Zmluvy- č. 101-232

Zmluva č. 232/2011

Partner: Pohoda festival, s. r. o.
Predmet zmluvy: Spomienkový koncert

Dátum zverejnenia: 2011-12-27
Zmluva 232/2011

Zmluva č. 231/2011

Partner: Bábkové divadlo na Rázcestí
Predmet zmluvy: Divadelné predstavenie

Dátum zverejnenia: 2011-12-22
Zmluva 231/2011

Zmluva č. 230/2011

Partner: Divadelní spolek Frída
Predmet zmluvy: Divadelné predstavenie

Dátum zverejnenia: 2011-12-22
Zmluva 230/2011

Zmluva č. 229/2011

Partner: SLOVGRAM
Predmet zmluvy: Vysporiadanie práv výkonných umelcov

Dátum zverejnenia: 2012-01-04
Zmluva 229/2011

Zmluva č. 228/2011

Partner: SOZA
Predmet zmluvy: Udelenie licencie

Dátum zverejnenia: 2012-01-12
Zmluva 228/2011

Zmluva č. 227/2011

Partner: SOZA
Predmet zmluvy: Udelenie licencie

Dátum zverejenia: 2012-01-12
Zmluva 227/2011

Dodatok č. 2/2011

Partner: Slovenský ľudový umelecký kolektív
Predmet dodatku: Predĺženie zmluvy o spolupráci

Dátum zverejnenia: 2011-12-21
Dodatok 2/2011

Zmluva č. 226/2011

Partner: Občianske združenie AEON
Predmet zmluvy: Divadelné predstavenie

Dátum zverejnenia: 2011-12-20
Zmluva 226/2011

Zmluva č. 225/2011

Partner: Advantage, s. r. o.
Predmet zmluvy: Podnájom koncertnej siene

Dátum zverejnenia: 2011-12-19
Zmluva 225/2011

Zmluva č. 224/2011

Partner: "fyzická osoba"
Predmet zmluvy: VO na zabezpečenie cateringových služieb na Ba bál

Dátum zverejnenia: 2011-12-16
Zmluva 224/2011

Zmluva č. 223/2011

Partner: "fyzická osoba"
Predmet zmluvy: VO na tlačiarenské služby

Dátum zverejnenia: 2011-12-16
Zmluva 223/2011

Zmluva č. 232/2011

Partner: Pohoda festival, s. r. o.
Predmet zmluvy: Spomienkový koncert

Dátum zverejnenia: 2011-12-27
Zmluva 232/2011

Zmluva č. 231/2011

Partner: Bábkové divadlo na Rázcestí
Predmet zmluvy: Divadelné predstavenie

Dátum zverejnenia: 2011-12-22
Zmluva 231/2011

Zmluva č. 230/2011

Partner: Divadelní spolek Frída
Predmet zmluvy: Divadelné predstavenie

Dátum zverejnenia: 2011-12-22
Zmluva 230/2011

Zmluva č. 229/2011

Partner: SLOVGRAM
Predmet zmluvy: Vysporiadanie práv výkonných umelcov

Dátum zverejnenia: 2012-01-04
Zmluva 229/2011

Zmluva č. 228/2011

Partner: SOZA
Predmet zmluvy: Udelenie licencie

Dátum zverejnenia: 2012-01-12
Zmluva 228/2011

Zmluva č. 227/2011

Partner: SOZA
Predmet zmluvy: Udelenie licencie

Dátum zverejenia: 2012-01-12
Zmluva 227/2011

Dodatok č. 2/2011

Partner: Slovenský ľudový umelecký kolektív
Predmet dodatku: Predĺženie zmluvy o spolupráci

