva o spolupráci
Predmet zmluvy: Spolupráca pri organizovaní  
                           Medzinárodného festivalu komornej hudby
                           Konvergencie
Dátum uzatvorenia: 2012-09-04
Dátum zverejnenia: 2012-09-04
182/2012 (dokument PDF)

Zmluva č. 181/2012


Názov: Zmluva o uskutočnení divadelného predstavenia
Predmet zmluvy: Uskutočnenie divadelného predstavenia  
                           Slapstick Sonata
Dátum uzatvorenia: 2012-08-31
Dátum zverejnenia: 2012-09-03
181/2012 (dokument PDF)

Zmluva č. 180/2012


Názov: Dohoda o spolupráci
Predmet zmluvy: Spolupráca pri organizovaní podujatia
                           Dni majstrov ÚĽUV 2012 
Dátum uzatvorenia: 2012-08-28
Dátum zverejnenia: 2012-08-28
180/2012 (dokument PDF)

Zmluva č. 179/2012


Názov: Zmluva o dodávke plynu
Predmet zmluvy: Dodávka plynu
Dátum uzatvorenia: 2012-08-21
Dátum zverejnenia: 2012-08-31
179/2012 (dokument PDF)

Dodatok č. 1/2013 k Zmluve č. 179/2012


Názov: Dodatok 1 k Zmluve o dodávke plynu č. 179/2012
Predmet dodatku: Dodávka plynu
Dátum uzatvorenia: 2012-04-25
Dátum zverejnenia: 2012-04-26
Dodatok 1 (dokument PDF)

Dodatok č. 2/2013 k Zmluve č. 179/2012


Názov: Dodatok 2 k Zmluve o dodávke plynu č. 179/2012
Predmet dodatku: Úprava zmluvy o dodávke plynu
Dátum uzatvorenia: 2013-03-29
Dátum zverejnenia: 2013-05-24
Dodatok 2 (dokument PDF)

Dodatok č. 3/2013 k Zmluve č. 179/2012


Názov: Dodatok 3 k Zmluve o dodávke plynu č. 179/2012
Predmet dodatku: Úprava zmluvy o dodávke plynu
Dátum uzatvorenia: 2013-04-30
Dátum zverejnenia: 2013-06-13
Dodatok 3 (dokument PDF)

Dodatok č. 1/2012 k Zmluve o dodávke plynuPredmet zmluvy: Dodávka plnu
Dátum uzatvorenia dodatku: 2012-08-21
Dátum zverejnenia dodatku: 2012-08-22
Dodatok č. 1/2012 (dokument PDF)
Zmluve o dodávke plynu (dokument PDF)

Zmluva č. 178/2012


Názov: Zmluva o spolupráci
Predmet zmluvy: Spolupráca pri organizovaní podujatia 
                           Pony Express
Dátum uzatvorenia: 2012-08-21
Dátum zverejnenia: 2012-08-21
178/2012 (dokument PDF)

Zmluva č. 177/2012


Názov: Zmluva o spolupráci
Predmet zmluvy: Spolupráca pri organizovaní podujatia 
                           Letný Bažant Kinematograf 2012
Dátum uzatvorenia: 2012-08-14
Dátum zverejnenia: 2012-08-14
177/2012 (dokument PDF)

Zmluva č. 176/2012


Názov: Zmluva o spolupráci
Predmet zmluvy: Spolupráca pri organizovaní 9. ročníka 
                           Festivalu historického šermu, hudby, tanca a remesiel
                           Devín 2012
Dátum uzatvorenia: 2012-08-14
Dátum zverejnenia: 2012-08-14
176/2012 (dokument PDF)

Zmluva č. 175/2012


Názov: Zmluva o spolupráci
Predmet zmluvy: Spolupráca pri organizovaní dvoch koncertov 
                           Lenky Filipovej v programe Concertino
Dátum uzatvorenia: 2012-08-14
Dátum zverejnenia: 2012-08-14
175/2012 (dokument PDF)

Zmluva č. 174/2012


Názov: Zmluva o podnájme nebytových priestorov
Predmet zmluvy: Podnájom nebytových priestorov
                           na Laurinskej - MDPOH
Dátum uzatvorenia: 2012-08-13
Dátum zverejnenia: 2012-08-14
174/2012 (dokument PDF)

Dodatok č. 1/2012 k Zmluve č. 174/2012


Dátum uzatvorenia: 2012-12-07
Dátum zverejnenia: 2012-12-10
Dodatok 1/2012 (dokument PDF)

Dodatok č. 2 k Zmluve č. 174/2012


Dátum uzatvorenia: 2012-03-22
Dátum zverejnenia: 2012-03-22
Dodatok 2/2013 (dokument PDF)

Zmluva č. 173/2012


Názov: Hromadná licenčná zmluva
Predmet zmluvy: Udelenie licencií
Dátum uzatvorenia: 2012-08-28
Dátum zverejnenia: 2012-08-31
173/2012 (dokument PDF)

Zmluva č. 172/2012


Názov: Zmluva o spolupráci
Predmet zmluvy: Spolupráca pri organizovaní 6. ročníka 
                           Osláv patróna kuchárov a cukrárov - sv. Vavrinca
Dátum uzatvorenia: 2012-08-01
Dátum zverejnenia: 2012-08-01
172/2012 (dokument PDF)

Zmluva č. 171/2012


Názov: Zmluva o spolupráci
Predmet zmluvy: Spolupráca pri organizovaní
                           Zumba - Day
Dátum uzatvorenia: 2012-08-01
Dátum zverejnenia: 2012-08-01
171/2012 (dokument PDF)

Zmluva č. 170/2012


Názov: Hromadná licenčná zmluva
Predmet zmluvy: Udelenie licencií
Dátum uzatvorenia: 2012-08-28
Dátum zverejnenia: 2012-08-30
170/2012 (dokument PDF)

Zmluva č. 169/2012


Názov: Hromadná licenčná zmluva
Predmet zmluvy: Udelenie licencií
Dátum uzatvorenia: 2012-08-28
Dátum zverejnenia: 2012-08-30
169/2012 (dokument PDF)

Zmluva č. 168/2012


Názov: Hromadná licenčná zmluva
Predmet zmluvy: Udelenie licencií
Dátum uzatvorenia: 2012-08-28
Dátum zverejnenia: 2012-08-30
168/2012 (dokument PDF)

Zmluva č. 167/2012


Názov: Hromadná licenčná zmluva
Predmet zmluvy: Udelenie licencií
Dátum uzatvorenia: 2012-08-28
Dátum zverejnenia: 2012-08-30
167/2012 (dokument PDF)

Zmluva č. 166/2012


Názov: Zmluva o nájme nebytových priestorov
Predmet zmluvy: Nájom nebytových priestorov
Dátum uzatvorenia: 2012-07-26
Dátum zverejnenia: 2012-07-27
166/2012 (dokument PDF)

Zmluva č. 165/2012


Názov: Zmluva o nájme nebytových priestorov
Predmet zmluvy: Nájom nebytových priestorov
Dátum uzatvorenia: 2012-07-26
Dátum zverejnenia: 2012-07-27
165/2012 (dokument PDF)

Zmluva č. 164/2012


Názov: Zmluva o spoločnej propagácii
Predmet zmluvy: Dlhodobá spolupráca v podpore propagácie podujatí
                           Galérie mesta Bratisalvy a BKIS
Dátum uzatvorenia: 2012-07-24
Dátum zverejnenia: 2012-07-25
164/2012 (dokument PDF)

Zmluva č. 163/2012


Názov: Zmluva o spolupráci
Predmet zmluvy: Spolupráca pri organizovaní 3. ročníka
                           Katedrálneho organového festivalu
Dátum uzatvorenia: 2012-07-24
Dátum zverejnenia: 2012-07-24
163/2012 (dokument PDF)

Zmluva č. 162/2012


Názov: Hromadná licenčná zmluva
Predmet zmluvy: Udelenie licencií
Dátum uzatvorenia: 2012-08-28
Dátum zverejnenia: 2012-08-31
162/2012 (dokument PDF)

Zmluva č. 161/2012


Názov: Hromadná licenčná zmluva
Predmet zmluvy: Udelenie licencií
Dátum uzatvorenia: 2012-08-28
Dátum zverejnenia: 2012-08-31
161/2012 (dokument PDF)

Zmluva č. 160/2012


Názov: Hromadná licenčná zmluva
Predmet zmluvy: Udelenie licencií
Dátum uzatvorenia: 2012-08-28
Dátum zverejnenia: 2012-08-31
160/2012 (dokument PDF)

Zmluva č. 159/2012


Názov: Hromadná licenčná zmluva
Predmet zmluvy: Udelenie licencií
Dátum uzatvorenia: 2012-08-28
Dátum zverejnenia: 2012-08-31
159/2012 (dokument PDF)

Zmluva č. 158/2012


Názov: Hromadná licenčná zmluva
Predmet zmluvy: Udelenie licencií
Dátum uzatvorenia: 2012-08-28
Dátum zverejnenia: 2012-08-31
158/2012 (dokument PDF)

Zmluva č. 157/2012


Názov: Zmluva o spolupráci
Predmet zmluvy: Spolupráca pri organizovaní
                           Benefičného koncertu mladých
                           talianských a slovenských operných talentov
Dátum uzatvorenia: 2012-07-20
Dátum zverejnenia: 2012-07-20
157/2012 (dokument PDF)

Zmluva č. 156/2012


Názov: Zmluva o nájme nebytových priestorov
Predmet zmluvy: Nájom zrkadlovej siene primaciálneho paláca
Dátum uzatvorenia: 2012-07-19
Dátum zverejnenia: 2012-07-19
156/2012 (dokument PDF)

Zmluva č. 155/2012Názov: Hromadná licenčná zmluva
Predmet zmluvy: Udelenie licencií
Dátum uzatvorenia: 2012-08-28
Dátum zverejnenia: 2012-08-31


155/2012 (dokument PDF)

Zmluva č. 154/2012


Názov: Hromadná licenčná zmluva
Predmet zmluvy: Udelenie licencií
Dátum uzatvorenia: 2012-08-28
Dátum zverejnenia: 2012-08-31
154/2012 (dokument PDF)

Zmluva č. 153/2012


Názov: Hromadná licenčná zmluva
Predmet zmluvy: Udelenie licencií
Dátum uzatvorenia: 2012-08-28
Dátum zverejnenia: 2012-08-31
153/2012 (dokument PDF)

