Zmluvy- č.1-100

Zmluva č. 100/2011


Partner: Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu

Predmet zmluvy: Prenájom priestorov

Dátum zverejnenia: 2011-05-21

Zmluva č. 100/2011

Zmluva č. 99/2011


Partner: Corner SK, s. r. o.

Predmet zmluvy: Prenájom priestorov, služby

Dátum zverejnenia: 2011-05-24

Zmluva č. 99/2011

Zmluva č. 98/2011


Partner: URA, s. r. o.

Predmet zmluvy: Prechodné ubytovanie pre turistov

Dátum zverejnenia: 2011-05-19

Zmluva č. 98/2011

Zmluva č. 97/2011


Partner: Fórum kresťanských inštitúcií

Predmet zmluvy: Spoluorganizácia podujatia: "Deň rodiny"

Dátum zverejnenia: 2011-05-19

Zmluva č. 97/2011

Zmluva č. 96/2011


Partner: Divadelní spolek Frída, ČR

Predmet zmluvy: Divadelné predstavenie: "Kosa"

Dátum zverejnenia: 2011-05-19

Zmluva č. 96/2011

Zmluva č. 95/2011


Partner: Bratislava Music Agency, s. r. o.

Predmet zmluvy: Spolupráca na podujatí MUSICA SACRA BRATISLAVA

Dátum zverejnenia: 2011-05-19

Zmluva č. 95/2011

Zmluva č. 94/2011


Partner: LIFTSTAV, s. r. o.

Predmet zmluvy: Vykonávanie údržby a opráv výťahov

Dátum zverejnenia: 2011-05-12

Zmluva č. 94/2011

Zmluva č. 93/2011


Partner: Sharkam V.I.P. Catering, s. r. o.

Predmet zmluvy: Reklama a propagácia

Dátum zverejnenia: 2011-05-05

Zmluva č. 93/2011

Zmluva č. 92/2011


Partner: FOPA- Fotoklub profesionálov a amatérov

Predmet zmluvy: Spolupráca pri organizovaní fotofestivalu

Dátum zverejnenia: 2011-05-05

Zmluva č. 92/2011

Zmluva č. 91/2011


Partner: Základná škola s Materskou školou M. R. Štefánika, Bratislava

Predmet zmluvy: Prenájom priestorov

Dátum zverejnenia: 2011-05-05

Zmluva č. 91/2011

Zmluva č. 90/2011


Partner: Bábkové divadlo na Rázcestí

Predmet zmluvy: Divadelné predstavenie: "Pištáčik"

Dátum zverejnenia: 2011-05-05

Zmluva č. 90/2011

Zmluva č. 89/2011


Partner: Bábkové divadlo na Rázcestí

Predmet zmluvy: Divadelné predstavenie: "Princezná na hrášku"

Dátum zverejnenia: 2011-05-05

Zmluva č. 89/2011

Zmluva č. 88/2011


Partner: Cirk la Putyka, o. p. s.

Predmet zmluvy: Divadelné predstavenie

Dátum zverejnenia: 2011-05-05

Zmluva č. 88/2011

Zmluva č. 87/2011


Partner: "fyzická osoba"

Predmet zmluvy: Poskytovanie sprievodcvoských služieb

Dátum zverejnenia: 2011-05-05

Zmluva č. 87/2011

Zmluva č. 86/2011


Partner: Austria Trend Hotel Bratislava

Predmet zmluvy: Bratislava City Card- preukazy

Dátum zverejnenia: 2011-05-05

Zmluva č. 86/2011

Zmluva č. 85/2011


Partner: VÚB banka, a. s.

Predmet zmluvy: Akceptácia platobných kariet

Dátum zverejnenia: 2011-05-05

Zmluva č. 85/2011

Zmluva č. 84/2011


Partner: SW Mobility, s. r. o.

Predmet zmluvy: Prenájom priestorov

Dátum zverejnenia: 2011-04-28

Zmluva č. 84/2011

Dodatok č. 3 k zmluve č. 84/2011

 

Dodatok č. 3 k zmluve č. 84/2011

Dodatok č. 2 k zmluve č. 84/2011

 

Dodatok č. 2 k zmluve č. 84/2011

Dodatok č. 1 k zmluve č. 84/2011


Partner: SW Mobility, s. r. o.