Dátum zverejnenia: 2011-12-21
Dodatok 2/2011

Zmluva č. 226/2011

Partner: Občianske združenie AEON
Predmet zmluvy: Divadelné predstavenie

Dátum zverejnenia: 2011-12-20
Zmluva 226/2011

Zmluva č. 225/2011

Partner: Advantage, s. r. o.
Predmet zmluvy: Podnájom koncertnej siene

Dátum zverejnenia: 2011-12-19
Zmluva 225/2011

Zmluva č. 224/2011

Partner: "fyzická osoba"
Predmet zmluvy: VO na zabezpečenie cateringových služieb na Ba bál

Dátum zverejnenia: 2011-12-16
Zmluva 224/2011

Zmluva č. 223/2011

Partner: "fyzická osoba"
Predmet zmluvy: VO na tlačiarenské služby

Dátum zverejnenia: 2011-12-16
Zmluva 223/2011

Zmluva č. 222/2011

Partner: SOZA
Predmet zmluvy: udelenie licencie

Dátum zverejnenia: 2012-01-12
Zmluva 222/2011

Zmluva č. 221/2011

Partner: Mestské divadlo Žilina
Predmet zmluvy: Divadelné predstavenie

Dátum zverejnenia: 2011-12-16
Zmluva 221/2011

Zmluva č. 220/2011

Partner: Úrad vlády Slovenskej republiky
Predmet zmluvy: Podnájom nebytových priestorov

Dátum zverejnenia: 2011-12-02
Zmluva 220/2011

Zmluva č. 219/2011

Partner: PO:CITY, s. r. o.
Predmet zmluvy: Podnájom koncertnej siene

Dátum zverejnenia: 2011-11-29
Zmluva 219/2011

Zmluva č. 218/2011

Partner: Divadelné centrum Martin
Predmet zmluvy: Divadelné predstavenie

Dátum zverejnenia: 2011-11-25
Zmluva 218/2011

Zmluva č. 217/2011

Partner: SOZA
Predmet zmluvy: Udelenie licencie

Dátum zverejnenia: 2011-12-05
Zmluva 217/2011

Zmluva č. 216/2011

Partner: SOZA
Predmet zmluvy: Udelenie licencie

Dátum zverejnenia: 2011-11-24
Zmluva 216/2011

Zmluva č. 215/2011

Partner: Ballymore EUROVEA, a. s.
Predmet zmluvy: Spolupráca na podujatí

Dátum zverejnenia: 2011-11-19
Zmluva 215/2011

Zmluva č. 214/2011

Partner: ABBY ART, s.r.o.
Predmet zmluvy: Podnájom nebytových priestorov

Dátum zverejnenia: 2011-11-14
Zmluva 214/2011

Zmluva č. 213/2011

Partner: SOZA
Predmet zmluvy: Udelenie licencie

Dátum zverejnenia: 2011-11-24
Zmluva 213/2011

Zmluva č. 212/2011

Partner: Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre
Predmet zmluvy: Divadelné predstavenie

Dátum zverejnenia: 2011-11-07
Zmluva 212/2011

Zmluva č. 211/2011

Partner: SOZA
Predmet zmluvy: Udelenie licencie

Dátum zverejnenia: 2011-11-07
Zmluva 211/2011

Zmluva č. 210/2011

Partner: SOZA
Predmet zmluvy: Udelenie licencie

Dátum zverejnenia: 2011-11-07
Zmluva 210/2011

Zmluva č. 209/2011

Partner: Partners Production, s. r. o.
Predmet zmluvy: Podnájom nebytových priestorov

Dátum zverejnenia: 2011-11-03
Zmluva 209/2011

Zmluva č. 208/2011

Partner: RINA MODE, s. r. o.
Predmet zmluvy: Podnájom nebytových priestorov

Dátum zverejnenia: 2011-10-26
Zmluva 208/2011

Zmluva č. 207/2011

Partner: Štúdio tanečného umenia
Predmet zmluvy: Stanovenie podmienok spolupráce a podpory projektov