Zmluva č. 152/2012


Názov: Hromadná licenčná zmluva
Predmet zmluvy: Udelenie licencií
Dátum uzatvorenia: 2012-08-28
Dátum zverejnenia: 2012-08-31
152/2012 (dokument PDF)

Zmluva č. 151/2012


Názov: Hromadná licenčná zmluva
Predmet zmluvy: Udelenie licencií
Dátum uzatvorenia: 2012-08-28
Dátum zverejnenia: 2012-08-31
151/2012 (dokument PDF)

Zmluva č. 149/2012


Názov: Hromadná licenčná zmluva
Predmet zmluvy: Udelenie licencií
Dátum uzatvorenia: 2012-08-28
Dátum zverejnenia: 2012-08-31
149/2012 (dokument PDF)

Zmluva č. 148/2012


Názov: Zmluva o spolupráci
Predmet zmluvy: Spolupráca pri organizácii podujatia
                           Cestovateľské kino
Dátum uzatvorenia: 2012-07-10
Dátum zverejnenia: 2012-07-10
148/2012 (dokument PDF)

Zmluva č. 147/2012


Názov: Zmluva o províznom predaji
Predmet zmluvy: Provízny predaj produktu dodávateľa BTB
                           Prehliadky mesta na segwayoch
Dátum uzatvorenia: 2012-07-10
Dátum zverejnenia: 2012-07-10
147/2012 (dokument PDF)

Zmluva č. 146/2012


Názov: Zmluva o províznom predaji
Predmet zmluvy: Provízny predaj produktu dodávateľa BTB
                           Večerná prehliadka - Mystériá a legendy Bratislavy
Dátum uzatvorenia: 2012-07-10
Dátum zverejnenia: 2012-07-10
146/2012 (dokument PDF)

Zmluva č. 145/2012


Názov: Zmluva o spolupráci
Predmet zmluvy: Spolupráca pri organizovaní prvého ročníka
                           Medzinárodného folklórneho festivalu - Slovakia Folk
Dátum uzatvorenia: 2012-07-06
Dátum zverejnenia: 2012-07-09
145/2012 (dokument PDF)

Zmluva č. 144/2012


Názov: Zmluva o nájme nebytových priestorov
Predmet zmluvy: Prenájom priestorov Primaciálneho paláca
Dátum uzatvorenia: 2012-07-06
Dátum zverejnenia: 2012-07-06

144/2012 (dokument PDF)

Zmluva č. 143/2012


Názov: Zmluva o spolupráci
Predmet zmluvy: Spolupráca pri organizovaní podujatí
                            v Letnej čitárni U červeného raka
Dátum uzatvorenia: 2012-06-29
Dátum zverejnenia: 2012-06-29
143/2012 (dokument PDF)

Zmluva č. 142/2012


Názov: Hromadná licenčná zmluva
Predmet zmluvy: Udelenie licencie
Dátum uzatvorenia: 2012-07-30
Dátum zverejnenia: 2012-07-31
142/2012 (dokument PDF)

Zmluva č. 141/2012


Názov: Hromadná licenčná zmluva
Predmet zmluvy: Udelenie licencie
Dátum uzatvorenia: 2012-07-30
Dátum zverejnenia: 2012-07-31
141/2012 (dokument PDF)

Zmluva č. 140/2012


Názov: Zmluva o poskytnutí sprievodcovských služieb
Predmet zmluvy: Poskytnutie sprievodcovských služieb
                           za dohodnutú odmenu
Dátum uzatvorenia: 2012-06-28
Dátum zverejnenia: 2012-06-28
140/2012 (dokument PDF)

Zmluva č. 139/2012


Názov: Zmluva o spolupráci
Predmet zmluvy: Spolupráca pri organizovaní 4. ročníka
                           Medzinárodného mládežníckeho hudobného festivalu
Dátum uzatvorenia: 2012-06-27
Dátum zverejnenia: 2012-06-27
139/2012 (dokument PDF)

Zmluva č. 138/2012


Názov: Hromadná licenčná zmluva
Predmet zmluvy: Udelenie licencie
Dátum uzatvorenia: 2012-07-30
Dátum zverejnenia: 2012-07-31
138/2012 (dokument PDF)

Zmluva č. 137/2012


Názov: Hromadná licenčná zmluva
Predmet zmluvy: Udelenie licencie
Dátum uzatvorenia: 2012-07-30
Dátum zverejnenia: 2012-07-31
137/2012 (dokument PDF)

Dodatok č. 1/2012 k zmluve č. 339/2010


Názov: Dodatok k zmluve na poskytnutie služieb
Predmet zmluvy: Predĺženie zmluvy do 31.12.2012
Celková hodnota: podľa zmluvy č. 339/2010
Dátum uzatvorenia: 2012-01-18

Dátum zverejnenia: 2012-01-18

Zmluvné strany:
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko, Židovská 1, 815 15 Bratislava, IČO: 30 794 544
Stage Hands, s. r. o., Bulíkova 1, 851 04 Bratislava, IČO: 44 690 363
Dodatok 1/2012 (dokument PDF)

Zmluva č. 136/2012

Názov: Hromadná licenčná zmluva
Predmet zmluvy: Udelenie licencie
Dátum uzatvorenia: 2012-07-30
Dátum zverejnenia: 2012-07-31
136/2012 (dokument PDF)

Zmluva č. 135/2012

Názov: Hromadná licenčná zmluva
Predmet zmluvy: Udelenie licencie
Dátum uzatvorenia: 2012-07-30
Dátum zverejnenia: 2012-07-31
135/2012 (dokument PDF)

Zmluva č. 134/2012

Názov: Hromadná licenčná zmluva
Predmet zmluvy: Udelenie licencie
Dátum uzatvorenia: 2012-07-30
Dátum zverejnenia: 2012-07-31
134/2012 (dokument PDF)

Zmluva č. 133/2012

Názov: Hromadná licenčná zmluva
Predmet zmluvy: Udelenie licencie
Dátum uzatvorenia: 2012-07-30
Dátum zverejnenia: 2012-07-31
133/2012 (dokument PDF)

Zmluva č. 132/2012

Názov: Rámcová dohoda na dodanie tovaru
Predmet zmluvy: Zásobovanie kancelárskymi potrebami
Dátum uzatvorenia: 2012-06-22
Dátum zverejnenia: 2012-06-22
132/2012 (dokument PDF)

Zmluva č. 131/2012

Názov: Licenčná zmluva
Predmet zmluvy: Udelenie licencie
Dátum uzatvorenia: 2012-06-22
Dátum zverejnenia: 2012-06-22
131/2012 (dokument PDF)

Zmluva č. 130/2012

Názov: Zmluva o spolupráci
Predmet zmluvy: Spolupráca pri organizovaní koncertu
                           Tribute to Jaro Filip
Dátum uzatvorenia: 2012-06-22
Dátum zverejnenia: 2012-06-22
130/2012 (dokument PDF)

Zmluva č. 129/2012

Názov: Zmluva o prenájme
Predmet zmluvy: Prenájom kontajnera
Dátum uzatvorenia: 2012-06-21
Dátum zverejnenia: 2012-06-21
129/2012 (dokument PDF)

Zmluva č. 128/2012

Názov: Zmluva o spolupráci
Predmet zmluvy: Spolupráca pri organozovaní 2 predstavení
                           Istropolitana Projekt 2012
Dátum uzatvorenia: 2012-06-21
Dátum zverejnenia: 2012-06-21
128/2012 (dokument PDF)

Zmluva č. 127/2012

Názov: Hromadná licenčná zmluva
Predmet zmluvy: Udelenie licencie
Dátum uzatvorenia: 2012-07-26
Dátum zverejnenia: 2012-07-30
127/2012 (dokument PDF)

Zmluva č. 126/2012

Názov: Zmluva o spolupráci
Predmet zmluvy: Spoluorganizácia cyklu
                           Hudba na Dunaji - večerné hudobné plavby
Dátum uzatvorenia: 2012-06-20
Dátum zverejnenia: 2012-06-20
126/2012 (dokument PDF)

Zmluva č. 125/2012

Názov: Zmluva o spolupráci
Predmet zmluvy: Spoluorganizácia cyklu
                           Hudba na Dunaji - plavby pre rodiny s deťmi
Dátum uzatvorenia: 2012-06-20
Dátum zverejnenia: 2012-06-20
125/2012 (dokument PDF)

Zmluva č. 124/2012

Názov: Hromadná licenčná zmluva
Predmet zmluvy: Udelenie licencie
Dátum uzatvorenia: 2012-07-26
Dátum zverejnenia: 2012-07-30
124/2012 (dokument PDF)

Zmluva č. 123/2012

Názov: Hromadná licenčná zmluva
Predmet zmluvy: Udelenie licencie
Dátum uzatvorenia: 2012-07-26
Dátum zverejnenia: 2012-07-30
123/2012 (dokument PDF)

Zmluva č. 122/2012

Názov: Hromadná licenčná zmluva
Predmet zmluvy: Udelenie licencie
Dátum uzatvorenia: 2012-07-26
Dátum zverejnenia: 2012-07-30
122/2012 (dokument PDF)

Zmluva č. 121/2012

Názov: Zmluva o podpore a spolupráci
Predmet zmluvy: Podpora a spolupráca pri usporiadaní festivalu
                           Viva Musica! v rámci KLaHS BA 2012
Dátum uzatvorenia: 2012-06-20
Dátum zverejnenia: 2012-06-20
121/2012 (dokument PDF)

Zmluva č. 120/2012

Názov: Zmluva o nájme nehnuteľnosti
Predmet zmluvy: Prenájom Starej tržnice za účelom usporiadania
                           festivalu Viva Musica!
Dátum uzatvorenia: 2012-06-19
Dátum zverejnenia: 2012-06-20
120/2012 (dokument PDF)

Zmluva č. 119/2012

Názov: Zmluva o podnájme nebytových priestorov
Predmet zmluvy: Podnájom MDPOH pre podujatie
                           75. výročie založenia STU
Dátum uzatvorenia: 2012-06-19
Dátum zverejnenia: 2012-06-19
119/2012 (dokument PDF)

Zmluva č. 118/2012

Názov: Zmluva o reklame a propagácii
Predmet zmluvy: Propagácia, prezentácia a reklama
                           spoločnosti Skanska SK
Dátum uzatvorenia: 2012-06-18
Dátum zverejnenia: 2012-06-18
118/2012 (dokument PDF)

