Žiť s deťmi a nezblázniť sa?

Žiť s deťmi a nezblázniť sa?

08. 04. 2017 

DK Ružinov

predpokladaná účasť 170 – 200 max.

vstupné: 12 EUR
predpredaj lístkov: Ticketportal.sk

možnosti pre partnera podujatia: uverejnenie loga na www.ticketportal.sk, facebook.com (podujatie), logo na vytlačenej vstupenke, branding pri podujatí podľa dohody (letáky, roll up, ...)

O prednášajúcej:

PhDr. Lidmila Pekařová – je v Čechách uznávaná psychologička, lektorka a kouč, ktorá má 40 rokov praxe v partnerskom poradenstve a 33 rokov v klinickej psychológii. Už roky organizuje prednášky po celých Čechách, o ktoré je vždy veľký záujem. Dr. Pekařová je stručná a výstižná. Je úplne zrozumiteľná a všetko podáva s ľahkosťou, nadhľadom a humorom. Rodičom ponúka šlabikár výchovy, v ktorom okrem praktických návodov uvádza na príkladoch zo života ako riešiť rôzne situácie pri výchove, pričom rovnako spravodlivo vníma správanie detí aj rodičov. Zaoberá sa množstvom problémov, s ktorými sa rodičia pri výchove detí stretávajú a pomáha im pochopiť to, čo deti naozaj chcú, cítia a odporúča ako reagovať. Nedáva si servítku pred ústa a ukazuje na príkladoch hlúposť, nadutosť, ješitnosť alebo sebeckosť – ako sa javí – predovšetkým u rodičov. Rozpráva o tom, ako riešiť napríklad keď dieťa kradne, klame, je zlé na iných alebo ako riešiť detský vzdor.

Napísala dve knihy „Ako žiť a nezblázniť sa“ a „SOS“, ktoré sú v predaji aj u nás.

Názov prednášky : „Komunikácia s deťmi, alebo prečo to nevieme“.

Desatoro komunikácie alebo 10 zákonov výchovy Jej obsahom bude napríklad:

- prečo nevieme komunikovať s deťmi správne,

- prečo sa s nami deti v puberte nerozprávajú tak ako chceme

- prečo sú naše deti nezodpovedné aj keď si myslíme že ich k tomu vedieme používame nesprávne výrazy

- neučíme deti sa rozhodovať

- nevyužívame gestá, napovedáme a nudíme deti opakujeme pokyny iných a znižujeme ich autoritu nevedieme rozhovory v kľude – rušíme hru

- matky posilňujú v deťoch nezodpovednosť, ľahostajnosť a nemohúcnosť ničíme v deťoch túžbu


2 3 2017
30 3 2017

Slovenská filharmónia - marec


2.-.30.marec 2017 Slovenská filharmónia
Slovenská filharmónia - marec
Slovenská filharmónia - marec
Permanent

Finisáž výstavy A je tu zas? + uvedenie sprievodného katalógu


25. február 2017 (sobota) 16:00 hod 1. poschodie KHB
Finisáž výstavy A je tu zas? + uvedenie sprievodného katalógu
Finisáž výstavy A je tu zas? + uvedenie sprievodného katalógu
1 3 2017
8 3 2017

Program kina Mladosť v Bratislave od 1.3. – 8.3.2017


od 1.3. – 8.3.2017 Kino Mladosť
Program kina Mladosť v Bratislave od 1.3. – 8.3.2017
Program kina Mladosť v Bratislave od 1.3. – 8.3.2017
16 2 2017
9 4 2017

INTO THE MU


Otvorenie: 16. februára 2017 od 18:00 do 20:00 hod.
INTO THE MU
INTO THE MU
1 3 2017
31 3 2017

Radošinské naivné divadlo - marec 2017


1. - 31. 03. 2017 Radošínske naivné divadlo
Radošinské naivné divadlo - marec 2017
Radošinské naivné divadlo - marec 2017
13 2 2017
28 2 2017

Program kina Mladosť 13.2. – 28.2.2017


13.2. – 28.2.2017 Kino Mladosť
Program kina Mladosť 13.2. – 28.2.2017
Program kina Mladosť 13.2. – 28.2.2017