Dátum zverejnenia: 2011-10-27
Zmluva 207/2011

Zmluva č. 206/2011

Partner: Haasart- Zuzana Haasová
Predmet zmluvy: Divadelné predstavenie

Dátum zverejnenia: 2011-11-14
Zmluva 206/2011

Zmluva č. 205/2011

Partner: Zuzana Haasová- Haasart
Predmet zmluvy: Divadelné predstavenie

Dátum zverejnenia: 2011-11-04
Zmluva 205/2011

Zmluva č. 204/2011

Partner: Divadelné centrum Martin
Predmet zmluvy: Divadelné predstavenie

Dátum zverejnenia: 2011-11-03
Zmluva 204/2011

Zmluva č. 203/2011

Partner: SOZA
Predmet zmluvy: Udelenie licencie

Dátum zverejnenia: 2011-11-02
Zmluva 203/2011

Zmluva č. 202/2011

Partner: Divadlo Jána Palárika Trnava
Predmet zmluvy: Divadelné predstavenie

Dátum zverejnenia: 2011-11-03
Zmluva 202/2011

Zmluva č. 201/2011

Partner: Mestské divadlo Žilina
Predmet zmluvy: Divadelné predstavenie

Dátum zverejnenia: 2011-10-25
Zmluva 201/2011

Zmluva č. 200/2011

Partner: Divadelní spolek Frída
Predmet zmluvy: Divadelné predstavenie

Dátum zverejnenia: 2011-10-25
Zmluva 200/2011

Zmluva č. 199/2011

Partner: Divadelní spolek Frída
Predmet zmluvy: Divadelné predstavenie

Dátum zverejnenia: 2011-10-25
Zmluva 199/2011

Zmluva č. 198/2011

Partner: Galéria Dolmen, s. r. o.
Predmet zmluvy: Podnájom priestorov

Dátum zverejnenia: 2011-10-25
Zmluva 198/2011

Zmluva č. 197/2011

Partner: Star Production
Predmet zmluvy: Mediálna spolupráca na podujatí

Dátum zverejnenia: 2011-10-21
Zmluva 197/2011

Zmluva č. 196/2011

Partner: Divadlo v Řeznické, o. p. s.
Predmet zmluvy: Divadelné predstavenie

Dátum zverejnenia: 2011-10-24
Zmluva 196/2011

Zmluva č. 195/2011

Partner: Divadlo Jána Palárika v Trnave
Predmet zmluvy: Divadelné predstavenie

Dátum zverejnenia: 2011-10-31
Zmluva 195/2011

Zmluva č. 194/2011

Partner: EKOTOPFILM, s. r. o.
Predmet zmluvy: Podnájom priestorov

Dátum zverejnenia: 2011-10-17
Zmluva 194/2011

Zmluva č. 193/2011

Partner: Divadelné centrum Martin
Predmet zmluvy: Divadelné predstavenie

Dátum zverejnenia: 2011-10-14
Zmluva 193/2011

Zmluva č. 192/2011

Partner: Divadelní spolek Frída
Predmet zmluvy: Divadelné predstavenie

Dátum zverejnenia: 2011-10-14
Zmluva 192/2011

Zmluva č. 191/2011

Partner: Public plus, s. r. o.
Predmet zmluvy: Podnájom nebytových priestorov

Dátum zverejnenia: 2011-10-14
Zmluva 191/2011

Zmluva č. 190/2011

Partner: OZ ZAOSTRI
Predmet zmluvy: Podnájom nebytových priestorov

Dátum zverejnenia: 2011-10-14
Zmluva 190/2011

Zmluva č. 189/2011

Partner: POLYJUREX, s. r. o.
Predmet zmluvy: Poskytovanie sprievodcovských služieb

Dátum zverejnenia: 2011-10-13
Zmluva 189/2011

Zmluva č. 188/2011

Partner: "fyzická osoba"
Predmet zmluvy: Poskytovanie sprievodcovských služieb

Dátum zverejnenia: 2011-10-13
Zmluva 188/2011

Zmluva č. 187/2011

Partner: Asociácia Bratislava v pohybe
Predmet zmluvy: Podnájom nebytových priestorov