Zmluva č. 117/2012

Názov: Zmluva o reklame a propagácii
Predmet zmluvy: Propagácia, prezentácia a reklama
                           spoločnosti Ballymore EUROVEA
Dátum uzatvorenia: 2012-06-14
Dátum zverejnenia: 2012-06-14
117/2012 (dokument PDF)

Zmluva č. 116/2012

Názov: Zmluva o reklame KL a HS
Predmet zmluvy: Propagácia KL a HS
Dátum uzatvorenia: 2012-06-14
Dátum zverejnenia: 2012-06-14
116/2012 (dokument PDF)

Zmluva č. 115/2012

Názov: Zmluva o reklame
Predmet zmluvy: Reklama a propagácia
                           Grand Prix Bratislava CSIO - W
Dátum uzatvorenia: 2012-06-14
Dátum zverejnenia: 2012-06-14
115/2012 (dokument PDF)

Zmluva č. 114/2012

Názov: Zmluva o spolupráci
Predmet zmluvy: Spoluorganizácia podujatia
                           Bratislava Street Art Festival
Dátum uzatvorenia: 2012-06-14
Dátum zverejnenia: 2012-06-14
114/2012 (dokument PDF)

Zmluva č. 113/2012

Názov: Zmluva o spolupráci
Predmet zmluvy: Spolupráca pri realizácii
                           Medzinárodného gitarového festivalu J.K.Mertza
Dátum uzatvorenia: 2012-06-13
Dátum zverejnenia: 2012-06-13
113/2012 (dokument PDF)

Zmluva č. 112/2012

Názov: Zmluva o spolupráci
Predmet zmluvy: Spolupráca pri organizovaní
                           Umbria vo fotografiách a obrzoch
Dátum uzatvorenia: 2012-06-12
Dátum zverejnenia: 2012-06-12
112/2012 (dokument PDF)

Zmluva č. 111/2012

Názov: Hromadná licenčná zmluva
Predmet zmluvy: Udelenie licencií
Dátum uzatvorenia: 2012-06-20
Dátum zverejnenia: 2012-06-21
111/2012 (dokument PDF)

Zmluva č. 110/2012

Názov: Hromadná licenčná zmluva
Predmet zmluvy: Udelenie licencií
Dátum uzatvorenia: 2012-06-20
Dátum zverejnenia: 2012-06-21
110/2012 (dokument PDF)

Zmluva č. 109/2012

Názov: Hromadná licenčná zmluva
Predmet zmluvy: Udelenie licencií
Dátum uzatvorenia: 2012-06-20
Dátum zverejnenia: 2012-06-21
109/2012 (dokument PDF)

Zmluva č. 107/2012

Názov: Zmluva o poskytovaní parkovacích služieb
Predmet zmluvy: Parkovacie miesta
Dátum uzatvorenia: 2012-06-11
Dátum zverejnenia: 2012-06-14
107/2012 (dokument PDF)

Zmluva č. 106/2012

Názov: Hromadná licenčná zmluva
Predmet zmluvy: Udelenie licencií
Dátum uzatvorenia: 2012-06-19
Dátum zverejnenia: 2012-06-21
106/2012 (dokument PDF)

Zmluva č. 105/2012

Názov: Zmluva o mediálnej spolupráci
Predmet zmluvy: Vzájomná propagácia
Dátum uzatvorenia: 2012-06-07
Dátum zverejnenia: 2012-06-07
105/2012 (dokument PDF)

Zmluva č. 104/2012

Názov: Zmluva o províznom predaji
Predmet zmluvy: Provízny predaj
Dátum uzatvorenia: 2012-06-05
Dátum zverejnenia: 2012-06-05
104/2012 (dokument PDF)

Zmluva č. 103/2012

Názov: Zmluva o províznom predaji
Predmet zmluvy: Provízny predaj produktu
                           Prehliadka mesta Bratislavy
Dátum uzatvorenia: 2012-06-05
Dátum zverejnenia: 2012-06-05

Dátum uzatvorenia: 2012-07-10
Dátum zverejnenia: 2012-07-10
103/2012 (dokument PDF)
Príloha č. 1 (dokument PDF)

Zmluva č. 102/2012

Názov: Zmluva o vydaní a používaní Platobnej karty
Predmet zmluvy: Platobná karta
Dátum uzatvorenia: 2012-06-05
Dátum zverejnenia: 2012-06-05
102/2012 (dokument PDF)

Zmluva č. 101/2012

Názov: Zmluva o podnájme nebytových priestorov
Predmet zmluvy: Podnájom za účelom usporiadania akcie:
                           Módna prehliadka Roberta Bartolena
Dátum uzatvorenia: 2012-06-05
Dátum zverejnenia: 2012-06-05
101/2012 (dokument PDF)

Zmluva č. 100/2012

Názov: Zmluva o spolupráci
Predmet zmluvy: Propagačné služby
Dátum uzatvorenia: 2012-06-05
Dátum zverejnenia: 2012-06-05
100/2012 (dokument PDF)

Zmluva č. 99/2012

Názov: Zmluva o spolupráci
Predmet zmluvy: Spolupráca pri organizácii koncertu
                           The Dowland Project
Dátum uzatvorenia: 2012-06-01
Dátum zverejnenia: 2012-06-01
99/2012 (dokument PDF)

Zmluva č. 98/2012

Názov: Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd
Predmet zmluvy: Dodávka pitnej vody, odvádzanie odpadových vôd

Dátum uzatvorenia: 2011-11-25
Dátum zverejnenia: 2012-05-31
98/2012 (dokument PDF)
Všeobecné obchodné podmienky

Zmluva č. 97/2012

Názov: Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd
Predmet zmluvy: Dodávka pitnej vody, odvádzanie odpadových vôd

Dátum uzatvorenia: 2011-11-25
Dátum zverejnenia: 2012-05-31
97/2012 (dokument PDF)
Všeobecné obchodné podmienky

Zmluva č. 96/2012

Názov: Zmluva o podpore a spolupráci pri konaní
            Letných shakespearovských slávností v rámci Kultúrneho leta 
            a Hradné slávnosti Bratislava 2012
Predmet zmluvy: Podpora a spolupráca festivalu pod záštitou primátora
Dátum uzatvorenia: 2012-05-30
Dátum zverejnenia: 2012-05-30
96/2012 (dokument PDF)

Zmluva č. 95/2012

Názov: Rámcová zmluva o spolupráci
Predmet zmluvy: Spolupráca a podpora podujatí VŠMU a BKIS
Dátum uzatvorenia: 2012-05-30
Dátum zverejnenia: 2012-05-30
95/2012 (dokument PDF)

Zmluva č. 94/2012

Názov: Zmluva o spolupráci
Predmet zmluvy: Spolupráca na realizácii medzinárodnej výstavy diel
                           "Socha a objekt XVII."
Dátum uzatvorenia: 2012-05-29
Dátum zverejnenia: 2012-05-30
94/2012 (dokument PDF)

Zmluva č. 93/2012

Názov: Zmluva o spolupráci
Predmet zmluvy: Spolupráca pri organizovaní podujatia
                           Večer tanečného umenia VŠMU
Dátum uzatvorenia: 2012-05-25
Dátum zverejnenia: 2012-05-25
93/2012 (dokument PDF)

Zmluva č. 92/2012

Názov: Zmluva o spolupráci
Predmet zmluvy: Organizovanie festivalového projektu 
                           Musica Sacra Bratislava
Dátum uzatvorenia: 2012-05-22
Dátum zverejnenia: 2012-05-22
92/2012 (dokument PDF)

Zmluva č. 91/2012

Názov: Zmluva o bežnom účte
Predmet zmluvy: Zriadenie účtov

Názov: Zmluva o zriadení a využívaní služby Homebanking
Predmet zmluvy: Úprava práv a povinností pri zriadení služby Homebanking
Dátum uzatvorenia zmlúv: 2012-05-22
Dátum zverejnenia zmlúv: 2012-05-22

Zmluvné strany:
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko, Židovská 1, 815 15 Bratislava, IČO: 30 794 544
Slovenská sporiteľňa a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653 
91/2012 - 1 (dokument PDF)
Všeobecné obchodné podmienky
Sadzobník poplatkov a náhrad
91/2012 - 2 (dokument PDF)
Obchodné podmienky pre elektronické služby

Zmluva č. 90/2012

Názov: Zmluva o spolupráci
Predmet zmluvy: Spolupráca pri výstave - Kabinet Jana Švankmajera
Celková hodnota: Podľa zmluvy
Dátum uzatvorenia: 2012-05-15
Dátum zverejnenia: 2012-05-15

Zmluvné strany:
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko, Židovská 1, 815 15 Bratislava, IČO: 30 794 544
PhDr. Ivan Melicherčík, Pieskovcová 59, 841 07 Bratislava
90/2012 (dokument PDF)

Dodatok č. 1/2012 k zmluve č. 90/2012

k Zmluve č. 90/2012

Názov: Dodatok ku Zmluva o spolupráci č. 90/2012
Predmet dodatku: Doplnenie článku II: Práva a povinnosti zmluvných strán 
Celková hodnota: Podľa zmluvy 90/2012
Dátum uzatvorenia: 2012-05-16
Dátum zverejnenia: 2012-05-16

Zmluvné strany:
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko, Židovská 1, 815 15 Bratislava, IČO: 30 794 544
PhDr. Ivan Melicherčík, Pieskovcová 59, 841 07 Bratislava
Dodatok 1/2012 (dokument PDF)

Zmluva č. 89/2012

Názov: Zmluva o províznom predaji
Predmet zmluvy: Provízny predaj preukazov Bratislava City Card
Celková hodnota: Podľa zmluvy
Dátum uzatvorenia: 2012-05-15
Dátum zverejnenia: 2012-05-15

Zmluvné strany:
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko, Židovská 1, 815 15 Bratislava, IČO: 30 794 544
Senetus, s.r.o., Tobrucká 4, 811 02 Bratislava, IČO: 35 746 521
89/2012 (dokument PDF)

Zmluva č. 88/2012

Názov: Zmluva o spolupráci
Predmet zmluvy: Spolupráca pri podpore podujatia Noc múzeí a galérií
Celková hodnota: 230,00 € bez DPH
Dátum uzatvorenia: 2012-05-11
Dátum zverejnenia: 2012-05-11

