Žiť s deťmi a nezblázniť sa?

Žiť s deťmi a nezblázniť sa?

08. 04. 2017 

DK Ružinov

predpokladaná účasť 170 – 200 max.

vstupné: 12 EUR
predpredaj lístkov: Ticketportal.sk

možnosti pre partnera podujatia: uverejnenie loga na www.ticketportal.sk, facebook.com (podujatie), logo na vytlačenej vstupenke, branding pri podujatí podľa dohody (letáky, roll up, ...)

O prednášajúcej:

PhDr. Lidmila Pekařová – je v Čechách uznávaná psychologička, lektorka a kouč, ktorá má 40 rokov praxe v partnerskom poradenstve a 33 rokov v klinickej psychológii. Už roky organizuje prednášky po celých Čechách, o ktoré je vždy veľký záujem. Dr. Pekařová je stručná a výstižná. Je úplne zrozumiteľná a všetko podáva s ľahkosťou, nadhľadom a humorom. Rodičom ponúka šlabikár výchovy, v ktorom okrem praktických návodov uvádza na príkladoch zo života ako riešiť rôzne situácie pri výchove, pričom rovnako spravodlivo vníma správanie detí aj rodičov. Zaoberá sa množstvom problémov, s ktorými sa rodičia pri výchove detí stretávajú a pomáha im pochopiť to, čo deti naozaj chcú, cítia a odporúča ako reagovať. Nedáva si servítku pred ústa a ukazuje na príkladoch hlúposť, nadutosť, ješitnosť alebo sebeckosť – ako sa javí – predovšetkým u rodičov. Rozpráva o tom, ako riešiť napríklad keď dieťa kradne, klame, je zlé na iných alebo ako riešiť detský vzdor.

Napísala dve knihy „Ako žiť a nezblázniť sa“ a „SOS“, ktoré sú v predaji aj u nás.

Názov prednášky : „Komunikácia s deťmi, alebo prečo to nevieme“.

Desatoro komunikácie alebo 10 zákonov výchovy Jej obsahom bude napríklad:

- prečo nevieme komunikovať s deťmi správne,

- prečo sa s nami deti v puberte nerozprávajú tak ako chceme

- prečo sú naše deti nezodpovedné aj keď si myslíme že ich k tomu vedieme používame nesprávne výrazy

- neučíme deti sa rozhodovať

- nevyužívame gestá, napovedáme a nudíme deti opakujeme pokyny iných a znižujeme ich autoritu nevedieme rozhovory v kľude – rušíme hru

- matky posilňujú v deťoch nezodpovednosť, ľahostajnosť a nemohúcnosť ničíme v deťoch túžbu


21 5 2017
21 5 2017

Máj - lásky čas


21.05.2017 o 17h Mestské divadlo P. O. Hviezdoslava Metropolitný orchester Bratislava
Máj - lásky čas
Máj - lásky čas
3 4 2017
9 4 2017

Týždeň slovenského filmu


3. - 9. apríl 2017 Kino Lumière Bratislava
Týždeň slovenského filmu
Týždeň slovenského filmu
9 4 2017
9 4 2017

Metropolitný orchester Bratislava - Gejza Dusík


09.04.2017 o 17:00h Mestské divadlo P. O. Hviezdoslava  
Metropolitný orchester Bratislava - Gejza Dusík
Metropolitný orchester Bratislava - Gejza Dusík
23 3 2017
4 4 2017

Spomienka na Sviečkovú manifestáciu


23.03.2017 - 03.04.2017 Bratislava
Spomienka na Sviečkovú manifestáciu
Spomienka na Sviečkovú manifestáciu
8 4 2017
8 4 2017

Veľkonočný koncert Speváckeho zboru mesta Bratislavy


08.04.2017 o 17h Dóm sv. Martina
Veľkonočný koncert Speváckeho zboru mesta Bratislavy
Veľkonočný koncert Speváckeho zboru mesta Bratislavy
1 4 2017
7 4 2017

Týždeň komédie v Mestskom divadle P. O. Hviezdoslava


01.04. - 07.04.2017 Týždeň komédie v MDPOH
Týždeň komédie v Mestskom divadle P. O. Hviezdoslava
Týždeň komédie v Mestskom divadle P. O. Hviezdoslava