Dátum zverejnenia: 2011-10-06
Zmluva 187/2011

Zmluva č. 186/2011

Partner: Divadelní spolek Frída
Predmet zmluvy: Divadelné predstavenie

Dátum zverejnenia: 2011-10-06
Zmluva 186/2011

Zmluva č. 185/2011

Partner: Divadlo Andreja Bagara v Nitre
Predmet zmluvy: Divadelné predstavenie

Dátum zverejnenia: 2011-09-30
Zmluva 185/2011

Zmluva č. 184/2011

Partner: Squatz, o. z.
Predmet zmluvy:Koprodukčná spolupráca pri vytvorení a uvádzaní predstavenia

Dátum zverejnenia: 2011-09-29
Zmluva 184/2011

Zmluva č. 183/2011

Partner: Divadelné centrum Martin
Predmet zmluvy: Divadelné predstavenie

Dátum zverejnenia: 2011-09-29
Zmluva 183/2011

Zmluva č. 182/2011

Partner: ABBY Art.
Predmet zmluvy: Spolupráca na podujatí

Dátum zverejnenia: 2011-09-23
Zmluva 182/2011

Zmluva č. 181/2011

Partner: KONVERGENCIE- spoločnosť pre komorné umenie
Predmet zmluvy: Organizovanie festivalového projektu

Dátum zverejnenia: 2011-09-16
Zmluva 181/2011

Zmluva č. 180/2011

Partner: OZ Proti prúdu
Predmet zmluvy: Spoločné rozvíjanie festivalu

Dátum zverejnenia: 2011-09-16
Zmluva 180/2011

Zmluva č. 179/2011

Partner: Divadelní spolek Frída
Predmet zmluvy: Divadelné predstavenie

Dátum zverejnenia: 2011-09-14
Zmluva 179/2011

Zmluva č. 178/2011

Partner: Bábkové divadlo Žilina
Predmet zmluvy: Divadelné predstavenie

Dátum zverejnenia: 2011-09-14
Zmluva 178/2011

Zmluva č. 177/2011

Partner: BE COOL, s. r. o.
Predmet zmluvy: Spolupráca na podujatí

Dátum zverejnenia: 2011-09-14
Zmluva 177/2011

Zmluva č. 176/2011

Partner: Star Production
Predmet zmluvy: Spolupráca na príprave podujatia

Dátum zverejnenia: 2011-09-13
Zmluva 176/2011

Zmluva č. 175/2011

Partner: Star Production
Predmet zmluvy: Rozvíjanie festivalu KLaHSB

Dátum zverejnenia: 2011-09-09
Zmluva 175/2011

Zmluva č. 174/2011

Partner: Cirk la Putyka
Predmet zmluvy: Divadelné predstavenie

Dátum zverejnenia: 2011-09-09
Zmluva 174/2011

Zmluva č. 173/2011

Partner: Choreocentrum
Predmet zmluvy: Spoluorganizácia podujatia

Dátum zverejnenia: 2011-09-09
Zmluva 173/2011

Zmluva č. 172/2011

Partner: Embassy of the Arab Republic of Egypt
Predmet zmluvy: Spolupráca na realizácii podujatia

Dátum zverejnenia: 2011-09-08
Zmluva 172/2011

Zmluva č. 171/2011

Partner: squat, o. z.
Predmet zmluvy: Divadelné predstavenie

Dátum zverejnenia: 2011-09-08
Zmluva 171/2011

Zmluva č. 170/2011

Partner: Slovenský zväz kanoistiky na divokej vode
Predmet zmluvy: Spolupráca pri organizovaní sprievodných podujatí

Dátum zverejnenia: 2011-09-05

Zmluva 170-2011

Zmluva č. 169/2011

Partner: Star Production
Predmet zmluvy: Spolupráca pri sprievodných podujatiach a propagácia