Zmluvné strany:
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko, Židovská 1, 815 15 Bratislava, IČO: 30 794 544
Slovenská národná galéria, Riečna 1, 815 13 Bratislava, IČO: 00 164 712
88/2012 (dokument PDF)

Zmluva č. 87/2012

Názov: Zmluva o uskutočnení divadelného predstavenia
Predmet zmluvy: Uskutočnenie divadelného predstavenia: "Eugen Onegin"
Celková hodnota: 2.300,00 € vrátane DPH
Dátum uzatvorenia: 2012-05-03
Dátum zverejnenia: 2012-05-03

Zmluvné strany:
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko, Židovská 1, 815 15 Bratislava, IČO: 30 794 544
Divadlo Jána Palárika Trnava, Trojičné nám. 2, 917 01 Trnava, IČO: 00 228 681
87/2012 (dokument PDF)

Zmluva č. 86/2012

Názov: Zmluva o poskytnutí služby
Predmet zmluvy: Zabezpečenie BOZP
Celková hodnota: 190,00 € / mesiac bez DPH
Dátum uzatvorenia: 2012-05-03
Dátum zverejnenia: 2012-05-03

Zmluvné strany:
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko, Židovská 1, 815 15 Bratislava, IČO: 30 794 544
Ing. Štefan Kuruc - Agentúra ANTI, Štefánikova 31, 811 05 Bratislava, IČO: 30 131 715 
86/2012 (dokument PDF)

Zmluva č. 85/2012

Názov: Zmluva o poskytnutí služby
Predmet zmluvy: Zabezpečenie požiarnej ochrany
Celková hodnota: 250,00 € / mesiac bez DPH
Dátum uzatvorenia: 2012-05-03
Dátum zverejnenia: 2012-05-03

Zmluvné strany:
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko, Židovská 1, 815 15 Bratislava, IČO: 30 794 544
Ing. Štefan Kuruc - Agentúra ANTI, Štefánikova 31, 811 05 Bratislava, IČO: 30 131 715 
85/2012 (dokument PDF)

Zmluva č. 84/2012

Názov: Hromadná licenčná zmluva
Predmet zmluvy: Udelenie licencie
Celková hodnota: podľa zmluvy
Dátum uzatvorenia: 2012-05-17
Dátum zverejnenia: 2012-05-21

Zmluvné strany:
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko, Židovská 1, 815 15 Bratislava, IČO: 30 794 544
SOZA, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava, IČO: 178 454
84/2012 (dokument PDF)

Zmluva č. 83/2012

Názov: Zmluva o poskytnutí služby
Predmet zmluvy: Inštalácia plachty na reklamných hypercubov BKIS
Celková hodnota: 15.480,00 € bez DPH
Dátum uzatvorenia: 2012-04-24
Dátum zverejnenia: 2012-04-24

Zmluvné strany:
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko, Židovská 1, 815 15 Bratislava, IČO: 30 794 544
QAConsult, s.r.o., Kupeckého 3, 821 08 Bratislava, IČO: 44 089 571 
83/2012 (dokument PDF)

Zmluva č. 82/2012

Názov: Zmluva o poskytnutí služby
Predmet zmluvy: Výlep plagátov na výlepových plochách BKIS v Bratislave
Celková hodnota: 5.360,00 € bez DPH
Dátum uzatvorenia: 2012-04-24
Dátum zverejnenia: 2012-04-24

Zmluvné strany:
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko, Židovská 1, 815 15 Bratislava, IČO: 30 794 544
Abakis, s.r.o., Sv. Vincenta 2, 821 03 Bratislava, IČO: 35 770 503 
82/2012 (dokument PDF)

Zmluva č. 81/2012

Názov: Poistná zmluva
Predmet zmluvy: Havarijné poistenie vozidla
Celková hodnota: 243,71 € / rok s DPH
Dátum uzatvorenia: 2012-04-16
Dátum zverejnenia: 2012-04-24

Zmluvné strany:
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko, Židovská 1, 815 15 Bratislava, IČO: 30 794 544
Kooperatíva poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava, IČO: 00 585 441
81/2012 (dokument PDF)

Zmluva č. 80/2012

Názov: Poistná zmluva
Predmet zmluvy: Havarijné poistenie vozidla
Celková hodnota: 215,03 € / rok s DPH
Dátum uzatvorenia: 2012-04-20
Dátum zverejnenia: 2012-04-24

Zmluvné strany:
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko, Židovská 1, 815 15 Bratislava, IČO: 30 794 544
Kooperatíva poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava, IČO: 00 585 441
80/2012 (dokument PDF)

Zmluva č. 79/2012

Názov: Poistná zmluva
Predmet zmluvy: Havarijné poistenie vozidla
Celková hodnota: 149,90 €/rok s DPH
Dátum uzatvorenia: 2012-04-18
Dátum zverejnenia: 2012-04-23

Zmluvné strany:
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko, Židovská 1, 815 15 Bratislava, IČO: 30 794 544
Kooperatíva poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava, IČO: 00 585 441
79/2012 (dokument PDF)

Zmluva č. 78/2012

Názov: Zmluva o podnájme nebytových priestorov
Predmet zmluvy: Podnájom priestorov v MDPOH
Celková hodnota: 3090,84 € bez DPH
Dátum uzatvorenia: 2012-04-20
Dátum zverejnenia: 2012-04-20

Zmluvné strany:
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko, Židovská 1, 815 15 Bratislava, IČO: 30 794 544
Základná umelecká škola Ľ. Rajtera, Sklenárova 5, 821 09 Bratislava, IČO: 31 780 725
78/2012 (dokument PDF)

Zmluva č. 77/2012

Názov: Zmluva o spolupráci
Predmet zmluvy: Spoluorganizácia podujatia Deň rodiny
Celková hodnota: Podľa zmluvy
Dátum uzatvorenia: 2012-04-20
Dátum zverejnenia: 2012-04-23

Zmluvné strany:
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko, Židovská 1, 815 15 Bratislava, IČO: 30 794 544
Fórum kresťanských inštitúcií, Gorkého 15, 811 01 Bratislava, IČO: 36 075 710
77/2012 (dokument PDF)

Zmluva č. 76/2012

Názov: Zmluva o mediálnej spolupráci
Predmet zmluvy: Propagácia loga
Celková hodnota: 1.145,00 € s DPH
Dátum uzatvorenia: 2012-04-20
Dátum zverejnenia: 2012-04-20

Zmluvné strany:
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko, Židovská 1, 815 15 Bratislava, IČO: 30 794 544
STAR production, s. r. o., Dr. V. Clementisa 10, 821 02 Bratislava, IČO: 35 890 851
76/2012 (dokument PDF)

Zmluva č. 75/2012

Názov: Poistná zmluva
Predmet zmluvy: Havarijné poistenie vozidla
Celková hodnota: 257,40 €/rok s DPH
Dátum uzatvorenia: 2012-04-12
Dátum zverejnenia: 2012-04-19

Zmluvné strany:
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko, Židovská 1, 815 15 Bratislava, IČO: 30 794 544
Kooperativa poisťovňa, a. s., Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 1, IČO: 00 585 441
75/2012 (dokument PDF)

Zmluva č. 74/2012

Názov: Poistná zmluva
Predmet zmluvy: Havarijné poistenie vozidla
Celková hodnota: 452,23 €/rok s DPH
Dátum uzatvorenia: 2012-04-13
Dátum zverejnenia: 2012-04-19

Zmluvné strany:
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko, Židovská 1, 815 15 Bratislava, IČO: 30 794 544
Kooperativa poisťovňa, a. s., Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 1, IČO: 00 585 441
74/2012 (dokument PDF)

Zmluva č. 73/2012

Názov: Zmluva o uskutočnení divadelného predstavenia
Predmet zmluvy: Divadelné predstavenie: "Kouzelná noc a Letní den"
Celková hodnota: 40.000,00 CZK s DPH
Dátum uzatvorenia: 2012-04-17
Dátum zverejnenia: 2012-04-19

Zmluvné strany:
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko, Židovská 1, 815 15 Bratislava, IČO: 30 794 544
Film&TV production, Bayerova 12a, 602 00 Brno, Česká republika, IČO: 40 449 921
73/2012 (dokument PDF)

Zmluva č. 72/2012

Názov: Hromadná licenčná zmluva
Predmet zmluvy: Udelenie licencie
Celková hodnota: podľa zmluvy
Dátum uzatvorenia: 2012-04-24
Dátum zverejnenia: 2012-04-26

Zmluvné strany:
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko, Židovská 1, 815 15 Bratislava, IČO: 30 794 544
SOZA, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava, IČO: 00 178 454
72/2012 (dokument PDF)

Zmluva č. 71/2012

Názov: Hromadná licenčná zmluva
Predmet zmluvy: Udelenie licencie
Celková hodnota: podľa zmluvy
Dátum uzatvorenia: 2012-04-24
Dátum zverejnenia: 2012-04-26

Zmluvné strany:
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko, Židovská 1, 815 15 Bratislava, IČO: 30 794 544
SOZA, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava, IČO: 00 178 454
71/2012 (dokument PDF)

Zmluva č. 70/2012

Názov: Hromadná licenčná zmluva
Predmet zmluvy: Udelenie licencie
Celková hodnota: podľa zmluvy
Dátum uzatvorenia: 2012-04-24
Dátum zverejnenia: 2012-04-26

Zmluvné strany:
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko, Židovská 1, 815 15 Bratislava, IČO: 30 794 544
SOZA, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava, IČO: 00 178 454
70/2012 (dokument PDF)

Zmluva č. 69/2012

Názov: Hromadná licenčná zmluva
Predmet zmluvy: Udelenie licencie
Celková hodnota: podľa zmluvy
Dátum uzatvorenia: 2012-04-24
Dátum zverejnenia: 2012-04-26

Zmluvné strany:
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko, Židovská 1, 815 15 Bratislava, IČO: 30 794 544
SOZA, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava, IČO: 00 178 454
69/2012 (dokument PDF)

Zmluva č. 68/2012

Názov: Hromadná licenčná zmluva
Predmet zmluvy: Udelenie licencie
Celková hodnota: podľa zmluvy
Dátum uzatvorenia: 2012-04-24
Dátum zverejnenia: 2012-04-26