Predmet dodatku: Zmena doby nájmu

Dátum zverejnenia: 2011-06-07

Dodatok č. 1 k zmluve č. 84/2011

Zmluva č. 83/2011


Partner: REGENCY CASINOS International, a. s.

Predmet zmluvy: Ukončenie spolupráce

Dátum zverejnenia: 2011-04-26

Zmluva č. 83/2011

Zmluva č. 82/2011


Partner: Občianske združenie AEON

Predmet zmluvy: Divadelné predstavenie: "Bosé nohy v parku"

Dátum zverejnenia: 2011-04-26

Zmluva č. 82/2011

Zmluva č. 81/2011


Partner: Divadlo Jána Palárika Trnava

Predmet zmluvy: Divadelné predstavenie: Zmierenie alebo dobrodružstvo
                                                                  pri obžínkoch
Dátum zverejnenia: 2011-04-26

Zmluva č. 81/2011

Zmluva č. 80/2011


Partner: Divadlo Bez zábradlí, s. r. o.

Predmet zmluvy: Divadelné predstavenie: Jakub a jeho pán

Dátum zverejnenia: 2011-04-26

Zmluva č. 80/2011

Zmluva č. 79/2011


Partner: Divadlo Andreja Bagara v Nitre

Predmet zmluvy: Divadelné predstavenie: "Bosé nohy v Parku"

Dátum zverejnenia: 2011-04-26

Zmluva č. 79/2011

Zmluva č. 78/2011


Partner: Daňový úrad Bratislava I.

Predmet zmluvy: Dohoda o spôsobe doručovania písomností

Dátum zverejnenia: 2011-04-26

Zmluva č. 78/2011

Zmluva č. 77/2011


Partner: "fyzická osoba"

Predmet zmluvy: Licencia

Dátum zverejnenia: 2011-04-26

Zmluva č. 77/2011

Zmluva č. 76/2011


Partner: "fyzická osoba"

Predmet zmluvy: Licencia

Dátum zverejnenia: 2011-04-26

Zmluva č. 76/2011

Zmluva č. 75/2011


Partner: Městské divadlo Brno, príspevková organizácia

Predmet zmluvy: Divadelné predstavenie: "Charleyova teta"

Dátum zverejnenia: 2011-04-26

Zmluva č. 75/2011

Zmluva č. 74/2011


Partner: Všeobecná úverová banka, a. s.

Predmet zmluvy: Akceptácia platobných kariet American Express

Dátum zverejnenia: 2011-04-26

Zmluva č. 74/2011

Zmluva č. 73/2011


Partner: FANSPORT, s. r. o.

Predmet zmluvy: Prenájom priestorov

Dátum zverejnenia: 2011-04-19

Zmluva č. 73/2011

Zmluva č. 72/2011


Partner: Spoločnosť J. N. Hummela, nezisková organizácia

Predmet zmluvy: Stanovenie podmienok spolupráce na podujatia

Dátum zverejnenia: 2011-04-15

Zmluva č. 72/2011

Zmluva č. 71/2011


Partner: Bratislava Music Agency

Predmet zmluvy: Spolupráca na organizovaní podujatia "Slovakia Cantat 2011"

Dátum zverejnenia: 2011-04-13

Zmluva č. 71/2011

Zmluva č. 70/2011


Partner: Nadácia PONTIS

Predmet zmluvy: Spolupráca na podujatí

Dátum zverejnenia: 2011-04-13

Zmluva č. 70/2011

Zmluva č. 69/2011


Partner: FIFFBA- Nezisková organizácia

Predmet zmluvy: Spolupráca pri príprave a realizácii akcie

Dátum zverejnenia: 2011-04-12

Zmluva č. 69/2011

Dodatok č. 1 k zmluve č. 69/2011


Partner: Nezisková organizácia FIFFBA

Predmet dodatku: Zmena spôsobu fakturácie

Dátum zverejnenia: 2011-04-28

Dodatok č. 1 k zmluve č. 69/2011

Zmluva č. 68/2011


Partner: Divadlo Andreja Bagara v Nitre

Predmet zmluvy: Divadelné predstavenie: "Dvotjitá rezervácia"

Dátum zverejnenia: 2011-04-08

Zmluva č. 68/2011

Zmluva č. 67/2011


Partner: Tribus musicae

Predmet zmluvy: Spolupráca v oblasti propagácie a poskytnutí služieb

Dátum zverejnenia: 2011-04-08

Zmluva č. 67/2011

Zmluva č. 66/2011


Partner: STAR production, s. r. o.