Dátum zverejnenia: 2011-08-26

Zmluva 169/2011

Zmluva č. 168/2011

Partner: Slovak Music Bridge, v.o.s.
Predmet zmluvy: Spoluorganizácia podujatia

Dátum zverejnenia: 2011-08-26
Zmluva 168/2011

Zmluva č. 167/2011

Partner: Jana Janotková
Predmet zmluvy: Poskytnutie sprievodcovských služieb

Dátum zverejnenia: 2011-08-25
Zmluva 167/2011

Zmluva č. 166/2011

Partner: Roman Restaurants, s.r.o.
Predmet zmluvy: Poskytovanie zliav

Dátum zverejnenia: 2011-08-25
Zmluva 166/2011
Dodatok 1 k Zmluve 166/2012

Zmluva č. 165/2011

Partner: funhose, s.r.o.
Predmet zmluvy: Spoluorganizácia podujatia

Dátum zverejnenia: 2011-08-24
Zmluva 165/2011

Zmluva č. 164/2011

Partner: Via Harmonia, s.r.o.
Predmet zmluvy: Provízny predaj

Dátum zverejnenia: 2011-08-25
Zmluva 164/2011

Zmluva č. 163/2011

Partner: ABBY Art.
Predmet zmluvy: Poskytnutie technického zabezpečenia

Dátum zverejnenia: 2011-08-24
Zmluva 163/2011

Zmluva č. 162/2011

Partner: Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska
Predmet zmluvy: Spoluorganizácia podujatia

Dátum zverejnenia: 2011-08-18
Zmluva 162/2011

Zmluva č. 161/2011

Partner: Slovenský zväz kuchárov a cukrárov
Predmet zmluvy: Spoluorganizácia Osláv patróna kuchárov a cukrárov

Dátum zverejnenia: 2011-08-12
Zmluva 161/2011

Zmluva č. 160/2011

Partner: Tribus Musicae
Predmet zmluvy: Spolupráca na vytvorení a rozvíjaní festivalu

Dátum zverejnenia: 2011-08-10
Zmluva 160/2011
Dodatok 1

Zmluva č. 159/2011

Partner: Sestone, s. r. o.
Predmet zmluvy: Spolupráca pri organizovaní koncertov

Dátum zverejnenia: 2011-08-10
Zmluva 159/2011

Zmluva č. 158/2011

Partner: Eva Ďanková- Agentúra
Predmet zmluvy: Uskutočnenie koncertu

Dátum zverejnenia: 2011-08-10
Zmluva 158/2011

Zmluva č. 157/2011

Partner: Hlavné mesto SR Bratislava
Predmet zmluvy: Zabezpečovanie ochrany

Dátum zverejnenia: 2011-08-10
Zmluva 157/2011

Zmluva č. 156/2011

Partner: Dunajská brána, s. r. o., Hotel Danubia Gate
Predmet zmluvy: Prechodné ubytovanie pre turistov

Dátum zverejnenia: 2011-08-03
Zmluva 156/2011

Zmluva č. 155/2011

Partner: IN MINORITA
Predmet zmluvy: Spoluorganizácia podujatia

Dátum zverejnenia: 2011-08-01
Zmluva 155/2011

Zmluva č. 154/2011

Partner: Divadlo Klauniky
Predmet zmluvy: Divadelné predstavenie

Dátum zverejnenia: 2011-07-29
Zmluva 154/2011

Zmluva č. 153/2011

Partner: Agentúra Mgr. David Němeček
Predmet zmluvy: Vystúpenie umelcov

Dátum zverejnenia: 2011-07-27
Zmluva 153/2011

Zmluva č. 152/2011

Partner: SATUR Travel, a. s.
Predmet zmluvy: Spoluorganizácia podujatia

Dátum zverejnenia: 2011-07-26
Zmluva 152/2011

Zmluva č. 151/2011

Partner: Alena Koniarová
Predmet zmluvy: Poskytovanie sprievodcovských služieb

Dátum zverejnenia: 2011-07-26
Zmluva 151/2011

Zmluva č. 150/2011

Partner: IMATRADE, s. r. o.
Predmet zmluvy: Poskytovanie sprievodcovských služieb