Zmluvné strany:
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko, Židovská 1, 815 15 Bratislava, IČO: 30 794 544
SOZA, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava, IČO: 00 178 454
68/2012 (dokument PDF)

Zmluva č. 67/2012

Názov: Zmluva o uskutočnení divadelného predstavenia
Predmet dohody: Práva a povinnosti pri uskutočnení predstavenia
Celková hodnota: 3.000,00 € vrátane DPH
Dátum uzatvorenia: 2012-04-11
Dátum zverejnenia: 2012-04-13

Zmluvné strany:
Divadlo Andreja Bagara v Nitre, Svätoplukovo nám. 4, 950 53 Nitra, IČO: 00 164 895
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko, Židovská 1, 815 15 Bratislava, IČO: 30 794 544
67/2012 (dokument PDF)

Zmluva č. 66/2012

Názov: Zmluva o odohraní divadelného predstavenia
Predmet zmluvy: Uskutočnenie dvoch divadelných hier
Celková hodnota: 800,00 € vrátane DPH
Dátum uzatvorenia: 2012-04-11
Dátum zverejnenia: 2012-04-13

Zmluvné strany:
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko, Židovská 1, 815 15 Bratislava, IČO: 30 794 544
Bábkové divadlo na rázcestí, Skuteckého 14, 975 90 Banská Bystrica, IČO: 35 985 381
66/2012 (dokument PDF)

Zmluva č. 65/2012

Názov: Licenčná zmluva
Predmet zmluvy: Udelenie licencie na použitie diela
Celková hodnota: podľa zmluvy
Dátum uzatvorenia: 2012-04-11
Dátum zverejnenia: 2012-04-16

Zmluvné strany:
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko, Židovská 1, 815 15 Bratislava, IČO: 30 794 544
LITA, autorská spoločnosť, Mozartova 9, 810 01 Bratislava, IČO: 420 166
65/2012 (dokument PDF)

Zmluva č. 64/2012

Názov: Dohoda o prevode telefónneho čísla
Predmet dohody: Ukončenie platnosti Zmluvy o pripojení
Celková hodnota: -
Dátum uzatvorenia: 2012-04-04
Dátum zverejnenia: 2012-04-05

Zmluvné strany:
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko, Židovská 1, 815 15 Bratislava, IČO: 30 794 544
Orange Slovensko, a. s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35 697 270
64/2012 (dokument PDF)

Zmluva č. 63/2012

Názov: Dohoda o prevode telefónneho čísla
Predmet dohody: Ukončenie platnosti Zmluvy o pripojení
Celková hodnota: -
Dátum uzatvorenia: 2012-04-04
Dátum zverejnenia: 2012-04-05

Zmluvné strany:
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko, Židovská 1, 815 15 Bratislava, IČO: 30 794 544
Orange Slovensko, a. s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35 697 270
63/2012 (dokument PDF)

Zmluva č. 62/2012

Názov: Dohoda o prevode telefónneho čísla
Predmet dohody: Ukončenie platnosti Zmluvy o pripojení
Celková hodnota: -
Dátum uzatvorenia: 2012-04-04
Dátum zverejnenia: 2012-04-05

Zmluvné strany:
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko, Židovská 1, 815 15 Bratislava, IČO: 30 794 544
Orange Slovensko, a. s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35 697 270
62/2012 (dokument PDF)

Zmluva č. 61/2012

Názov: Zmluva o uskutočnení divadelného predstavenia 
Predmet zmluvy: Uskutočnenie divadelného predstavenia: "Dvojitá rezervácia"
Celková hodnota: 1.200,00 € vrátane DPH
Dátum uzatvorenia: 2012-04-04
Dátum zverejnenia: 2012-04-04

Zmluvné strany:
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko, Židovská 1, 815 15 Bratislava, IČO: 30 794 544
Divadlo Andreja Bagara v Nitre, Svätoplukovo nám. 4, 950 53 Nitra, IČO: 00 164 895
61/2012 (dokument PDF)

Zmluva č. 60/2012

Názov: Zmluva o uskutočnení divadelného predstavenia
Predmet zmluvy: Uskutočnenie divadelného predstavenia: "Goldbergovské variácie"
Celková hodnota: 2.500,00 € vrátane DPH
Dátum uzatvorenia: 2012-04-04
Dátum zverejnenia: 2012-04-04

Zmluvné strany:
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko, Židovská 1, 815 15 Bratislava, IČO: 30 794 544
Slovenské komorné divadlo, Divadelná 1, 036 80 Martin, IČO: 36 145 301
60/2012 (dokument PDF)

Zmluva č. 59/2012

Názov: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MKSR 
Predmet zmluvy: Poskytnutie dotácie prostredníctvom kultúrnych poukazov
Celková hodnota: podľa zmluvy
Dátum uzatvorenia: 2012-04-04
Dátum zverejnenia: 2012-04-04

Zmluvné strany:
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko, Židovská 1, 815 15 Bratislava, IČO: 30 794 544
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Námestie SNP 33, 813 31 Bratislava, IČO: 00 165 182
59/2012 (dokument PDF)

Zmluva č. 58/2012

Názov: Zmluva o dielo na tlač veľkoplošných tlačovín 
Predmet zmluvy: Tlač veľkoplošných tlačovín
Celková hodnota: 8.537,00 € bez DPH
Dátum uzatvorenia: 2012-04-04
Dátum zverejnenia: 2012-04-04

Zmluvné strany:
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko, Židovská 1, 815 15 Bratislava, IČO: 30 794 544
Progress Promotion Bratislava, s. r. o., Ursínyho 6, 831 02 Bretislava, IČO: 31 320 597
58/2012 (dokument PDF)

Zmluva č. 57/2012

Názov: Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu a služieb CK Dising
Predmet zmluvy: Vydanie a poskytnutie kvalifikovaného certifikátu
Celková hodnota: podľa zmluvy
Dátum uzatvorenia: 2012-03-30
Dátum zverejnenia: 2012-04-03

Zmluvné strany:
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko, Židovská 1, 815 15 Bratislava, IČO: 30 794 544
LLARIK, s. r. o., Pažitná 37, 926 01 Sereď, IČO: 36 243 701
57/2012 (dokument PDF)

Zmluva č. 56/2012

Názov: Zmluva o zabezpečení hudobnej skupiny HEX 
Predmet zmluvy: Hudobná produkcia
Celková hodnota: 2.800,00 € bez DPH
Dátum uzatvorenia: 2012-03-27
Dátum zverejnenia: 2012-03-30

Zmluvné strany:
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko, Židovská 1, 815 15 Bratislava, IČO: 30 794 544
Tormentor group, s. r. o., Riazanská 67, 831 03 Bratislava, IČO: 36 359 602
56/2012 (dokument PDF)

Dodatok č. 1/2012 k zmluve č. 56/2012

k zmluve č. 56/2012

Názov: Dodatok ku zmluve o zabezpečení hudobnej produkcie skupiny HEX 
Predmet zmluvy: Zmena podmienok zmluvy č. 56/2012
Celková hodnota: 250,00 € vrátane DPH
Dátum uzatvorenia: 2012-04-04
Dátum zverejnenia: 2012-04-04

Zmluvné strany:
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko, Židovská 1, 815 15 Bratislava, IČO: 30 794 544
Tormentor group, s. r. o., Riazanská 67, 831 03 Bratislava, IČO: 36 359 602
Dodatok 1/2012 (dokument PDF)

Zmluva č. 55/2012

Názov: Zmluva o spolupráci
Predmet zmluvy: Spolupráca pri organizovaní festivalu
Celková hodnota: podľa zmluvy
Dátum uzatvorenia: 2012-03-30
Dátum zverejnenia: 2012-03-30

Zmluvné strany:
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko, Židovská 1, 815 15 Bratislava, IČO: 30 794 544
Divadelný ústav, Jakubovo námestie 12, 813 57 Bratislava, IČO: 00 164 691
55/2012 (dokument PDF)

Dodatok č. 1/2012 k zmluve č. 55/2012

k zmluve č. 55/2012

Názov: Dodatok č. 1 k zmluve o spolupráci č. 55/2012
Predmet dodatku: Presné podmienky licenčných poplatkov a tantiém
Celková hodnota: podľa dodatku a zmluvy
Dátum uzatvorenia: 2012-04-25
Dátum zverejnenia: 2012-04-25

Zmluvné strany:
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko, Židovská 1, 815 15 Bratislava, IČO: 30 794 544
Divadelný ústav, Jakubovo námestie 12, 813 57 Bratislava, IČO: 00 164 691
1/2012 (dokument PDF)

Zmluva č. 54/2012

Názov: Hromadná licenčná zmluva
Predmet zmluvy: Udelenie licencie
Celková hodnota: podľa zmluvy
Dátum uzatvorenia: 2012-04-04
Dátum zverejnenia: 2012-04-13

Zmluvné strany:
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko, Židovská 1, 815 15 Bratislava, IČO: 30 794 544
SOZA, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava, IČO: 178 454
54/2012 (dokument PDF)

Zmluva č. 53/2012

Názov: Rámcová zmluva o spolupráci
Predmet zmluvy: Spolupráca a vzájomná podpora podujatí SNG a BKIS
Celková hodnota: 100,00 € bez DPH
Dátum uzatvorenia: 2012-03-30
Dátum zverejnenia: 2012-03-30

Zmluvné strany:
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko, Židovská 1, 815 15 Bratislava, IČO: 30 794 544
Slovenská národná galéria, Riečna 1, 815 13 Bratislava, IČO: 00 164 712
53/2012 (dokument PDF)

Zmluva č. 52/2012

Názov: Zmluva o dielo
Predmet zmluvy: Tlač propagačných publikácií
Celková hodnota: 21.549,00 € bez DPH
Dátum uzatvorenia: 2012-03-27
Dátum zverejnenia: 2012-03-27

Zmluvné strany:
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko, Židovská 1, 815 15 Bratislava, IČO: 30 794 544
Dolis, s. r. o., Dostojevského rad č. 1, 811 09 Bratislava, IČO: 35 698 586
52/2012 (dokument PDF)

Zmluva č. 51/2012

Názov: Zmluva o spolupráci
Predmet zmluvy: Spolupráca pri organizovaní festivalu
Celková hodnota: podľa zmluvy
Dátum uzatvorenia: 2012-03-27
Dátum zverejnenia: 2012-03-27

