Kariera

BRATISLAVSKÉ KULTÚRNE A INFORMAČNÉ STREDISKO

Židovská 1

815 15 Bratislava

 

Voľné pracovné pozície:

Projektový manažér Úseku kancelárie riaditeľa