Dátum zverejnenia: 2011-07-26
Zmluva 150/2011

Zmluva č. 149/2011

Partner: Authentic Slovakia, s. r. o.
Predmet zmluvy: Provízny predaj produktov

Dátum zverejnenia: 2011-07-26
Zmluva 149/2011

Zmluva č. 148/2011

Partner: Mestská časť Bratislava - Karlova Ves
Predmet zmluvy: Spoluorganizácia podujatia

Dátum zverejnenia: 2011-07-21

Zmluva 148/2011

Zmluva č. 147/2011

Partner: Veľvyslanectvo Japonska
Predmet zmluvy: Spoluorganizácia podujatia

Dátum zverejnenia: 2011-07-20
Zmluva 147/2011

Zmluva č. 146/2011

Partner: Veľvyslanectvo Brazílskej federatívnej republiky
Predmet zmluvy: Spoluorganizácia podujatia

Dátum zverejnenia: 2011-07-19
Zmluva 146/2011

Zmluva č. 145/2011

Partner: Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
Predmet zmluvy: Spoluorganizácia podujatia

Dátum zverejnenia: 2011-07-15
Zmluva 145/2011

Zmluva č. 144/2011

Partner: Veľvyslanectvo Indonézskej republiky
Predmet zmluvy: Spoluorganizácia podujatia

Dátum zverejnenia: 2011-07-14
Zmluva 144/2011

Zmluva č. 143/2011

Partner: STAR production, s.r.o.
Predmet zmluvy: Poskytnutie reklamného priestoru

Dátum zverejnenia: 2011-07-12
Zmluva 143/2011

Zmluva č. 142/2011

Partner: FSOK-SLUŽBY, s.r.o.
Predmet zmluvy: Organizácia podujatia

Dátum zverejnenia: 2011-07-12
Zmluva 142/2011

Zmluva č. 141/2011

Partner: Slovenské národné múzeum
Predmet zmluvy: Poskytovanie zliav

Dátum zverejnenia: 2011-07-08

Zmluva 141/2011

Zmluva č. 140/2011

Partner: Botanická záhrada UK
Predmet zmluvy: Koncert

Dátum zverejnenia: 2011-07-07

Zmluva 140/2011

Zmluva č. 139/2011

Partner: Scene - Občianske združenie
Predmet zmluvy: Koncert

Dátum zverejnenia: 2011-07-07

Zmluva 139/2011

Zmluva č. 138/2011

Partner: fyzická osoba
Predmet zmluvy: Umelecké vystúpenie

Dátum zverejnenia: 2011-07-07
Zmluva 138/2011
Preklad k zmluve 138/2011 do jazyka: Slovenčina

Zmluva č. 137/2011

Partner: Embassy of the USA
Predmet zmluvy: Poskytnutie grantu

Dátum zverejnenia: 2011-07-06
Zmluva 137/2011
Preklad k zmluve 137/2011 do jazyka: Slovenčina

Zmluva č. 136/2011

Partner: Bratislava-inline, o. z.
Predmet zmluvy: Spoluorganizácia podujatia

Dátum zverejnenia: 2011-07-06
Zmluva 136/2011

Zmluva č. 135/2011

Partner: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Predmet zmluvy: Poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu

Dátum zverejnenia: 2011-07-06
Zmluva 135/2011

Zmluva č. 134/2011

Partner: Bratislavský samosprávny kraj
Predmet zmluvy: Spolupráca na projekte "Kultúrne leto a Hradné slávnosti"

Dátum zverejnenia: 2011-06-28
Zmluva 134/2011

Zmluva č. 133/2011

Partner: Slovenská plavba a prístavy- lodná osobná doprava, a. s.
Predmet zmluvy: Spoluorganizácia poduajatia