Zmluvné strany:
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko, Židovská 1, 815 15 Bratislava, IČO: 30 794 544
BE COOL, s. r. o., Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava, IČO: 35 751 452
51/2012 (dokument PDF)

Zmluva č. 50/2012

Názov: Zmluva o spolupráci
Predmet zmluvy: Vzájomná spolupráca 
Celková hodnota: 1.800,00 € bez DPH
Dátum uzatvorenia: 2012-03-27
Dátum zverejnenia: 2012-03-27

Zmluvné strany:
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko, Židovská 1, 815 15 Bratislava, IČO: 30 794 544
Jemné melódie, s. r. o., Dr. Vladimíra Clementisa 10, 821 02 Bratislava, IČO: 00 603 686
50/2012 (dokument PDF)

Zmluva č. 49/2012

Názov: Zmluva o poskytovaní služieb
Predmet zmluvy: Vykonávanie dohodnutej činnosti
Celková hodnota: podľa zmluvy
Dátum uzatvorenia: 2012-03-27
Dátum zverejnenia: 2012-03-27

Zmluvné strany:
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko, Židovská 1, 815 15 Bratislava, IČO: 30 794 544
Bratislavská organizácia cestovného ruchu- BTB, Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava, IČO: 42 259 088
49/2012 (dokument PDF)

Dodatok č. 1/2012 ku zmluve č. 49/2012

ku zmluve č. 49/2012

Názov: Dodatok ku zmluve o poskytovaní služieb
Predmet dodatku: Úprava doby trvania zmluvy
Celková hodnota: podľa zmluvy
Dátum uzatvorenia: 2012-06-05
Dátum zverejnenia: 2012-06-05

Zmluvné strany:
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko, Židovská 1, 815 15 Bratislava, IČO: 30 794 544
Bratislavská organizácia cestovného ruchu- BTB, Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava, IČO: 42 259 088
Dodatok 1/2012 (dokument PDF)

Zmluva č. 48/2012

Názov: Zmluva o spolupráci
Predmet zmluvy: Spoločná organizácia koncertov
Celková hodnota: podľa zmluvy
Dátum uzatvorenia: 2012-03-20
Dátum zverejnenia: 2012-03-26

Zmluvné strany:
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko, Židovská 1, 815 15 Bratislava, IČO: 30 794 544
Metropolitný orchester Bratislava, Palisády 26, 811 06 Bratislava, IČO: 31 808 930
48/2012 (dokument PDF)

Zmluva č. 47/2012

Názov: Zmluva o spolupráci
Predmet zmluvy: Spolupráca pri organizovaní podujatia
Celková hodnota: podľa zmluvy
Dátum uzatvorenia: 2012-03-16
Dátum zverejnenia: 2012-03-19

Zmluvné strany:
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko, Židovská 1, 815 15 Bratislava, IČO: 30 794 544
Bratislava Music Agency, Záhumenská 3, 841 06 Bratislava, IČO: 36 835 072
47/2012 (dokument PDF)

Zmluva č. 46/2012

Názov: Hromadná licenčná zmluva
Predmet zmluvy: Udelenie licencie
Celková hodnota: podľa zmluvy
Dátum uzatvorenia: 2012-03-22
Dátum zverejnenia: 2012-03-26

Zmluvné strany:
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko, Židovská 1, 815 15 Bratislava, IČO: 30 794 544
SOZA- Slovenský ochranný zväz autorský, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava, IČO: 00 178 454
46/2012 (dokument PDF)

Zmluva č. 45/2012

Názov: Hromadná licenčná zmluva
Predmet zmluvy: Udelenie licencie
Celková hodnota: podľa zmluvy
Dátum uzatvorenia: 2012-03-22
Dátum zverejnenia: 2012-03-26

Zmluvné strany:
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko, Židovská 1, 815 15 Bratislava, IČO: 30 794 544
SOZA- Slovenský ochranný zväz autorský, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava, IČO: 00 178 454
45/2012 (dokument PDF)

Zmluva č. 44/2012

Názov: Zmluva o spolupráci
Predmet zmluvy: Spoluorganizácia podujatia
Celková hodnota: podľa zmluvy
Dátum uzatvorenia: 2012-03-16
Dátum zverejnenia: 2012-03-19

Zmluvné strany:
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko, Židovská 1, 815 15 Bratislava, IČO: 30 794 544
Fórum kresťanských inštitúcií, Gorkého 18, 811 01 Bratislava, IČO: 36 075 710
44/2012 (dokument PDF)

Zmluva č. 43/2012

Názov: Zmluva o nájme nebytových priestorov
Predmet zmluvy: Prenájom priestorov v objekte Primaciálneho paláca
Celková hodnota: 101,00 € bez DPH
Dátum uzatvorenia: 2012-03-05
Dátum zverejnenia: 2012-03-19

Zmluvné strany:
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko, Židovská 1, 815 15 Bratislava, IČO: 30 794 544
Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava IČO: 00 603 481
43/2012 (dokument PDF)

Dodatok č. 1-2012 k zmluve č. 267/2009

(dokument PDF) k  (dokument PDF)

Odkaz na Všeobecné obchodné podmienky GTS Slovakia, a. s.:

Názov: Dodatok k zmluve o pripojení
Predmet dodatku: Zmena znenia článku 3.1. zmluvy 267/2009
Celková hodnota: podľa zmluvy
Dátum uzatvorenia: 2012-03-07
Dátum zverejnenia: 2012-03-15

Zmluvné strany:
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko, Židovská 1, 815 15 Bratislava, IČO: 30 794 544
GTS Slovakia, a. s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35 795 662
Dodatok 1/2012
Zmluve 267/2009

http://www.gts.sk/sk/zakaznicka-podpora/zmluvne-podmienky-a-informacie.shtml

(dokument PDF) k  (dokument PDF)

Odkaz na Všeobecné obchodné podmienky GTS Slovakia, a. s.:

Názov: Dodatok k zmluve o pripojení
Predmet dodatku: Zmena znenia článku 3.1. zmluvy 267/2009
Celková hodnota: podľa zmluvy
Dátum uzatvorenia: 2012-03-07
Dátum zverejnenia: 2012-03-15

Zmluvné strany:
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko, Židovská 1, 815 15 Bratislava, IČO: 30 794 544
GTS Slovakia, a. s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35 795 662

Zmluva č. 42/2012

Názov: Dohoda o ukončení nájmu
k Predmet dohody: Ukončenie nájmu
Celková hodnota: Podľa zmluvy
Dátum uzatvorenia: 2012-03-09
Dátum zverejnenia: 2012-03-09

Zmluvné strany:
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko, Židovská 1, 815 15 Bratislava, IČO: 30 794 544
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Priaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava, IČO: 00 603 481
42/2012 (dokument PDF)
zmluve o nájme nebytových priestorov č. 078309950400 zo dňa 20.1.2005 (dok. PDF)

Zmluva č. 41/2012

Názov: Dohoda o ukončení nájmu
k Predmet dohody: Ukončenie nájmu
Celková hodnota: Podľa zmluvy
Dátum uzatvorenia: 2012-03-09
Dátum zverejnenia: 2012-03-09

Zmluvné strany:
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko, Židovská 1, 815 15 Bratislava, IČO: 30 794 544
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Priaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava, IČO: 00 603 481
41/2012 (dokument PDF)
zmluve o nájme nebytových priestorov č. 078309970400 zo dňa 20.1.2005 (dok. PDF)

Zmluva č. 40/2012

Názov: Zmluva o uskutočnení divadelného predstavenia
Predmet zmluvy: Divadelné predstavenie "Misantrop"
Celková hodnota: 1.000,00 € s DPH
Dátum uzatvorenia: 2012-02-27
Dátum zverejnenia: 2012-02-28

Zmluvné strany:
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko, Židovská 1, 815 15 Bratislava, IČO: 30 794 544
Divadlo BuranTeatr, o. s., Podnásepní 18, 602 00 Brno, Česká republika, IČO: 27 052 460
40/2012 (dokument PDF)

Zmluva č. 39/2012

Názov: Zmluva o uskutočnení divadelného predstavenia
Predmet zmluvy: Divadelné predstavenie "Bosé nohy v parku"
Celková hodnota: 1.300,00 € s DPH
Dátum uzatvorenia: 2012-02-27
Dátum zverejnenia: 2012-02-28

Zmluvné strany:
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko, Židovská 1, 815 15 Bratislava, IČO: 30 794 544
Občianske združenie AEON, Wolkrova 21, 851 01 Bratislava, IČO: 31 820 328
39/2012 (dokument PDF)

Zmluva č. 38/2012

Názov: Zmluva o uskutočnení divadelného predstavenia
Predmet zmluvy: Divadelné predstavenie "Bosé nohy v parku"
Celková hodnota: 3.000,00 € s DPH
Dátum uzatvorenia: 2012-02-27
Dátum zverejnenia: 2012-02-28

Zmluvné strany:
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko, Židovská 1, 815 15 Bratislava, IČO: 30 794 544
Mestské kultúrne stredisko, Nám. Š. M. Daxnera 1, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 00 358 649
38/2012 (dokument PDF)

Zmluva č. 37/2012

Názov: Zmluva o uskutočnení divadelného predstavenia
Predmet zmluvy: Divadelné predstavenie "Stalin v Žiline"
Celková hodnota: 1.500,00 € s DPH
Dátum uzatvorenia: 2012-02-24
Dátum zverejnenia: 2012-02-28

Zmluvné strany:
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko, Židovská 1, 815 15 Bratislava, IČO: 30 794 544
Mestské divadlo Žilina, Horný val č. 3 010 01 Žilina, IČO: 30 229 839
37/2012 (dokument PDF)

Zmluva č. 36/2012

Názov: Mandátna zmluva
Predmet zmluvy: Účtovnícke práce
Celková hodnota: 670,00 € s DPH
Dátum uzatvorenia: 2012-02-24
Dátum zverejnenia: 2012-02-28

Zmluvné strany:
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko, Židovská 1, 815 15 Bratislava, IČO: 30 794 544
Ing. Tatiana Trnková, Na Barinách 2702/8, 962 21 Lieskovec, IČO: 37 058 151

Názov: Dodatok č. 1/2013 k Mandátnej zmluve č. 36/2012
Predmet dodatku: úprava rozsahu a odplaty
Dátum uzatvorenia: 2013-03-14
Dátum zverejnenia: 2013-03-25
36/2012 (dokument PDF)