Predmet zmluvy: Spolupráca

Dátum zverejnenia: 2011-04-07

Zmluva č. 66/2011

Zmluva č. 65/2011


Partner: Vysoká škola múzických umení Bratislava

Predmet zmluvy: Spolupráca

Dátum zverejnenia: 2011-04-04

Zmluva č. 65/2011

Zmluva č. 64/2011


Partner: Občianske združenie Hory a mesto

Predmet zmluvy: Spolupráca v rámci festivalu Hory a mesto 2011

Dátum zverejnenia: 2011-04-04

Zmluva č. 64/2011

Zmluva č. 63/2011


Partner: STAR production, s. r. o.

Predmet zmluvy: Propagácia loga- tituly Slovenka, STAR, Metropola na 
                          vybraných promo materiáloch v rámci podujatí konaných v 
                          priestoroch MDPOH Bratislava

Dátum zverejnenia: 2011-03-30

Zmluva č. 63/2011

Zmluva č. 62/2011


Partner: KOEF, s. r. o.

Predmet zmluvy: Tlač propagačných materiálov

Dátum zverejnenia: 2011-03-30

Zmluva č. 62/2011

Zmluva č. 61/2011


Partner: Ing. Martin Žilinský- SOWA

Predmet zmluvy: Grafické zalomenie propagačných materiálov

Dátum zverejnenia: 2011-03-30

Zmluva č. 61/2011

Zmluva č. 60/2011


Partner: Bigmedia, s. r. o.

Predmet zmluvy: Inštalácia na reklamných nosičoch

Dátum zverejnenia: 2011-03-30

Zmluva č. 60/2011

Zmluva č. 59/2011


Partner: Jaroslav Grebeči

Predmet zmluvy: Poskytovanie služieb javiskového technika

Dátum zverejnenia: 2011-03-30

Zmluva č. 59/2011

Zmluva č. 58/2011


Partner: Ing. Peter Mrva

Predmet zmluvy: Poskytnutie služieb javiskového technika

Dátum zverejnenia: 2011-03-30

Zmluva č. 58/2011

Zmluva č. 57/2011


Partner: Robert Borák

Predmet zmluvy: Poskytovanie zvukárskych služieb

Dátum zverejnenia: 2011-03-30

Zmluva č. 57/2011

Zmluva č. 56/2011


Partner: Miroslav Waldecker- ITD Systems

Predmet zmluvy: Poskytovanie osvetľovacích služieb

Dátum zverejnenia: 2011-03-30

Zmluva č. 56/2011

Zmluva č. 55/2011


Partner: HJM, s. r. o.

Predmet zmluvy: Prenájom osvetľovacej techniky

Dátum zverejnenia: 2011-03-30

Zmluva č. 55/2011

Zmluva č. 54/2011


Partner: MAPA Slovakia Plus, s. r. o.

Predmet zmluvy: Obstaranie predaja máp

Dátum zverejnenia: 2011-03-30

Zmluva č. 54/2011

Zmluva č. 53/2011


Partner: TOUR4U, s. r. o.

Predmet zmluvy: Poskytovanie informácií o stave a podmienkach ubytovacích
                          služieb, o počte ubytovacích miest, o cenách požadovaných
                           za ubytovanie a o ďalších službách, ktoré v súvislosti s
                          ubytovaním poskytuje

Dátum zverejnenia: 2011-03-30

Zmluva č. 53/2011

Zmluva č. 52/2011


Partner: Divadlo bez opony

Predmet zmluvy: Divadelné predstavenie: "Aladinova lampa"

Dátum zverejnenia: 2011-03-30

Zmluva č. 52/2011

Zmluva č. 51/2011


Partner: Agentúra RND, s. r. o.