Dátum zverejnenia: 2011-06-24
Zmluva 133/2011

Zmluva č. 132/2011

Partner: Slovenská plavby a prístavy- lodná osobná doprava, a. s.
Predmet zmluvy: Spoluorganizácia podujatia

Dátum zverejnenia: 2011-06-24
Zmluva 132/2011

Zmluva č. 131/2011

Partner: Poľský inštitút
Predmet zmluvy: Spoluorganizácia podujatia

Dátum zverejnenia: 2011-06-23
Zmluva 131/2011

Zmluva č. 130/2011

Partner: BE COOL, s. r. o.
Predmet zmluvy: Spolupráca pri organizovaní podujatia

Dátum zverejnenia: 2011-06-23
Zmluva 130/2011

Zmluva č. 129/2011

Partner: Základná umelecká škola Ľ. Rajtera
Predmet zmluvy: Spoluorganizácia podujatia

Dátum zverejnenia: 2011-06-23
Zmluva 129/2011

Zmluva č. 128/2011

Partner: TJ Slávia STU
Predmet zmluvy: Zabezpečenie propagácie podujatia

Dátum zverejnenia: 2011-06-22
Zmluva 128/2011

Zmluva č. 127/2011

Partner: JAY PRODUCTION, s. r. o.
Predmet zmluvy: Organizovanie a realizácia podujatí

Dátum zverejnenia: 2011-06-22
Zmluva 127/2010

Zmluva č. 126/2011

Partner: Matica Slovenská
Predmet zmluvy: Spoluorganizácia podujatia

Dátum zverejnenia: 2011-06-22
Zmluva 126/2011

Zmluva č. 125/2011

Partner: EUFORION- kultúrno-voľnočasové fórum
Predmet zmluvy: Spoluorganizácia podujatia

Dátum zverejnenia: 2011-06-22
Zmluva 125/2011

Zmluva č. 124/2011

Partner: Cech detských folklórnych súborov Bratislavy a okolia
Predmet zmluvy: Spolupráca pri organizovaní podujatia

Dátum zverejnenia: 2011-06-21
Zmluva 124/2011

Zmluva č. 123/2011

Partner: Umelecký súbor Lúčnica
Predmet zmluvy: Spoluorganizácia podujatia

Dátum zverejnenia: 2011-06-21
Zmluva 123/2011

Zmluva č. 122/2011

Partner: Ballymore EUROVEA, a. s.
Predmet zmluvy: Zaistenie spoločnej súčinnosti pri realizovaní akcií

Dátum zverejnenia: 2011-06-20
Zmluva 122/2011

Zmluva č. 121/2011

Partner: Skanska SK, a. s.
Predmet zmluvy: Zaistenie propagácie, prezentácie a reklamy

Dátum zverejnenia: 2011-06-20
Zmluva 121/2011

Zmluva č. 120/2011

Partner: Orange Slovensko, a. s.
Predmet zmluvy: Zabezpečenie propagácie

Dátum zverejnenia: 2011-06-20
Zmluva 120/2011

Zmluva č. 119/2011

Partner: Fundación Orquesta Sinfónica Chamartín, Španielsko
Predmet zmluvy: Prenájom priestorov
Dátum zverejnenia: 2011-06-20
Zmluva 119/2011

Zmluva č. 118/2011

Partner: Štátne divadlo Košice
Predmet zmluvy: Spolupráca pri príprave a realizácii divadelného predstavenia

