TRIBUTE TO FREEDOM - Pocta slobode (koncert)

TRIBUTE TO FREEDOM - Pocta slobode (koncert)
Začiatok 18.08. 2017

18.8.2017 o 18:00 na hrade Devín

Podujatie TRIBUTE TO FREEDOM - Pocta slobode na hrade Devín je už od roku 2009 neoddeliteľnou súčasťou kultúrneho a spoločenského diania v Bratislave s presahom na celé Slovensko.
Už samotné miesto koncertu - hrad Devín je jedným z najimpozantnejších historických miest strednej Európy. Táto mohutná dominanta je nielen symbolom základov slovenskej histórie, ale svojím významom siaha až do celoeurópskych súvislostí. Už v dávnoveku tu sídlili Kelti, po nich prišli Rimania a od 8. storočia to je jeden z najvýznamnejších slovanských hradov. Po skončení 2. svetovej vojny priamo pod ním prebiehala železná opona...
Devín je v tejto oblasti symbolom pre celú krajinu a postupne sa stáva pamätným miestom pre všetkých demokraticky zmýšľajúcich občanov Slovenska.

Umeleckými účinkujúcimi na tohtoročnom 9. ročníku festivalového koncertu budú legendy českej a slovenskej hudobnej scény – dáma a jedna z najväčších hviezd populárnej hudby lady soul MARIE ROTTROVÁ s orchestrom, VÁCLAV NECKÁŘ so skupinou Bacily a vokálna skupina FRAGILE, ktorí svojou tvorbou určite potešia návštevníkov a prinesú umelecký zážitok.