Predmet zmluvy: Divadelné predstavenie: "Lastovičie rozprávky"

Dátum zverejnenia: 2011-03-30

Zmluva č. 51/2011

Zmluva č. 50/2011


Partner: Ing. Štefan Kuruc- Agentúra ANTI

Predmet zmluvy: Zabezpečovanie plnenia úloh vyplývajúcich z právnych a
                          ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany
                           zdravia pri práci

Dátum zverejnenia: 2011-03-30

Zmluva č. 50/2011

Zmluva č. 49/2011


Partner: Ing. Štefan Kuruc- Agentúra ANTI

Predmet zmluvy: Zabezpečenie plnenia úloh na úseku ochrany pred požiarmi

Dátum zverejnenia: 2011-03-30

Zmluva č. 49/2011

Zmluva č. 48/2011


Partner: SOZA

Predmet zmluvy: Udelenie licencie k použitiu hudobných diel

Dátum zverejnenia: 2011-03-29

Zmluva č. 48/2011

Zmluva č. 47/2011


Partner: Fórum kresťanských inštitúcií

Predmet zmluvy: Spolupráca na podujatí

Dátum zverejnenia: 2011-03-24

Zmluva č. 47/2011

Zmluva č. 46/2011


Partner: BE COOL, s. r. o.

Predmet zmluvy: Spolupráca pri organizácii a technickom zabezpečení
                          podujatia

Dátum zverejnenia: 2011-03-23

Zmluva č. 46/2011

Zmluva č. 45/2011


Partner: Slovenský futbalový zväz

Predmet zmluvy: Prenájom priestorov MDPOH

Dátum zverejnenia: 2011-03-21

Zmluva č. 45/2011

Zmluva č. 44/2011


Partner: Írska obchodná komora na Slovensku

Predmet zmluvy: Spolupráca na projekte "St. Patrick´s day"

Dátum zverejnenia: 2011-03-16

Zmluva č. 44/2011

Zmluva č. 43/2011


Partner: Hlavné mesto SR Bratislava

Predmet zmluvy: Zabezpečenie majetku

Dátum zverejnenia: 2011-05-03

Zmluva č. 43/2011

Zmluva č. 41/2011


Partner: Slovenské komorné divadlo Martin

Predmet zmluvy: Divadelné predstavenie: "August na konci Ameriky"

Dátum zverejnenia: 2011-03-16

Zmluva č. 41/2011

Zmluva č. 40/2011


Partner: Bábkové divadlo Žilina

Predmet zmluvy: Divadelné predstavenie: "Perinbaba"

Dátum zverejnenia: 2011-03-16

Zmluva č. 40/2011

Zmluva č. 39/2011


Partner: RODINKA, s. r. o.

Predmet zmluvy: Poskytovanie sprievodcovských služieb

Dátum zverejnenia: 2011-03-16

Zmluva č. 39/2011

Zmluva č. 38/2011


Partner: DAD - TEL, s. r. o.

Predmet zmluvy: Vykonanie diela: Kontrola elektronického požiarneho systému

Dátum zverejnenia: 2011-03-16

Zmluva č. 38/2011

Zmluva č. 37/2011


Partner: Divadlo Jána Palárika Trnava

Predmet zmluvy: Divadelné predstavenie: "Zmierenie alebo dobrodružstvo pri 
                                                                    obžinkoch."

Dátum zverejnenia: 2011-03-14

Zmluva č. 37/2011

Zmluva č. 36/2011


Partner: Divadelný ústav Bratislava

Predmet zmluvy: Spolupráca pri organizovaní VII. ročníka festivalu inscenácií

Dátum zverejnenia: 2011-03-08

Zmluva č. 36/2011

Dodatok č. 1 k zmluve č. 36/2011


Partner: Divadelný ústav

Predmet dodatku: Upresnenie podmienok licenčných poplatkov a tentiém

Dátum zverejnenia: 2011-05-19

Dodatok č. 1 k zmluve č. 36/2011

Zmluva č. 35/2011


Partner: Divadelní spolek Frída, Brno

Predmet zmluvy: Divadelné predstavenie: "Thelma a Louise"

Dátum zverejnenia: 2011-03-08

Zmluva č. 35/2011

Zmluva č. 34/2011


Partner: Spolok Záhorákov v Bratislave

Predmet zmluvy: Spolupráca na podujatí "Bál Záhorákov"

Dátum zverejnenia: 2011-03-01

Zmluva č. 34/2011

Zmluva č. 33/2011


Partner: Bratislavský samosprávny kraj

Predmet zmluvy: Propagácia spoluorganizátora

Dátum zverejnenia: 2011-02-25

Zmluva č. 33/2011

Zmluva č. 32/2011


Partner: Bratislavský samosprávny kraj

Predmet zmluvy: Spolupráca

Dátum zverejnenia: 2011-02-25

Zmluva č. 32/2011

Zmluva č. 31/2011


Partner: AGENTURA 44, s. r. o.