Dodatok č. 1/2013 (dokument pdf)

Názov: Mandátna zmluva
Predmet zmluvy: Účtovnícke práce
Celková hodnota: 670,00 € s DPH
Dátum uzatvorenia: 2012-02-24
Dátum zverejnenia: 2012-02-28

Zmluvné strany:
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko, Židovská 1, 815 15 Bratislava, IČO: 30 794 544
Ing. Tatiana Trnková, Na Barinách 2702/8, 962 21 Lieskovec, IČO: 37 058 151

Názov: Dodatok č. 1/2013 k Mandátnej zmluve č. 36/2012
Predmet dodatku: úprava rozsahu a odplaty
Dátum uzatvorenia: 2013-03-14
Dátum zverejnenia: 2013-03-25

Zmluva č. 35/2012

Názov: Kúpno-predajná zmluva

Predmet zmluvy: Predaj vyradeného majetku
Celková hodnota: 10,00 € bez DPH
Dátum uzatvorenia: 2012-02-27
Dátum zverejnenia: 2012-02-28

Zmluvné strany:
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko, Židovská 1, 815 15 Bratislava, IČO: 30 794 544
Mgr.art. František Király, Púpavová č. 23, 841 04 Bratislava


35/2012 (dokument PDF)

Zmluva č. 34/2012

Názov: Zmluva o spolupráci
Predmet zmluvy: Spolupráca na príprave podujatia: "Slávik 2011"
Celková hodnota: podľa zmluvy
Dátum uzatvorenia: 2012-02-22
Dátum zverejnenia: 2012-02-22

Zmluvné strany:
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko, Židovská 1, 815 15 Bratislava, IČO: 30 794 544
FORZA, a. s., Skuteckého 23, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 035 092
34/2012 (dokument PDF)

Zmluva č. 33/2012

Názov: Zmluva o podnájme nebytových priestorov
Predmet zmluvy: Podnájom priestorov divadla MDPOH
Celková hodnota: 1,00 € bez DPH
Dátum uzatvorenia: 2012-02-22
Dátum zverejnenia: 2012-02-22

Zmluvné strany:
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko, Židovská 1, 815 15 Bratislava, IČO: 30 794 544
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, Špitálska 4,6,8, 816 43 Bratislava, IČO: 00 681 156
33/2012 (dokument PDF)

Zmluva č. 32/2012

Názov: Zmluva o spolupráci
Predmet zmluvy: Vzájomná spolupráca na projekte "Tri prasiatka"
Celková hodnota: 600,00 € bez DPH
Dátum uzatvorenia: 2012-02-17
Dátum zverejnenia: 2012-02-17

Zmluvné strany:
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko, Židovská 1, 815 15 Bratislava, IČO: 30 794 544
Jemné melódie, s. r. o., Dr. Vladimíra Clementisa 10, 821 02 Bratislava, IČO: 00 603 686
32/2012 (dokument PDF)

Zmluva č. 31/2012

Názov: Zmluva o spolupráci
Predmet zmluvy: Vytvorenie programového vstupu
Celková hodnota: podľa zmluvy
Dátum uzatvorenia: 2012-02-15
Dátum zverejnenia: 2012-02-17

Zmluvné strany:
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko, Židovská 1, 815 15 Bratislava, IČO: 30 794 544
Tanečná škola Jagermajster, ul. 29. augusta 38, 811 09 Bratislava, IČO: 11 667 711
31/2012 (dokument PDF)

Zmluva č. 30/2012

Názov: Zmluva o podnájme nebytových priestorov
Predmet zmluvy: Podnájom priestorov MDPOH
Celková hodnota: 1,00 € bez DPH
Dátum uzatvorenia: 2012-02-17
Dátum zverejnenia: 2012-02-17

Zmluvné strany:
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko, Židovská 1, 815 15 Bratislava, IČO: 30 794 544
Ars ante portas, o. z., Sklenárova 42, 821 09 Bratislava, IČO: 30 858 127
30/2012 (dokument PDF)

Zmluva č. 29/2012

Názov: Zmluva na zaistenie vystúpenia
Predmet zmluvy: Zaistenie vystúpenia na podujatie "Bratislavský bál"
Celková hodnota: 8.000,00 €/ bez DPH
Dátum uzatvorenia: 2012-02-13
Dátum zverejnenia: 2012-02-15

Zmluvné strany:
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko, Židovská 1, 815 15 Bratislava, IČO: 30 794 544
Art Vision, Kunice 40, 251 63 Stránčice, Česká republika, IČO: 47 620 897
29/2012 (dokument PDF)

Zmluva č. 28/2012

Názov: Zmluva o spolupráci
Predmet zmluvy: Spolupráca na podujatí "Bratislavský Bál"
Celková hodnota: 2.700,00 € bez DPH
Dátum uzatvorenia: 2012-02-15
Dátum zverejnenia: 2012-02-15

Zmluvné strany:
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko, Židovská 1, 815 15 Bratislava, IČO: 30 794 544
City Gate, s. r. o., Vlčie hrdlo 90, 821 07 Bratislava, IČO: 35 833 106
28/2012 (dokument PDF)

Zmluva č. 27/2012

Názov: Zmluva na poskytovanie služieb
Predmet zmluvy: Zabezpečenie cateringových služieb
Celková hodnota: 17.744,50 €bez DPH
Dátum uzatvorenia: 2012-02-13
Dátum zverejnenia: 2012-02-13

Zmluvné strany:
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko, Židovská 1, 815 15 Bratislava, IČO: 30 794 544
Congress Service Slovakia, s. r. o., Palackého 22, 811 08 Bratislava, IČO: 31 390 315
27/2012 (dokument PDF)

Zmluva č. 26/2012

Názov: Hromadná licenčná zmluva
Predmet zmluvy: Udelenie licencie
Celková hodnota: podľa zmluvy
Dátum uzatvorenia: 2012-03-06
Dátum zverejnenia: 2012-03-08

Zmluvné strany:
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko, Židovská 1, 815 15 Bratislava, IČO: 30 794 544
SOZA- Slovenský ochranný zväz autorský, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava, IČO: 00 178 454
26/2012 (dokument PDF)

Zmluva č. 25/2012

Názov: Zmluva o poskytnutí poradenských služieb vo verejnom obstarávaní
Predmet zmluvy: Poskytnutie služieb odborne spôsobilej osoby
Celková hodnota: 1.000,00 € bez DPH
Dátum uzatvorenia: 2012-02-09
Dátum zverejnenia: 2012-02-09

Zmluvné strany:
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko, Židovská 1, 815 15 Bratislava, IČO: 30 794 544
Nexus Consulting, s. r. o., č. 107, 925 22 Jánovce, IČO: 46 474 561
25/2012 (dokument PDF)

Zmluva č. 24/2012

Názov: Zmluva o reklame
Predmet zmluvy: Propagácia obchodného mena
Celková hodnota: 7.000,00 € bez DPH
Dátum uzatvorenia: 2012-02-09
Dátum zverejnenia: 2012-02-09

Zmluvné strany:
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko, Židovská 1, 815 15 Bratislava, IČO: 30 794 544
A.R.K. Technické služby, s. r. o., Kopčianska 82D, 851 01 Bratislava, IČO: 36 869 945
24/2012 (dokument PDF)

Zmluva č. 23/2012

Názov: Zmluva o reklame
Predmet zmluvy: Propagácia obchodného mena
Celková hodnota: 10.000,00 € bez DPH
Dátum uzatvorenia: 2012-02-09
Dátum zverejnenia: 2012-02-09

Zmluvné strany:
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko, Židovská 1, 815 15 Bratislava, IČO: 30 794 544
Siemens, s. r. o., Stromová 9, 831 01 Bratislava, IČO: 31 349 307
23/2012 (dokument PDF)

Zmluva č. 22/2012

Názov: Hromadná licenčná zmluva
Predmet zmluvy: Udelenie licencie
Celková hodnota: podľa zmluvy
Dátum uzatvorenia: 2012-02-21
Dátum zverejnenia: 2012-02-23

Zmluvné strany:
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko, Židovská 1, 815 15 Bratislava, IČO: 30 794 544
Slovenský ochranný zväz autorský, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2, IČO: 00 178 454
22/2012 (dokument PDF)

Zmluva č. 21/2012

Názov: Zmluva o spolupráci a propagácii
Predmet zmluvy: Spolupráca na podujatí- Bratislavský bál
Celková hodnota: 41.666,67 € s DPH
Dátum uzatvorenia: 2012-02-13
Dátum zverejnenia: 2012-02-14

Zmluvné strany:
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko, Židovská 1, 815 15 Bratislava, IČO: 30 794 544
Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava, IČO: 36 063 606
21/2012 (dokument PDF)

Zmluva č. 20/2012

Názov: Zmluva o nájme nehnuteľností
Predmet zmluvy: Prenájom objektu Starej tržnice
Celková hodnota: 1,00 € bez DPH
Dátum uzatvorenia: 2012-02-15
Dátum zverejnenia: 2012-02-15

Zmluvné strany:
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko, Židovská 1, 815 15 Bratislava, IČO: 30 794 544
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava, IČO: 00 603 481
20/2012 (dokument PDF)

Zmluva č. 19/2012

Názov: Smlouva na představení
Predmet zmluvy: Divadelné predstavenie - Medzi nebom a ženou
Celková hodnota: 40 000 CZK vrátane DPH
Dátum uzatvorenia: 2012-02-01
Dátum zverejnenia: 2012-02-03

Zmluvné strany:
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko, Židovská 1, 815 15 Bratislava, IČO: 30 794 544
Divadelní spolek Frída, Slovinská 4, 612 00 Brno, IČO: 68 692 129
19/2012 (Dokument PDF)

Zmluva č. 18/2012

Názov: Zmluva o odohraní divadelného predstavenia
Predmet zmluvy: Divadelné predstavenie - Oidipus
Celková hodnota: 2 000 € vrátane DPH
Dátum uzatvorenia: 2012-02-01
Dátum zverejnenia: 2012-02-03

Zmluvné strany:
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko, Židovská 1, 815 15 Bratislava, IČO: 30 794 544
Slovenské komorné divadllo, Divadelná 1, 036 80 Martin, IČO: 36 145 301
18/2012 (dokument PDF)