Dátum zverejnenia: 2011-06-20
Zmluva 118/2011

Zmluva č. 117/2011

Partner: "fyzická osoba"
Predmet zmluvy: Podanie umeleckého výkonu

Dátum zverejnenia: 2011-06-17
Zmluva 117/2011

Zmluva č. 116/2011

Partner: Spoločnosť J. K. Mertza
Predmet zmluvy: Spoluorganizácia podujatia

Dátum zverejnenia: 2011-06-16
Zmluva 116/2011

Zmluva č. 115/2011

Partner: E-EXPERT, s. r. o.
Predmet zmluvy: Sprievodcovské služby

Dátum zverejnenia: 2011-06-16
Zmluva 115/2011

Zmluva č. 114/2011

Partner: Pavel Šporcl
Predmet zmluvy: Koncert

Dátum zverejnenia: 2011-06-16
Zmluva 114/2011

Zmluva č. 113/2011

Partner: Mestská časť Bratislava- Devín
Predmet zmluvy: Spoluorganizácia podujatia "Cyklistické párkové preteky 2011"

Dátum zverejnenia: 2011-06-16
Zmluva 113/2011

Zmluva č. 112/2011

Partner: MANA, s. r. o.
Predmet zmluvy: Spolupráca na projekte "Letný Bažant kinematograf 2011"

Dátum zverejnenia: 2011-06-13
Zmluva 112/2011

Zmluva č. 111/2011

Partner: Veľvyslanectvo USA v SR
Predmet zmluvy: Spoluorganizácia podujatia

Dátum zverejnenia: 2011-06-13
Zmluva 111/2011

Zmluva č. 110/2011

Partner: Ústredia ľudovej umeleckej výroby
Predmet zmluvy: Úprava podmienok pri organizovaní podujatia

Dátum zverejnenia: 2011-06-13
Zmluva 110/2011

Zmluva č. 109/2011

Partner: BRATISLAVA MUSIC AGENCY, s. r. o.
Predmet zmluvy: Spoluorganizácia podujatia

Dátum zverejnenia: 2011-06-13
Zmluva 109/2011

Zmluva č. 108/2011

Partner: Manageria, o. z.
Predmet zmluvy: Prenájom priestorov

Dátum zverejnenia: 2011-06-08
Zmluva 108/2011

Zmluva č. 107/2011

Partner: FORZA, a. s.
Predmet zmluvy: Propagácia podujatia

Dátum zverejnenia: 2011-06-07
Zmluva 107/2011

Zmluva č. 106/2011

Partner: BPS PARK, a. s.
Predmet zmluvy: Vyhradenie parkovacích miest

Dátum zverejnenia: 2011-06-07
Zmluva 106/2011

Zmluva č. 105/2011

Partner: Calvera, s. r. o.
Predmet zmluvy: Spolupráca pri organizovaní a propagácii festivalu

Dátum zverejnenia: 2011-06-07
Zmluva 105/2011

Zmluva č. 104/2011

Partner: AP-PROSPER, s. r. o.
Predmet zmluvy: Divadelné predstavenie

Dátum zverejnenia: 2011-06-07
Zmluva 104/2011

Zmluva č. 103/2011

Partner: Holandská obchodná komora v Slovenskej republike
Predmet zmluvy: Propagácia podujatia

Dátum zverejnenia: 2011-06-03
Zmluva 103/2011

Zmluva č. 102/2011

Partner: Caravella, s. r. o.
Predmet zmluvy: Poskytovanie sprievodcovských služieb

Dátum zverejnenia: 2011-06-03

Zmluva 102/2011

Zmluva č. 101/2011

Partner: Authentic Slovakia, s. r. o.
Predmet zmluvy: Poskytovanie zliav a iných výhod pre držiteľov BCC kariet

Dátum zverejnenia: 2011-06-03

k zmluve o spolupráci

Dátum uzatvorenia: 2012-07-10
Dátum zverejnenia: 2012-07-10
Zmluva 101/2011

Príloha č. 1 (dokument PDF)

Partner: Authentic Slovakia, s. r. o.
Predmet zmluvy: Poskytovanie zliav a iných výhod pre držiteľov BCC kariet

Dátum zverejnenia: 2011-06-03

k zmluve o spolupráci

Dátum uzatvorenia: 2012-07-10
Dátum zverejnenia: 2012-07-10