Predmet zmluvy: Umelecké vystúpenie

Dátum zverejnenia: 2011-02-25

Zmluva č. 31/2011

Zmluva č. 30/2011


Partner: Divadlo Andreja Bagara v Nitre

Predmet zmluvy: Divadelné predstavenie: "Testosterón"

Dátum zverejnenia: 2011-02-25

Zmluva č. 30/2011

Zmluva č. 29/2011


Partner: PROPERTY HOLDING, s. s.

Predmet zmluvy: Poskytnutie mediálneho priestoru

Dátum zverejnenia: 2011-02-25

Zmluva č. 29/2011

Zmluva č. 28/2011


Partner: Siemens, s. r. o.

Predmet zmluvy: Propagácia obchodného mena

Dátum zverejnenia: 2011-02-25

Zmluva č. 28/2011

Zmluva č. 27/2011


Partner: Peugot Slovakia, s. r. o.

Predmet zmluvy: Propagácia obchodného mena

Dátum zverejnenia: 2011-02-25

Zmluva č. 27/2011

Zmluva č. 26/2011


Partner: City Gate, s. r. o.

Predmet zmluvy: Poskytnutie nebytových priestorov

Dátum zverejnenia: 2011-02-25

Zmluva č. 26/2011

Zmluva č. 25/2011


Partner: A. R. K. Technické služby, s. r. o.

Predmet zmluvy: Propagácia obchodného mena

Dátum zverejnenia: 2011-02-24

Zmluva č. 25/2011

Zmluva č. 24/2011


Partner: Odvoz a likvidácia odpadu, a. s.

Predmet zmluvy: Propagácia obchodného mena

Dátum zverejnenia: 2011-02-24

Zmluva č. 24/2011

Zmluva č. 23/2011


Partner: HB Reavis Slovakia, a. s.

Predmet zmluvy: Propagácia obchodného

Dátum zverejnenia: 2011-02-24

Zmluva č. 23/2011

Zmluva č. 22/2011


Partner: Agentura HARLEKÝN, s. r. o.

Predmet zmluvy: Divadelné predstavenie: "Turecká kavárna"

Dátum zverejnenia: 2011-02-21

Zmluva č. 22/2011

Zmluva č. 21/2011


Partner: Mestské divadlo Žilina

Predmet zmluvy: Divadelné predstavenie: "Dvaja veronskí šľachtici"

Dátum zverejnenia: 2011-02-21

Zmluva č. 21/2011

Zmluva č. 20/2011


Partner: "fyzická osoba"

Predmet zmluvy: Poskytnutie odborných vlastivedných a sprievodcovských
                          služieb

Dátum zverejnenia: 2011-02-21

Zmluva č. 20/2011

Zmluva č. 19/2011


Partner: LITA, autorská spoločnosť

Predmet zmluvy: Nevýhradná licencia na použitie diela "Goldbergovské variácie"

Dátum zverejnenia: 2011-02-21

Zmluva č. 19/2011

Zmluva č. 18/2011


Partner: SOZA

Predmet zmluvy: Udelenie licencie k použitiu hudobných diel

Dátum zverejnenia: 2011-03-22

Zmluva č. 18/2011

Zmluva č. 17/2011


Partner: Promea Communication, s. r. o.

Predmet zmluvy: Galavečer SLSP

Dátum zverejnenia: 2011-02-15

Zmluva č. 17/2011

Zmluva č. 16/2011


Partner: Veľvyslanectvo USA v SR

Predmet zmluvy: "Koncert sakrálnej a gospelovej hudby"

Dátum zverejnenia: 2011-02-15
 

Zmluva č. 16/2011

Zmluva č. 15/2011


Partner: "fyzická osoba"

Predmet zmluvy: Komisionálny predaj upomienkových predmetov

Dátum zverejnenia: 2011-02-09

Zmluva č. 15/2011

Zmluva č. 14/2011


Partner: Neckermann Slovakia, s. r. o.