Zmluva č. 17/2012

Názov: Zmluva o uskutočnení divadelného predstavenia
Predmet zmluvy: Divadelné predstavenie - Mŕtve duše
Celková hodnota: 3 000 € vrátane DPH
Dátum uzatvorenia: 2012-02-01
Dátum zverejnenia: 2012-02-02

Zmluvné strany:
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko, Židovská 1, 815 15 Bratislava, IČO: 30 794 544
Divadlo Andreja Bagara v Nitre, Svätoplukovo nám. 4, 950 53 Nitra, IČO: 00 164 895
17/2012 (dokument PDF)

Zmluva č. 16/2012

Názov: Zmluva o reklame
Predmet zmluvy: Propagácia obchodného mena
Celková hodnota: 3 000 € bez DPH
Dátum uzatvorenia: 2012-02-01
Dátum zverejnenia: 2012-02-02

Zmluvné strany:
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko, Židovská 1, 815 15 Bratislava, IČO: 30 794 544
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava, IČO: 35 850 370
16/2012 (dokument PDF)

Zmluva č. 15/2012

Názov: Zmluva o uverejnení inzercie
Predmet zmluvy: Inzercia - Zlaté stránky
Celková hodnota: 222 € s DPH
Dátum uzatvorenia: 2012-02-01
Dátum zverejnenia: 2012-02-02

Zmluvné strany:
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko, Židovská 1, 815 15 Bratislava, IČO: 30 794 544
MEDIATEL, s.r.o., Prešovská 38/B, 821 02 Bratislava, IČO: 35 859 415
15/2012 (dokument PDF)

Zmluva č. 14/2012

Názov: Zmluva o spolupráci
Predmet zmluvy: Spolupráca na projekte Bratislavský bál
Celková hodnota: 850,00 € bez DPH
Dátum uzatvorenia: 2012-01-30
Dátum zverejnenia: 2012-01-30

Zmluvné strany:
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko, Židovská 1, 815 15 Bratislava, IČO: 30 794 544
Jemné melódie, s. r. o., Dr. Vladimira Clementisa 10, 821 02 Bratislava, IČO: 00 603 686
14/2012 (dokument PDF)

Zmluva č. 13/2012

Názov: Zmluva o uskutočnení divadelného predstavenia
Predmet zmluvy: Divadelné predstavenie- EZOP
Celková hodnota: 950,00 € s DPH
Dátum uzatvorenia: 2012-01-26
Dátum zverejnenia: 2012-01-27

Zmluvné strany:
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko, Židovská 1, 815 15 Bratislava, IČO: 30 794 544
Divadelné centrum Martin, A. Kmeťa 28, 036 01 Martin, IČO: 42 215 838
13/2012 (dokument PDF)

Zmluva č. 12/2012

Názov: Zmluva o reklame
Predmet zmluvy: Propagácia obchodného mena
Celková hodnota: 33.000,00 € bez DPH
Dátum uzatvorenia: 2012-01-12
Dátum zverejnenia: 2012-01-27

Zmluvné strany:
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko, Židovská 1, 815 15 Bratislava, IČO: 30 794 544
HB Reavis Slovakia, a. s., Prievozská 4, 821 09 Bratislava, IČO: 31 346 065
12/2012 (dokument PDF)

Zmluva č. 11/2012

Názov: Zmluva o zabezpečeovaní zdravotnej služby predlekárskej prvej pomoci
Predmet zmluvy: Zabezpečeovanie zdravotnej služby v objektoch BKIS
Celková hodnota: 5,99 €/hod. bez DPH
Dátum uzatvorenia: 2012-01-26
Dátum zverejnenia: 2012-01-30

Zmluvné strany:
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko, Židovská 1, 815 15 Bratislava, IČO: 30 794 544
Zdravotná služby MEDICA Bratislava, o. z., Gercenova 33, 851 01 Bratislava, IČO: 42 127 785
11/2012 (dokument PDF)

Zmluva č. 10/2012

Názov: Hromadná licenčná zmluva
Predmet zmluvy: Udelenie licencie
Dátum uzatvorenia: 2012-02-03
Dátum zverejnenia: 2012-02-09

Zmluvné strany:
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko, Židovská 1, 815 15 Bratislava, IČO: 30 794 544
SOZA- Slovenský ochranný zväz autorský, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava, IČO: 00 178 454
10/2012 (dokument PDF)

Zmluva č. 9/2012

Názov: Príkazná zmluva
Predmet zmluvy: Realizácia zákazky- verejné obstarávanie
Celková hodnota: 400,00 € bez DPH
Dátum uzatvorenia: 2012-01-20
Dátum zverejnenia: 2012-01-27

Zmluvné strany:
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko, Židovská 1, 815 15 Bratislava, IČO: 30 794 544
"fyzická osoba"
9/2012 (dokument PDF)

Zmluva č. 8/2012

Názov: Zmluva o podnájme nebytových priestorov
Predmet zmluvy: Podnájom priestorov MDPOH
Celková hodnota: 3.756,00 € bez DPH
Dátum uzatvorenia: 2012-01-27
Dátum zverejnenia: 2012-01-27

Zmluvné strany:
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko, Židovská 1, 815 15 Bratislava, IČO: 30 794 544
J.P., s. r. o., Stará Vajnorská 11, 831 04 Bratislava, IČO: 35 821 167
8/2012 (dokument PDF)

Zmluva č. 7/2012

Názov: Zmluva o vystúpení súboru Divadla
Predmet zmluvy: Divadelné predstavenie- "Hodiny jdou pozpátku"
Celková hodnota: 100.000,00 CZK vrátane DPH
Dátum uzatvorenia: 2012-01-27
Dátum zverejnenia: 2012-02-06

Zmluvné strany:
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko, Židovská 1, 815 15 Bratislava, IČO: 30 794 544
Divadlo Semafor, o. p. s., Lomená 702/52, 162 00 Praha 6 Sřešovice, IČO: 28 450 647
7/2012 (dokument PDF)

Zmluva č. 6/2012

Názov: Hromadná licenčná zmluva
Predmet zmluvy:Udelenie licencie
Celková hodnota: podľa zmluvy
Dátum uzatvorenia: 2012-02-15
Dátum zverejnenia: 2012-02-20

Zmluvné strany:
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko, Židovská 1, 815 15 Bratislava, IČO: 30 794 544
Slovenský ochranný zväz autorský, Rastislavova 3, 821 08 Bratosôava. IČO: 00 178 454
6/2012 (dokument PDF)

Zmluva č. 5/2012

Názov: Rámcová zmluva o preprave
Predmet zmluvy: Preprava určených vecí
Celková hodnota: 5,00 €/hod. bez DPH
Dátum uzatvorenia: 2012-01-18
Dátum zverejnenia: 2012-01-18

Zmluvné strany:
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko, Židovská 1, 815 15 Bratislava, IČO: 30 794 544
Marián Pavlík- AVI-NON, Haanova 4, 851 04 Bratislava, IČO: 32 217 285
5/2012 (dokument PDF)

Zmluva č. 4/2012

Názov: Zmluva na poskytnutie osvetľovacích služieb
Predmet zmluvy: Osvetľovacie práce, servisné práce
Celková hodnota: 9.110,00 € s DPH
Dátum uzatvorenia: 2012-01-18
Dátum zverejnenia: 2012-01-18

Zmluvné strany:
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko, Židovská 1, 815 15 Bratislava, IČO: 30 794 544
Miroslav Waldecker- ITD Systems, Trenčianska 81/20, 018 51 Nová Dubnica, IČO: 41 460 570
4/2012 (dokument PDF)

Zmluva č. 3/2012

Názov: Zmluva na poskytnutie služieb javiskového technika divadla
Predmet zmluvy: Práce na javiskovej technike, servisné práce
Celková hodnota: 6.624,00 € s DPH
Dátum uzatvorenia: 2012-01-18
Dátum zverejnenia: 2012-01-18

Zmluvné strany:
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko, Židovská 1, 815 15 Bratislava, IČO: 30 794 544
Jaroslav Grebeči, Macharova 11, 851 01 Bratislava, IČO: 34 443 801
3/2012 (dokument PDF)

Dodatok č. 1/2012 k Zmluve č. 3/2012

Dátum uzatvorenia: 2012-10-15
Dátum zverejnenia: 2012-10-15
Dodatok 1/2012 (dokument PDF)

Zmluva č. 2/2012

Názov: Zmluva na poskytnutie zvukárskych služieb
Predmet zmluvy: Zvukárske práce, servisné práce
Celková hodnota: 7.600,00 € s DPH
Dátum uzatvorenia: 2012-01-18
Dátum zverejnenia: 2012-01-18

Zmluvné strany:
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko, Židovská 1, 815 15 Bratislava, IČO: 30 794 544
Róbert Borák, Anenská 1, 811 05 Bratislava, IČO: 41 838 581
2/2012 (dokument PDF)

Dodatok č. 1/2012 k Zmluve č. 2/2012

Dátum uzatvorenia: 2012-10-12
Dátum zverejnenia: 2012-10-15
Dodatok 1/2012 (dokument PDF)

Zmluva č. 1/2012

Názov: Zmluva o prenájme
Predmet zmluvy: Prenájom osvetľovacej techniky
Celková hodnota: 26.795,00 € s DPH
Dátum uzatvorenia: 2012-01-18
Dátum zverejnenia: 2012-01-18

Zmluvné strany:
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko, Židovská 1, 815 15 Bratislava, IČO: 30 794 544
HJM, s. r. o., Vazovova 9/B, 811 07 Bratislava, IČO: 46 016 031
1/2012 (dokument PDF)

Dodatok č. 1/2012 k Zmluve č. 1/2012

Dátum uzatvorenia: 2012-10-19
Dátum zverejnenia: 2012-10-19
Dodatok 1/2012 (dokument PDF)

Zmluva č. 339/2010

Názov: Zmluva na poskytnutie služieb 
Predmet zmluvy: Pomocné služby
Celková hodnota: 4,88 €/hod. s DPH
Dátum uzatvorenia: 2010-12-21
Dátum zverejnenia: 2012-01-18

Zmluvné strany:
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko, Židovská 1, 815 15 Bratislava, IČO: 30 794 544
Stage Hands, s. r. o., Bulíkova 1, 851 04 Bratislava, IČO: 44 690 363