Predmet zmluvy: Predaj vstupeniek

Dátum zverejnenia: 2011-01-29
 

Zmluva č. 14/2011

Zmluva č. 13/2011


Partner: Divadlo Semafor, Praha

Predmet zmluvy: Divadelné predstavenie: "Mamzelle Nitouche"

Dátum zverejnenia: 2011-01-25

 

Zmluva č. 13/2011

Zmluva č. 12/2011


Partner: Divadlo J. Záborského Prešov

Predmet zmluvy: Divadelné predstavenie: "Lakomec"

Dátum zverejnenia: 2011-02-01
 

Zmluva č. 12/2011

Zmluva č. 11/2011


Partner: Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre

Predmet zmluvy: Divadelné predstavenie: "Lakomstory z Londýna"

Dátum zverejnenia: 2011-01-25
 

Zmluva č. 11/2011

Zmluva č. 10/2011


Partner: Divadelní spolek Frída

Predmet zmluvy: Divadelné predstavenie: "Thelma a Louise"

Dátum zverejnenia: 2011-01-25
 

Zmluva č. 10/2011

Zmluva č. 9/2011


Partner: Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre

Predmet zmluvy: Divadelné predstavenie: "Snehová kráľovná"

Dátum zverejnenia: 2011-01-25 

Zmluva č. 9/2011

Zmluva č. 8/2011


Partner: fyzická osoba

Predmet zmluvy: Poskytovanie odborných vlastivedných sprievodcovských
                          a lektorských služieb

Dátum zverejnenia: 2011-01-25
 

Zmluva č. 8/2011

Zmluva č. 7/2011


Partner: fyzická osoba

Predmet zmluvy: Poskytovanie odborných vlastivedných sprievodcovských
                          a lektorských služieb

Dátum zverejnenia: 2011-01-25

Zmluva č. 7/2011

Zmluva č. 6/2011


Partner: Divadlo Andreja Bagara Nitra

Predmet zmluvy: Divadelné predstavenie: "Kráľ Lear"

Dátum zverejnenia: 2011-01-20

Zmluva č. 6/2011

Zmluva č. 5/2011


Partner: RadioLAN, s. r. o.

Predmet zmluvy: Internetové a telekomunikačné služby

Dátum zverejnenia: 2011-01-25


 

Zmluva č. 5/2011

Zmluva č. 4/2011


Partner: Občianske združenie AEON

Predmet zmluvy: Divadelné predstavenie: "Bosé nohy v parku"

Dátum zverejnenia: 2011-01-25 

Zmluva č. 4/2011

Dodatok č. 1 k zmluve č. 4/2011

 

Dodatok č. 1 k zmluve č. 4/2011

Zmluva č. 3/2011


Partner: Agentúra RND, s. r. o.

Predmet zmluvy: Divadelné predstavenie: "Lastovičie rozprávky"

Dátum zverejnenia: 2011-01-25

Zmluva č. 3/2011

Zmluva č. 2/2011


Zmluva č. 2/2011

Zmluva č.1/2011


Zmluva č.1/2011

Zmluva č. 244/2010


Partner: AEON, o. z.

Predmet zmluvy: Koprodukčná spolupráca

Dátum zverejnenia: 2011-06-07

Zmluva č. 244/2010

Dodatok č. 1 k zmluve 244/2011


Partner: AEON, o. z.

Predmet dodatku: Zmena v % výške pri odvedení honorárov

Dátum zverejnenia: 2011-06-07

Dodatok č. 1 k zmluve 244/2011

Dodatok č. 2 k zmluve 244/2011


Partner: AEON, o. z.

Predmet dodatku: Zmena článku III. bodu 1 písmena a)
Dátum zverejnenia: 2014-01-22

Dodatok č. 2 k zmluve 244/2011

Dodatok č. 4 k zmluve č. 178/2011


Partner: Ticketportal SK, s. r. o.

Predmet dodatku: Doba nájmu, cena nájomného

Dátum zverejnenia: 2011-06-07

Dodatok č. 4 k zmluve č. 178/2011

Zmluva č. 188/2010


Partner: Nu Spirit, s. r. o.

Predmet zmluvy: Poskytovanie zliav

Dátum zverejnenia: 2011-06-22

Zmluva č. 188/2010

Dodatok 1 k zmluve 188/2010


Partner: Nu Spirit, s. r. o.

Predmet dodatku: Špecifikácia zľavy pre držiteľov BCC kariet

Dátum zverejnenia: 2011-06-22

Dodatok 1 k zmluve 188/2010